Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych

systemgaz 01 Jul 2009 10:34 8823 0
Automation24.pl
 • #1
  systemgaz
  Level 23  
  Okresowa obsługa, konserwacja i wykrywanie uszkodzeń kolektorów słonecznych.

  Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie niektórych kontroli obejmujących:

  • Ciśnienie w instalacji: sprawdzić czy pozostaje niezmienne w czasie normalnego działania urządzenia;
  • Różnicę temperatury między wyjściem cieczy w obwodzie i jej powrotem do kolektora (dotyczy instalacji o wymuszonym obiegu cieczy): sprawdzić czy w czasie dni o silnym nasłonecznieniu nie przekracza ona 600C, jeśli by to wystąpiło, należy dokonać regulacji pompy tak aby zwiększyć jej wydajność;
  • Działanie pompy: sprawdzić czy pompa włącza się przy przejściu od nocy do dnia (pojawienie się światła słonecznego) i czy zatrzymuje się przy nastaniu nocy;
  • Odgłosy towarzyszące pracy instalacji: sprawdzić i usunąć resztki powietrza, które pojawiły się wewnątrz obwodu;
  • Zanieczyszczenie szyb kolektora: należy czyścić je regularnie co roku;
  • Stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu: sprawdzać zawartość procentową glikolu w roztworze co 2 lata;
  • Kwasowość roztworu środka zapobiegającego zamarzaniu: jeżeli pH tego roztworu obniży się < 6,6 (słabo kwaśny), należy wymienić roztwór wody / glikolu;
  • Anoda zapobiegająca korozji w zasobniku: okresowo sprawdzać czy nie została zużyta.
  Oto kilka najczęściej występujących usterek i ich możliwych przyczyn:

  Wykaz usterek:

  Straty ciśnienia w obwodzie kolektora
  • Wycieki wody z obwodu spowodowane pęknięciem złączek / rur i innych połączeń w przypadku zamarznięć
  • Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa

  Zbyt duży wyciek płynu z zaworu bezpieczeństwa
  • Źle ustawione ciśnienie wstępnego obciążenia w naczyniu wyrównawczym
  • Niewłaściwie zaprojektowany przepływ cieczy w obwodzie
  • Uszkodzenie zaworu

  Nie działa pompa (wymuszony obieg cieczy)
  • Brak napięcia w sieci zasilającej
  • Zadziałanie sondy zasobnika spowodowane osiągnięciem właściwej temperatury
  • Uszkodzenie sondy zasobnika
  • Uszkodzenie sondy temperatury kolektora

  Brak dopływu gorącej cieczy z kolektora mimo działającej pompy (wymuszony obieg cieczy)
  • Zamknięte zawory odcinające i / lub zawory bezzwrotne
  • Zapowietrzenie obwodu kolektora
  • Wytworzenie się pary w obwodzie kolektora (spowodowane zbyt późnym rozpoczęciem pracy pompy lub zbyt wolnym przepływem cieczy w obwodzie)
  • Nadmierne zanieczyszczenie szyby kolektora

  Opóźnienie włączenia się pompy (wymuszony obieg cieczy)
  • Uszkodzenie sondy temperatury kolektora
  • Błędne ustawienie elektronicznej centralki sterującej

  Nadmierne wychłodzenie zasobnika
  • Niewłaściwie wykonana / niedostateczna izolacja termiczna rur instalacji
  • Uszkodzenie zaworu zwrotnego (wciąż otwarty / spowodowanie naturalnej cyrkulacji w sieci wodociągowej)
  • Nieustannie pracująca pompa cyrkulacyjna.

  Instalacje z kolektorami słonecznymi
  Zabezpieczenie przed zamarzaniem
  Instalacja o wymuszonym obiegu cieczy (schemat)
  Legenda:
  1. Kolektory słoneczne
  2. Odpowietrznik
  3. Sonda temperatury kolektora
  4. Zespół pompy cyrkulacyjnej
  5. Zbiornik wyrównawczy
  6. Elektroniczna centralka do 3 sond
  7. Zasilanie 220V
  8. Sonda wyjścia ciepłej wody użytkowej (on/off zawór trójdrożny)
  9. Sonda temperatury zasobnika
  10. Zawór mieszający termostatyczny
  11. Zasobnik systemu słonecznego z jedną wężownicą
  12. Zawór trójdrożny sterowany elektrycznie
  13. Doprowadzenie zimnej wody
  14. Wyjście ciepłej wody użytkowej
  15. Kocioł lub inny zasobnik ciepłej wody
  16. Napełnianie obwodu słonecznego

  Odpowietrzanie instalacji o wymuszonym obiegu cieczy (schemat)
  Legenda:
  1. zawór kulowy;
  2. zawór kulowy bezzwrotny (wyjścia ciepłej wody);
  3. dwuzłączka z nakrętką;
  4. zawór odcięcia powrotu z paneli;
  5. zawór zamykający wyjście ciepłej wody do zasobnika;
  6. termometr odczytu temperatury;7. odpowietrznik;
  8. izolacja z tworzywa EPP;
  9. zawór bezpieczeństwa 6 barów;
  11. króciec podłączenia pompy;
  12. kurek napełniania/opróżniania
  13. pompa cyrkulacyjna układu słonecznego
  10. manometr
  11. króciec połączeniowy 3 do zbiornika wyrównawczego

  Zbiornik wyrównawczy
  Pompa
  Wskazówki dotyczące instalowania
  Izolacja termiczna
  Połączenia hydrauliczne obwodu ciepłej wody użytkowej
  Połączenia hydrauliczne obwodu kolektora
  Uruchomienie instalacji

  Pełny tekst www.systemgaz.eu/poradnik-29.htm
 • Automation24.pl