Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[atmega8][asembler]rc5, sterowanie pilotem

KKobi 17 Mar 2009 23:07 3656 10
 • #1 17 Mar 2009 23:07
  KKobi
  Poziom 8  

  Witam,
  Szukałem po forum jakiejś pomocy, ale w archiwum nic nie znalazłem...
  Ze strony producenta atmel ściągnełem skrypt do obsługi rc5.
  Chce poprzez pilota sterować pracą mojego urządzenia, ale na chwile obecną chce zapalac/gasic diode na pinie PB1.
  Do uC podłączony jest odbiornik pod pin PD2 tak jak w programie podano.
  Producent pisze o częstotliwości 4 Mhz gdzie w AVR studio ustawić ten parametr ?
  (Pilot mam od TV a przycisk nr 1 lub dowolny inny moze być.)

  Code:

  ;***************************************************************************
  ;* A P P L I C A T I O N   N O T E   F O R   T H E   A V R   F A M I L Y
  ;*
  ;* Number      : AVR410
  ;* File Name            :"rc5.asm"
  ;* Title                :RC5 IR Remote Control Decoder
  ;* Date                 :97.08.15
  ;* Version              :1.0
  ;* Support telephone    :+47 72 88 43 88 (ATMEL Norway)
  ;* Support fax          :+47 72 88 43 99 (ATMEL Norway)
  ;* Target MCU           :AT90S1200
  ;*
  ;* DESCRIPTION
  ;* This Application note describes how to decode the frequently used
  ;* RC5 IR remote control protocol.
  ;*
  ;* The timing is adapted for 4 MHz crystal
  ;*
  ;***************************************************************************
  .include "m8def.inc"


  .equ   INPUT      =2   ;PD2
  .equ   SYS_ADDR   =0   ;The system address


  .def   S   =R0
  .def   inttemp   =R1
  .def   ref1   =R2
  .def   ref2   =R3

  .def   temp   =R16

  .def   timerL   =R17
  .def   timerH   =R16

  .def   system   =R19
  .def   command   =R20

  .def   bitcnt   =R21


  .cseg
  .org 0
        rjmp   reset

  ;********************************************************************
  ;* "TIM0_OVF" - Timer/counter overflow interrupt handler
  ;*
  ;* The overflow interrupt increments the "timerL" and "timerH"
  ;* every 64us and 16,384us.
  ;*
  ;* Number of words:   7
  ;* Number of cycles:   6 + reti
  ;* Low registers used:   1
  ;* High registers used: 3
  ;* Pointers used:   0
  ;********************************************************************
  .org OVF0addr
  TIM0_OVF:   in   S,sreg
        inc   timerL      ;Updated every 64us
        inc   inttemp
        brne   TIM0_OVF_exit

        inc   timerH

  TIM0_OVF_exit:   out   sreg,S
        reti
  ;********************************************************************
  ;* Example program
  ;*
  ;* Initializes timer, ports and interrupts.
  ;*
  ;* Calls "detect" in an endless loop and puts the result out on
  ;* port B.
  ;*
  ;* Number of words:   16
  ;* Low registers used:   0
  ;* High registers used: 3
  ;* Pointers used:   0
  ;********************************************************************

  reset:      ;ldi     temp,low(RAMEND)   ;Initialize stackpointer
        ;out   SPL,temp         
        ;ldi     temp,high(RAMEND)   ; Commented out since 1200 does not hae SRAM
        ;out   SPH,temp
     
        ldi   temp,1      ;Timer/Counter 0 clocked at CK
        out   TCCR0,temp

        ldi   temp,1<<TOIE0   ;Enable Timer0 overflow interrupt
        out   TIMSK,temp

        ser   temp      ;PORTB as output
        out   DDRB,temp

        sei         ;Enable gobal iterrupt  main:      rcall   detect      ;Call RC5 detect routine

        cpi   system,0b00000000   ;                         !!!!! tutaj podaje kod urządzenia (Tv)
        brne   release

        cpi command,0b00000001       ;                            !!!!!! tutaj podaj nr przycisku do porownania
        ;andi   command,0x3F   ;Remove control bit
        ldi R22,0b11111111
          out PORTB, R22
          rcall Czekaj250ms
          rcall Czekaj250ms
        ;out   PORTB,command

        rjmp   main


  release:   clr   command      ;Clear PORTB
        out   PORTB,command
        rjmp   main
  ;********************************************************************
  ;* "detect" - RC5 decode routine
  ;*
  ;* This subroutine decodes the RC5 bit stream applied on PORTD
  ;* pin "INPUT".
  ;*
  ;* If successe: The command and system address are
  ;*      returned in "command" and "system".
  ;*      Bit 6 of "command" holds the toggle bit.
  ;*
  ;* If failed:    $FF in both "system" and "command"
  ;*
  ;* Crystal frequency is 4MHz
  ;*
  ;* Number of words:   72
  ;* Low registers used:    3
  ;* High registers used:  6
  ;* Pointers used:    0
  ;********************************************************************
  detect:      clr   inttemp
        clr   timerH

  detect1:   clr   timerL

  detect2:   cpi   timerH,8   ;If line not idle within 131ms
        brlo   dl1
        rjmp   fault      ;  then exit

  dl1:      cpi   timerL,55   ;If line low for 3.5ms
        brge   start1      ;   then wait for start bit

        sbis   PIND,INPUT   ;If line is
        rjmp   detect1      ;   low  - jump to detect1
        rjmp   detect2      ;   high - jump to detect2


  start1:      cpi   timerH,8   ;If no start bit detected
        brge   fault      ;within 130ms then exit

        sbic   PIND,INPUT   ;Wait for start bit
        rjmp   start1


        clr   timerL      ;Measure length of start bit
        
  start2:      cpi   timerL,17   ;If startbit longer than 1.1ms,
        brge   fault      ;   exit
        sbis   PIND,INPUT
        rjmp   start2
                 ;Positive edge of 1st start bit

        mov   temp,timerL   ;timer is 1/2 bit time
        clr   timerL

        mov   ref1,temp
        lsr   ref1
        mov   ref2,ref1
        add   ref1,temp   ;ref1 = 3/4 bit time
        lsl   temp
        add   ref2,temp   ;ref2 = 5/4 bit time


  start3:      cp   timerL,ref1   ;If high periode St2 > 3/4 bit time
        brge   fault      ;   exit
        sbic   PIND,INPUT   ;Wait for falling edge start bit 2
        rjmp   start3

        clr   timerL
        ldi   bitcnt,12   ;Receive 12 bits
        clr   command
        clr   system


  sample:      cp   timerL,ref1   ;Sample INPUT at 1/4 bit time
        brlo   sample

        sbic   PIND,INPUT
        rjmp   bit_is_a_1   ;Jump if line high


  bit_is_a_0:   clc         ;Store a '0'
        rol   command
        rol   system

                 ;Synchronize timing
  bit_is_a_0a:   cp   timerL,ref2   ;If no edge within 3/4 bit time
        brge   fault      ;   exit
        sbis   PIND,INPUT   ;Wait for rising edge
        rjmp   bit_is_a_0a   ;in the middle of the bit

        clr   timerL
        rjmp   nextbit

  bit_is_a_1:   sec         ;Store a '1'
        rol   command
        rol   system
                 ;Synchronize timing
  bit_is_a_1a:   cp   timerL,ref2   ;If no edge within 3/4 bit time
        brge   fault      ;   exit
        sbic   PIND,INPUT   ;Wait for falling edge
        rjmp   bit_is_a_1a   ;in the middle of the bit

        clr   timerL

  nextbit:   dec   bitcnt      ;If bitcnt > 0
        brne   sample      ;   get next bit


  ;All bits sucessfully received!
        mov   temp,command   ;Place system bits in "system"
        rol   temp
        rol   system
        rol   temp
        rol   system

        bst   system,5   ;Move toggle bit
        bld   command,6   ;to "command"

                 ;Clear remaining bits
        andi   command,0b01111111
        andi   system,0x1F

        ret

  fault:      ser   command      ;Both "command" and "system"
        ser   system      ;0xFF indicates failure
        ret

  Czekaj250ms:
   ldi R20, 0
   czekaj250ms_0:
    ldi R21, 0
    czekaj250ms_1:
    inc R21
     cpi R21, 250
     brlo czekaj250ms_1
    inc R20
    cpi R20, 249
    brlo czekaj250ms_0
   ret  Czy ma ktoś pomysł co jest nie tak ? dlaczego nie działa ?
  Będę wdzięczny za każdą wskazówkę....

  0 10
 • #2 20 Mar 2009 11:54
  KKobi
  Poziom 8  

  Odświeżam temat...
  Przesiedziałem nad tym problemem pare dni i nic nie mogę zmienić....

  0
 • #3 20 Mar 2009 12:36
  Dr_DEAD
  Poziom 28  

  KKobi napisał:

  Producent pisze o częstotliwości 4 Mhz gdzie w AVR studio ustawić ten parametr ?

  No musisz zalutować kwarc o wartości 4,00MHz i odpowiednio ustawić FuseBity tak aby Atmega korzystała z tego kwarcu.

  0
 • #4 20 Mar 2009 13:01
  KKobi
  Poziom 8  

  Ale po co lutować ? Przecież w fusach można zmienić taktowanie i otrzymać 4 Mhz, bez żadnego zewnętrznego oscylatora....

  0
 • #5 20 Mar 2009 13:08
  Dr_DEAD
  Poziom 28  

  KKobi napisał:
  Ale po co lutować ? Przecież w fusach można zmienić taktowanie i otrzymać 4 Mhz, bez żadnego zewnętrznego oscylatora....

  Napisali "4 MHz crystal" i mieli ku temu powody. Jak chcesz żeby działało to go zalutuj.

  0
 • #6 20 Mar 2009 13:19
  KKobi
  Poziom 8  

  Kiedyś już zmontowałem taki układ i działał bez rezonatora.
  Po jakimś czasie przestał działać, a teraz nie wiem jak stworzyć ten program aby działało jak należy.
  Myślę ze rezonator jest tu zbędny.
  Zobacz na schemat:
  http://strony.aster.pl/trojan/img/lampa/schemat.jpg
  inni też go nie potrzebowali...
  Spójrz na program, co może być w nim nie tak ?

  Proszę zwracać uwagę na pisownię - regulamin p.15
  Błędy poprawiłem.
  [zumek]

  0
 • #7 20 Mar 2009 14:43
  zumek
  Poziom 39  

  KKobi napisał:
  ...Spójrz na program, co może być w nim nie tak ?

  A Ty nie możesz tego zrobić :?:
  Na pierwszy rzut oka widać, co należałoby poprawić(podpowiem że usunąć) w kodzie.

  0
 • #8 20 Mar 2009 15:17
  KKobi
  Poziom 8  

  Wiec,
  Po pierwsze podany przeze mnie link nie dotyczy mojego programu i ja uzywam atmega8.
  Poza tym błąd moze być po odebraniu sygnału z przycisku 1.
  jest cpi command,0b00000001 i ewentualnie trzeba by było dodać
  brne main, ale to raczej nic nie zmieni....
  Ja się głowie nad tym problemem juz troche czasu... jezeli wiesz co
  trzeba zmienić to proszę opisz to.
  Dzięki.

  0
 • #9 20 Mar 2009 15:22
  zumek
  Poziom 39  

  a)

  Code:

  .def   temp   =R16

  ;...
  .def   timerH   =R16

  b)
  Code:

  ;...
  reset:      ;ldi     temp,low(RAMEND)   ;Initialize stackpointer
        ;out   SPL,temp         
        ;ldi     temp,high(RAMEND)   ; Commented out since 1200 does not hae SRAM
        ;out   SPH,temp

  Tu widzę błędy.Znajdź je i popraw.

  0
 • #10 20 Mar 2009 16:09
  KKobi
  Poziom 8  

  Jeżeli dobrze poprawiam:
  w a) należy przydzielić inny rejestr, nazwy nie mogą się powtarzać,

  w b) usunąć znaki komentarza ? w atmega8


  a co z tym rezonatorem zewnętrznym ?

  Dodano po 37 [minuty]:

  Sprawdziłem na urządzeniu, i nic się nie zmieniło :/

  0
 • #11 22 Mar 2009 16:13
  KKobi
  Poziom 8  

  Zamieszczam mój gotowy program po przeróbkach, może komuś się
  przyda. Sam go poprawiłem, bez pomocy "znawców"...

  Code:

  ;***************************************************************************
  ;* A P P L I C A T I O N   N O T E   F O R   T H E   A V R   F A M I L Y
  ;*
  ;* Number      : AVR410
  ;* File Name            :"rc5.asm"
  ;* Title                :RC5 IR Remote Control Decoder
  ;* Date                 :97.08.15
  ;* Version              :1.0
  ;* Support telephone    :+47 72 88 43 88 (ATMEL Norway)
  ;* Support fax          :+47 72 88 43 99 (ATMEL Norway)
  ;* Target MCU           :AT90S1200
  ;*
  ;* DESCRIPTION
  ;* This Application note describes how to decode the frequently used
  ;* RC5 IR remote control protocol.
  ;*
  ;* The timing is adapted for 4 MHz crystal
  ;*
  ;***************************************************************************
  .include "m8def.inc"


  .equ   INPUT      =2   ;PD2
  .equ   SYS_ADDR   =0   ;The system address


  .def   S   =R0
  .def   inttemp   =R1
  .def   ref1   =R2
  .def   ref2   =R3

  .def   temp   =R16

  .def   timerL   =R17
  .def   timerH   =R18

  .def   system   =R19
  .def   command   =R20

  .def   bitcnt   =R21


  .cseg
  .org 0
        rjmp   reset

  ;********************************************************************
  ;* "TIM0_OVF" - Timer/counter overflow interrupt handler
  ;*
  ;* The overflow interrupt increments the "timerL" and "timerH"
  ;* every 64us and 16,384us.
  ;*
  ;* Number of words:   7
  ;* Number of cycles:   6 + reti
  ;* Low registers used:   1
  ;* High registers used: 3
  ;* Pointers used:   0
  ;********************************************************************
  .org OVF0addr
  TIM0_OVF:   in   S,sreg
        inc   timerL      ;Updated every 64us
        inc   inttemp
        brne   TIM0_OVF_exit

        inc   timerH

  TIM0_OVF_exit:   out   sreg,S
        reti
  ;********************************************************************
  ;* Example program
  ;*
  ;* Initializes timer, ports and interrupts.
  ;*
  ;* Calls "detect" in an endless loop and puts the result out on
  ;* port B.
  ;*
  ;* Number of words:   16
  ;* Low registers used:   0
  ;* High registers used: 3
  ;* Pointers used:   0
  ;********************************************************************

  reset:      ldi     temp,low(RAMEND)   ;Initialize stackpointer
        out   SPL,temp         
        ldi     temp,high(RAMEND)   ; Commented out since 1200 does not hae SRAM
        out   SPH,temp
     
        ldi   temp,1      ;Timer/Counter 0 clocked at CK
        out   TCCR0,temp

        ldi   temp,1<<TOIE0   ;Enable Timer0 overflow interrupt
        out   TIMSK,temp
        sei         ;Enable gobal iterrupt

  ldi ZL, LOW(LED*2)
  ldi ZH, HIGH(LED*2)
  ldi R27, 0


  main:      rcall   detect      ;Call RC5 detect routine

        cpi   system,0b00000001   ;                         !!!!! tutaj podaje kod urządzenia (Tv)
        breq   release
     
       cpi   command,0b00000011
       breq   zapal

       cpi   command,0b00000001
       breq   zapal1


        rjmp   main


  zapal:
         ldi r23, 0b11111111
        out DDRB, r23
        lpm R0, Z+
         out PORTB, R0
         rcall Czekaj250ms
         rcall Czekaj250ms
        rcall Czekaj250ms
        rcall Czekaj250ms
         rcall Czekaj250ms
        rcall Czekaj250ms
        inc R27
        ldi r23, 0b00000000
        out DDRB, r23
        rjmp main

  zapal1:
         ldi r23, 0b11111111
        out DDRB, r23

  sbiw R31:R30, 1     
  dec R27   
  petla2:
  lpm R0, Z
  sbiw R31:R30, 1
  out PORTB, R0
  rcall Czekaj250
  dec R27
  cpi R27, 0xFF

  brne petla2

  ldi r28,0b11111111
  out PORTB,r28
  rcall Czekaj250
  ldi r28,0b11000000
  out PORTB,r28
  rcall Czekaj250
  ldi r28,0b11111111
  out PORTB,r28
  rcall Czekaj250
  ldi r28,0b11000000
  out PORTB,r28
  rcall Czekaj250
  ldi r28,0b11111111
  out PORTB,r28
  rcall Czekaj250


  ldi r28,0b11111111
  out DDRC,r28
  ldi R22,0b00000000
    out PORTC, R22
    rcall Czekaj250
    rcall Czekaj250
    rcall Czekaj250
    rcall Czekaj250
  ldi r28,0b00000000
  out DDRC,r28

        ldi r23, 0b00000000
        out DDRB, r23
        rjmp main
  release:   
        cpi   command,0b00000011
       breq   zapal

       cpi   command,0b00000011
       breq   zapal1

        rjmp   main

  detect:      clr   inttemp
        clr   timerH

  detect1:   clr   timerL

  detect2:   cpi   timerH,8   ;If line not idle within 131ms
        brlo   dl1
        rjmp   fault      ;  then exit

  dl1:      cpi   timerL,55   ;If line low for 3.5ms
        brge   start1      ;   then wait for start bit

        sbis   PIND,INPUT   ;If line is
        rjmp   detect1      ;   low  - jump to detect1
        rjmp   detect2      ;   high - jump to detect2


  start1:      cpi   timerH,8   ;If no start bit detected
        brge   fault      ;within 130ms then exit

        sbic   PIND,INPUT   ;Wait for start bit
        rjmp   start1


        clr   timerL      ;Measure length of start bit
         
  start2:      cpi   timerL,17   ;If startbit longer than 1.1ms,
        brge   fault      ;   exit
        sbis   PIND,INPUT
        rjmp   start2
                 ;Positive edge of 1st start bit

        mov   temp,timerL   ;timer is 1/2 bit time
        clr   timerL

        mov   ref1,temp
        lsr   ref1
        mov   ref2,ref1
        add   ref1,temp   ;ref1 = 3/4 bit time
        lsl   temp
        add   ref2,temp   ;ref2 = 5/4 bit time


  start3:      cp   timerL,ref1   ;If high periode St2 > 3/4 bit time
        brge   fault      ;   exit
        sbic   PIND,INPUT   ;Wait for falling edge start bit 2
        rjmp   start3

        clr   timerL
        ldi   bitcnt,12   ;Receive 12 bits
        clr   command
        clr   system


  sample:      cp   timerL,ref1   ;Sample INPUT at 1/4 bit time
        brlo   sample

        sbic   PIND,INPUT
        rjmp   bit_is_a_1   ;Jump if line high


  bit_is_a_0:   clc         ;Store a '0'
        rol   command
        rol   system

                 ;Synchronize timing
  bit_is_a_0a:   cp   timerL,ref2   ;If no edge within 3/4 bit time
        brge   fault      ;   exit
        sbis   PIND,INPUT   ;Wait for rising edge
        rjmp   bit_is_a_0a   ;in the middle of the bit

        clr   timerL
        rjmp   nextbit

  bit_is_a_1:   sec         ;Store a '1'
        rol   command
        rol   system
                 ;Synchronize timing
  bit_is_a_1a:   cp   timerL,ref2   ;If no edge within 3/4 bit time
        brge   fault      ;   exit
        sbic   PIND,INPUT   ;Wait for falling edge
        rjmp   bit_is_a_1a   ;in the middle of the bit

        clr   timerL

  nextbit:   dec   bitcnt      ;If bitcnt > 0
        brne   sample      ;   get next bit


  ;All bits sucessfully received!
        mov   temp,command   ;Place system bits in "system"
        rol   temp
        rol   system
        rol   temp
        rol   system

        bst   system,5   ;Move toggle bit
        bld   command,6   ;to "command"

                 ;Clear remaining bits
        andi   command,0b01111111
        andi   system,0x1F

        ret

  fault:      ser   command      ;Both "command" and "system"
        ser   system      ;0xFF indicates failure
        ret

  Czekaj250ms:
   ldi R20, 0
   czekaj250ms_0:
    ldi R21, 0
    czekaj250ms_1:
    inc R21
     cpi R21, 250
     brlo czekaj250ms_1
    inc R20
    cpi R20, 249
    brlo czekaj250ms_0
   ret   Czekaj250:
   ldi R20, 0
   czekaj250_0:
    ldi R21, 0
    czekaj250_1:
      ldi R18,0
      czekaj250_2:
    inc R18
    cpi R18, 5
    brlo czekaj250_2
    inc R21
     cpi R21, 250
    brlo czekaj250_1
    inc R20
    cpi R20, 249
    brlo czekaj250_0
   ret

  LED:
  .db 0b11000000, 0b11111001 ;0, 1
  .db 0b10100100, 0b10110000 ;2, 3
  .db 0b10011001, 0b10010010 ;4, 5
  .db 0b10000010, 0b11111000 ;6, 7
  .db 0b10000000, 0b10010000 ;8, 9

  0