Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[ATmega8] [C] DS18B20 i problem z 1-wire

18 Lip 2009 22:58 3228 2
 • Poziom 1  
  Mam problem z prawidłowym ustawieniem protokołu 1-Wire dla czujnika DS18B20. Ustawiałem i zmieniałem już wiele razy ale dalej otrzymuje -1028,06 st C . Pracuje na ATmega8 z wew. kwarcem 1Mhz.

  Code:

  /* Szkielet prostego programu dla avr-gcc */

  #define F_CPU       1000000                     // 1MHz zegar procesora -> częstotliwość kwarcu  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include "lcd_lib.h"


  //makra
  #define WE 0
  #define PORT1_WIRE PINB
  #define SET_1WIRE DDRB &=~_BV(WE)
  #define CLEAR_1WIRE DDRB |=_BV(WE)


  char buffer[8];

  //resetujemy magistrale
  unsigned char RESET_PULSE(void)
  {
     unsigned char PRESENCE;
     CLEAR_1WIRE;
     _delay_us(500);
     SET_1WIRE;
     _delay_us(30);

     if( bit_is_clear(PORT1_WIRE , WE ) )
     {
        PRESENCE = 1;
     }
     else
     {
        PRESENCE = 0;
     }
     
     _delay_us(470);

     if( bit_is_set( PORT1_WIRE , WE ) )
     {
        PRESENCE = 1;
     }
     else
     {
        PRESENCE = 0;
     }
     return PRESENCE;
  }

  void send(char value)
  {
     CLEAR_1WIRE;
     _delay_us(5);

     if( value == 1)
     {
        SET_1WIRE;
     }
     _delay_us(65);
     SET_1WIRE;
  }

  unsigned char read(void)
  {
     unsigned char PRESENCE;
     CLEAR_1WIRE;
     _delay_us(1);
     SET_1WIRE;
     _delay_us(10);

     if( bit_is_set(PORT1_WIRE , WE ) )
     {
        PRESENCE = 1;
     }
     else
     {
        PRESENCE = 0;
     }
     _delay_us(55);
     
     return PRESENCE;
  }

  void send_byte( char wartosc )
  {
     unsigned char i;
     unsigned char pom;

     for( i=0; i < 8; i++ )
     {
        pom = wartosc>>i;
        pom &= 0x01;

        send(pom);
     }
     //_delay_us(100);
  }

  void send_temp( char wartosc )
  {
     unsigned char i;
     unsigned char pom;

     for( i=0; i < 8; i++ )
     {
        pom = wartosc>>i;
        pom &= 0x01;
        
        if( pom == 1)
           LCDsendChar('1');
        else
           LCDsendChar('0');
     }

  }

  unsigned read_byte(void)
  {
     unsigned char wartosc;
     unsigned char i;

     for( i=0; i<8;i++)
     {
        if( read() )
           wartosc |= 0x01<<i;
        
     }
     return wartosc;
  }
  int main(void)
  {
     char temp1 = 0, temp2 = 0;
     unsigned char sprawdz;       LCDinit();
       LCDclr();
     LCDsendChar('a');
     LCDsendChar('b');

     _delay_ms(200);
       
     while(1)
     {
        sprawdz = RESET_PULSE();
        if( sprawdz == 1 )
        {
           send_byte(0xCC);
           send_byte(0x44);
           _delay_ms(750);

           sprawdz = RESET_PULSE();

           if( sprawdz == 1 )
           {
              LCDGotoXY(10,1);
              LCDsendChar('o');
              LCDsendChar('k');
           }   
           send_byte(0xCC);
           send_byte(0xBE);

           temp1 = read_byte();
           temp2 = read_byte();

           sprawdz = RESET_PULSE();
           LCDGotoXY(0,0);
           send_temp(temp2);
           send_temp(temp1);

           float temp = 0;
           temp = (float)temp1+(temp2*256);
           temp = temp/16;
           
           dtostrf(temp,1,4,buffer);

           LCDGotoXY(0,1);
           LCDsendChar(buffer[0]);
           LCDsendChar(buffer[1]);
           LCDsendChar(buffer[2]);
           LCDsendChar(buffer[3]);
           LCDsendChar(buffer[4]);
           LCDsendChar(buffer[5]);
           LCDsendChar(buffer[6]);
           LCDsendChar(buffer[7]);

           _delay_ms(300);
        }
        else
        {
           LCDGotoXY(0,0);
           LCDsendChar('l');
           LCDsendChar('o');
           LCDsendChar('l');
        }
           
     }
  }
 • Poziom 25  
  Na szybko przeglądając kod, to nigdzie nie stosujesz podciągania portów. Np tutaj
  Code:
  void send(char value)
  
  {
     CLEAR_1WIRE;
     _delay_us(5);

     if( value == 1)
     {
        SET_1WIRE;
     }
     _delay_us(65);
     SET_1WIRE;
  }


  Robisz tylko SET_1WIRE, a więc ustawiasz kierunek na wyjściowy i nic więcej. Musisz też ustawić port w stan wysoki (albo nisko, w zależności od tego co chcesz wysłać). Poczytaj dokładnie specyfikację protokołu 1 wire.

  Ewentualnie tu masz moje jakieś stare funkcje do 1wire. Powinny działać. Ale nie gwarantuję. ;)

  Code:
  /* PORT & PIN CONFIGURATION*/
  
  #define OW_PIN      2
  #define OW_DIR      DDRB
  #define OW_OUT      PORTB
  #define OW_IN      PINB

  #define OW_WRITE   OW_DIR |= (1<<OW_PIN)
  #define OW_READ      OW_DIR &= ~(1<<OW_PIN)

  #define OW_WRITE_1   OW_OUT |= (1<<OW_PIN)
  #define OW_WRITE_0   OW_OUT &= ~(1<<OW_PIN)

  #define OW_IS_SET   (OW_IN & (1<<OW_PIN))
  #define OW_IS_CLEAR   (!(OW_IN & (1<<OW_PIN)))

  /*1 wire reset */
  uint8_t reset_1w(void)
  {
     uint8_t presence;   // zmienna obecnosci
     OW_WRITE;         // port w trybie wyjscia
     OW_WRITE_0;         // wyprowadzenie w stanie niskim
     _delay_us(480);      // czekaj 480us
     OW_READ;         // port w stanie wejscia
     _delay_us(20);      // czekaj 20us
     if(OW_IS_CLEAR)      // jeśli wyprowadznie w stanie niskim, to urzadzenie obecne
        presence=1;      // ustaw zmienna obecnosci
     else
        presence=0;
     _delay_us(480);      // czekaj 480us
     
     return presence;   // zwroc wartosc zmiennej obecnosci
  }

  uint8_t read_byte_1w(void)
  {
     uint8_t byte=0, i;   // zmienne pomocnicze
     for(i=0;i<8;i++)   // petla 8 razy
     {
        byte>>=1;      // przesun wynik o jeden bit w prawo
        OW_WRITE;      // port w trybie wyjscia
        OW_WRITE_0;      // wyprowadzenie w stanie 0
        _delay_us(1);   // czekaj 1us
        OW_READ;      // port w trybie wejscia
        _delay_us(1);   // czekaj 1us
        if(OW_IS_SET)   // sprawdz czy bit = 1
           byte |= (1<<7);   // jesli tak, to dodaj na koncu 1
        _delay_us(60);   // czekaj 60us
     }
     
     return byte;
  }

  void write_byte_1w(uint8_t byte)
  {
     uint8_t i;            // zmienna pomocnicza
     for(i=0;i<8;i++)      // petla 8 razy
     {
        if(byte & 0x01)      // sprawdz czy ostatni bit = 1
        {   
           /* write 1 */
           OW_WRITE;      
           OW_WRITE_0;
           _delay_us(10);
           OW_READ;
           _delay_us(70);
        }
        else
        {
           /* write 0 */
           OW_WRITE;
           OW_WRITE_0;
           _delay_us(70);
           OW_READ;
           _delay_us(10);
        }
        byte>>=1;
     }
  }
 • Poziom 15  
  Załączam sprawdzoną, działającą bibliotekę do 1-Wire. Opóźnienia są policzone dla kwarcu 16MHz. Skoro Ty wykorzystujesz kwarc 1MHz to wystarczy, że podzielisz przez 16 argumenty funkcji opóźniających. Jakbyś miał z tym problem to napisz. Gratis dorzucam też sprawdzoną i działającą funkcję do odczytu i konwersji temperatury z czujnika DS18B20.

  Code:
  // odczytanie temperatury na czujniku
  
  void odczytaj_temperature()
  {
     unsigned char lsb = 0;         // młodsze bity odczytane z czujnika temperatury      
     unsigned char msb = 0;         // starsze bity odczytane z czujnika temperatury
     unsigned char znak_temperatury;
     unsigned char zp99;
     owire_reset();               // sekwencja inicjalizująca
     owire_write_byte(0xCC);         // rozkaz pomiń ROM
     owire_write_byte(0x44);         // rozkaz konwertuj temperaturę
     owire_reset();
     owire_write_byte(0xCC);         // rozkaz pomiń ROM
     owire_write_byte(0xBE);         // rozkaz umożliwiający odczytanie temperatury
     lsb = owire_read_byte();      // odczytanie młodszych bitów temperatury
     msb = owire_read_byte();      // odczytanie starszych bitów temperatury
     znak_temperatury = 1;         // do określenia znaku temperatury
     // konwersja odczytanych z czujnika danych na temperaturę
     if(msb & 0x80)               // sprawdzenie znaku temperatury   
     {
        lsb ^= lsb;               // konwersja ujemnej temperatury
        msb ^= lsb;
        if(lsb == 0xFF)
           msb = msb + 1;
        else
           lsb = lsb + 1;   
        znak_temperatury = 0;      // określa ujemny znak temperatury
     }
     zp1 = lsb & 0x0F;            // pozbycie się 4 najstarszych bitów(pozostała liczba wskazuje na wartości dzięsiętne temperatury)
     lsb  = lsb >> 4;            // pozbycie się 4 najmłodszych bitów
     msb  = msb << 4;            // pozbycie się 4 najstarszych bitów
     if(znak_temperatury == 0 && (lsb + msb) > 0)// ujemna temperatura
     {
        w_temperatura[0] = '-';
        zp99 = dBCD(lsb+msb) >> 4;;   // konwersja temperatury do kodu BCD i pozbycie się 4 najmodszych bitów
        if(zp99 != 0)            // temperatura <= -10
        {
           w_temperatura[1] = 48 + zp99;
           zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;;// maska pozostawiająca 4 najmłodsze bity
           w_temperatura[2] = 48 + zp99;
           w_temperatura[3] = ',';
           zp1 = (zp1*625)/1000;   // wartości po ,
           w_temperatura[4] = 48 + zp1;
           w_temperatura[5] = 'º';     // stopień
           w_temperatura[6] = 'C';         
        }
        else                  // temperatura > -10, < 0
        {
           zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;
           w_temperatura[1] = 48 + zp99;
           w_temperatura[2] = ',';
           zp1 = (zp1*625)/1000;   // wartość po ,
           w_temperatura[3] = 48 + zp1;
           w_temperatura[4] = 'º';// stopień
           w_temperatura[5] = 'C';
        }
     }
     else                     // dodatnia temperatura
     {
        zp99 = dBCD(lsb+msb) >> 4;
        if(zp99 != 0)            // temperatura >= 10
        {
           w_temperatura[0] = 48 + zp99;
           zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;// maska pozostawiająca 4 najmłodsze bity
           w_temperatura[1] = 48 + zp99;
           w_temperatura[2] = ',';
           zp1 = (zp1*625)/1000;   // wartość po ,
           w_temperatura[3] = 48 + zp1;
           w_temperatura[4] = 'º';// stopień
           w_temperatura[5] = 'C';
        }
        else                  // temperatura >= 0, < 10
        {
           zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;
           w_temperatura[0] = 48 + zp99;
           w_temperatura[1] = ',';
           zp1 = (zp1*625)/1000;   // wartosć po ,
           w_temperatura[2] = 48 + zp1;
           w_temperatura[3] = 'º';
           w_temperatura[4] = 'C';
        }
     }
  }

  Otrzymana temperatura jest zapisywana do tablicy w kodzie ASCII. Przerobisz sobie do postaci jaka będzie Ci odpowiadała.

  Tak jak pisałem wcześniej wszystko jest sprawdzone. Jedyna rzecz, do której ktoś bardziej dociekliwy może się przyczepić jest to, że w funkcji odczytującej temperaturę z czujnika nie ma opóźnienia 750ms, które potrzebne jest czujnikowi na konwersję temperatury. Nie umieściłem tego opóźnienia świadomie bo zatrzymanie programu na tak długi okres czasu w przypadku mojego programu robiło dużą różnicę. Nie wstawiając opóźnienia nie miałem wyniku pomiaru z danej chwili a z wcześniejszego pomiaru ale nie traciłem czasu na czekanie na konwersję temperatury. Nie potrzebowałem takiej dokładności więc jeżeli będziesz potrzebował to wstawisz sobie te opóźnienie.