Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Drukowanie na serwerze wydruku z AS400

migol21 02 Jun 2009 19:09 4550 0
Computer Controls
 • Jak skonfigurować wydruki z AS400 na drukarkowy serwer wydruków .

  Aby wydrukować z AS 400 na serwer wydruków w przypadku kiedy nie ma odpowiedniego sterownika trzeba wysłać odpowiedni ciąg znaków PJL. Komendy te są zawarte pomiędzy komendami PCL. Inicjuje je komenda INITPRT. Komendy PJL muszą być zapisane w postaci Hexadecymalnej.

  Przykładowa tabela http://www.asciitable.com/asciifull.gif . Jest też wiele stron kalkulatorów ASCI do HEX można też zrobić sobie w arkuszu kalkulacyjnym np. open office calc wpisując funkcje =DEC2HEX(KOD(A1)) gdzie A1 to adres komórki gdzie znajduje się znak ASCI W ten sposób można konwertować od razu cały zapis. Można również użyc kombinacji dla ulepszenia procesu zamiany =ZŁĄCZ.TEKSTY(DEC2HEX(KOD(MID(A1;1;1)));DEC2HEX(KOD(MID(A1;2;1))).....DEC2HEX(KOD(MID(A1;X;1)))) gdzie A1 – Adres komórki gdzie jest tekst ,a X nr znaku w tekście. Trzeba pamiętać że puste miejsca (nie spacje) są wypełniane 0 rem dlatego trzeba wiedzieć gdzie jest koniec tekstu. Można oczywiście ulepszyć funkcje lub użyć kalkulatora. Dla leniwych jest program w załączniku.

  Do modyfikacji sterownika na AS400 będziemy potrzebować PDM-a „AS/400 Programming Development Menager (PDM)”. Warto sprawdzić czy takiego posiadamy bo jest to dodatkowy moduł.

  Drukowanie na serwerze wydruku z AS400

  1) Uruchamiamy PDM komendą „strpdm”
  2) Wybieramy opcje 3 „Work with members” wskazujemy plik bibliotekę ENTER (Oczywiście trzeba mieć już przygotowany taki plik z membrami których wzorem jest standardowy sterownik do drukarki laserowej.
  3) Mając member standardowego sterownika drukarki laserowej kopiujemy member opcją 3 zmieniając mu nazwę na nas interesującą np. str1
  4) następnie edytujemy nasz member opcja 2
  5) Poszukujemy fragmentu tekstu

  0038.00 :INITPRT
  0039.00 DATA =
  0039.01 '1B252D31323334355840504A4C0D0A'X
  0039.02 '40504A4C205345542055534552434F44453D22220D0A'X @PJL SET USERCODE=””
  0039.03 '40504A4C20534554204449534B494D4147453D4F4E0D0A'X @PJL SET DISKIMAGE=ON
  0039.04 '40504A4C20534554205553455249443D22746573746F777922'X @PJL SET USERID=”testowy”
  0039.05 '40504A4C20534554204A4F4249443D226A6F62696422'X @PJL SET JOBID=”jobid”
  0039.06 '40504A4C20534554204A4F4250415353574F52443D303030300D0A'X @PJL SET JOBPASSWORD=0000
  0039.07 '40504A4C20534554204F574E455249443D22746573746F777922'X @PJL SET OWNERID=”testowy”
  0039.08 '40504A4C205345542054494D453D2230343A30363A3132220D0A'X
  0039.09 '40504A4C2053455420444154453D22323030342F30322F3234220D0A'X
  0039.10 '40504A4C20454E544552204C414E47554147453D50434C0A1B451B2A'X. @PJL ENTER LANGUAGE=PCL E *
  0039.17 :RESETPRT

  Przykładowy member w załączniku

  I zamieniamy wpisując w miejsca pomiędzy niebieskimi 22 tekst w formie HEXadecymalnej

  Komenda zaczyna się od 40504A4C20534554 czyli @PJL SET jak widać można to wykorzystać do innych komend PJL
  Oto przykładowe komendy PJL

  DUPLEX=OFF Variables of OFF or ON
  POWERSAVE=ON This command is not active, yet is listed in the DEFAULTS.PJL file.
  POWERSAVETIME=30 This command is not active, yet is listed in the DEFAULTS.PJL file.
  COPIES=1 (variables of 1 to 999)
  ORIENTATION=PORTRAIT (variables of portrait or landscape)
  PAPER=LETTER (variables of letter, legal, executive, Com10, B5, A4, A5, C5, DL, and Monarch), JISEXEC ( 8.5 X 13 )
  MPTRAY=FIRST (variables of cassette, manual, or first)
  MANUALFEED=OFF (variables of on or off)
  FORMLINES=60 (variables of 5 to 128)
  LPARM:PCL SYMSET=PC8 (variables of ROMAN8, ISOL1, ISOL2, ISOL5, PC8, PC8DN PC850, PC852, PC8TK, WINL1, WINL2, WINL5, DESKTOP, PSTEXT, VNINTL, VNUS, MSPUBL, MATH8, PSMATH, VNMATH, PIFONT, LEGAL, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, WIN30)
  LPARM: PCL PITCH = 10.00 (variables of .44 to 99.99) Set to 16.67 for condensed printing.
  LPARM: PCL FONTSOURCE=I (variables depend on font sources available) I=internal font
  LPARM: PCL FONTNUMBER=0 (variables depend on fonts available--may be determined from typeface list)
  ECONOMODE=OFF (variables of off or on)
  DENSITY=5 (variables of 1, 2, 3, 4, or 5)
  RET=MEDIUM (variables of off, light, medium, or dark)
  RESOLUTION=600 (variables of 600 or 300)
  PAGEPROTECT=AUTO (variables of auto, A4, letter, legal, or off)
  AUTOCONT=OFF (variables of on or off)
  TIMEOUT=15 (variables of 5 to 300)

  6) Po zmianie wychodzimy i zapisujemy (F3 Change/create member Y)
  7) Kolejnym krokiem jest kompilacja komenda CRTWSCST WSCST(biblioteka/nazwa) SRCMBR(nazwa mebra który kompilujemy) TEXT(Opis naszego sterownika) SRCFILE(Biblioteka/nazwa pliku gdzie znajduje się member)
  8 ) następnie edytujemy device dyscryptions już istniejąca drukarkę lub tworzymy takową WRKDEVD DEVD(Nazwa drukarki) dajemy opcję 3 kopiuj i F4 wpisujemy nową nazwę drukarki (to będzie nasza drukarka która drukuje na serwer wydruku) dajemy F9 i F10 by rozwinąć listę parametrów szukamy parametru Name or Adres (po przez PageDown przesuwamy w dół) i wpisujemy adres IP drukarki następnie szukamy parametru WSCST (Workstation customizing object) i wpisujemy naszą nazwę sterownika który skompilowaliśmy. Podajemy jeszcze bibliotekę gdzie się ten sterownik mieści.

  W drukowaniu z AS400 istotne jest by drukarka pracowała w trybie dwukierunkowym . Nie zawsze jest to ustawione na drukarkach sieciowych z serwerem wydruku. Należy się podłączyć do drukarki telnetem i ustawić taką tryb poleceniem DIPRINT. Następnie zatwierdzić wprowadzone zmiany i wyjść z sesji telnet.

  Potem pozostaje restartować device i tyle.  Na podstawie dokumentacji firmy RICOH i Copyfeix

  Ewentualne uwagi proszę przesyłać na PW
  About Author
  migol21
  HDD Recovery specialist
  Offline 
  Seagate Partner
  DMDE Polska
  Elektroda FAQ
  Has specialization in: Starszy Specjalista Informatyk, Starszy Administrator Serwerów i Sieci Komputerowy
  migol21 wrote 10064 posts with rating 399, helped 1252 times. Live in city Kraków. Been with us since 2007 year.
 • Computer Controls