Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Delphi 7]Błąd kompilacji przy obsłudze RS232

uczen_hall 14 Jul 2009 10:00 1434 2
 • #1
  uczen_hall
  Level 10  
  Witam szanownych kolegów

  Na wstępie powiem, że jestem początkującym programistą Delphi (tyle co w szkole nauczyli podstaw), a z Rsem w ogóle nie miałem do czynienia.

  Chce napisać program który będzie zbierał sygnał od miernika (sygnał napięciowy 0-2V). Na początek poszukałem jakiś przykładowych programów do obsługi RSa, żeby w ogóle zapoznać się z tematem, ściągnąłem komponent Comport, zaistalowalem itp

  Oto cały kod który mam (podobno ma podstawowe funkcje):

  Code:

  unit nr2;

  interface

  uses
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
    Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, CPort;

  type
    TForm1 = class(TForm)
      Button1: TButton;
      Button2: TButton;
      Button3: TButton;
      Button4: TButton;
      Button5: TButton;
      Edit1: TEdit;
      Memo1: TMemo;
      ComPort5: TComPort;
      StatusBar1: TStatusBar;
      CheckBox1: TCheckBox;
      procedure Button1Click(Sender: TObject);
      procedure Button2Click(Sender: TObject);
      procedure Button3Click(Sender: TObject);
      procedure Button4Click(Sender: TObject);
      procedure Button5Click(Sender: TObject);
    private
      { Private declarations }
    public
      { Public declarations }
    end;

  var
    Form1: TForm1;

  implementation  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  if ComPort5.Connected then
    begin
    ComPort5.Close;//zamknij
    Button1.Caption:='Otwórz';
    end else
      begin//jezeli nie jest to..
      ComPort5.Open; //otworz..
      Button1.Caption:='Zamknij';
      end;
  end;

  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin
  ComPort5.ShowSetupDialog;
  end;

  procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
  var
  S: String;
  begin
  S:= Edit1.Text;//Pobieramy text z Edita do zmiennej
  // if CheckBox1.Checked then//jezeli checkbox jest zaznaczony
  S:= S+ #13+#10;//to wysylamy to na COM w nowej linii
  ComPort5.WriteStr(S);//tu wysylamy
  end;

  procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
  begin
  Memo1.Clear;//Czyscimy Memo
  Edit1.Clear;
  end;

  procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
  begin
  Application.Terminate;//Koniec programu
  end;


  procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
  var
  RevS: String;
  begin
  ComPort5.ReadStr(RevS, Count);//odczytujemy String z Portu
  Memo1.Text := Memo1.Text + Revs;//Wyswietlamy go w Memo
  end;


  end.  Moj problem polega na tym ze ten program nie kompiluje się, a dokładniej błąd wyskakuje w procedurze (error:undeclared identifier 'ComPortRxChar'):

  Code:

  procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
  var
  RevS: String;
  begin
  ComPort5.ReadStr(RevS, Count);//odczytujemy String z Portu
  Memo1.Text := Memo1.Text + Revs;//Wyswietlamy go w Memo
  end;  Nie wiem jak zadeklarować RxChar, czy w obiekcie Comport który wstawiłem na formę musze cos ustawić z tym RxChar czy problem tkwi gdzieś indziej? Czy ten podstawowy program w ogole zapewni mi odczyt sygnalu podawanego na pin gniazda?
  Na koniec dodaje cały program, moze sie przyda.
  Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże :)
  Z góry dzięki
  Attachments:
 • Helpful post
  #2
  Stepel
  Level 20  
  Dodaj na górze w type pod procedurami przycisków to:

  Code:
  procedure ComPortRxChar(Sender : TObject; Count: Integer);
 • #3
  uczen_hall
  Level 10  
  Heh takie proste, a nie wpadlem

  Bardzo dziekuje :)