Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Jak wykonać kopie posektorową do pliku

migol21 02 Jun 2009 20:21 68196 0
 • Celem opisu jest opisanie sposobu na wykonanie kopi posektorowej - dokładnego odwzorowania ,bit po bicie do pliku.

  Potrzebna jest ona wtedy gdy chcemy zabezpieczyć dane przed ich utratą lub kiedy chcemy je odzyskać z uszkodzonego nośnika ,najczęściej dysku. Tego rodzaju kopię do pliku ,robi się wtedy gdy chcemy wykonać dokładne odwzorowanie danych ,bez względu na sposób ich zapisu logicznego i strukturę a nie posiadamy całego dysku do wykonania kopi na cały dysk.

  Do wykonania kopi posektorowej do pliku możemy użyć
  1) Programu DMDE. Tu go można pobrać : http://softdm.com/download.html.
  2) Polecenie linuxa (do wykonania kopi musisz mieć uprawnienia root-a). Linux-a tak zwanego Live-CD ,można uruchomić z CD ,FDD lub innych nośników startowych. (Tutaj opis Linux Live-CD, Tutaj Linux System Rescue - np. po wyświetleniu "boot:" możemy wpisać "mhdd" nacisnąć "ENTER" i uruchomić go, ma on też wiele innych przydatnych funkcji). W Linuxie można wykonać kopię zarówno dowolnemu urządzeniu na dowolne urządzenia jak i dowolnego urządzenia do pliku. Przy kopiowaniu do pliku należy zamontować partycje ,która obsłuży takie duże pliki. (Montowanie partycji NTFS w Linux System Rescue - np. w punkcie zamontowania "/mnt/windows" to
  ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows
  
  gdzie hda1 - partycja montowana
  /mnt/windows - punkt montowania

  Do utworzenia własnego miejsca "folderu" do zamontowania partycji można użyć polecenia mkdir.
  mkdir /mnt/mojapartycja1ntfs


  Komenda do kopiowania dysku do pliku
  dd if=/dev/sda of=/mnt/mojapartycja1ntfs/plik.bin
  
  /sda - oznaczenie urządzenia ,któremu wykonujemy kopię


  Komenda do kopiowania dysku w plik skompresowany
  - tworzymy "folder"
  
  mkdir /mnt/HDDWinPart2
  
  - montujemy partycje na ,którą będziemy kopiować plik skompresowany np. 
  
  ntfs-3g /dev/sdb2 /mnt/HDDWinPart2
  
  - wykonujemy komendę kopiowania
  
  dd if=/dev/sda | gzip > /mnt/HDDWinPart2/backup.gz
  
  Gdzie :
  sda - dysk źródłowy
  sdb2 - partycja na dysku gdzie zapisujemy plik obrazka  Krótki opis filmiku
  - Uruchom DMDE Wyświetli się ekranik wyboru dysku
  - Wybierz dysk któremu będziesz robił kopię
  - Po wyświetleniu ekranu partycji nacisnij ESC lub cancel
  - Następnie wybierz menu Tools opcja Copy sectors to
  - Potem klikamy przycisk partitions i wybieramy cały dysk wpisują się nam LBA od 0 do ostatniego
  - Zaznaczamy file i wskazujemy miejsce gdzie zapisze się plik obrazu.

  Tu film pokazujący jak to zrobić :

  Przykład programu pod linuxem ddrescue :

  Opis programu na Ubuntu : https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery

  UBUNTU dystrybucja sprawdzona np. 12.04 i 13.04

  Co jest potrzebne :
  Plik iso systemu Ubuntu najlepiej pl : http://ubuntu.pl/pobierz.php

  Przykładowe ISO z Ubuntu 13.04 z obsługa USB 3 i botowaniem z USB3 oraz z wszystkim co potrzebne np. tesdisk,TeamViuwer,DMDE for linux i innymi przydatnymi programami jest np. tu : https://www.dropbox.com/s/p5z4baxu4yea8r1/lubuntu-migol.iso

  Program do nagrania ISO na płytkę lub USB np. program do USB Universal-USB-Installer-1.9.3.9 : http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

  Pu zainstalowaniu i uruchomieniu z CD lub USB należy najlepiej ściągnąć najnowszą wersję ddrescue (Uwaga jest również dd_rescue o którym tu nie mówię)

  Uruchamiamy terminal i wpisujemy :
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install ddrescue


  Teraz opis skrócony komend.
  Pamiętać należy co na co chcemy kopiować oraz, które dyski jak są oznaczone. Sprawdzić to można po przez aplet w Ubuntu "Dyski"

  Quote:
  ddrescue - Kopia posektorowa.

  ddrescue -f -r 0 /dev/sdb /media/sda1/dysk.img /media/lubuntu/Dane/log.txt

  -f, --force (Z nadpisaniem wymuszonym (zastąpnienie,nadpisanie - partycji dysku pliku itp.))

  -r, --max-retries=<n> (ilość powtórzeń w momencie nieudanej próby odczytu. 0 - czyli ma pomijać, 1 - jeden raz ponowić. itd.)

  /dev/sdb (źródło,skąd - kopia całego dysku (posektorowo))

  /dev/sdb1 (źródło,skąd - kopia całej partycji (posektorowo) w tym przypadku pierwszą - sdb1 lub jeśli drugą będzie sdb2 tak jak to w linuxie określenie dysku czy urządzenia może być dowolne to który dysk jest który możemy podglądać w aplecie "DYSKI".)

  /media/lubuntu/Dane/log.txt (określa miejsce gdzie zapisujemy plik log-u a więc również informacje o BAD sektorach. Ten log jest istotny bo dzięki niemu ddrescue wie od którego miejsca ma ponownie zacząć po restarcie lub, które sektory ma ponowić po ponownym uruchomieniu, dlatego zapisujemy go na USB lub dysku, który będzie dostępny w razie restartu linuxa gdyż miejsce samego linuxa jest w pamięci lub w układzie cdrom.)

  Po pierwszym przebiegu można spróbować ponowić sam odczyt tych sektorów, które się nie skopiowały. podaje się wtedy parametr "r" większy od 1 i wskazuje się plik log.

  np. Dysk do Dysku
  ddrescue -f -r 0 /dev/sdb /dev/sda /media/lubuntu/Dane/log.txt

  i ponowny przebieg

  ddrescue -f -r 1 /dev/sdb /dev/sda /media/lubuntu/Dane/log.txt

  Dysk do pliku

  ddrescue -f -r 0 /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /media/lubuntu/Dane/log.txt

  i ponowny przebieg

  ddrescue -f -r 1 /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /media/lubuntu/Dane/log.txt

  Z pliku img na dysk

  ddrescue -f -r 0 /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/log.txt

  i ponowny przebieg

  ddrescue -f -r 1 /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/log.txt


  Opcje programu po wyświetleniu są takie :

  Options:
    -h, --help                     display this help and exit
    -V, --version                  output version information and exit
    -a, --min-read-rate=<bytes>    minimum read rate of good areas in bytes/s
    -A, --try-again                mark non-split, non-trimmed blocks as non-tried
    -b, --block-size=<bytes>       sector size of input device [default 512]
    -B, --binary-prefixes          show binary multipliers in numbers [SI]
    -c, --cluster-size=<sectors>   sectors to copy at a time [128]
    -C, --complete-only            do not read new data beyond logfile limits
    -d, --direct                   use direct disc access for input file
    -D, --synchronous              use synchronous writes for output file
    -e, --max-errors=[+]<n>        maximum number of [new] error areas allowed
    -E, --max-error-rate=<bytes>   maximum allowed rate of read errors per second
    -f, --force                    overwrite output device or partition
    -F, --fill=<types>             fill given type blocks with infile data (?*/-+)
    -g, --generate-logfile         generate approximate logfile from partial copy
    -i, --input-position=<bytes>   starting position in input file [0]
    -I, --verify-input-size        verify input file size with size in logfile
    -K, --skip-size=<bytes>        initial size to skip on read error [64 KiB]
    -m, --domain-logfile=<file>    restrict domain to finished blocks in file
    -M, --retrim                   mark all failed blocks as non-trimmed
    -n, --no-split                 do not try to split or retry failed blocks
    -o, --output-position=<bytes>  starting position in output file [ipos]
    -p, --preallocate              preallocate space on disc for output file
    -q, --quiet                    suppress all messages
    -r, --max-retries=<n>          exit after given retries (-1=infinity) [0]
    -R, --reverse                  reverse direction of copy operations
    -s, --max-size=<bytes>         maximum size of input data to be copied
    -S, --sparse                   use sparse writes for output file
    -t, --truncate                 truncate output file to zero size
    -T, --timeout=<interval>       maximum time since last successful read
    -v, --verbose                  be verbose (a 2nd -v gives more)
    -x, --extend-outfile=<bytes>   extend outfile size to be at least this long  Innym programem jest program dd_rescue i jego opcje sa inne przykład poniżej :

  dd_rescue -r -l /media/BACKUP/plikdziennika.log -o /media/BACKUP/badsectory.log -v /dev/sda /dev/sdb
  
  Options: -s ipos start position in input file (default=0),
  -S opos start position in output file (def=ipos),
  -b softbs block size for copy operation (def=65536, 1048576 for -d),
  -B hardbs fallback block size in case of errs (def=4096, 512 for -d),
  -e maxerr exit after maxerr errors (def=0=infinite),
  -m maxxfer maximum amount of data to be transfered (def=0=inf),
  -y syncfrq frequency of fsync calls on outfile (def=512*softbs),
  -l logfile name of a file to log errors and summary to (def=""),
  -o bbfile name of a file to log bad blocks numbers (def=""),
  -r reverse direction copy (def=forward),
  -t truncate output file (def=no),
  -d/D use O_DIRECT for input/output (def=no),
  -k use efficient in-kernel zerocopy splice
  -w abort on Write errors (def=no),
  -a spArse file writing (def=no),
  -A Always write blocks, zeroed if err (def=no),
  -i interactive: ask before overwriting data (def=no),
  -f force: skip some sanity checks (def=no),
  -p preserve: preserve ownership / perms (def=no),
  -q quiet operation,
  -v verbose operation,
  -V display version and exit,
  -h display this help and exit.
  Sizes may be given in units b(=512), k(=1024), M(=1024^2) or G(1024^3) bytes
  This program is useful to rescue data in case of I/O errors, because
  it does not necessarily abort or truncate the output.


  Pierwszym promotorem DMDE w Polsce był okzo https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4954076#4954076
  i Nirvanowiec http://www.hddrecovery.pl Miedzy innymi na forum elektroda.pl


  Ewentualne uwagi proszę przesyłać na PW
  About Author
  migol21
  HDD Recovery specialist
  Offline 
  Seagate Partner
  DMDE Polska
  Elektroda FAQ
  Has specialization in: Starszy Specjalista Informatyk, Starszy Administrator Serwerów i Sieci Komputerowy
  migol21 wrote 10064 posts with rating 406, helped 1252 times. Live in city kraków. Been with us since 2007 year.