Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

pogram w VBA kopiujący komórki pomiędzy plikami

AJs 20 Mar 2009 14:01 12940 13
 • #1
  AJs
  Level 11  
  Witam. uczę się programowania od 2 dni bo potrzebowałem ułatwić sibie zadanie. stworzyłem takie program

  Code:

  Sub konta()
  Dim numer As String
      Dim wiersz, kolumna As String
  Dim x, y As Long
  Dim a As Byte
  Dim varWcisniety, varID As Variant

  podaj:
  podajnr.Show
  numer = Range("A29")
  If numer = "" Then
  varWcisniety = MsgBox("Nie podałeś numeru", vbRetryCancel + vbInformation, "Błąd!") 'błąd z pytaniem co chcesz zrobić
  End If
  Select Case varWcisniety
  Case 4
  GoTo podaj
  Case 2
  GoTo koniec
  End Select
  Range("A29").Value = Empty


  Windows("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Activate 'przełączenie się do innego pliku

  Sheets("RZ").Select 'przełączenie się do arkusza  If Cells(numer, 9) = "" Then 'sprawdzenie czy jest takie zlecenie
  MsgBox "Podaj inny numer!", vbOKOnly + vbInformation, "Nie ma takiego konta!"
  GoTo podaj
  End If
  Range(Cells(numer, 9), Cells(numer, 15)).Copy

  Windows("automatycy.xls").Activate 'przełączenie do poprzedniego pliku
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
  koniec:

  End Sub

  Private Sub OK_Click()
  numer = okno1
  okno1.Value = Empty
  podajnr.Hide
  Windows("automatycy.xls").Activate
  Range("A29") = numer
  End Sub
  Program otwiera okno, podaje numer zlecenia, które jest jednocześnie numerem wiersza. Przełącza się do drugiego okna do arkusza RZ i sprawdza czy te komorki, ktore mają być skopiowane nie są puste. Następnie kopiuje je i wraca do okna pliku gdzie mają być wklejone i wkleja je spacjalnie same wartości. Problemy mam takie: Po pierwsze to program skopiuje te komorki pod warunkiem, że będę miał włączony ten plik. Po drugie jak widać w kodzie niewiedziałem jak zrobić żeby zmienna "numer" w general miała wartość nadaną po kliknięciu przycisku :/ (rozwiązałem to w ten sposób że wklejam wartość okienka do komorki A29 a po z Useform wartość zapisuje jako numer i czyści A29). może ktoś mi podpowiedzieć w jaki sposób poprawić to??[/code]
 • #2
  mat_ed
  Level 43  
  :arrow: adams_nt napisał:

  Quote:

  Po pierwsze: Załóż nowy temat
  Po drugie:
  Kod:
  podajnr.Show
  numer = Range("A29")

  Tu otwierasz UserForm (ładowanie pewnie jest w innej części kodu) i nie wiemy co tam się dzieje Smile po czym pobierasz wartość z komórki. Teraz mamy domyślać się o co chodzi... Napisz trochę więcej.
 • #3
  adamas_nt
  Moderator of Programming
  1. Kopiowanie jest możliwe tylko przy otwartych plikach. Możesz otwierać je i zamykać w kodzie Np.
  Code:
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Zlecenia wystawione TE 2009.xls" 'jezeli w tej samej lokalizacji
  
  'tutaj kopiowanie i wklejanie

  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close (savechanges = False)'zamykam plik bez zapisywania zmian


  2. Do nadania wartości zmiennej numer wykorzystał bym ImputBox
  Code:
  podaj:
  
  numer = InputBox("Podaj numer  ", "jakiś napis")
  If numer = "" Then
  varWcisniety = MsgBox("Nie podałeś numeru", vbRetryCancel + vbInformation, "Błąd!") 'błąd z pytaniem co chcesz zrobić
      If varWcisniety = vbCancel Then Exit Sub
      GoTo podaj
  End If
 • #4
  marek003
  Level 40  
  Ja go chyba trochę zrozumiałem.

  Troszeczkę inaczej bym to napisał (mniej tekstu - po co tak gmatwać)
  Stwórz okienko UserForm1 z jednym textbox'em przyciskiem
  Pod przyciskiem (kodem do przycisku) wklej coś takiego.

  Przejrzyj wcześniej komentarze i dostosuj do twoich warunków.

  Code:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  

  GetObject ("c:\Zlecenia wystawione TE 2009.xls") 'ścieżka dostępu do pliku

  numer = TextBox1.Text 'przypisanie do numeru liczby z okienka

  If numer = "" Then   'sprawdzenie czy jest coś wpisane
      odp = MsgBox("Nie podałeś numeru", vbOKOnly + vbInformation, "Błąd!")
      GoTo koniec
  End If

  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Activate 'otworzenie arkusza w pamieci

  If Sheets("RZ").Cells(numer, 9) = "" Then    'sprawdzenie czy jest takie zlecenie
      MsgBox "Podaj inny numer!", vbOKOnly + vbInformation, "Nie ma takiego konta!"
      GoTo koniec
  End If

  Range(Cells(numer, 9), Cells(numer, 15)).Copy 'kopiowanie danych

  Workbooks("automatycy.xls").Activate 'przełączenie się miedzy arkuszami

  Sheets("Arkusz1").Range("a1").Select  'ustawienie pozycji (nie mam pojecia gdzie chcesz to wkleić)
  ActiveSheet.Paste 'wklejenie danych

  UserForm1.Hide 'zamknięcie okienka

  koniec:
  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close 'zamknięcie otwartego w pamięci arkusza

  End Sub


  Czy o to ci chodzi?
  Można też wykorzystac to co podał kolega adamas_nt
 • #5
  adamas_nt
  Moderator of Programming
  Zaraz, zaraz. To jest projekt w VB a nie kod w arkuszu?
  Jeśli tak, to na początek zmień w sekcji General (zaraz po instrukcji Option Explicit)
  Code:
  Dim numer As String 
  na
  Code:
  Public numer As String 
  Wtedy zmienna będzie widoczna we wszystkich modułach i formach. Kodowanie w VB i w VBA "nieco" się różni. Dlatego chcielibyśmy wiedzieć z czym mamy do czynienia...
 • #6
  AJs
  Level 11  
  No dobrze marek myślę że by działało tylo jest jeszcze taki myk, że w tym pliku co z niego pobieram dane jest pełno makr... po włączeniu jego niema takiego arkusza "RZ". dopiero po uruchomieniu makra :rejestr" jest ten arkusz. tak więc czy pomiędzy tym:
  Code:

  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Activate 'otworzenie arkusza w pamieci

  a tym:
  Code:

  If Sheets("RZ").Cells(numer, 9) = "" Then    'sprawdzenie czy jest takie zlecenie
      MsgBox "Podaj inny numer!", vbOKOnly + vbInformation, "Nie ma takiego konta!"
      GoTo koniec
  End If

  można odpalić makro "rejestr" dostępne w tym pliku?

  adamas_nt tego mi było trzeba. teraz niemusze kombinować z tym numerem :D
 • #7
  adamas_nt
  Moderator of Programming
  Można tak
  Code:
  Application.Run "'Nazwa Pliku.xls'!Nazwa_Makra"
  
  Workbooks("Nazwa Pliku.xls").Close

  Jeżeli wykonywane są dalsze operacje na tym pliku, to usuń drugą linijkę.
 • #8
  AJs
  Level 11  
  Wielkie dzienki. prawie spać niemogłem przez tą jedną linijkę :D jeszcze dwa pytania:
  1.
  Code:
  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close

  zamyka ten plik w pamięci ale pyta się czy zapisać zmiany... można to gdzieś ustalić żaby nie zapisywało zmian i zamykało?
  2. żeby skopiować to w tą komurkę, która była zaznaczona przed włączeniem makra muszę nadać zmiennej wartości, wiem że do tego jest activecell ale niewiem jak się tym posłużyć :/ niby proste a niewychodzi mi :/
 • #9
  adamas_nt
  Moderator of Programming
  1. Już było wyżej. Masz do wyboru
  Code:
  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close SaveChanges:=False
  
  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close (SaveChanges = False)

  2. Z aktywną komórką łatwo o pomyłkę ale jak prosisz
  Code:
  NazwaZmiennej = ActiveCell.Value
 • #10
  AJs
  Level 11  
  Więc na początku programu daje
  Code:
  wiersz = ActiveCell.Value
  a tam gdzie wklejam daje
  Code:
  Range(wiersz).Select
  
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False

  ale chyba jest cos nie tak bo niedziala i pokazuje na ten drugi kod :/
 • #11
  adamas_nt
  Moderator of Programming
  Code:
  Range(wiersz).Select 

  A powinno być Np dla A29, gdzie wiersz=29
  Code:
  Range("A29").Select 'lub
  
  Range("A" & wiersz).Select 'wartość wiersza ze zmiennej
  Range(Cells(wiersz, 1)).Select ' lub
  Cells(wiersz, 1).Select 'bez Range
 • #12
  marek003
  Level 40  
  Trochę i ja się uczę VBA wraz z autorem (i nie nadążam odpowiadać - co prawda nie śledzę non stop) ale...

  Jeżeli chcesz przypisać adres komórki do zmiennej to musisz to zrobić inaczej:
  Code:
  cel = ActiveCell.Address


  Value to wartość

  Później możesz skorzystać z
  Code:
  Range(cel).Select  
  
  ActiveSheet.Paste


  Druga rzecz:

  Z tą formułą jest odwrotnie (przynajmniej na moim 2002 jest odwrotnie). Aby pliku nie zapisać trzeba użyć True.
  Code:
  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close (savechanges = True)

  Jeżeli będzie false jak sugeruje adamas_nt to nastąpi zapisanie zmian.

  Docelowo napisał bym ten programik tak (dodam że sprawdza jeszcze czy oprócz "nic-nie-wpisania" ktoś wpisał liczbę całkowitą i większą od zera):

  Code:
  Sub zabawa()
  

  cel = ActiveCell.Address 'zapis adresu komórki gdzie ma być wklejona

  numer = "" 'ustawienie parametru numer na "nic"

  Start:

  numer = InputBox("Proszę podać numer (dodatnią liczbę całkowitą).", "Dane", numer)

  If numer = "" Then   'sprawdzenie czy jest coś wpisane
      odp = MsgBox("Nie podałeś numeru lub anulowałeś działąnie." & Chr(10) & Chr(10) & "Chcesz spróbować jeszcze raz ?", vbYesNo + vbInformation, "Pytanie")
      If odp = vbYes Then GoTo Start Else: GoTo koniec
  End If

  If IsNumeric(numer) = False Or InStr(numer, ",") <> 0 Or InStr(numer, ".") Or numer <= 0 Then 'Sprawdzenie czy to numer całkowity i dodatni i większy od zera a . dla excela na angielskich kompach
  MsgBox "Podana wartość nie spełnia warunków." & Chr(10) & Chr(10) & "Popraw!", vbOKOnly + vbInformation, "Uwaga!"
  GoTo Start
  End If

  Workbooks.Open Filename:="c:\Zlecenia wystawione TE 2009.xls" 'otworzenie pliku

  Application.Run "'Zlecenia wystawione TE 2009.xls'!Makro1" 'uruchomienie makra

  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Sheets("RZ").Activate 'nie wiadomo gdzie zakończy makro więc aktywacja arkusza

  If Sheets("RZ").Cells(numer, 9) = "" Then    'sprawdzenie czy jest takie zlecenie
      MsgBox "Podaj inny numer!", vbOKOnly + vbInformation, "Nie ma takiego konta!" 'info popraw
      Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close (savechanges = True) 'zamknięcie skoroszytu
      GoTo Start 'skok do początku
  End If

  Sheets("RZ").Range(Cells(numer, 9), Cells(numer, 15)).Copy 'kopiowanie danych

  Workbooks("automatycy.xls").Activate 'przełączenie się miedzy arkuszami

  Range(cel).Select  'ustawienie kursora na pozycji cel jeżeli inne makro lub coś innego by coś namieczało
  ActiveSheet.Paste 'wklejenie danych

  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close (savechanges = True) 'zamknięcie otwartego pliku bez z zapisu

  koniec:

  End Sub

  "Zabawa" z czyszczeniem numer'u na początku związana jest z późniejszym wykorzystaniem zmiennej jako wartość defaultową w imputbox. Zabieg ten jest po to aby ktoś, kto coś wpisze zobaczył co wpisał. Inaczej po powtórnym uruchomieniu inputbox'u byłoby czysto - bez wpisanej wcześniej wartości.


  Jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi. Jak sprawdzić czy plik jest już otwarty bo powyższa procedura zaczyna się pytać jeżeli plik "zlecenia..." jest otwarty.

  A na marginesie kwestia sprawdzenia czy coś jest "integer". Jest jakaś komenda na to, czy trzeba kombinować? Może są jakieś inne prostsze kombinacje niż moje?
 • #13
  adamas_nt
  Moderator of Programming
  Z tym zamknięciem bez zapisywania to rzeczywiście nie wszystko jedno. Prawidłowa składnia
  Code:
  Workbooks("Zlecenia wystawione TE 2009.xls").Close SaveChanges:=False
 • #14
  AJs
  Level 11  
  Przepraszam że tak późno sie odzywam ale niemiałem czasu. już wszystkie zmiany wprowadziłem i programik działa idealnie. DZIEKI CHŁOPAKI ;) a mam dla Was jeszcze rebusik: ten plik z makrem rejestr służy do wystawiania zleceń i każdemu nowemu zleceniu nadaje kolejny numer (myśle że to niejest trudne) ale na innym komputerze z tym samym plikiem kiedy ktoś wystawi zlecenie to u mnie jest ono też widoczne i zapobiega to nadaniu jednego numeru dwum zleceniom. Wiecie jak to jest zrobione??