Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Reset pamieci Canon i550 HELP

dziuba 19 Apr 2004 03:01 4132 2
 • #1
  dziuba
  Level 14  
  Poszukuje sposobu na reset licznika drukarki. Niechce drukowac bo mowi ze pampers sie przelewa i idz do serwisu
 • #2
  dziuba
  Level 14  
  Odpowiedz z innego forum, moze sie komus przydac:

  Oryginal w jezyku niemieckim:

  Quote:
  Die letzten Tage hatten wir uns mit den Modellen S-630, S-6300 sowie i550 beschäftigt. Und dabei folgende Service-Modes entdeckt:

  Drucker in Service Mode versetzten:

  - Drucker ausschalten
  - Resume-Taste drücken und halten
  - Power-Taste drücken und halten
  (Drucker schaltet sich jetzt ein)
  - Resume Taste loslassen
  - Resume Taste 1 * antippen
  (LED schaltet auf Orange)
  - Resume Taste 1 * antippen
  (LED schaltet auf Grün)
  - Power-Taste loslassen
  (Drucker rödelt jetzt etwas rum blinkt und wird dan wieder ruhig, LED brennt grün)

  Jetzt sind wir Service-Modus:

  Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

  Testseite mit Druckerdaten und erweitertem Düsentest:
  1 * Resume tippen
  (LED ist Orange)
  1 * mit Power-Taste tippen bestätigen
  Ausdruck beginnt sofort

  Düsenreinigung & Druckerdaten:
  2 * Resume tippen
  (LED ist GRÜN)
  1 * mit Power-Taste tippen bestätigen
  Ausdruck beginnt verzogert nach Reinigung(?)

  Interne Zähler zurück setzten:
  3 * Resume tippen
  (LED ist Orange)
  1 * mit Power-Taste tippen bestätigen

  Achtung: Vor dem Reset ist es sinnvoll beide Testseiten zu drucken und nach dem Reset das ganze zu wiederhohlen. Man hat zwar keinen Einfluss drauf was er macht, aber man hat es wenigsten dokumentiert was sich geändert hat.


  Service-Mode verlassen:
  - Power tippen
  (Drucker schaltet sich aus)

  Vorsicht:
  Das Service Menu hat natuerlich auch noch andere Optionen, mit 5*Tip Resume ist man in der Modell/Ländercodierung, damit kann man aus einem i550 einen Pixus 550i(Japan) oder einen i550D machen. Die Funktion 6*Tip Resume scheint ein extra langes Reinigungsprogramm zu sein.

  Insgesammt scheint das Service-Menu 7 Optionen zu haben. Bei 4, 6 und 7 wurde von uns keine Reaktion festgestellt.


  Die Funktion 2*Tip Resume liefert übrigends auch Informationen zum Druckkopf (Punkt HDEEPROM) der Kopf verfügt also über einen eigenen Speicher. Tausche man Köpfe zwischen verschiedenen Geräten so bleiben die HDEEPROM-Daten beim Druckkopf immer die gleichen.

  Bei den Drucker internen Daten stehen so Sachen wie, Temperatur von (schwarz-Kopf, Color-Kopf und Umgebung) Inbetriebnahmedatum, Seitenzähler sowie Dot-Counter für die Druckfarben. Desweiteren findet sich beim i550 noch ein Punkt PWC(s=... h=...) die Zahlen bei s = stehen vermutlich für Powercycles also wie oft das Ding ein/aus geschaltet wurde. bei h = scheint er die Nutzungsdauer zu zaehlen, Könnten hours also Stunden sein. Wobei sich das dann wahrscheinlich auf Stunden im druckenden Betrieb bezieht.

  Erweiterter Düsentest:

  Uns ist gelegentlich aufgefallen dass im normalen Düsentest ein sehr abnormes Fehlerbild auftreten kann. Konrekt, jede 2te Spalte fehlt. Dass sowas kein Tintenproblem sein kann ist klar - dazu ist das Muster zu regelmässig. Im Erweiterten Düsentest sind die Düsen aber anders Strukturiert Dort wird aus dem "nur jede zweite geht"-Fehler ein klarer Segmentausfall. Da fehlt dann eine komplett oder halte Zeile von Düsen.


  Przetlumaczone za pomoca translatora:
  Quote:
  Zajmowaliśmy się ostatnie dne wzorami S- 630, S- 6300 jak tylko i550. I odkrywa przy następującym serwis -Modes:

  Drukarze w serwisie modzie przesadzali:

  - Drukarze wyłączają
  - Naciskają klawisz streszczenia i zatrzymują
  - Naciskają klawisz power i zatrzymują
  ( Drukarz wtrąca się teraz)
  - Wypuszczają streszczenie klawisza
  - Muskają streszczeniu klawisza 1 *
  ( Led włącza na pomarańczą)
  - Muskają streszczeniu klawisza 1 *
  ( Led włącza na zielony)
  - Wypuszczają klawisz power
  ( Lśni drukarzowi rödelt teraz trochę rum i dan stanie się znowu spokojny, LED pali się zielony)

  Jesteśmy teraz trybem serwisu:

  Następujące funkcje staną do dyspozycji:

  Na boku testu z danymi drukarskimi i rozszerzanemu test odrzutowy:
  1 * streszczenie piszą na maszynie
  ( Led jest pomarańczą)
  1 * z klawiszem power pisać potwierdzają na maszynie
  Kończ druk zaczynacie natychmiast

  Oczyszczenie odrzutowe & danych drukarskich:
  2 * streszczenie piszą na maszynie
  ( Led jest ZIELONY)
  1 * z klawiszem power pisać potwierdzają na maszynie
  Kończ druk zaczynacie wykrzywiać po oczyszczeniu (?)

  Wewnętrzne liczniki sadzały z powrotem:
  3 * streszczenie piszą na maszynie
  ( Led jest pomarańczą)
  1 * z klawiszem power pisać potwierdzają na maszynie

  Uwaga: Jest przed Reset drukować sensownie oboje strony testu i do Reset całe za puste znowu. Man miał nie robił wprawdzie wpływu na co go, ale miało się to najmniej co udokumentował zmienił się.


  Opuszczają modę serwisu:
  - Piszą na maszynie power
  ( Drukarz wyłącza siebie)

  Uwaga!:
  To serwis Menu ma naturalne także jeszcze inne opcje, z 5 * jest się poufnej informacji streszczeniu w Modell/L ändercodierung, z którym można robić z i550 Pixus 550i ( Japonia) lub i550D. Funkcja 6 * poufna informacja streszczenie świeci być wyposażeniem dodatkowym długim programem oczyszczenia.

  Insgesammt świeci mieć to serwisowi -Menu 7 opcji. Przy 4, 6 i 7 nie zostało stwierdzone przez nas oddziaływanie na bodźcu.


  Funkcja 2 * poufna informacja streszczenie dostarcza zadysponuje pozostały także wiadomościom do głowy drukarskiej ( punkt HDEEPROM) głowę więc nad własną pamięcią. Wymieniałoby się głowy między rozmaitymi sprzętami tak HDEEPROM- dane pozostają równają przy głowie drukarskiej zawsze nich.

  Przy drukarzu wewnętrzne dane staną tak rzeczy jak, temperatura od daty uruchomienia, licznika postronnej jak tylko Dot- waleta ( głowa czarna, Color- głowa i otoczenie) dla drukarskiej. Znajduje dalszy ten sobie przy i550 jeszcze punkt PWC ( s =... h =...) liczby przy s = odpowiadają prawdopodobnie za Powercycles więc włączony został jak często rzeczą ein/aus. On świeci przy h = liczyć czas użytkowania, hours mogliby więc być godzinami. Odnosi się przy kim to potem prawdopodobnie na godzinami w drukujący zakładzie.

  Rozszerzany test odrzutowy:

  Jest upadnie nami od czasu do czasu że wyważać może w normalnym teście odrzutowym jakieś bardzo nieprawidłowy obraz błędu. Konrekt, każda 2te szczelina chybi. Że co tak żaden problem atramentowy być może jest wyraźny - wzór jest do tego za regelmässig. Dysze są w rozszerzany teście odrzutowym ale inna struktura Iert tam pozostanie z to " tylko każdy druga idzie " - błąd wyraźne wypadanie odcinka. Tu chybi potem kompletną lub wers sądziłaby o dyszach.


  Dziala w 100%
 • #3
  Kazik
  Printers specialist
  Super! Gdzie mogę kupić taki translator? "Tłumaczyłbym" nim poczty do przełożonych :)