Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zegar AVR/PCF

Redok 14 May 2004 21:06 2577 3
 • #1
  Redok
  Level 13  
  JAk by ktos mial schemat zegarka na AVR wraz z programen...i by udostepnił to bym byl bardzo wdzieczny!!!!!Wielkie dzieki z gory!!1
 • #2
  koval_s
  Level 17  
  Podaj więcej szczegułów co do zegarka, ja używam DS1307 i mam go oprogramowanego
 • #3
  adi-niunio
  Level 23  
  podziękuj redakcjii edw bo listingi są ich.

  zakłądam ze urzywasz bascom avr

  inne listingi do pobrania ze strony edw są to programy testowe do oślej łączki z kursu avr


  'C018b Prosty zegar z budzikiem
  Dim Sekundy As Byte , Minuty As Byte , Godziny As Byte , Uniwers As Byte
  Dim Sekjed As Byte , Sekdzies As Byte , Minjed As Byte , Mindzies As Byte
  Dim Godzjed As Byte , Godzdzies As Byte , Mux As Byte , Migaj As Bit , Maxi As Byte
  Dim Godzinyb As Byte , Minutyb As Byte , Trybustawbudzika As Bit , Wlaczeniebudzika As Bit
  Dim Przyciski As Byte , Minut As Byte , Godz As Byte , Klawisz As Byte , Pomoc As Bit
  Dim Dzwiek As Bit , Mux1 As Byte , Blokada As Byte , Blok1 As Bit , Blok As Bit
  Const Powrot = 3 ' czas automatycznego powrotu z trybu ustawiania budzenia
  Config Portb = 255 : Portb = 255 : Config Portd = &B1111100 : Portd = &B1111111
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 : Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
  Enable Interrupts : Enable Timer0 : Enable Timer1 'odblokowanie przerwań
  On Timer0 Co4ms : On Timer1 Co1s 'po przepełnieniu liczników skocz
  Maxi = 100 : Blokada = 10 : Klawisz = 1 : Wlaczeniebudzika = 1 'wartości początkowe
  Godziny = 22 : Minuty = 18 : Godzinyb = 22 : Minutyb = 19 'po minucie pracy włączy alarm

  Do : Loop : End 'to jest główny program - pusta nieskończona pętla

  Co1s: 'co 1 sekundę
  Load Timer1 , 62500 : Incr Sekundy : Toggle Migaj 'standardowe odliczanie 1 sekundy
  If Minuty = Minutyb And Godziny = Godzinyb Then 'przez minutę w porze budzenia
  If Wlaczeniebudzika = 1 Then 'gdy budzik ma dzwonić
  Wlaczeniebudzika = 0 'jednorazowe budzenie
  Dzwiek = 1 'włączenie alarmu
  Blok = 1 'żeby kasowanie alarmu nie zmieniało wskazań zegara
  Blokada = 10 'przyciski zostaną zablokowane na 10s,
  End If 'przez wpisanie "nadmiernego" opóźnienia do zmiennej Uniwers
  Else
  Dzwiek = 0 'zawsze, gdy nie jest pora budzenia
  Blok = 0 'wyłącz dźwięk, zeruj flagę pomocniczą blokady
  End If
  ' przez czas 10 sekund po każdym ręcznym wyłączeniu alarmu przyciski mają być zablokowane
  ' problem w tym, że ten czas 10s może wyjść poza minutę alarmu, dlatego
  ' poniższa procedura nie może być zawarta w poprzedniej:
  If Blok1 = 1 Then 'zablokowanie możliwości zmian czasu
  Uniwers = 255 'przyciski w ogóle nie reagują bo 255*4,096ms= 1,26sekundy
  Decr Blokada ' wcześniej było: Blokada=10
  If Blokada = 0 Then ' więc po 10 sekundach
  Blok = 0 'znów normalna praca przycisków
  Blok1 = 0 'bo za sekundę zostanie ustawiona wartosć Uniwers=40
  End If ' a nie Uniwers=255
  Else 'w czasie, gdy klawisze nie są zablokowane
  Uniwers = 40 'ustawia standardowy czas opóźnienia reakcji przycisku
  If Przyciski = 0 Then 'jeśli naciśnięte oba przyciski S1, S2
  If Trybustawbudzika = 0 Then ' w trybie wskazywania czasu bieżącego
  If Pomoc = 1 Then Trybustawbudzika = 1 'po sekundzie zwłoki przechodzi w tryb
  Pomoc = 1 ' ustawiania budzika
  Else 'w trybie ustawiania czasu budzenia
  Toggle Wlaczeniebudzika 'załącz/wyłącz budzenie
  End If ' co będzie sygnalizowane potem zaświeceniem prawej kropki
  Else
  Pomoc = 0 'gdy nie są przciśnięte S1+S2, zeruje
  End If ' bit pomocniczy opóźnienia o sekundę reakcji sa S1+S2
  End If
  'poniżej procedura automatycznego wychodzenie z trybu ustawiania budzika
  Decr Klawisz 'zmniejsz zawartość licznika Klawisz od Powrot do zera
  If Klawisz = 0 Then Trybustawbudzika = 0 'wychodzi z trybu ustawiania budzika
  Return 'koniec procedury Co1s

  Co4ms: 'obsługa przerwania od T/C0 co 4,096ms
  If Blok = 1 And Dzwiek = 0 Then '4ms po każdym ręcznym wyłączeniu alarmu
  Blok1 = 1 ' blokowana jest możliwość zmian czasu
  Uniwers = 255 'przez wpisanie "nadmiernego" opóźnienia
  End If 'i tak będzie przez 10s - patrz wyżej

  Przyciski = Pind And 3
  Select Case Przyciski
  Case 0: 'naciśnięte oba S1, S2
  Klawisz = Powrot 'każde naciśnięcie dowolnego przycisku odświeża wartość Klawisz
  Dzwiek = 0 'inne procedury zrealizowane w procedurze Co1s

  Case 1: 'naciśnięty tylko S2 - minuty
  Decr Uniwers
  Klawisz = Powrot
  Dzwiek = 0
  If Uniwers = 0 Then
  Uniwers = Maxi : Maxi = Maxi - 8 : If Maxi < 8 Then Maxi = 8 'coraz szybciej
  If Trybustawbudzika = 1 Then 'w trybie ustawiania budzika
  Incr Minutyb 'zwiększ minuty budzenia
  Else ' w trybie zegara
  Incr Minuty : Sekundy = 0 'zwiększ licznik minut i wyzeruj sekundy
  End If
  End If
  Case 2: 'naciśnięty tylko S1 - godziny
  Decr Uniwers
  Klawisz = Powrot
  Dzwiek = 0
  If Uniwers = 0 Then
  Uniwers = Maxi : Maxi = Maxi - 8 : If Maxi < 8 Then Maxi = 8 'coraz szybciej
  If Trybustawbudzika = 1 Then 'w trybie ustawiania budzika
  Incr Godzinyb 'zwiększ godziny budzenia
  Else ' w trybie zegara
  Incr Godziny 'zwiększ licznik godzin
  End If
  End If
  Case 3: ' w spoczynku
  Maxi = 100
  End Select

  ' co 4ms sprawdzamy i korygujemy stany liczników
  If Sekundy = 60 Then 'skróc cykl licznika sekund: 0...59 , itd...
  Sekundy = 0 : Incr Minuty
  End If 'tym razem nie zagnieżdzamy procedur sprawdzania,
  If Minuty = 60 Then ' - zagnieżdżenie spowodowałoby błędy podczas
  Minuty = 0 : Incr Godziny ' ustawiania zegara
  End If '
  If Godziny = 24 Then '
  Godziny = 0
  End If
  If Minutyb = 60 Then ' - zagnieżdżenie spowodowałoby błędy podczas
  Minutyb = 0 : Incr Godzinyb ' ustawiania zegara
  End If '
  If Godzinyb = 24 Then '
  Godzinyb = 0
  End If

  Incr Mux 'obsługa wyświetlaczy jest teraz bardziej skomplikowana:
  If Trybustawbudzika = 1 Then 'w trybie budzenia
  Minut = Minutyb 'do zmiennych pomocniczych Minut i Godz
  Godz = Godzinyb 'wpisujemy rzecz jasna czas budzenia
  Mux = Mux And &B111 'w efekcie liczy 0...7
  Else 'przy normalnej pracy
  Minut = Minuty 'będzie wyświetlony czas bieżący
  Godz = Godziny
  Mux = Mux And &B11 'w efekcie liczy 0...3
  End If
  'teraz zamieniamy liczby dwójkowe na BCD
  Mindzies = Makebcd(minut) 'zamieniamy liczbę dwójkową na BCD
  Minjed = Mindzies And 15 'przez polecenie AND i maskę &B00001111 = 15
  'uzyskujemy tylko cztery młodsze bity, czyli jednostki minut
  Shift Mindzies , Right , 4 'przesuwając w prawo usuwany 4 młodsze bity
  'pozostają dziesiątki minut w czterech młodszych bitach
  'a w czterech starszych są zera - tak przecież działa polecenie SHIFT
  Godzdzies = Makebcd(godz) 'zamieniamy liczbę dwójkową na BCD
  Godzjed = Godzdzies And 15 'uzyskujemy tylko cztery młodsze bity - jednostki
  Shift Godzdzies , Right , 4 'przesuwając w prawo usuwany 4 młodsze bity
  'teraz wyświetlamy jedną cyfrę na wyświetlaczu:
  Portd = &B1111111 'wygaś wszystko
  Select Case Mux ' obsługa wyświetlacza
  Case 0: 'wyświetl zawartość licznika jednostek minut
  Portb = Lookup(minjed , Tabela) : Portd.3 = 0 : Portb.7 = Not Wlaczeniebudzika
  Case 1: 'wyświetl zawartość licznika dziesiątek minut
  Portb = Lookup(mindzies , Tabela) : Portd.4 = 0
  Case 2: 'wyświetl zawartość licznika jednostek godzin
  Portb = Lookup(godzjed , Tabela) : Portd.5 = 0 : Portb.7 = Migaj 'ew. włącz punkt dziesiętny
  Case 3: 'wyświetl zawartość licznika dziesiatek godzin
  Portb = Lookup(godzdzies , Tabela) : Portd.6 = 0
  End Select

  If Dzwiek = 1 Then Portd.2 = Migaj 'i daje przerywany sygnał dźwiękowy

  Return 'koniec obsługi przerwania od T/C0 co 4,096ms

  Tabela:
  Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
 • #4
  Redok
  Level 13  
  a jakis schemat do tego???chodzi mi o zegarek na pCF-ce