Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega8][bascom] ds1307 zmiana wartości zegara klawiszami

krzych 08 May 2009 23:06 3360 2
 • #1
  krzych
  Level 13  
  mam taki program zegara ds1307 trochę już pokombinowałem
  tylko obsługa zmiany zapisanie do ds1307 mi nie działa ,
  założyłem że
  pierwszy klawisz s1 wejście w menu ustawień kolejne przyciśnięcie s1 ma zmieniać wartość x od 0 do 5 wyświetlać kolejno "godzina minuta sekunda rok miesiac dzien" a klawiszem s3 zmieniać na razie tylko w górę wartości , problem z tym że ze jak wejdę do menu "_ustaw" to kolejno pozostają śmieci po liczbach, w sumie to może mały problem tylko jak jeszcze te wartości zapisywać do ds1307
  Code:

  $regfile = "m8def.DAT"
  $crystal = 12000000
  $lib "I2C.LBX"
  $lib "Ds1307clock.lib"

  Config Lcdpin = Pind , Db4 = Portd.1 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.0 , Rs = Portd.5
  Config Lcd = 16 * 2

  Config Sda = Portc.4
  Config Scl = Portc.5
  Config 1wire = Portb.0
  'Config Portb.0 = Input
  Config Pinc.3 = Input
  Config Pinc.2 = Input
  Config Pinc.1 = Input
  Config Pinc.6 = Input
  Config Clock = User
  Config Date = Dmy , Separator = .
  Config Int1 = Low Level
  Enable Interrupts

  Const Ds1307w = &HD0
  Const Ds1307r = &HD1

  Dim Temp1 As Integer , Ss1 As String * 6
  Dim Temp2 As Integer , Ss2 As String * 6
  Dim Tzad As Integer , Tzadana As String * 6
  Dim Tzad1 As Integer , Tzadana1 As String * 6
  Dim Tzad2 As Integer , Tzadana2 As String * 6
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim T1 As Integer
  Dim T2 As Integer
  Dim W As Byte
  Dim B As Byte                                               'Dane temperatura
  'Dim Kod As Integer                                          'Dane pilota RC5
  Dim Weekday As Byte                                         ' Dane zegara
  S1 Alias Pinc.3
  S2 Alias Pinc.2
  S3 Alias Pinc.1
  Set S1
  Set S2
  Set S3
  Dim Sekunda As Integer
  Dim Godzina As Integer
  Dim Minuta As Integer
  Dim Dzien As Integer
  Dim Rok As Integer
  Dim Miesiac As Integer
  Dim X As Integer

  Deflcdchar 0 , 14 , 10 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32        'znak stopnia Celsjusza
  Cursor Off

  Declare Sub Poczatek
  Declare Sub Getdatetime
  Declare Sub Setdate
  Declare Sub Settime
  Declare Sub _ustaw
  Declare Sub _start

  _start:
  Cls : Cursor Off
  W = 1wirecount()
  Lcd "Ilosc czujnikow:"                                      'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Waitms 500
  Locate 2 , 8
  Lcd W
  Wait 2
  Cls                                                         'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
  Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu

  If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
   Locate 1 , 1
   Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid1(b))
   Next
  End If
  Waitms 900
  Cls

  If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
   Locate 1 , 1
   Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid2(b))
   Next
  End If
  Waitms 900
  Cls

  Cls
  Cursor Off

  '****************************************************************
  '                     PROGRAM GŁÓWNY
  '****************************************************************
  Poczatek:
  Cls

  Do
    1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     Temp1 = 1wread(2)
     1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid2(1)                                        'wysylam adres drugiego czujnika
     1wwrite &HBE
     Temp2 = 1wread(2)

     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
   Waitms 750

     Temp1 = Temp1 * 10
     Temp1 = Temp1 / 16
      T1 = Temp1 + 5
      Ss1 = Str(t1)
     Ss1 = Format(ss1 , "0.0")


     Temp2 = Temp2 * 10
     Temp2 = Temp2 / 16
     T2 = Temp2 + 5
     Ss2 = Str(t2)
     Ss2 = Format(ss2 , "0.0")  Locate 1 , 1 : Lcd Time$
  Locate 1 , 10 : Lcd Ss1 ; Chr(0) ; "C"
  Locate 2 , 1 : Lcd Date$
  Locate 2 , 10 : Lcd Ss2 ; Chr(0) ; "C"
   If S1 = 0 Then Gosub _ustaw
                               
  Loop

  Getdatetime:
   
   I2cstart                                                 
    I2cwbyte Ds1307w                                         
    I2cwbyte 0                                               
    I2cstart                                                 
    I2cwbyte Ds1307r                                         
    I2crbyte _sec , Ack
    I2crbyte _min , Ack                                     
    I2crbyte _hour , Ack                                     
    I2crbyte Weekday , Ack                                   
    I2crbyte _day , Ack                                       
    I2crbyte _month , Ack                                   
    I2crbyte _year , Nack                                     
    I2cstop
    _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
    _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
  Return

  Setdate:
    _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
    I2cstart                                                 
    I2cwbyte Ds1307w                                       
    I2cwbyte 4                                                '
    I2cwbyte _day                                             
    I2cwbyte _month                                           
    I2cwbyte _year                                           
    I2cstop
  Return

  Settime:

  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
    I2cstart                                                 
    I2cwbyte Ds1307w                                         
    I2cwbyte 0                                               
    I2cwbyte _sec                                             
    I2cwbyte _min                                             
    I2cwbyte _hour                                           
    I2cstop
  Return

  _ustaw:

  Cls
  Locate 2 , 11 : Lcd "Ustaw"
  Godzina = Makebcd(_hour)
  Minuta = Makebcd(_min)
  Sekunda = Makebcd(_sec)
  Rok = Makebcd(_year)
  Miesiac = Makebcd(_month)
  Dzien = Makebcd(_day)

  Do

      If X = 0 Then
      Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Godzina"
      Locate 1 , 1 : Lcd Godzina
      If S3 = 0 Then
      Incr Godzina
      If Godzina > 23 Then Godzina = 0
      Waitms 100
      End If
      End If

      If X = 1 Then
      Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Minuta"
      Locate 1 , 1 : Lcd Minuta
      If S3 = 0 Then
      Incr Minuta
      If Minuta > 59 Then Minuta = 0
      Waitms 100
      End If
      End If

      If X = 2 Then
      Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Sekunda"
      Locate 1 , 1 : Lcd Sekunda
      If S3 = 0 Then
      Incr Sekunda
      If Sekunda > 59 Then Sekunda = 0
      Waitms 100
      End If
      End If

      If X = 3 Then
      Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Rok"
      Locate 1 , 1 : Lcd Rok
      If S3 = 0 Then
      Incr Rok
      If Rok > 99 Then Rok = 0
      Waitms 100
      End If
      End If

      If X = 4 Then
      Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Miesiac"
      Locate 1 , 1 : Lcd Miesiac
      If S3 = 0 Then
      Incr Miesiac
      If Miesiac > 12 Then Miesiac = 1
      Waitms 100
      End If
      End If

      If X = 5 Then
      Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Dzien"
      Locate 1 , 1 : Lcd Dzien
      If S3 = 0 Then
      Incr Dzien
      If Dzien > 31 Then Dzien = 1
      Waitms 100
      End If
      End If

      Waitms 50
      If S1 = 0 Then
      Incr X
      If X > 5 Then X = 0
      Waitms 200
      Cls

    End If

  If S2 = 0 Then Gosub _start
  Loop
 • Helpful post
  #2
  janbernat
  Level 38  
  Dlaczego program główny jest podprogramem???
  w _ustaw trzeba się odwołać do setdate: i settime:
  Trudno zrozumieć jak TO działa-dziwne że działa.
  Gdybyś dał własne komentarze a potem je "czytał ze zrozumieniem..."
 • #3
  krzych
  Level 13  
  Podziałało odwołanie się do Settime i Setdate fajnie teraz śmiga , w sumie to jest ustaw raz i święto dopóki bateria nie padnie.