Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

migol21 03 Jun 2009 13:54 133504 1
 • #1
  migol21
  HDD Recovery specialist
  Jest to opis jak wykonać kopie posektorową z dysku na dysk.

  Potrzebna jest ona wtedy gdy chcemy zabezpieczyć dane przed ich utratą lub kiedy chcemy je odzyskać z uszkodzonego nośnika ,najczęściej dysku. Tego rodzaju kopię robi się wtedy gdy chcemy wykonać dokładne odwzorowanie danych ,bez względu na sposób ich zapisu logicznego i strukturę. Często wykonanie jej pod Windowsem nie jest możliwe z powodu problemów z dyskiem (uszkodzenia logiczne BAD sektory itp.). Należy w takim wypadku zrobić kopie w sposób jak najprostszy i skuteczny bit po bicie , sektor po sektorze ,dokładnie odwzorowując dysk .

  Do tego celu możemy się posłużyć programami
  1) copyr - bardzo dobry program, radzący sobie dość dobrze z dyskami które mają problemy. Niestety w wersji darmowej nie obsługuje dysków w LBA48 czyli powyżej 137 GB oraz nie obsługuje dysków SATA ,co dość skutecznie utrudnia jego zastosowanie w wersji płatnej jest stosunkowo drogi i posiada przystawkę do zarządzania napięciem dysku co na pewno polepsza jego możliwości odzyskania danych, obsługuje też SATA i dyski powyżej 137 GB
  2) HDClone - program ma często problem z wykryciem uszkodzonego dysku więc w niektórych przypadkach nie będziemy w stanie go użyć. Dodatkowo w wersji darmowej ma ograniczenia co do szybkości kopiowania co znacznie wydłuża ten proces oraz nie ma możliwości w takiej wersji ustawienia opcji dość istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jak tryb bezpieczny lub weryfikacje albo kopiowanie do pliku czy partycja na partycje.
  3) Mamy jeszcze Clonemaxx
  4) MHDD w starszej wersji wcc
  5) I DMDE na ,którym pozwolę się skupić co nie oznacza że jest to jedyny możliwy program czy też najlepszy.
  32bit, for DOS, Windows 95/98/ME. ver. 1.38.06
  32bit, for DOS/Win98/ME/2K/XP/Vista (console version). ver. 2.0.0 beta 8 (testing)
  6) Polecenie linuxa (do wykonania kopi musisz mieć uprawnienia root-a). Linux-a tak zwanego Live-CD ,można uruchomić z CD ,FDD lub innych nośników startowych. (Tutaj opis Linux Live-CD, Tutaj Linux System Rescue - np. po wyświetleniu "boot:" możemy wpisać "mhdd" nacisnąć "ENTER" i uruchomić go, ma on też wiele innych przydatnych funkcji). W Linuxie można wykonać kopię zarówno dowolnemu urządzeniu na dowolne urządzenia jak i dowolnego urządzenia do pliku.
  Code:
  dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
  

  /sda - oznaczenie urządzenia ,któremu wykonujemy kopię
  /sdb - oznacza urządzenie na ,które wykonujemy kopię


  Uwaga : Każdy przypadek jest indywidualny i nie zwalnia od myślenia jeśli nie wiesz co robisz zawsze możesz dopytać się na forum elektrody w dziale Naprawa HDD i odzysk danych. Opis jak wykonać kopię posektorową do pliku tu

  Przykład programu pod linuxem ddrescue :

  Opis programu na Ubuntu : https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery

  UBUNTU dystrybucja sprawdzona np. 12.04 i 13.04

  Co jest potrzebne :
  Plik iso systemu Ubuntu najlepiej pl : http://ubuntu.pl/pobierz.php

  Przykładowe ISO z Ubuntu 13.04 z obsługa USB 3 i botowaniem z USB3 oraz z wszystkim co potrzebne np. tesdisk,TeamViuwer,DMDE for linux i innymi przydatnymi programami jest np. tu : https://www.dropbox.com/s/p5z4baxu4yea8r1/lubuntu-migol.iso

  Program do nagrania ISO na płytkę lub USB np. program do USB Universal-USB-Installer-1.9.3.9 : http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

  Pu zainstalowaniu i uruchomieniu z CD lub USB należy najlepiej ściągnąć najnowszą wersję ddrescue (Uwaga jest również dd_rescue o którym tu nie mówię)

  Uruchamiamy terminal i wpisujemy :
  Code:
  sudo apt-get update
  
  sudo apt-get install ddrescue


  Teraz opis skrócony komend.
  Pamiętać należy co na co chcemy kopiować oraz, które dyski jak są oznaczone. Sprawdzić to można po przez aplet w Ubuntu "Dyski"

  Quote:
  ddrescue - Kopia posektorowa.

  ddrescue -f -r 0 /dev/sdb /media/sda1/dysk.img /media/lubuntu/Dane/log.txt

  -f, --force (Z nadpisaniem wymuszonym (zastąpnienie,nadpisanie - partycji dysku pliku itp.))

  -r, --max-retries=<n> (ilość powtórzeń w momencie nieudanej próby odczytu. 0 - czyli ma pomijać, 1 - jeden raz ponowić. itd.)

  /dev/sdb (źródło,skąd - kopia całego dysku (posektorowo))

  /dev/sdb1 (źródło,skąd - kopia całej partycji (posektorowo) w tym przypadku pierwszą - sdb1 lub jeśli drugą będzie sdb2 tak jak to w linuxie określenie dysku czy urządzenia może być dowolne to który dysk jest który możemy podglądać w aplecie "DYSKI".)

  /media/lubuntu/Dane/log.txt (określa miejsce gdzie zapisujemy plik log-u a więc również informacje o BAD sektorach. Ten log jest istotny bo dzięki niemu ddrescue wie od którego miejsca ma ponownie zacząć po restarcie lub, które sektory ma ponowić po ponownym uruchomieniu, dlatego zapisujemy go na USB lub dysku, który będzie dostępny w razie restartu linuxa gdyż miejsce samego linuxa jest w pamięci lub w układzie cdrom.)

  Po pierwszym przebiegu można spróbować ponowić sam odczyt tych sektorów, które się nie skopiowały. podaje się wtedy parametr "r" większy od 1 i wskazuje się plik log.

  np. Dysk do Dysku
  ddrescue -f -r 0 /dev/sdb /dev/sda /media/lubuntu/Dane/log.txt

  i ponowny przebieg

  ddrescue -f -r 1 /dev/sdb /dev/sda /media/lubuntu/Dane/log.txt

  Dysk do pliku

  ddrescue -f -r 0 /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /media/lubuntu/Dane/log.txt  i ponowny przebieg

  ddrescue -f -r 1 /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /media/lubuntu/Dane/log.txt

  Z pliku img na dysk

  ddrescue -f -r 0 /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/log.txt

  i ponowny przebieg

  ddrescue -f -r 1 /media/lubuntu/Dane/Dysk.img /dev/sdb /media/lubuntu/Dane/log.txt


  Opcje programu po wyświetleniu są takie :

  Code:
  Options:
  
    -h, --help                     display this help and exit
    -V, --version                  output version information and exit
    -a, --min-read-rate=<bytes>    minimum read rate of good areas in bytes/s
    -A, --try-again                mark non-split, non-trimmed blocks as non-tried
    -b, --block-size=<bytes>       sector size of input device [default 512]
    -B, --binary-prefixes          show binary multipliers in numbers [SI]
    -c, --cluster-size=<sectors>   sectors to copy at a time [128]
    -C, --complete-only            do not read new data beyond logfile limits
    -d, --direct                   use direct disc access for input file
    -D, --synchronous              use synchronous writes for output file
    -e, --max-errors=[+]<n>        maximum number of [new] error areas allowed
    -E, --max-error-rate=<bytes>   maximum allowed rate of read errors per second
    -f, --force                    overwrite output device or partition
    -F, --fill=<types>             fill given type blocks with infile data (?*/-+)
    -g, --generate-logfile         generate approximate logfile from partial copy
    -i, --input-position=<bytes>   starting position in input file [0]
    -I, --verify-input-size        verify input file size with size in logfile
    -K, --skip-size=<bytes>        initial size to skip on read error [64 KiB]
    -m, --domain-logfile=<file>    restrict domain to finished blocks in file
    -M, --retrim                   mark all failed blocks as non-trimmed
    -n, --no-split                 do not try to split or retry failed blocks
    -o, --output-position=<bytes>  starting position in output file [ipos]
    -p, --preallocate              preallocate space on disc for output file
    -q, --quiet                    suppress all messages
    -r, --max-retries=<n>          exit after given retries (-1=infinity) [0]
    -R, --reverse                  reverse direction of copy operations
    -s, --max-size=<bytes>         maximum size of input data to be copied
    -S, --sparse                   use sparse writes for output file
    -t, --truncate                 truncate output file to zero size
    -T, --timeout=<interval>       maximum time since last successful read
    -v, --verbose                  be verbose (a 2nd -v gives more)
    -x, --extend-outfile=<bytes>   extend outfile size to be at least this long  Innym programem jest program dd_rescue i jego opcje sa inne przykład poniżej :

  Code:
  dd_rescue -r -l /media/BACKUP/plikdziennika.log -o /media/BACKUP/badsectory.log -v /dev/sda /dev/sdb
  

  Options: -s ipos start position in input file (default=0),
  -S opos start position in output file (def=ipos),
  -b softbs block size for copy operation (def=65536, 1048576 for -d),
  -B hardbs fallback block size in case of errs (def=4096, 512 for -d),
  -e maxerr exit after maxerr errors (def=0=infinite),
  -m maxxfer maximum amount of data to be transfered (def=0=inf),
  -y syncfrq frequency of fsync calls on outfile (def=512*softbs),
  -l logfile name of a file to log errors and summary to (def=""),
  -o bbfile name of a file to log bad blocks numbers (def=""),
  -r reverse direction copy (def=forward),
  -t truncate output file (def=no),
  -d/D use O_DIRECT for input/output (def=no),
  -k use efficient in-kernel zerocopy splice
  -w abort on Write errors (def=no),
  -a spArse file writing (def=no),
  -A Always write blocks, zeroed if err (def=no),
  -i interactive: ask before overwriting data (def=no),
  -f force: skip some sanity checks (def=no),
  -p preserve: preserve ownership / perms (def=no),
  -q quiet operation,
  -v verbose operation,
  -V display version and exit,
  -h display this help and exit.
  Sizes may be given in units b(=512), k(=1024), M(=1024^2) or G(1024^3) bytes
  This program is useful to rescue data in case of I/O errors, because
  it does not necessarily abort or truncate the output.


  Teraz opis filmiku i kopi posektorowej w DOS.

  A) Należy ściągnąć odpowiednią wersje DMDE i utworzyć dyskietkę startową lub też CD startowe. Opis jak zrobić dyskietkę startową tu

  B) Uruchamiamy DMDE z dyskietki na komputerze z podpiętymi dyskiem źródłowym i dyskiem docelowym
  Uwaga : Dysk docelowy musi być co najmniej o pojemności takiej samej jak dysk źródłowy . Warto też wpinać dyski w taki sposób aby je łatwo identyfikować (np. wpinając dysk SATA źródłowy w SATA 1 a docelowy w SATA 2) i nie pomylić się przy robieniu kopi zamieniając źródło z celem.

  C) Po uruchomieniu DMDE ukazuje się okienko wyboru dysku "Select drive" wybieramy dysk źródłowy dajemy ok. W wersji 2.0.0 beta 8 (testing) naciskamy klawisz ESC lub przyciskamy "Cancel" i przechodzimy do punktu "F"
  Uwaga : Starsza wersja ma niestety tę wadę ,że nie pozwala pominąć tego etapu co przy dyskach mających problem z odczytem może uniemożliwić ich kopię. Dodatkowo w wersji beta 2.0.0. beta 8 jest możliwość wykonania kopii wstecznej od końca do początku dysku co przy uszkodzonych sektorach początkowych dysku daje szanse na jakiś odzysk danych.
  D) Następnie ukazuje się okno "Detect volume letters" ,tu klikamy na no
  E) Kolejne okno to okno znalezionych partycji "Partitions" , tu klikamy na cancel lub wciskamy ESC.
  F) Następnie wybieramy Menu "Copy sectors to ..." w wersji 2.0.0 beta 8 wybieramy Menu "Tools" i opcja "copy sectors ..." skrót klawiszowy Alt+W
  G) Teraz ukazuje się okienko "Write Object/Sectors to ..." klikamy na przycisk "Partytion" wybieramy cały dysk wpisze się nam od LBA 0 do ostatniego LBA.
  W wersji beta pokazuje się okienko "copy sectors" gdzie w sekcji "Source" wybieramy przyciskając na przycisk "Devices" dysk źródłowy, po czym w sekcji "Destination" naciskamy "Devices" i wybieramy dysk docelowy i przechodzimy do punktu J. W tej wersji mamy również możliwość zaznaczenia kopiowania wstecznego aby wybrać tą opcje należy zaznaczyć opcje "Backward copy"
  H) Teraz zaznaczamy opcje Disk Sectors... klikamy na Next
  I) Na ekranie "Select drive" wybieramy dysk docelowy klikamy ok
  Uwaga : Przy wyborze dysku możemy użyć opcji "ATA Interface" , "BIOS service" , "DOS service" . W niektórych przypadkach warto użyć opcji "ATA Interface" daje to większa stabilność dostępu do dysku.
  J) Po tym w oknie "Write to disk sectors" klikamy OK
  W wersji beta też pokazuje się okno potwierdzenia kopiowania nie ma jednak ono nazwy
  K) Potwierdzamy klikając na YES ,chęć zapisu nadpisania danych z dysku na dysk sprawdzając czy wszystko jest ok.
  Uwaga : To ostatni moment kiedy możemy zrezygnować i wycofać się

  Kopia się wykonuje.

  L) W wersji beta ukazuje się okno kopiowania w którym mamy opcje "Abort" (przerwij) "Retry" (ponów) "Ignore" (ignoruj) "Ignore All" (ignoruj wszystkie). W momencie natrafienia na sektor ,który ma problemy z odczytem możemy odpowiednio wybrać opcje możemy też zaznaczyć (domyślnie zaznaczone) lub odznaczyć opcje oczekiwania na reakcje w przypadku braku odpowiedzi dysku lub błędu odczytu.
  "Wait for user choice if error occurred"
  "Wait for user choice if device not ready"
  Mamy też przycisk "Modify" gdzie możemy zmodyfikować ilość prób odczytu w wyniku błędów CRC lub odczytu (Domyślnie nastawione na dwie próby)
  "Auto retries number on CRC Error"
  "Auto retries number on Seeak Error"


  Wersja ver. 1.38.06


  ver. 2.10.2.564


  Uwaga : Kiedy chcemy odzyskać tylko dany plik i zapisać go na jednej z partycji NTFS trzeba mieć zainstalowana obsługę NTFS. Również kiedy chcemy wykonać kopie partycji lub dysku do pliku zapisując go na partycji NTFS innego dysku potrzebna jest obsługa NTFS-a. Aby ten problem rozwiązać możemy użyć programu NTFS4DOS . Załączam go. po uruchomieniu NTFS4DOS.exe usimy potwierdzić użycie tylko do zastosowania domowego (wpisujemy YES i Enter). Następnie uruchamiamy DMDE.

  Program clonemaxx - jest dość prosty i nie ma co się nad nim rozpisywać wybiera się dysk źródłowy i docelowy i potwierdza kopiowanie. Przykład na filmiku


  MHDD w wersji 2.95 (nowsza wersja nie posiada już komendy copy).
  - Najpierw należy ściągnąć MHDD w wersji podanej (załączyłem do artykułu bo nie jest łatwo ją zdobyć ,ale zalecam pobieranie z linków podanych w artykule).
  - Sformatuj dyskietkę w Windows XP z opcją "Utwórz dysk systemowy systemu MS-DOS"
  - Następnie usuń wszystkie pliki z dyskietki prócz 3 najważniejszych IO.SYS MSDOS.SYS COMMAND.COM
  - Skopiuj wszystkie pliki MHDD na dyskietkę
  - Uruchamiamy MHDD z dyskietki na komputerze z podpiętymi dyskiem źródłowym i dyskiem docelowym
  Uwaga : Dysk docelowy musi być co najmniej o pojemności takiej samej jak dysk źródłowy
  - Następnie wpisujemy komendę copy
  - Wybieramy dysk źródłowy
  - Wybieramy dysk Docelowy
  - otwiera się okno ustawień potwierdzamy kombinacja klawiszy CTRL i ENTER
  - kopia się wykonuje

  Oto filmik w przykładzie.


  Program copyr.dma ver. 1.13 angielska.
  - Tworzymy dyskietkę tak jak już było tu opisane kopiując copyra (podany w załączniku) na nią. Jest też kreator dyskietki zrobiony przez kolegę z forum jest tam też opis tego programu.
  - Wybieramy dysk źródłowy
  - Wybieramy dysk Docelowy
  - Wybieramy start copy

  Tutaj przykładowy film.


  W przyszłości postaram się rozszerzyć opis o kolejne programy

  Pierwszym promotorem DMDE w Polsce był okzo https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4954076#4954076
  i Nirvanowiec http://www.hddrecovery.pl Miedzy innymi na forum elektroda.pl


  Źródła informacje własne
  Ewentualne uwagi proszę przesyłać na PW
 • #2
  dwpl
  Level 23  
  Ranish Partition Manager - http://www.ranish.com/part/
  umożliwia kopiowanie na poziomie (45MB/s).

  - tworzymy dyskietkę startową MSDOS
  - kopiujemy Ranish Partition Manager (171KiB) na dyskietkę

  Obsługa programu R.P.M. nie powinna stwarzać większych kłopotów dla użytkownika.

  Ranish Partition Manager - krótki tutorial
  pierwszy dysk - 2GiB
  drugi dysk - 2,5GiB

  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Bezpośrednio po uruchomieniu programu ukazuje się:
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Klawiszem F5 zmieniamy dysk:
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Rzut okiem na pomoc (klawisz F1):
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Klawiszem F5 należy wybrać dysk źródłowy (source disk). Następnie wciskamy klawisz D (Copy entire disk). Wybieramy dysk docelowy (destination disk), potwierdzamy (Ok. Copy it.)
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Kopiowanie:
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Kopiowanie 100%:
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Rzut okiem na drugi dysk:
  Wykonanie kopii posektorowej z Dysku na Dysk

  Na drugim dysku ukazała się wierna kopia dysku pierwszego.
  === === ===

  Dodatkowo zamieszczam gotowy obraz dyskietki (spakowany w REPDSK) i program umożliwiający wgranie obrazu (.IMG) na dyskietkę (writedsk.EXE), którymi posługiwałem się 2 lata temu.
  Obraz zawiera system DOS i parę innych drobiazgów.

  Składnia writedsk.exe:
  writedsk.exe filename.img
  Cylindrów 80 (wszystkich).