Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[atmega8][bascom] co można poprawić w tym kodzie?

levy^ 15 Jul 2009 22:56 1957 6
Computer Controls
 • #1
  levy^
  Level 17  
  Witam

  Jako ze to moj pierwszy post chcialbym z gory napisac ze jestem laikiem jesli chodzi o uC. Bawie sie tym od 2 tygodni, probowalem programowac w C ale niestety za wysokie progi. 2 dni temu zabralem sie za bascoma i wymodzilem programik do sterowania solarami, na dwoch czujkach ds1820. Mam prosbe do Was, czy jest cos w kodzie co mozna poprawic (zapewne tak) co mozna zrobic lepiej i ogolna opinie czy podczas zabawy z bascomem ide w dobrym kierunku ?

  dziekuje i pozdrawiam

  tutaj kod programu

  ps
  jesli ktos by pytal dlaczego na dwoch pinach atmegi daje 1wire to zrobione celowo

  
  'Program  obsługi kolektorow slonecznych na układzie DS1820 dołączonego
  'do magistrali 1-Wire 2 pinow Atmega8 by levy^
  
  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku 'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 4000000                                          'informuje kompilator o częstotliwości oscylatora taktującego mikrokontroler
  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfiguracja typu wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5       'konfiguracja linii mikrokontrolera‚ do których dołączono wyświetlacz LCD
  Declare Sub Odcz_temp1                                      'procedura odczytu temperatury z układu DS1820 na kolektorze
  Declare Sub Odcz_temp2                                      'procedura odczytu temperatury z układu DS1820 na bojlerze
  Declare Sub Temperatura_lcd_kolektor
  Declare Sub Temperatura_lcd_bojler
  Declare Sub Delta
  Declare Sub Obsluga_delty
  Declare Sub Konfig
  Declare Sub Maxtemp
  Dim Temperatura1(2) As Byte                                 'tablica dwóch zmiennych typu Byte do pamiętania wartości temperatury  kolektor
  Dim Temperatura2(2) As Byte                                 'bojler
  Dim Delta As Byte
  Dim T1(2) As Byte                                           'zmienna pomocnicza do delty
  Dim Tempzapis As Byte
  Config Pind.2 = Input                                       'wejscia
  Config Pind.3 = Input                                       'wejscie przycisku
  Config Pind.0 = Output
  Config Pind.0 = 0
  Set Portd.2
  Set Portd.3
  
  
  
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           'definicja znaku stopnia
  Deflcdchar 1 , 21 , 32 , 14 , 31 , 31 , 14 , 32 , 21        'sloneczko
  Deflcdchar 2 , 25 , 21 , 19 , 21 , 25 , 21 , 19 , 31        'kociol
  Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 4 , 10 , 10 , 17 , 31 , 32         'delta
  Readeeprom Delta , 0
  Readeeprom Tempzapis , 1
  
  
  Cls
   Cursor Off
  
  Do                                                          'początek pętli programu glownego
   Call Konfig
   Call Obsluga_delty
   Call Odcz_temp1                                            'wywołanie procedury pomiaru temperatury czujki 1
   Call Odcz_temp2
                                                            'sprawdzamy co minute
  'Writeeeprom Temperatura1(1) , 1
  'Writeeeprom Temperatura2(1) , 4
  
  'Readeeprom Stalae1(1) , 1
  'Lcd Stalae1(1)
  
  
   Call Delta                                                 'wyliczanie roznicy temperatury
   Call Temperatura_lcd_kolektor
   Call Temperatura_lcd_bojler
   Call Maxtemp                                               'wywołanie procedury pomiaru temperatury czujki 2
  ' Wait 60                                                    'sprawdzamy co minute
  
  Loop                                                        'koniec pętli Do...Loop
  
  End                                                         'koniec programu
  
  
  
  
  
  
  Sub Odcz_temp1                                              'definicja procedury pomiaru temperatury
   Config 1wire = Portb.0                                     'konfiguracja linii magistrali 1-Wire dla 1 czujki
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   1wwrite &HCC                                               'opuszczenie zapisu numeru ID
   1wwrite &H44                                               'start pomiaru temperatury
   Waitms 500                                                 'opóźnienie na czas pomiaru
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   1wwrite &HCC                                               'opuszczenie zapisu numeru ID
   1wwrite &HBE                                               'komenda odczytu zmierzonej temperatury
   Temperatura1(1) = 1wread(2)                                'odczyt zmierzonej temperatury do tablicy Temperatura
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   If Err = 1 Then                                            'jeśli układ dołączony do  magistrali nie odpowiada, to                                                       'czyszczenie LCD
    Cls
    Home Lowerline
    Lcd "Awaria czujki kolektora"                             'wyświetlenie komunikatu o braku dołączonego układu czujki kolektora
   End If
   If Temperatura1(2) > 0 Then                                'jeśli zmienna Temperatura(2)> 0, to temperatura ujemna przeliczenie temperatury ujemnej
    Temperatura1(1) = 256 - Temperatura1(1)
   End If                                                     'koniec warunku
   Temperatura1(1) = Temperatura1(1) / 2                      'dalsze przeliczenie odczytanejtemperatury dodatniej jak i ujemnej
   End Sub                                                    'koniec procedury pomiaru
  
  
  Sub Odcz_temp2                                              'definicja procedury pomiaru temperatury
   Config 1wire = Portb.1                                     'konfiguracja linii magistrali 1-Wire dla 2 czujki
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Waitms 500
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HBE
   Temperatura2(1) = 1wread(2)
   1wreset
   If Err = 1 Then                                            'jeśli układ dołączony do  magistrali nie odpowiada, to
    Cls
    Home Lowerline                                            'czyszczenie LCD
    Lcd "Awaria czujki bojlera"                               'wyświetlenie komunikatu o braku dołączonego układu
    Waitms 700                                                ' czekanie na wskazania drugiego wyswietlacza, podczas braku czujki
   End If
   If Temperatura2(2) > 0 Then                                'jeśli zmienna Temperatura(2)> 0, to temperatura ujemna przeliczenie temperatury ujemnej
    Temperatura2(1) = 256 - Temperatura2(1)
   End If                                                     'koniec warunku
   Temperatura2(1) = Temperatura2(1) / 2                      'dalsze przeliczenie odczytanejtemperatury dodatniej jak i ujemnej
   End Sub                                                    'koniec procedury pomiaru czujki 2
  
  
  Sub Temperatura_lcd_kolektor
   If Temperatura1(2) = 0 Then
    Home Upper                                                'jeśli wartość Temperatura(2)= 0, to temperatura dodatnia wyświetla temperatury dodatnie
    Lcd Chr(1) ; " " ; Temperatura1(1) ; Chr(0) ; "C"
   Else
    Home Upper                                                'w przeciwnym razie wyświetla temperatury ujemne
    Lcd Chr(1) ; " -" ; Temperatura1(1) ; Chr(0) ; "C"
   End If
  ' if temperatura1(2)
  End Sub
  
  
  Sub Temperatura_lcd_bojler
   If Temperatura2(2) = 0 Then                                ' nizsza linia
  
    Locate 1 , 10
    Lcd Chr(2) ; " " ; Temperatura2(1) ; Chr(0) ; "C"
   Else
    Lowerline
    Lcd Chr(2) ; " -" ; Temperatura2(1) ; Chr(0) ; "C"
   End If
  End Sub
  
  
  Sub Delta
   T1(1) = Temperatura1(1) - Delta                            ' delta temperatury  kolektor - bojler
   If Temperatura2(1) <= T1(1) And Temperatura2(1) < 90 Then  ' jesli temperatura bojlera osiagnie 90C wylacz pompe, obliczanie delty
    If Temperatura2(1) = 0 Or Temperatura1(1) = 0 Then        ' w razie uszkodzonej czujki wylacz pompe
    Config Pind.0 = 0
    Do
    Loop
    End If
   Config Pind.0 = 1                                          'ustaw mase na pinie - wlacz pompe
   Locate 2 , 8
   Lcd "Pompa  ON"
   If Temperatura2(1) > Tempzapis Then                        ' jesli temperatura bojlera jest wieksza od zapamietanej zapisz do eepromu podczas pracy pompy
   Tempzapis = Temperatura2(1)                                'wyznaczamy maxymalna osiagnieta temperature bojlera
   Writeeeprom Tempzapis , 1
   End If
   Else
   Config Pind.0 = 0                                          ' wylacz pompe
   Locate 2 , 8
   Lcd "Pompa OFF"
   End If
  End Sub
  
  
  Sub Obsluga_delty
  
  ' Delta = 4
   Lowerline
   Lcd Chr(3) ; "=" ; Delta
  End Sub
  
  
  Sub Konfig
  
    If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 0 Then                         'jesli oba przyciski wcisniete
                                                               'menu glowne zmiany delty
     Config Pind.0 = 0
    Cls
    Delta = 5
    Home
    Lcd "Zmiana delty"
    Lowerline
    Lcd Chr(3) ; "=" ; Delta ; " zalecana"
    Wait 1
    Do
  
    If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 0 Then                         'jesli jeden i drugi wcisniety
     Waitms 200                                               'zapisywanie do eeepromu tak/nie
     If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 0 Then
     Home
     Lcd "Zapisac w pamieci?"
     Lowerline
     Lcd "<-TAK NIE-> " ; Chr(3) ; "=" ; Delta
     Wait 1
     Do
     If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 1 Then
     Writeeeprom Delta , 0                                    'zapis do eepromu
     Cls
     Return                                                   'powrot do petli glownej
     End If
     If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then                        ' jesli prawy przycisk to wroc tylko do programu
     Cls
     Return
     End If
     Loop
     Cls
  
     End If
     End If
  
  
    If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 1 Then                         ' jesli przycisk lewy wcisniety a prawy nie to
    Waitms 50                                                 ' w menu glownym
     If Pind.2 = 0 And Pind.3 = 1 Then
        If Delta <= 20 And Delta > 1 Then                     'wartosc maxymalna 20 przedzial wartosci 0 - 20
           Decr Delta                                         ' zmniejsz delte
           Cls
           Home
           Lcd "Zmiana delty"
           Lowerline
           Lcd Chr(3) ; "=" ; Delta
           Waitms 200
     End If
     End If
     End If
  
     'w dół                                                    'jesli przycisk prawy wcisniety a lewy nie to
     If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then                        ' w menu glownym
     Waitms 50
        If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then
        If Delta >= 1 And Delta < 20 Then                     'przedzial wartosci 0 - 20
           Incr Delta                                         'zwieksz delte
           Cls
           Home
           Lcd "Zmiana delty"
           Lowerline
           Lcd Chr(3) ; "=" ; Delta
           Waitms 200
     End If
     End If
     End If
  
  
    Loop
    End If
  
  
  End Sub
                                                                  ' sprawdzanie prawym przyciskiem
  Sub Maxtemp                                                 ' maxymalnej temperatury na bojlerze podczas dzialania pompy
     If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then                        'czyli podczas dzialania naszego kolektora
     Waitms 50
     If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then
     Cls
     Lcd "Max.temp.bojlera"
     Lowerline
     Lcd Tempzapis ; Chr(0) ; "C"
     Wait 5
     Cls
     End If
     End If
  
     If Pind.3 = 1 And Pind.2 = 0 Then                        'czyszczenie pamieci maxymalnej temperatury lewym przyciskiem
     Waitms 50
     If Pind.3 = 1 And Pind.2 = 0 Then
     Cls
     Lcd Tempzapis ; Chr(0) ; "C <- wymazac ?"
     Lowerline
     Lcd "<-NIE   TAK->"
     Wait 1                                                   'czekaj nie tak szybko :)
     Do
     If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then                        'czyszczenie pamieci maxymalnej temperatury lewym przyciskiem
     Waitms 50
     If Pind.3 = 0 And Pind.2 = 1 Then
     Writeeeprom Temperatura2(1) , 1
     Waitms 100
     Readeeprom Tempzapis , 1
     Cls
     Return
     End If
     End If
  
     If Pind.3 = 1 And Pind.2 = 0 Then                        'wyjscie z niczym, powrot do petli glownej
     Waitms 50
     If Pind.3 = 1 And Pind.2 = 0 Then
     Cls
     Return
     End If
     End If
  
     Loop
     Cls
     End If
     End If
  End Sub
  
 • Computer Controls
 • #2
  wader_669
  Level 28  
  1. Co minute zapis do eeprom, nie wiem czy to dobry pomysl. Wiesz, ze eeprom posiada mala ograniczona ilosc zapisow? Lepiej dodaj jeszcze warunek, ze jak naprawde minute pozniej ta temperatura sie zmieni wtedy dopiero zapisuje.
  2. Ja bym dal odczyt temp w jednym subie po co 2 (tylko miejsce zajmuje), dodatkowo dodal jakas zmienna w zaleznosci od ktorej by sprawdzal czujnik1 lub 2. Po odczycie czujnika1 zwieksza by ta zmienna a a po odczyscie czujnika 2 by sie zmniejszal zmienna.
  3. W sub konfig przy pierwszym sprawdzaniu nie wykluczyles drgan stykow

  Dodano po 15 [sekundy]:

  dalej juz nie sprawzalem
 • Computer Controls
 • #3
  dawid512
  Level 32  
  Config 1wire zrób na początku po co za każdym razem go konfigurować. Po za tym DS potrzebuje 750ms na konwersję a nie 500. Program napisany dość poprawnie z wykorzystaniem podprogramów.
 • #4
  wader_669
  Level 28  
  4. Wkradl sie sie return do sub maxtemp.

  Wiec jednak troche dalej sprawdzilem.

  Co do 1 sugesti bym musial pomyslec, czy sie oplaca tak kombinowac,

  Dodano po 2 [minuty]:

  Szkoda, ze durny bascom nie posiada tablic 2 wymiarowych !!!!!!! Moze kiedys wpadna na to zeby to dodac.
 • #5
  levy^
  Level 17  
  wader_669 wrote:
  1. Co minute zapis do eeprom, nie wiem czy to dobry pomysl. Wiesz, ze eeprom posiada mala ograniczona ilosc zapisow? Lepiej dodaj jeszcze warunek, ze jak naprawde minute pozniej ta temperatura sie zmieni wtedy dopiero zapisuje.  AD1 wiem ze eeprom ma ograniczona ilosc zapisow, tylko gdzie zrobilem cos nie tak ze zapisuje co minute wartosc do eepromu ? staralem sie za bardzo nie obciazac eepromu dlatego wartosc maxymalna porownuje do ostatniej zapamietanej i jesli jest wieksza wtedy nadpisuje

  AD2 jak tylko znajde chwilke to zadzialam, bardzo trafna uwaga, juz wiem jak to zrobic :)


  AD3
  zaraz poprawie


  AD4a jak inaczej moge zamiast return wrocic do petli glownej ?


  dzieki wielkie za zainteresowanie
 • Helpful post
  #6
  wader_669
  Level 28  
  le sorry, moj blad myslalem ze to program, a to byl koment do programu.

  Co do tego return. Jak dobrze widze to jest to sub a nie przerwanie lub podprogram. A wracasz z suba normalnie przez end sub.

  Dodano po 5 [minuty]:

  widze, ze masz tam petle to dodaj flage (zmienna jedno bitowa) do tego ifa i zrob loop until flaga.
  Dam ci przyklad:

  
  dim flaga as bit
  flaga=0
  do
  
  loop
  end
  
  sub ...
  do
  
  if cos tam then
  flaga=1
  end if
  
  loop until flaga=1
  flaga=0
  end sub
  


  Dodano po 5 [minuty]:

  A tak na marginesie calkiem spoko napisales program po 2 tyg. Ja mialem wieksze problemy jak zaczynalem :P
 • #7
  levy^
  Level 17  
  fajowo jutro go zastosuje, od 2 tygodni to ja mam zestaw uruchomieniowy zl2avr, wtedy zaczalem w C, a z bascomem zaczalem sie bawic 3 dni temu, duzo latwiejszy i przyjemniejszy ale nie daje tylu mozliwosci co C