Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Atmega8+ds18b20+LCD problem z timer0

03 Mar 2009 12:25 2216 9
 • Poziom 12  
  Zbudowałem układ, który mierzy temp. z trzech ds18b20 i wyświetla na lcd.
  Problem zaczyna się gdy włączę przerwania od timera0 (który tylko w tle odmierza sobie odcinki czasu po 8ms), a mianowicie mierzona temperatura jest nie prawidłowa a później zaczyna się krzaczyć lcd. Ma to być sterownik pieca CO więc potrzebuję odliczać krótkie odcinki czasu na pracę nadmuchu.
  Jak rozwiązać ten problem??

  Code:


  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 1000000  Config Pind.7 = Output                                      'przekaznik elektrozaworu
  Config Pind.6 = Output                                      'przekaznik pompy
  Config Pind.5 = Output                                      'przekaznik wentylatora
  Config Pinb.1 = Input                                       'przycisk "w górę"
  Config Pinb.2 = Input                                       'przycisk "w dół"
  Config Pinb.7 = Input                                       'przycisk "ok"
  Config Pinb.6 = Input                                       'przycisk "menu"
  Config Debounce = 25                                        'czas ponownego sprawdzenia przycisku, eliminacja drgań
  Config 1wire = Portb.0                                      ' konfiguracja portu PB.0 jako wejścia magistrali 1-wire

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0

  Elektrozawor Alias Portd.7                                  'przypisanie nazw do wyjść i wejść
  Nadmuch Alias Portd.5
  Pompa Alias Portd.6

  P_gora Alias Pinb.1
  P_dol Alias Pinb.2
  P_ok Alias Pinb.7
  P_menu Alias Pinb.6

  Set P_gora                                                  'włączenie rezystorów podciągających na wejściach
  Set P_dol
  Set P_ok
  Set P_menu

  Deflcdchar 0 , 28 , 20 , 28 , 32 , 7 , 4 , 4 , 7            'definicja znaku stopnia z małem znaczkiem celcjusza
  Deflcdchar 1 , 31 , 27 , 21 , 21 , 21 , 21 , 27 , 31        ' "O" na czarnym tle
  Deflcdchar 2 , 31 , 23 , 22 , 21 , 19 , 21 , 22 , 31        ' "K" na czarnym tle
  Deflcdchar 3 , 4 , 14 , 31 , 32 , 32 , 31 , 14 , 4          'strzałeczki

  Declare Sub Konfiguracja_czujnikow                          'procedura odczytuje id czujnika
  Declare Sub Odczyt_temperatury(byval Konfig As Byte)
  Declare Sub Dalej
  Declare Sub Dalej1                                          'procedura wysyła id do czujnika
  Declare Sub Dalej2

  Dim Id(9)as Byte                                            'zmienna przechowująca id układu ds18b20,9-ty element informuje
                                                               'o umiejscowieniu czujnika: 1=piec,2=wymiennik ciepła,3=na zewnątrz

  Dim I As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim J As Byte                                               'zmienna licznikowa

  Dim Temp_pieca As Single                                    'zmienne przechowujące poszczególne temperatury
  Dim Temp_wymiennika As Single
  Dim Temp_zewnetrzna As Single

  Dim Wyjscie As Bit                                          'zmienna do wyjścia z procedur


  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
  Enable Interrupts
  Enable Timer0
  Load Timer0 , 125
  On Timer0 Odmierz_1s
  Dim Licz_8ms As Byte  Cls


  Cursor Off
  Do
     
     Debounce P_gora , 0 , Konfiguracja_czujnikow , Sub

  Call Odczyt_temperatury(0)               Locate 1 , 1
              Lcd "P:" ; Fusing(temp_pieca , "#.#") ; Chr(0) ; " "

              Lcd "W:" ; Fusing(temp_wymiennika , "#.#") ; Chr(0) ; " "

              Locate 2 , 1
              Lcd "Z:" ; Fusing(temp_zewnetrzna , "#.#") ; Chr(0) ; " "
  Loop
  End  Sub Konfiguracja_czujnikow                                  'ciało procedury odczytującej id czujników,zapis do eeprom
                                                              'oraz przypisanie umiejscowienia czujników


                                                              'zawiera ilość układów podłączonych do 1-wire
  Local Ilosc_czujnikow As Byte
  Dim Flaga(2) As Byte
  Local Indeks As Byte

  Ilosc_czujnikow = 1wirecount()                              'odczyt ilości czujnikow podłączonych do 1-wire


  Cls

  Id(1) = 1wsearchfirst()                                     'odczyt id pierwszego czujnika
     Id(9) = 1

     Lcd "czujnik " ; 1
     Lowerline
     For I = 1 To 9
     Writeeeprom Id(i) , I


     Lcd Id(i)
     Next I

     Wait 1
   Cls

  Id(1) = 1wsearchnext()
     Id(9) = 2

     Lcd "czujnik " ; 2
     Lowerline
     J = 1
     For I = 10 To 18
     Writeeeprom Id(j) , I


     Lcd Id(j)
     Incr J
     Next I

     Wait 1
   Cls

  Id(1) = 1wsearchnext()
     Id(9) = 3

     Lcd "czujnik " ; 3
     Lowerline
     J = 1
     For I = 19 To 27
     Writeeeprom Id(j) , I


     Lcd Id(j)
     Incr J
     Next I

     Wait 1
   Cls

  Lcd "wykryto: " ; Ilosc_czujnikow ;
  Lowerline
  Lcd " czujnik(i)"
  Locate 2 , 15
  Lcd Chr(1) ; Chr(2)

  Bitwait P_ok , Reset
  Waitms 25
  Bitwait P_ok , Set
  Cls

  Lcd "zaprog. czujniki"
  Locate 2 , 15
  Lcd Chr(1) ; Chr(2)

  Bitwait P_ok , Reset
  Waitms 25
  Bitwait P_ok , Set
  Cls
  Flaga(1) = 0
  Flaga(2) = 1
     Do

     Call Odczyt_temperatury(1)
     Locate 1 , 1
     Lcd "czujnik1: " ; Fusing(temp_pieca , "#.#") ; Chr(0) ; " "


     If P_gora = 0 Then
        Waitms 25

           If P_gora = 0 Then
              Flaga(2) = Flaga(2) + 1
                 If Flaga(2) = 4 Then
                    Flaga(2) = 1
                 End If
              'Bitwait P_ok , Set
           End If
      End If


     If P_dol = 0 Then
        Waitms 25

           If P_dol = 0 Then
              Flaga(2) = Flaga(2) - 1
                 If Flaga(2) = 0 Then
                    Flaga(2) = 3
                 End If
              'Bitwait P_ok , Set
           End If
      End If
  Indeks = Flaga(2) - 1
  Locate 2 , 1
  Lcd Lookupstr(indeks , Sdata) ; Chr(3)
  Locate 2 , 15
  Lcd Chr(1) ; Chr(2)


     If P_ok = 0 Then
        Waitms 25

           If P_ok = 0 Then
              Wyjscie = 1
              Bitwait P_ok , Set
           End If


     End If

     Loop Until Wyjscie = 1
     Id(9) = Flaga(2)
     Writeeeprom Id(9) , 9
     Flaga(1).flaga(2) = 1
     Wyjscie = 0

     Do

     Call Odczyt_temperatury(2)
     Locate 1 , 1
     Lcd "czujnik2: " ; Fusing(temp_pieca , "#.#") ; Chr(0) ; " "


     If P_gora = 0 Then
        Waitms 25

           If P_gora = 0 Then
              Flaga(2) = Flaga(2) + 1
                 If Flaga(2) = 4 Then
                    Flaga(2) = 1
                 End If
              'Bitwait P_ok , Set
           End If
      End If


     If P_dol = 0 Then
        Waitms 25

           If P_dol = 0 Then
              Flaga(2) = Flaga(2) - 1
                 If Flaga(2) = 0 Then
                    Flaga(2) = 3
                 End If
              'Bitwait P_ok , Set
           End If
      End If

      If Flaga(1).flaga(2) = 1 Then
         Flaga(2) = Flaga(2) + 1
      End If

      If Flaga(2) = 4 Then
         Flaga(2) = 1
      End If

  Indeks = Flaga(2) - 1
  Locate 2 , 1
  Lcd Lookupstr(indeks , Sdata) ; Chr(3)
  Locate 2 , 15
  Lcd Chr(1) ; Chr(2)     If P_ok = 0 Then
        Waitms 25

           If P_ok = 0 Then
              Wyjscie = 1
              Bitwait P_ok , Set
           End If


     End If

     Loop Until Wyjscie = 1

     Id(9) = Flaga(2)
     Writeeeprom Id(9) , 18
     Wyjscie = 0
     Flaga(1).flaga(2) = 1

   For Indeks = 1 To 3
     If Flaga(1).indeks = 0 Then
     Flaga(2) = Indeks
     End If
  Next Indeks

  Cls
     Do


     Call Odczyt_temperatury(3)
     Locate 1 , 1
     Lcd "czujnik3: " ; Fusing(temp_pieca , "#.#") ; Chr(0) ; " "

     Indeks = Flaga(2) - 1
     Locate 2 , 1
  Lcd Lookupstr(indeks , Sdata)
  Locate 2 , 15
  Lcd Chr(1) ; Chr(2)


     If P_ok = 0 Then
        Waitms 25

           If P_ok = 0 Then
              Wyjscie = 1
              Bitwait P_ok , Set
           End If
     End If

     Loop Until Wyjscie = 1

     Id(9) = Flaga(2)
     Writeeeprom Id(9) , 27
     Wyjscie = 0
     Cls
  End Sub


  Sub Odczyt_temperatury(byref Konfig As Byte)                'jeśli parametr =0 odzytuje wszystkie czujniki, jeśli 1 to
                                                               'pierwszy czujnik jeśli 2 to drugi itd.
  Dim Odczyt(2) As Byte
  Local T As Integer
  Dim Temp As Single
  Local L As Byte
     '1wverify Id(1)

     1wreset                                                  'wybranie czujnika poprzez zapis do niego jego nr id
     1wwrite &HCC                                             'start pomiaru przez układ dla wszystkich czyjnikow
     1wwrite &H44

     Waitms 750                                               'opóźnienie na czas pomiaru


     For L = 1 To 3


               If Konfig = 1 Then                             'dla potrzeb konfiguracji, odczyt tylko z wybranego czujnika
                L = 1
                  End If


               If Konfig = 2 Then
                L = 2
                  End If


               If Konfig = 3 Then
                L = 3
                  End If


  Select Case L

     Case 1:
              For I = 1 To 9
              Readeeprom Id(i) , I
              Next I

     Case 2:
              J = 1
              For I = 10 To 18
              Readeeprom Id(j) , I
              Incr J
              Next I

     Case 3:
              J = 1
              For I = 19 To 27
              Readeeprom Id(j) , I
              Incr J
              Next I

     End Select

                                                               'reset magistrali 1-wire
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Id(1)                                           'wybranie czujnika poprzez zapis do niego jego nr id

     1wwrite &HBE                                             'komenda odczytu układu

     Odczyt(1) = 1wread(2)                                    'odczytaj dwa pierwsze bajty
     T = Odczyt(2)                                            'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
     Shift T , Left , 8                                       'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
     T = T + Odczyt(1)                                        'przepisz - dodaj młodszy bajt

     Temp = T * 0.0625

           If Konfig = 0 Then

  Select Case Id(9)
     Case 1:
            Temp_pieca = Temp
     Case 2:
            Temp_wymiennika = Temp
     Case 3:
            Temp_zewnetrzna = Temp


    Case Else:
               Cls
               Lcd "Skonfiguruj"
               Lowerline
               Lcd "czujniki"
               Locate 2 , 15
               Lcd Chr(1) ; Chr(2)

               Bitwait P_ok , Reset
               Waitms 25
               Bitwait P_ok , Set

               Gosub Konfiguracja_czujnikow

  End Select
          Else

            L = 3                                             'gdy parametr różny od zera, dla potrzeb konfiguracji czujnikó
            Temp_pieca = Temp
                                                              'wszystkie odczyty zapisuje pod zmienną Temp_pieca
          End If        Next L  End Sub
  Odmierz_1s:

  Load Timer0 , 125
  Incr Licz_8ms

  If Licz_8ms = 125 Then
  'Incr Sekundy

  Licz_8ms = 0

   End If
   Return


  Sdata:
  Data "PIEC       " , "WYMIENNIK  " , "ZEWNETRZNY "


  Po wyłączeniu przerwań wszystko działa prawidłowo
 • Poziom 14  
  Bez listingu kodu i schematu nikt się nie domyśli co jest nie tak :) No, chyba że etatowe wróżki zaglądają na forum.
 • Poziom 29  
  Na czas komunikacji 1wire musisz wyłączaś przerwania od timer0 (albo go zatrzymywać) bo właśnie to jest przyczyną.
  Code:

  Sub Odczyt_temperatury(byref Konfig As Byte)                'jeśli parametr =0 odzytuje wszystkie czujniki, jeśli 1 to
                                                               'pierwszy czujnik jeśli 2 to drugi itd.
  Dim Odczyt(2) As Byte
  Local T As Integer
  Dim Temp As Single
  Local L As Byte
     '1wverify Id(1)
   
  disable timer0

     1wreset                                                  'wybranie czujnika poprzez zapis do niego jego nr id
     1wwrite &HCC                                             'start pomiaru przez układ dla wszystkich czyjnikow
     1wwrite &H44

  enable timer0

     Waitms 750                                               'opóźnienie na czas pomiaru


     For L = 1 To 3


               If Konfig = 1 Then                             'dla potrzeb konfiguracji, odczyt tylko z wybranego czujnika
                L = 1
                  End If


               If Konfig = 2 Then
                L = 2
                  End If


               If Konfig = 3 Then
                L = 3
                  End If


  Select Case L

     Case 1:
              For I = 1 To 9
              Readeeprom Id(i) , I
              Next I

     Case 2:
              J = 1
              For I = 10 To 18
              Readeeprom Id(j) , I
              Incr J
              Next I

     Case 3:
              J = 1
              For I = 19 To 27
              Readeeprom Id(j) , I
              Incr J
              Next I

     End Select


  disable timer0
                                                               'reset magistrali 1-wire
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Id(1)                                           'wybranie czujnika poprzez zapis do niego jego nr id

     1wwrite &HBE                                             'komenda odczytu układu

  enable timer0

     Odczyt(1) = 1wread(2)                                    'odczytaj dwa pierwsze bajty
 • Poziom 12  
  Niestety nie pomaga, jeśli tylko fragment procedury przechodzi z włączonym przerwaniem już się dzieją cuda,a wszystko wraca do normy gdy wyłączę przerwanie na czas wykonania całej procedury.Ale co mi z takiego timera gdzie większość czasu będzie wyłączony
 • Poziom 32  
  A kto powiedział że musisz go wyłączać? Istnieje lepszy sposób: robisz sobie flagę którą resetujesz w pzrerwaniu od timera. Potem wystarczy dodać coś takiego:
  Code:
  Set Flaga : While Flaga = 1 : Wend  
  Takie coś wstawiasz tam gdzie wcześniej musialeś wyłączać przerwania. Działa to tak że uc czeka aż wykona się przerwanie i dzięki temu wiemy że miało ono miejsce a co za tym idzie mamy jeszce czas do kolejnego.

 • Poziom 28  
  Miałem podobny kłopot którego przyczyną było włączenie optymalizacji kodu wynikowego.

  Sugerowałbym spojrzeć na taka możliwośc jeszcze.

  pozdrawiam
  Marek
 • Poziom 12  
  dziękuję bardzo za zainteresowanie, jednak problemu w żaden sposób rozwiązać nie mogę. Przy zastosowaniu pomysły z pętlą przed przerwaniem i wyłączeniu optymalizacji program zachowuje się stabilnie jednak temperatury nie pokazuje. Dziwi mnie rzecz, że po włączeniu przerwań funkcja 1wirecount() zawsze zwraca 0(mimo zastosowania bezpośrednio przed nią pętli), odczyt id działa poprawnie i nie odczytuje poprawnie temp.
  Muszę przyznać że ręce mi już opadają. Może posiada, ktoś podobny działający program który mógłbym sprawdzić w moim układzie.
  Pozdrawiam

  Przy okazji zapytam jeszcze czy mały brzęczyk piezo mogę podłączyć bezpośrednio do uC czy muszę przez tranzystor( nie chcę mi się lutować bo miejsca na płytce mało)
 • Poziom 14  
  witam. dziś także juz nerwa złapałem z tym timer0 i wierzyłem ze na elektrodzie będzie jakieś rozwiązanie, ale z tego co czytam nie tylko ja tak mam;/ .wracając do tematu:

  1.próbowałeś zmienić port dla 1-wire?

  2.jesli problemem jest już zamiana pinów to być może załączenie timer1 pomoże i na nim odliczanie sekundy,przykładowe uruchomienie:
  Code:
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024                     'Prescale = 1 | 8 | 64 | 256 | 1024
  

  On Timer1 Label                                             'po przepełnieniu licznik skoczy do etykiety LABEL

  Load Timer1 , 15625                                         'załadowanie liczby 100 do TIMER1, po zliczeniu której licznik się przepełni

  Enable Timer1                                               'włączamy przerwania licznika
  Enable Interrupts                                           'włączamy globalny system przerwań

  Dim J As Byte


  Cls

  'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GŁÓWNY PROGRAM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Do

  Locate 1 , 1
  Lcd "    J = " ; J ; "    "

  'Locate 2 , 1
  'Lcd "   TNCT1 = " ; Tcnt1 ; "   "

  Loop

  End

  Label:
  Load Timer1
  Incr J
  Return

  ja wykorzystałem timer1 już w innym celu wiec musze inaczej kombinować. mam nadzieje ze to choć trochę pomoże.

  pozdrawiam
 • Poziom 12  
  pin już próbowałem zmieniać, ale nie pomogło, z timerem1 też próbowałem i również kicha, ale spróbuję jeszcze raz
 • Poziom 27  
  kolego moge tylko zyczyc uporu i zmyslu analitycznego niestety za ceibie nikt tego nie zrobi a na forum znajdziesz napeno sciezki ktorymi podazac to takze jest pomoc. osobiscie radze zakupic jtag-a zminic procka na taki ktory on obsluguje a analiza bledow bedzie zdecydowanie latwiejsza. brzeczyk bym jednak podlaczyl przez tranzystor bo to zawsze odciaczy koncowke od niepotrzebnych amperow;)