Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Aktywne filtry audio górno i dolnoprzepustowe

Fairgrounds 28 Aug 2002 00:12 2682 0
Altium Designer Computer Controls
 • Aktywne filtry audio górno i dolnoprzepustowe
  Aktywne filtry audio górno i dolnoprzepustowe
  Układy filtrów znajdą wszędzie zastosowanie, gdzie zależy nam na wydzieleniu i wzmocnieniu określonego pasma częstotliwościowego
  Układy filtrów znajdą wszędzie zastosowanie, gdzie zależy nam na wydzieleniu i wzmocnieniu określonego pasma częstotliwościowego sygnału m.cz. (audio).
  Urządzenie składa się z dwóch modułów - nastawnika wysokich i niskich tonów połączonych szeregowo (rys. 1). Jednak każdy nastawnik może pracować oddzielnie redukując w ten sposób odpowiednie pasmo częstotliwościowe (rys. 2 i 3).
  Na układzie U1a został zbudowany filtr górnoprzepustowy, którego własności częstotliwościowe zależą od elementów C3, R3 i oczywiście od P1 znajdujących się w pętli sprzężenia zwrotnego. Częstotliwość graniczna wynosi 2kHz i może być z łatwością dopasowana do własnych potrzeb poprzez zmianę C3.
  Na układzie U1b został zbudowany filtr dolnoprzepustowy, którego własności częstotliwościowe zależą od elementów C4, R6 oraz P2 znajdujące się w pętli sprzężenia zwrotnego. Częstotliwość graniczna wynosi 350Hz i może być z łatwością zmieniana przez zmianę wartości C4. Jest wskazane zastosowanie na wyjściu układu dodatkowego wzmacniacza buforującego sprzężonego pojemnościowo - opisywany układ przy maksymalnym wzmocnieniu wzmacnia napięcie offsetu ok. 4 razy.
  Testy przeprowadzono na oddzielnych nastawnikach dla tonów wysokich i niskich znajdujących się odpowiednio na rysunkach 2 i 3. Chociaż wykorzystano układ TL072, to do budowy jednego, wybranego filtru wystarczy układ scalony zawierający tylko jeden wzmacniacz operacyjny - TL071, ale pamiętając o innych wyprowadzeniach tego scalaka. Warto zwrócić uwagę na rezystor R4, którego wartość przy połączeniu szeregowym filtrów wynosi 1M, a podczas pracy oddzielnej nastawnika dolnoprzepustowego rezystancja jest równa 47k.
  Dwa filtry aktywne połączone szeregowo zmontowano na jednej płytce drukowanej przedstawionej na rysunku 4. W przypadku chęci wykorzystania tylko jednego filtru możemy użyć metody pajęczarskiej - zezwala na to prostota urządzenia. Na początku montujemy najmniejsze elementy, kończąc na podzespołach o większych gabarytach. Regulacji wysokich i niskich tonów dokonujemy za pomocą potencjometrów P1 i P2. Obojętnie, który układ zrobimy pamiętajmy, że wyjścia filtrów aktywnych podłączamy przed wzmacniaczem końcowym.
  Po zakończonej treści teoretycznej przyszedł czas na przedstawienie wad i zalet, które zostały dostrzeżone podczas testów praktycznych. Zarówno filtr górnoprzepustowy jak i dolnoprzepustowy nie likwidował w pełni innych częstotliwości, powodując jedynie uwydatnienie lub osłabienie (zależnie od położenia potencjometru) wybranego pasma. Ma to jednak swoje dobre strony. Dlaczego? Przecież w przypadku całkowitej likwidacji przez filtr górnoprzepustowy pasma częstotliwości poniżej 2kHz, filtr dolnoprzepustowy, który połączony jest szeregowo z górnoprzepustowym nie miałby co wzmacniać! Takie same zjawisko występuje w innym przypadku. Wyobraźmy sobie, że filtr górnoprzepustowy uwydatnił wysokie częstotliwości, a filtr dolnoprzepustowy je po prostu zlikwidował. Dlatego tak ważne jest, aby filtry nie likwidowały w pełni innych częstotliwości, a jedynie wzmacniały swoje pasmo. Po doprowadzeniu wyjścia filtrów połączonych szeregowo do wzmacniacza końcowego uzyskamy w ten sposób tradycyjny regulator barwy tonu, znajdujący się w każdym lepszym urządzeniu audio.


  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  Fairgrounds
  Level 41  
  Offline 
  Fairgrounds wrote 22639 posts with rating 2925, helped 0 times. Been with us since 2002 year.
 • Altium Designer Computer Controls