Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.
 • #1
  m_tomaszek
  Level 10  
  witam, mam małe pytanko, otóż potrzebuje info dotyczącej pozwolenia na wykonywanie prace elektrycznych- pozwolenie ustne lub pisemne,jakie prace zalicza sie do pozwoleń ustnych lub pisemnych oczywiście w zakresie 1 kV .proszę o pomoc
 • #3
  prubel
  Level 11  
  Proponuję przeczytać uważnie RROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
  TAm znajdziesz dział Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych i miedzy innymi:
  § 64. 1. Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
  2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, wydaje poleceniodawca.
  3. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.
  4. Pracownicy nie będący pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urządzenia i instalacji powinni wykonywać prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjątkiem prac, dla których czynności związane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrębnie na piśmie.
  5. Bez poleceń, o których mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:
  1) czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
  2) zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
  3) przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.

  a prace w warunkach szczególnego zagrozenia:
  § 14. 1. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
  2. Rodzaje prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby, określają odrębne przepisy.

  Jeżeli prace są wymienione w ww. przepisach to wydanie polecenia pisemnego jest bezsprzeczne, jęsli nie to ocena czy prace należą do szczególnie niebezpiecznych wymających wydania polecenia pisemnego. Wydawanie poleceń ustnych równieżnależy ewidencjonować, ale w uproszczonej formie. Istotne jest też:
  § 65. 1. Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy należy do obowiązków prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych.