Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
TermopastyTermopasty
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Ocena efektywności energetycznej kotłów

mauri_b 17 Aug 2012 13:57 42183 93
 • TermopastyTermopasty
 • #32
  JerzyMSJ
  Level 11  
  Zadanie:
  Oceny stanu technicznego
  i określanie efektywności energetycznej kotłów

  Podzielmy go

  1. Oceny stanu technicznego
  2. Określanie efektywności energetycznej kotłów

  Skupmy sie na nr. 1

  Zastanówmy sie jaka wiedza, doświadczenie i wykształcenie jest do tego potrzebne?
  Uprawnienia, i pieczątka , .... - czy wykształcenie, doświadczenie i wiedza?
  to co to jest.... - engine
  od czego pochodzi słowo inżynier?
  jaka to specjalność?
 • TermopastyTermopasty
 • #34
  saskia
  Level 38  
  Czyli EU zaczela od krzywizny banana a teraz juz biora sie do kotlow?
  Niedlugo bedziemy mieszkali w znormalizowanych klatkach, a do spacerow bedzie ruchoma bieznia. :-)

  Dodano po 1 [godziny] 40 [minuty]:

  W UK te zapisy objawiaja sie w naciaganiu klientow (prywatnych odbiorcow gazu) na wymiane w pelni sprawnych i nie psujacych sie, starszych niz 10 lat modeli kotlow gazowych na najnowsze , choc czesto o nizszej sprawnosci , niz te zdemontowane.
  Normalna paranoja.
  Czest sa sytuacje gdzie np.10-cio letni "Vailant" ktory nigdy przez te10 lat nie mial awarii i byl systematyczne serwisowany, wymieniany jest na najnowszego Chinczyka.
 • #35
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witam.

  Wstępnie poczytałem i w pełni podzielam pogląd Estaldo na sprawę. Jeszcze sobie muszę poczytać w stosownych Dz.U.

  Dalej jutro, bo lecę oglądać Holmes'a na TVN :-). Obejrzałem - marny był.

  Poczytałem - i teraz to już w pełni i z całym przekomaniem podzielam pogląd Estaldo na sprawę.
  Natomiast - bardzo warto poczytać załącznik w poście wawrzeczko_t

  3) w art. 62:
  a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
  „1b. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajnosci
  powyej 20 kW uytkowanymi co najmniej 15 lat, liczac od daty
  zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny byc poddane
  przez własciciela lub zarzadce obiektu budowlanego jednorazowej kontroli
  obejmujacej ocene efektywnosci energetycznej i doboru wielkosci kotła, a
  take ocene parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaka ma
  ona spełniac. Kontrole te przeprowadza sie w roku nastepnym po roku, w
  którym upłyneło 15 lat uytkowania kotła, a kontrole kotłów, które z dniem
  wejscia w ycie ustawy uytkowane sa ju ponad 15 lat, przeprowadza sie
  w roku wejscia ustawy w ycie.”,
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeeniem ust. 5, 5a i 6,
  przeprowadzaja osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
  odpowiedniej specjalnosci.”,
  c) po ust. 5 dodaje sie ust. 5a w brzmieniu:
  „5a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 1b, przeprowadzaja osoby
  posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne dozoru dla prac kontrolnopomiarowych
  urzadzen, instalacji i sieci cieplnych.”;


  Istotnie, "cieplni" byli upośledzeni w stosunku do innych branż. I wygląda na to, że Ustawodawca ma zamiar to poprawić. I tu nie ma co dywagować, tylko - jak kto nie ma upr. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - to brać się za robienie D 2 kontrolno-pomiarowych.

  Oczywiście zaraz po tym, jak
  Projekt z dnia 05.01.2009 r.
  USTAWA
  z dnia.........
  o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami1)

  przestanie być projekt, a zacznie być Ustawa, lub Rozporządzenie.

  mauri pisze:
  To ma być OCENA, czyli stwierdzenie stanu faktycznego.

  Ocena, czyli, tak jak ja to czytam - nie badania laboratoryjne kotła, lecz stan faktyczny, w tym, m. inn. ocena ( szacunek ) dopasowania mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania. Jak zmienia się aktualne zapotrzebowanie ? Ano, bardzo prosto. Ludzie powymieniali okna z takich, jakie mam ja - z drewnianych rozkręcanych na pół do mycia, z szybami na kit szklarski, z lat 50-tych - na porządne aktualne ( jakie by nie były) i jeszcze na dokładkę okleili budynek styropianem. I dorobili wiatrołap. I zaizolowali przewody sieci osiedlowej. I zapotrzebowanie ciepła obiektu drastycznie spada. I kotłownia po staremu robi się nagle znacząco przewymiarowana.

  Brak szczególowych aktów wykonawczych akurat w tym przypadku gra na korzyść wszystkich zainteresowanych tematem. Usługodawcy - bo nie jest związany szczególowymi wymaganiami. Usługobiorcy - bo nie jest związany szczególowymi wymaganiami i nie ma z czym porównywać tego, co dostał. A ocenę wykonał ? Wykonał. I niech mu ( Usługobiorcy )jakikolwiek Urząd ( przy braku regulacji szczególowych ) wykaże, że to co dostał, to nie to, co miał dostać. Się nie da.
  I nich kto wykaże Usługodawcy, że to co zrobił, jest źle. Też się nie da.
  Natomiast potencjalnych Usługodawców namawiam do bardzo rzetelnego podejścia do tematu.

  Można by tu na Forum zawalczyć i stworzyć jakiś sensowny wzornik. Są chętni do ruszenia głową ? Bo jest tak, że jak istnieje urzędowy obowiązek zamówienia ( wykonania ) usługi a obowiązującego standardu usługi nie ma - to trzeba go szybko stworzyć samemu. Byle sensownie. IMO, tak właśnie postąpił UDT w Łodzi, że w wątku już wpomniano. I słusznie, bo klientela stygnie :-)
  Oczywiście nie ma dyskusji na temat spełnienia wymogów formalnych. Mają być spełnione - i już i tyle.

  A w linku od oldclub69 jest napisane:
  "...Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wynikającym z nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane, Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT oferuje Państwu:

  - weryfikację, czy kocioł jest regulowany, użytkowany i konserwowany w celu zapewnienia optymalnej sprawności energetycznej
  - oszacowanie rzeczywistej sprawności energetycznej kotła
  - ocenę możliwych do zastosowania usprawnień zmierzających do zwiększenia sprawności energetycznej kotła."

  No to jak ?
 • #36
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Są chętni ?

  Dopisane po tygodniu.

  Ja właśnie zasuwam na szkolonko / egzamin D2. Zrelacjonuję.
 • #37
  JerzyMSJ
  Level 11  
  Kot-huncwot wrote:

  „4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeeniem ust. 5, 5a i 6,
  przeprowadzaja osoby posiadajace uprawnienia budowlane w
  odpowiedniej specjalnosci.”,
  c) po ust. 5 dodaje sie ust. 5a w brzmieniu:
  „5a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 1b, przeprowadzaja osoby
  posiadajace swiadectwa kwalifikacyjne dozoru dla prac kontrolnopomiarowych
  urzadzen, instalacji i sieci cieplnych.”;


  ?

  Minimalne wymagania uprawnienia do oceny efektywności urządzeń ciśnieniowych (w tym kotłów) i zużywających gaz , paliwa płynne, lub stałe
  Zgodnie z zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  (Dz. U. Nr 89, poz, 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 t, Nr 141,
  poz. 1189),

  GRUPA I - Dozór
  Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie GRUPY I w zakresie:
  Kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji montażu, kontrolno-pomiarowym (pomiary rezystancji uziemień, oraz badanie ochrony/porażeniowej do 1kV Dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupa I

  Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku dozoru w zakresie GRUPY I
  Kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji montażu, kontrolno-pomiarowym (pomiary rezystancji uziemień, oraz badanie ochrony/porażeniowej do 1kV Dla następujących urządzeń, instalacji i sieci Grupa I

  Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
  pkt. 2. - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

  pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9; obsługa montaż

  GRUPA II - Dozór
  Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku dozoru z zakresie GRUPY II
  Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
  pkt. 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  pkt. 2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  pkt. 4 – przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy pow. 50 kW
  pkt. 9 -piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
  pkt.10 - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
  GRUPA III - Dozór

  Uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń , instalacji lub sieci na stanowisku dozoru w zakresie GRUPY III
  Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

  pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  pkt. 8 -przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 6, 7, 8, obsługa, konserwacja, montaż

  Do tego dołóżmy Wiedza z zakresu metrologi (nie kojarzyć z metrem) tylko z wiedzą na temat technik i procedur pomiarów
  Wiedza z zakresu materiałoznasta
  Wiedza z zakresu termodynamiki
 • #38
  Grzegorz Siemienowicz
  Level 36  
  Poczekajcie tylko na klienta , który będzie chciał od kontrolującego przedstawienie wyników , określenia dokładności pomiarów wykazania, że dana metodologia oraz sposób określenia mocy jest w stanie z zadaną dokładnością to zmierzyć i ..... pójdzie do pierwszego lepszego sądu z tym.
  W tej chwili jest jasno sprecyzowane, że na sprzedawcy/usługodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że dany przedmiot.usługa jest zgodna z ....... .
  Dopóki nie ma jednoznacznych norm to jest to usługa naciągacza polegająca na naciąganiu. Podobnie jak pomiar wykresu mocy i momentu obrotowego bez hamowni :D .
 • #39
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witam. D2 zrobiłem. Bez bólu.

  A dalej - po prostu różnimy się poglądem na sprawę. Od naciągania i naciągactwa to ja jestem bardzo daleki. Od obchodzenia wymogów formalnych - jeszcze dalszy.

  Grzegorz Siemienowicz wrote:
  pójdzie do pierwszego lepszego sądu z tym.
  W tej chwili jest jasno sprecyzowane, że na sprzedawcy/usługodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że dany przedmiot.usługa jest zgodna z ....... .


  Grzegorz- zastanów się - i do braku zgodności z czym ten powód się odniesie ?

  Grzegorz Siemienowicz wrote:
  Dopóki nie ma jednoznacznych norm to jest to usługa naciągacza polegająca na naciąganiu.


  I o tym własnie piszę -
  Kot-huncwot wrote:
  Natomiast potencjalnych Usługodawców namawiam do bardzo rzetelnego podejścia do tematu.


  I odnoszę się do przytoczonego projektu ustawy. Jak zacznie obowiązywać, to D2 staje się wystarczające. A dalej to już takie trudne słowo - etyka zawodowa :D
 • #40
  Grzegorz Siemienowicz
  Level 36  
  Ja odniosłem się tylko do zapisu , który nie ma nic wspólnego z prawem.
  Naczelną zasadą prawa jest to, że nie działa wstecz.
  Przykład :
  Kiedyś były przepisy, które dopuszczały np. Syrenkę do ruchu. Od 1995 roku (jeśli mnie pamięć nie myli) można zarejestrować pojazdy które spełniają normy emisji spalin (z czasem coraz ostrzejsze) ale ...... jeśli ktoś jeździ sprawną Syrenką to nikt łącznie z Państwem nie jest w stanie nakazać mu zezłomowania, wymiany silnika czy zamontowania katalizatora. To jest podstawa prawa.
  To samo prawo dotyczy kotłów.
  Na zachodzie znając prawo i myśląc racjonalnie niektóre Państwa kiedyś wprowadziły dofinansowanie (dotacje) aby zmobilizować użytkowników do wymian kotłów i samochodów. Są na forum osoby z Niemiec które mogą to potwierdzić / zweryfikować.
  Obecny zapis jest martwy i bezprzedmiotowy i dopóki taki pozostanie wymaganie respektowania go jest bezcelowe.
  Nie ma norm na szacowanie sprawności kotła i .... raczej nigdy nie będzie.
  Jeśli nawet by weszły to konieczne będzie wprowadzenie wzorca (pomiaru) wartości bezwzględnej do którego będzie każdy mógł odnieść (szacunek/pomiar).
  Przecież każdy np. w sklepie może zakwestionować wynik pomiaru np. wagi i wtedy sprawdza się odważnikami wzorcowymi , czy jest ona prawidłowo skalibrowana i wskazania nie odbiegają od tolerancji pomiaru.
  Jak sobie wyobrażasz weryfikację swojego oszacowania ?
  Sprawność urządzeń takich jak kocioł nie jest stała. Jest to krzywa zależna od dziesiątek czynników. Nie podjął bym się oszacowania sprawności mojego kotła w danej chwili nawet z dokładnością do 10%.
 • #41
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Na tą chwilę nie wyobrażam sobie ani zrobienia oszacowania, ani weryfikacji takiego oszacowania. I dlatego pytałem, czy są chętni do ruszenia głową i stworzenia jakiegoś wzorca postępowania. No bo skoro nie ma obowiązującego, to czemu nie zrobić samemu ? A tu na Forum wystarczająca ilość głów, wiedzy i doświadczenia.

  No - po mojemu - oszacowanie w stosunku do laboratoryjnych pomiarów kotła to jednak musi być procedura uproszczona. IMO wynika to z definicji słowa oszacowanie.
 • #42
  Grzegorz Siemienowicz
  Level 36  
  Zadam proste pytanie :
  Czy jeśli by Ciebie zatrzymał strażnik miejski i powiedział :
  "-Widziałem jak pan jedzie i na moje oko (i kolegi z patrolu) przekroczył Pan prędkość o 30 km/h w związku z czym nakładam mandat ... "
  Przyjął byś ten mandat ?
 • #43
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Zły przykład - tu akurat obowiązują absolutnie ścisłe regulacjie prawne, Prawo o ruchu drogowym i legalizowana aparatura pomiarowa :-)

  A poza tym - na sam widok intelektualistów ze straży miejskiej to ja od razu uciekam.
 • #44
  marek łazuka
  Level 9  
  witam, mnie wskazano normę na podstawie której można to wykonaća w zasadzie zestawić urządzenia jakie działają w budynku. Poz.
 • #45
  czajnik5
  Level 2  
  wawrzeczko_t wrote:
  No i jest odpowiedź znajomego, który pisze tak:

  Jak oni chcą pogodzić posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych z uprawnieniami dozorowymi to nie wiem. Być może że chodzi o to aby ludzie z uprawnieniami budowlanymi zdobywali dodatkowo uprawnienia dozorowe.


  Zupełnie nie rozumiem, jaki masz problem. Na przykład ja posiadam uprawnienia budowlane, jak również uprawnienia do eksploatacji i dozoru nad eksploatacją (D+E). Znam też wiele osób, które tak ma. Co tu jest do godzenia?

  wawrzeczko_t wrote:
  Jak dotąd poza ogólnym zapisem w prawie budowlanym nie ma dalszych rozporządzeń na temat kontroli kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów i na kursie na którym byłem też nic o tym nie mówili. Zakładali, że osoby posiadające uprawnienia dozorowe będą wiedzieli o co chodzi. Ja przypuszczam, że kontroler będzie mógł dokonać jedynie oględzin kotła i sprawdzić jak pracuje kocioł i jego urządzenia pomocnicze. Niech Pan weźmie pod uwagę, że dotyczy to kotłów o mocy powyżej 20 kW. Nie określono również, jak skontrolować wielkość kotła w odniesieniu do potrzeb użytkowych. Pisał to jakiś teoretyk zakładając, że będzie dostępna dokumentacja instalacji c.o. z obliczeniami zapotrzebowania ciepła lub co najmniej świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeżeli nie będzie takich dokumentów to kontroler musi robić to "na oko" określając sobie zapotrzebowanie mocy ze wskaźników w zależności od kubatury budynku, np. budynek stary - 25 W/m3, budynek nowy 15 W/m3. Jak będę coś wiedział na ten temat to napiszę. Pozdrawiam


  Bardzo dużo słów, a bardzo mało treści. Przecież już w szkole każdego uczyli, że efektywność, to jest stosunek energii użytecznej wyprowadzanej z danego układu do energii wprowadzanej do tego układu objętego osłoną kontrolną.

  Pisząc kolokwialnie i prosto: efektywność, to stosunek efektu do nakładu.

  Problemem nie jest to, jak oceniać (bo ci co mają wiedzieć, to wiedzą), ale jak pozyskać dane do oceny. Nie przy każdym kotle jest ciepłomierz, który zmierzy nam ilość wyprodukowanej energii. W takim przypadku musimy dane zdobywać pośrednio, albo mierzyć bezinwazyjnie, np. za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych z sondami narurowymi (ja właśnie tak robię).

  wawrzeczko_t wrote:
  Jakoś nie widzę inżyniera, magistra dozorowca przy czyszczeniu kotła 21 kW. Po drugie - jak taki nawet uprawniony inżynier chce sprawdzić sprawność i działanie kotła bez odpowiednich uprawnień od producenta danego kotła?

  Ja takiego widzę codziennie. W lustrze, przy goleniu.
  Uprawnienia od producenta kotła. Zawsze człowiek może się czegoś nowego nauczyć. Właśnie się dowiedziałem, że producent kotła nadaje jakieś uprawnienia. No, naprawdę...

  Pozdrawiam serdecznie.
 • #46
  wawrzeczko_t
  Heating systems specialist
  czajnik5 wrote:
  Właśnie się dowiedziałem, że producent kotła nadaje jakieś uprawnienia

  Po szkoleniu tzw. serwisowym dany producent pozwala na przeglądy i naprawę danego typu/typoszeregu kotłów. Uważam że przegląd można robić bez tej zgody (na podstawie uprawnień państwowych) ale chyba tylko kotłów po gwarancji. Inaczej producent może nie uznać (zapewne nie uzna) przeglądu kotła będącego na gwarancji dokonananego przez osobę przez niego nieuprawnioną (a państwo nie może żądać kogo ma dany producent uprawnić). Natomiast zgadzam się że na podstawie różnych danych, protokołów, dokumentów i pomiarów można stwierdzić (obliczyć) czy kocioł/instalacja jest efektywna czy też nie. Nie ma natomiast obowiąku załączania do kontrolii tychże obliczeń więc uważam że kontrola efektywności energetycznej kotłów niejednokrotnie jest tylko papierem, podobnie jak wykonywane na kolanie niektóre (czyt. większość) charakterystyk energetycznych budynków. Uważam też że wprowadzanie tego typu przepisów związane jest po prostu z kasą dla wybranych. No cóż ... każdy chce jakoś żyć.
 • #47
  pawel_i
  Level 20  
  Nawiązując do dyskusji - czy istnieje jakiś protokół określony przez ustawodawcę?
  Bo na razie odpowiedź na zadane pytanie w pierwszym poście nie padła.
 • #48
  Kot-huncwot
  Level 21  
  czajnik5 wrote:
  wawrzeczko_t napisał:
  No i jest odpowiedź znajomego, który pisze tak:

  Jak oni chcą pogodzić posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych z uprawnieniami dozorowymi to nie wiem. Być może że chodzi o to aby ludzie z uprawnieniami budowlanymi zdobywali dodatkowo uprawnienia dozorowe.


  To proste. Budowa kończy się z dnia na dzień w momencie zamknięcia Dziennika Budowy. Ja z reguły pozostaję jeszcze na obiekcie, bo między zamknięciem Dz.B, a skończeniem roboty to czasem jeszcze trwa i trwa. Rozruchy, wyłapywanie usterek, uzdatnianie automatyki, bywa, że optymalizacja nastaw - no, raczej wstępna przymiarka do optymalizacji. A wobec zakończenia budowy upr. bud. to nie jest to, co uprawnia do pokręcenia zaworami np. dużego układu chłodniczego. I dlatego zasuwam zrobić E2 :D

  czajnik5 wrote:
  Ja takiego widzę codziennie. W lustrze, przy goleniu.


  W zakresie wykonawczych inżynieryjno-instalacyjnych, inżynieryjno-sieciowych oraz D2 w jednej osobie też tak mam. Jak zrobię E2 i będzie 4 w jednym zamiast 3 w jednym :D
 • #49
  czajnik5
  Level 2  
  Cześć,

  Nie ma jakiegoś ustalonego odgórnie wzoru protokołu. Każdy powinien zrobić sobie taki formularz sam. Podobnie nie ma odgórnie ustalonych wzorów innych protokołów, np. przeglądu rocznego, pięcioletniego, kontroli przewodów kominowych itp.

  Zresztą o czym mówimy, zwykła faktura VAT również nie ma odgórnie ustalonego wzoru. Jest napisane jedynie, co ma zawierać w treści.

  Teraz jeszcze słówko do p. Wawrzeczko. Tak było kiedyś w komunizmie. Teraz jesteśmy w UE i mamy odpowiednie dyrektywy. Producent, to może sobie pozwalać, albo nie pozwalać. Jeśli naprawę, lub przegląd wykonuje uprawniona osoba (ale z uprawnieniami energetycznymi), to w przypadku wystąpienia wady ukrytej producent ma obowiązek ją usunąć na własny koszt.

  Gwarancja jest dobrowolna, producent może jej udzielić, ale nie musi. Ma prawo postawić warunki, na jakich tej gwarancji udzieli. Jednym z powszechnych warunków jest uruchomienie kotła przez przeszkoloną osobę u tego producenta i późniejsze wykonywanie w pewnym okresie przeglądów, również przez taką osobę.

  Ale...

  Niezależnie od gwarancji użytkownikowi przysługuje rękojmia, a ta nie jest już dobrowolna, bo jest uprawnieniem wynikającym z Kodeksu Cywilnego i producent może sobie co najwyżej pomarzyć o stawianiu warunków.

  Odnośnie fikcyjnych protokołów: Miły Panie, jakbyśmy tak policzyli sumiennie, to okazałoby się, że pewnie z 80 % protokołów w obrocie prawnym, to tylko spreparowane papierki, bez żadnego pokrycia w rzeczywistości.

  No i o kosztach: nie przesadzałbym, że to jakieś duże pieniądze. Po drugie, wymaganie dotyczy nie wszystkich kotłów, ale tych od pewnej mocy. Po trzecie, konieczność występuje raz na dwa, albo cztery lata, a czasem tylko raz w ciągu całego życia obiektu.

  Wreszcie, po czwarte: co to wg Pana znaczy "dla wybranych"? O ile wiem, nie ma żadnych ograniczeń, żeby znaleźć się w gronie tych wybranych. Należy jedynie spełnić określone warunki. Jeśli Pan je spełnia, to nikt Panu zapewne dostępu do badania kotłów nie ograniczy. Ja odwrócę zagadnienie: czy Pan chciałby, żeby badaniami zajmował się każdy, kto tylko ma na to ochotę? Niezależnie od tego, czy się zna, czy nie? Niezależnie od tego, czy jest literatem, geografem, krawcową, albo szewcem?

  A gdyby miał Pan pójść do lekarza, na jakiś ważny zabieg chirurgiczny, to chciałby Pan, żeby to zajęcie było dostępne tylko dla wybranych, czy też nie miałby Pan nic przeciwko temu, aby mogł Pana kroić ktokolwiek?

  Proszę dobrze to przemyśleć.

  Dodano po 1 [minuty]:

  Kot-huncwot wrote:
  W zakresie wykonawczych inżynieryjno-instalacyjnych, inżynieryjno-sieciowych oraz D2 w jednej osobie też tak mam. Jak zrobię E2 i będzie 4 w jednym zamiast 3 w jednym :D


  No, to jeśli tak patrzymy na sprawę, to ja się doliczyłem u siebie około 14 w jednym, ale to chyba nie o to chodzi, prawda?
 • #50
  pawel_i
  Level 20  
  "Niezależnie od gwarancji użytkownikowi przysługuje rękojmia, a ta nie jest już dobrowolna, bo jest uprawnieniem wynikającym z Kodeksu Cywilnego i producent może sobie co najwyżej pomarzyć o stawianiu warunków."

  Zgadzam się ale ten przepis nie działa na producenta tylko na sprzedawcę. Zwykle klient nie kupuje bezpośrednio od producenta tylko od instalatora lub w jakimś sklepie.
  Wtedy klient może wnioskować o np. " niezgodność towaru z ... " ale tylko do sprzedawcy a nie do producenta.
 • #51
  czajnik5
  Level 2  
  To jest prawda. Ale, czy dla klienta ma to znaczenie? W przypadku gwarancji klient również nigdy nie kontaktuje się z producentem, ale z pośrednikiem, tj. sprzedawcą/instalatorem, prawda? Dzwoni jakiś klient do Allendorfu w Niemczech na przykład?

  Dla jasności, ja nie jestem przeciwnikiem wykonywania uruchomień i przeglądów przez autoryzowany personel. Zwłaszcza, że sam mam autoryzację większości producentów. Wręcz przeciwnie - zachęcam do korzystania z gwarancji, ale nie za wszelką cenę. Chodzi mi o jasność sytuacji.

  Pozdrawiam.
 • #52
  wawrzeczko_t
  Heating systems specialist
  czajnik5 wrote:
  zachęcam do korzystania z gwarancji, ale nie za wszelką cenę.

  Rozumiem że negujesz stwierdzenie producenta iż gwarancją objete jest urządzenie uruchomione przez osobę upoważnioną przez tegoż producenta? Jeśli tak to życzę powodzenia klientom którzy oleją gwarancję i bedą liczyli tylko na państwową rękojmię. Zimą to może nie być najlepsze rozwiązanie.

  czajnik5 wrote:
  Miły Panie, jakbyśmy tak policzyli sumiennie, to okazałoby się, że pewnie z 80 % protokołów w obrocie prawnym, to tylko spreparowane papierki, bez żadnego pokrycia w rzeczywistości.

  Ubolewam nad tym iż Pan inżynier sam to jednoznacznie stwierdził.
 • #53
  irus.m
  Heating systems specialist
  Panowie, o czym Wy dyskutujecie?.
  Gwarancja i autoryzowany serwis- oczywiście tak, dla obsługi urządzenia przewidzianej przez producenta.
  Natomiast ocena techniczna - potrzebne jest przygotowanie merytoryczne w zagadnieniach które występują w kotłach, i tyle. Z tego co piszecie, prawodawca nie określił jeszcze zakresu i granic tych kompetencji?. Czy może należy posiadać uprawnienia biegłego eksperta z danej dziedziny-przy kotłach wielu dziedzin?.
  Nie ma to nic wspólnego z autoryzacjami poszczególnych producentów.
  Tak myślę.
  pozdrawiam
 • #54
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witam

  czajnik5 wrote:
  Kot-huncwot napisał:
  W zakresie wykonawczych inżynieryjno-instalacyjnych, inżynieryjno-sieciowych oraz D2 w jednej osobie też tak mam. Jak zrobię E2 i będzie 4 w jednym zamiast 3 w jednym :D


  czajnik5 wrote:
  No, to jeśli tak patrzymy na sprawę, to ja się doliczyłem u siebie około 14 w jednym, ale to chyba nie o to chodzi, prawda?


  Oczywiście, że nie o to. Po prostu do osobistego pokręcenia zaworami np. dużego obiegu chłodniczego, po zamknięciu Dziennika Budowy, to ja jednak E potrzebuję, a nie D. A jak trzeba, to osobiście kręcę.

  A od kolekcjonowania papierków dla sportu to ja jestem na odległość. Proponowali mi zrobienie Grupy 1, do 1 kV. Ale ja jestem po inżynierii sanitarnej, specjalizacji HVAC w dzisiejszej terminologii i ja z jakimikolwiek uprawnieniami elektrycznymi to tak bliżej małpy z brzytwą bym był. A nie zamierzam :D

  Z potrzebnych mi kwalifikacji w branży elektrycznej nabyłem drogą wieloletniej praktyki i w trybie analogicznym do tzw. zasiedzenia - uprawnienia E + D 9 V DC. Znaczy dozór i eksploatacja baterii AA i AAA w pilocie, kalkulatorze i lampach rowerowych i jeszcze takiej 9 V DC w uniwersalnym przyrządzie pomiarowym za 29 Plz z marketu budowlanego :D
  I wystarczy.

  A żarówki w domu to wymieniam cichcem i przy zasłoniętych oknach. Żeby się nikt nie dowiedział :D
 • #55
  mirrzo

  Moderator on vacation ...
  Kot-huncwot wrote:
  Proponowali mi zrobienie Grupy 1, do 1 kV. Ale ja jestem ... z jakimikolwiek uprawnieniami elektrycznymi to tak bliżej małpy z brzytwą bym był...

  Z potrzebnych mi kwalifikacji w branży elektrycznej nabyłem drogą wieloletniej praktyki i w trybie analogicznym do tzw. zasiedzenia - uprawnienia E + D 9 V DC. Znaczy dozór i eksploatacja baterii AA i AAA w pilocie, kalkulatorze i lampach rowerowych i jeszcze takiej 9 V DC w uniwersalnym przyrządzie pomiarowym za 29 Plz z marketu budowlanego :D
  I wystarczy.

  Jeżeli "grzebiesz się" w jakikolwiek sposób przy kabelkach z napięciem powyżej tego, na jakie masz teraz uprawnienia, to musisz mieć te: E Grupy 1. Inaczej nie możesz nawet wtyczki dotknąć.
  Kot-huncwot wrote:
  A żarówki w domu to wymieniam cichcem i przy zasłoniętych oknach. Żeby się nikt nie dowiedział :D

  Z obecnymi uprawnieniami, w swoim domu możesz wymieniać żarówki bez zasłaniania okien.
 • #56
  JerzyMSJ
  Level 11  
  mirrzo wrote:
  Kot-huncwot wrote:
  Proponowali mi zrobienie Grupy 1, do 1 kV. Ale ja jestem ... z jakimikolwiek uprawnieniami elektrycznymi to tak bliżej małpy z brzytwą bym był...

  Z potrzebnych mi kwalifikacji w branży elektrycznej nabyłem drogą wieloletniej praktyki i w trybie analogicznym do tzw. zasiedzenia - uprawnienia E + D 9 V DC. Znaczy dozór i eksploatacja baterii AA i AAA w pilocie, kalkulatorze i lampach rowerowych i jeszcze takiej 9 V DC w uniwersalnym przyrządzie pomiarowym za 29 Plz z marketu budowlanego :D
  I wystarczy.

  Jeżeli "grzebiesz się" w jakikolwiek sposób przy kabelkach z napięciem powyżej tego, na jakie masz teraz uprawnienia, to musisz mieć te: E Grupy 1. Inaczej nie możesz nawet wtyczki dotknąć.
  Kot-huncwot wrote:
  A żarówki w domu to wymieniam cichcem i przy zasłoniętych oknach. Żeby się nikt nie dowiedział :D

  Z obecnymi uprawnieniami, w swoim domu możesz wymieniać żarówki bez zasłaniania okien.


  Kotły na paliwo stałe z napędem ręcznym (Pan Palacz z uprawnieniami Dozorowymi "E" oraz łopata ) bez żadnego zasilania prądem o napięciu ponad 24 V wystarczą uprawnienia -Dozorowe "D" tzw cisnieniowe

  Jeśli kocioł "ma prąd" , - to muszą być jeszcze -Dozorowe "D" elektryczne ".

  Jeśli jest jeszcze gaz, - to muszą dojść upawnienia Dozorowe "D" "gazowe"
  Co do wykształcenia , to aby zgodnie z normą ocenić to trzeba mieć wykształcenie inżynierskie np Budowa Maszyn.
  Nie wspominam o wiedzy i doświadczeniu, bo to załamie wielu amatorów "Łatwych Pieniędzy"
  Aby mieć czym dokonać badań, to trzeba mieć zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025 WPiB

  Jak zgodnie z norma , to te Świadectwa Wzrcowania i cała procedura.

  Badania kotłów , Metodę Badań itp określają Normy

  Czuwać nad tym będą tysiące bezrobotnych prawników!:)

  To dopiero sa pieniądze! (tylko komputer , i pozwy w imieniu "poszkodowanych" inwestorów.)

  Poczytajcie jak się wzieli za internetowych księgarzy
  http://natemat.pl/28889,towarzystwo-chroni-kl...e-wyludza-pieniadze-od-malych-przedsiebiorcow
  (przyjechał mój znajomy pokazał mi i miał osobne pozwy za każdy punkt regulaminu.
  Aj uzbierało mu się!)

  Tym natomiast z "Gospodarnych Inwestorów " pragnących tanio zakupić "protokół badań...." polecam internet.

  Tam szybko, tanio, modnie, i wygodnie, - sprzedadza Protokoły i jak wyślecie zdjecie to dorzucaą jeszcze jako gratisa Prawo Jazdy!:)

  Moi pracownicy juz często byli pozywani do sądu jako świadkowie
  (wpisał do protokołu stan faktyczny, a Inwestor postanowił od sprzedawców i poprzednich serwisantów dochodzić swoich praw)
  Ale jakby nie wpisał to za kilka lat to ja byłnym pozwanym!

  Dla mnie to ewidentna strata, bo nie ma przychodu, ale może to nauczy rozumu kłusowników

  Tak więc najpierw odpowiednie studia
  Potem praktyka, potem inwestycja w literature, Normy i Przepisy
  Potem w sprzet,
  - no i dalej już wiecie:)

  Zapytania o najniższą cenę i wybór najniższej ofery to działania KRYMINALNE,
  a nie gospodarność!


  To tylko kwestia czasu kiedy winni za to bekną.

  Młode WILKI ich dopadną.
  Oni są żądni stanowisk. Zgryzą starych zgodnie z prawem!
 • #57
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witam.

  Zajrzałem pod przytoczony przez kolegę JerzyMSJ link.

  I daję cytat z textu:

  Wytłuszczenia moje.

  Lexus zajmował się firmami, które łamią zazwyczaj przepisy Kodeksu Cywilnego. Chodzi o artykuł 385, który mówi między innymi, jakie klauzule nie mogą znajdować się w umowach między przedsiębiorcą i klientem. Oczywiście, w telegraficznym skrócie. Takimi umowami są również regulaminy w sklepach internetowych.

  W tym właśnie miejscu do akcji wchodzi Lexus. Odnajduje firmy – obecnie księgarnie internetowe hostowane przez firmę Azymut – które w regulaminach mają niedozwolone klauzule, po czym pozywa je do sądu. Jednocześnie Towarzystwo proponuje pozasądowe ugody – w zamian za zapłacenie 360 złotych obiecują, że wycofają pozew sądowy.

  Liczba pozwów to kolejny punkt działalności Lexusa, który budzi wątpliwości co do moralnej misji całej akcji.

  Koniec cytatu.

  Mam za oczywiste, że jak ktoś w prowadzonej działalności gospodarczej ewidentnie narusza postanowienia art. 385 Kodeksu Cywilnego to wcześniej czy później spotka się z pozwem sądowym. I tyle.

  Ja też jestem zdania, że aspekt moralny działania Lexusa jest mocno wątpliwy, żeby nie powiedzieć, że na takie stosowanie prawa to po prostu rzygać mi się chce. Tyle tylko, że co do zasadności pozwu z tytułu naruszenia 385 KC to moje stany emocjonalne mają się nijak, jeżeli artykuł 385 KC istotnie został naruszony.
 • #58
  JerzyMSJ
  Level 11  
  Przy większych kotłach straty są często bardzo duże .
  Ocena efektywności energetycznej kotłów robi się w celach diagnostych. Po to aby unikć nieuzasadnionych strat. Po to aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.
  Lipna "ocena efektywności " skutkuje nieuzasadnionymi stratami. Użytkownik -Zleceniodawca może dochodzić pokrycia tych strat od Odważnego Wykonawcy "oceny"
  Jeszcze gorszą rzeczą będzie jak w środku zimy ulegnie poważnej awarii jedyny kocioł grzewczy.
  Wtedy mieszkańcy mogą rozszarpać prezesa. Chętnych na stanowisko nie brakuje. Często Gospodarny Pan Prezes myśli , że zrobił oszczedności bo "ocenę " ma a na dodatek jak tanio. Nawet nie przeczuwa ile traci na skutek złego prowadzenia kotła, a jak wiele ryzykuje jak "spali" kocioł. (kocioł bez serwisu http://www.neso.com.pl/index.php5?site=temat&id=93 ) Ekspertyza łatwo wykaże co było przyczyną awarii. Wtedy zarobi laboratorium , rzeczoznawca, adwokat i sędzia. No i młody Gniewny ma możliwość awansu. Jest wolne stanowisko. Trzeba aplikować .
  Czasy tych co spawali płoty , a wzieli się za spawanie koitłowni powoli się kończą. Często kotłownie generują straty dzienne rzedu kilkuset złotych, a prezes oszczędza na papierze toaletowym dla pracowników.
 • #59
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witam.

  mirrzo wrote:
  Jeżeli "grzebiesz się" w jakikolwiek sposób przy kabelkach z napięciem powyżej tego, na jakie masz teraz uprawnienia, to musisz mieć te: E Grupy 1. Inaczej nie możesz nawet wtyczki dotknąć.


  Podobno za małą chwilę ma być jeszcze gorzej, o ile już nie jest.
  Na ostatniej budowie miałem rozbudowane gazowe instalacje gaśnicze w serwerowniach, pomieszczeniach UPS, centralkach teletechniki i informatyki, dwóch generatorowniach po około 2,5 MW oraz w dwóch rozdzielniach 15 kV, każdy system gaśniczy z autonomicznym zasilaniem 12 V, razem 15 czy 16 systemów. W ramach kontroli funkcji systemów gaśniczych musiałem wejść do pomieszczeń. Do rozdzielni wszedłem pod nadzorem człowieka z E1 15 kV. To gorzej ma polegać na tym, że ma zniknąć możliwość wejścia pod nadzorem do pomieszczeń w ruchu elektrycznym. Wchodzący podobno ma mieć stosowne uprawnienia. Info dostałem w SEP Warszawa w trakcie zdawania własnych D2, to mam za wiarygodną.
 • #60
  JerzyMSJ
  Level 11  
  Kot-huncwot wrote:
  Witam.

  mirrzo wrote:
  Jeżeli "grzebiesz się" w jakikolwiek sposób przy kabelkach z napięciem powyżej tego, na jakie masz teraz uprawnienia, to musisz mieć te: E Grupy 1. Inaczej nie możesz nawet wtyczki dotknąć.


  Podobno za małą chwilę ma być jeszcze gorzej, o ile już nie jest.
  Na ostatniej budowie miałem rozbudowane gazowe instalacje gaśnicze w serwerowniach, pomieszczeniach UPS, centralkach teletechniki i informatyki, dwóch generatorowniach po około 2,5 MW oraz w dwóch rozdzielniach 15 kV, każdy system gaśniczy z autonomicznym zasilaniem 12 V, razem 15 czy 16 systemów. W ramach kontroli funkcji systemów gaśniczych musiałem wejść do pomieszczeń. Do rozdzielni wszedłem pod nadzorem człowieka z E1 15 kV. To gorzej ma polegać na tym, że ma zniknąć możliwość wejścia pod nadzorem do pomieszczeń w ruchu elektrycznym. Wchodzący podobno ma mieć stosowne uprawnienia. Info dostałem w SEP Warszawa w trakcie zdawania własnych D2, to mam za wiarygodną.


  Nie gorzej, tylko lepiej!

  Z punktu widzenia przepisów to kolega był tam jako TURYSTA!:)
  Uważam to za całkiem normalne.
  Wchodzisz " pod nadzorem do pomieszczeń w ruchu elektrycznym"
  Aby takm wejść musisz byc uprawniony i upoważniony
  Mamy panstwo prawa i prawników.
  Po co ryzykowac w razie czego.

  Jak widzę "Turystów i Obserwatorów" podczas prac w kotłowni, to mnie ciarki przechodzą.
  Pytanie czy mozna pogłaskac lwa?
  Tak, Można , ale po co?
  Jest gaz, jest prąd , jest wysokie cisnienie , są wysokie temperatury , często jeszcze wysoka wilgotność, oraz brak okresowych badan elektrycznych.

  Szczególnie niebezpieczne są wysokie temperatury i brak izolacji termicznej , oraz gorąca woda i para wodna. Wysokie ciśnienie i mała nieszczelność, ...- i mamy gorąca lanca parowa . Jak oparzenie i ponad 7 dni zwolnienia L4 to zaczynaja sie powazne problemy, a po co?

  Na kotłowni powinien przebywać tylko UPRAWNIONY i UPOWAŻNIONY, chyba , że to kotłownia w MUZEUM TECHNIKI i jest wyłączona z RUCHU

  UPRAWNIONY to taki który ma odpowiednie uprawnienia "E"
  Upowazniony to taki który ma UPRAWNIENIA i został upowazniony do wstępu w rejon zagrożenia.

  Podobnie jak jest z prowadzeniem pojazdów mechanicznych
  Uprawniony to taki którty ma prawo jazdy odopwiedniej kategorii.
  Upowazniony to taki które został upowazniony do kierowania np tym konkretnym autobusem.

  Na kotłowni pozostaje jeszcze sprawa ubrania ochronnego , przeszkolenia BHP itp
  Błędy Pojektowe, Wykonawcze i Eksploatacyjne sumują sie.
  Wystarczy , że wejdzie turysta w klapkach, stanie koło źle wykonanej instalacji odsalania i dostanie po nodze gorącą woda