Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[ATmega8] [C] DS18B20 i problem z 1-wire

l0g0s 18 Jul 2009 22:58 3360 2
 • #1
  l0g0s
  Level 1  
  Mam problem z prawidłowym ustawieniem protokołu 1-Wire dla czujnika DS18B20. Ustawiałem i zmieniałem już wiele razy ale dalej otrzymuje -1028,06 st C . Pracuje na ATmega8 z wew. kwarcem 1Mhz.

  
  /* Szkielet prostego programu dla avr-gcc */
  
  #define F_CPU       1000000                     // 1MHz zegar procesora -> częstotliwość kwarcu
  
  
  
  #include <avr/io.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include "lcd_lib.h"
  
  
  //makra
  #define WE 0
  #define PORT1_WIRE PINB
  #define SET_1WIRE DDRB &=~_BV(WE)
  #define CLEAR_1WIRE DDRB |=_BV(WE)
  
  
  char buffer[8];
  
  //resetujemy magistrale
  unsigned char RESET_PULSE(void)
  {
  	unsigned char PRESENCE;
  	CLEAR_1WIRE;
  	_delay_us(500);
  	SET_1WIRE;
  	_delay_us(30);
  
  	if( bit_is_clear(PORT1_WIRE , WE ) )
  	{
  		PRESENCE = 1;
  	}
  	else
  	{
  		PRESENCE = 0;
  	}
  	
  	_delay_us(470);
  
  	if( bit_is_set( PORT1_WIRE , WE ) )
  	{
  		PRESENCE = 1;
  	}
  	else
  	{
  		PRESENCE = 0;
  	}
  	return PRESENCE;
  }
  
  void send(char value)
  {
  	CLEAR_1WIRE;
  	_delay_us(5);
  
  	if( value == 1)
  	{
  		SET_1WIRE;
  	}
  	_delay_us(65);
  	SET_1WIRE;
  }
  
  unsigned char read(void)
  {
  	unsigned char PRESENCE;
  	CLEAR_1WIRE;
  	_delay_us(1);
  	SET_1WIRE;
  	_delay_us(10);
  
  	if( bit_is_set(PORT1_WIRE , WE ) )
  	{
  		PRESENCE = 1;
  	}
  	else
  	{
  		PRESENCE = 0;
  	}
  	_delay_us(55);
  	
  	return PRESENCE;
  }
  
  void send_byte( char wartosc )
  {
  	unsigned char i;
  	unsigned char pom;
  
  	for( i=0; i < 8; i++ )
  	{
  		pom = wartosc>>i;
  		pom &= 0x01;
  
  		send(pom);
  	}
  	//_delay_us(100);
  }
  
  void send_temp( char wartosc )
  {
  	unsigned char i;
  	unsigned char pom;
  
  	for( i=0; i < 8; i++ )
  	{
  		pom = wartosc>>i;
  		pom &= 0x01;
  		
  		if( pom == 1)
  			LCDsendChar('1');
  		else
  			LCDsendChar('0');
  	}
  
  }
  
  unsigned read_byte(void)
  {
  	unsigned char wartosc;
  	unsigned char i;
  
  	for( i=0; i<8;i++)
  	{
  		if( read() )
  			wartosc |= 0x01<<i;
  		
  	}
  	return wartosc;
  }
  
  
  
  
  int main(void)
  {
  	char temp1 = 0, temp2 = 0;
  	unsigned char sprawdz;
  
  
  
    	LCDinit();
    	LCDclr();
  	LCDsendChar('a');
  	LCDsendChar('b');
  
  	_delay_ms(200);
    	
  	while(1)
  	{
  		sprawdz = RESET_PULSE();
  		if( sprawdz == 1 )
  		{
  			send_byte(0xCC);
  			send_byte(0x44);
  			_delay_ms(750);
  
  			sprawdz = RESET_PULSE();
  
  			if( sprawdz == 1 )
  			{
  				LCDGotoXY(10,1);
  				LCDsendChar('o');
  				LCDsendChar('k');
  			}	
  			send_byte(0xCC);
  			send_byte(0xBE);
  
  			temp1 = read_byte();
  			temp2 = read_byte();
  
  			sprawdz = RESET_PULSE();
  			LCDGotoXY(0,0);
  			send_temp(temp2);
  			send_temp(temp1);
  
  			float temp = 0;
  			temp = (float)temp1+(temp2*256);
  			temp = temp/16;
  			
  			dtostrf(temp,1,4,buffer);
  
  			LCDGotoXY(0,1);
  			LCDsendChar(buffer[0]);
  			LCDsendChar(buffer[1]);
  			LCDsendChar(buffer[2]);
  			LCDsendChar(buffer[3]);
  			LCDsendChar(buffer[4]);
  			LCDsendChar(buffer[5]);
  			LCDsendChar(buffer[6]);
  			LCDsendChar(buffer[7]);
  
  			_delay_ms(300);
  		}
  		else
  		{
  			LCDGotoXY(0,0);
  			LCDsendChar('l');
  			LCDsendChar('o');
  			LCDsendChar('l');
  		}
  			
  	}
  }
  
 • #2
  Brutus_gsm
  Level 25  
  Na szybko przeglądając kod, to nigdzie nie stosujesz podciągania portów. Np tutaj
  void send(char value)
  {
     CLEAR_1WIRE;
     _delay_us(5);
  
     if( value == 1)
     {
        SET_1WIRE;
     }
     _delay_us(65);
     SET_1WIRE;
  } 


  Robisz tylko SET_1WIRE, a więc ustawiasz kierunek na wyjściowy i nic więcej. Musisz też ustawić port w stan wysoki (albo nisko, w zależności od tego co chcesz wysłać). Poczytaj dokładnie specyfikację protokołu 1 wire.

  Ewentualnie tu masz moje jakieś stare funkcje do 1wire. Powinny działać. Ale nie gwarantuję. ;)

  /* PORT & PIN CONFIGURATION*/
  #define OW_PIN		2
  #define OW_DIR		DDRB
  #define OW_OUT		PORTB
  #define OW_IN		PINB
  
  #define OW_WRITE	OW_DIR |= (1<<OW_PIN)
  #define OW_READ		OW_DIR &= ~(1<<OW_PIN)
  
  #define OW_WRITE_1	OW_OUT |= (1<<OW_PIN)
  #define OW_WRITE_0	OW_OUT &= ~(1<<OW_PIN)
  
  #define OW_IS_SET	(OW_IN & (1<<OW_PIN))
  #define OW_IS_CLEAR	(!(OW_IN & (1<<OW_PIN)))
  
  /*1 wire reset */
  uint8_t reset_1w(void)
  {
  	uint8_t presence;	// zmienna obecnosci
  	OW_WRITE;			// port w trybie wyjscia
  	OW_WRITE_0;			// wyprowadzenie w stanie niskim
  	_delay_us(480);		// czekaj 480us
  	OW_READ;			// port w stanie wejscia
  	_delay_us(20);		// czekaj 20us
  	if(OW_IS_CLEAR)		// jeśli wyprowadznie w stanie niskim, to urzadzenie obecne
  		presence=1;		// ustaw zmienna obecnosci
  	else
  		presence=0;
  	_delay_us(480);		// czekaj 480us
  	
  	return presence;	// zwroc wartosc zmiennej obecnosci
  }
  
  uint8_t read_byte_1w(void)
  {
  	uint8_t byte=0, i;	// zmienne pomocnicze
  	for(i=0;i<8;i++)	// petla 8 razy
  	{
  		byte>>=1;		// przesun wynik o jeden bit w prawo
  		OW_WRITE;		// port w trybie wyjscia
  		OW_WRITE_0;		// wyprowadzenie w stanie 0
  		_delay_us(1);	// czekaj 1us
  		OW_READ;		// port w trybie wejscia
  		_delay_us(1);	// czekaj 1us
  		if(OW_IS_SET)	// sprawdz czy bit = 1
  			byte |= (1<<7);	// jesli tak, to dodaj na koncu 1
  		_delay_us(60);	// czekaj 60us
  	}
  	
  	return byte;
  }
  
  void write_byte_1w(uint8_t byte)
  {
  	uint8_t i;				// zmienna pomocnicza
  	for(i=0;i<8;i++)		// petla 8 razy
  	{
  		if(byte & 0x01)		// sprawdz czy ostatni bit = 1
  		{	
  			/* write 1 */
  			OW_WRITE;		
  			OW_WRITE_0;
  			_delay_us(10);
  			OW_READ;
  			_delay_us(70);
  		}
  		else
  		{
  			/* write 0 */
  			OW_WRITE;
  			OW_WRITE_0;
  			_delay_us(70);
  			OW_READ;
  			_delay_us(10);
  		}
  		byte>>=1;
  	}
  }
 • #3
  ksarim
  Level 15  
  Załączam sprawdzoną, działającą bibliotekę do 1-Wire. Opóźnienia są policzone dla kwarcu 16MHz. Skoro Ty wykorzystujesz kwarc 1MHz to wystarczy, że podzielisz przez 16 argumenty funkcji opóźniających. Jakbyś miał z tym problem to napisz. Gratis dorzucam też sprawdzoną i działającą funkcję do odczytu i konwersji temperatury z czujnika DS18B20.

  // odczytanie temperatury na czujniku
  void odczytaj_temperature()
  {
  	unsigned char lsb = 0;			// młodsze bity odczytane z czujnika temperatury		
  	unsigned char msb = 0;			// starsze bity odczytane z czujnika temperatury
  	unsigned char znak_temperatury;
  	unsigned char zp99;
  	owire_reset();					// sekwencja inicjalizująca
  	owire_write_byte(0xCC);			// rozkaz pomiń ROM
  	owire_write_byte(0x44);			// rozkaz konwertuj temperaturę
  	owire_reset();
  	owire_write_byte(0xCC);			// rozkaz pomiń ROM
  	owire_write_byte(0xBE);			// rozkaz umożliwiający odczytanie temperatury 
  	lsb = owire_read_byte();		// odczytanie młodszych bitów temperatury 
  	msb = owire_read_byte();		// odczytanie starszych bitów temperatury 
  	znak_temperatury = 1;			// do określenia znaku temperatury
  	// konwersja odczytanych z czujnika danych na temperaturę
  	if(msb & 0x80)					// sprawdzenie znaku temperatury	
  	{
  		lsb ^= lsb;					// konwersja ujemnej temperatury
  		msb ^= lsb;
  		if(lsb == 0xFF)
  			msb = msb + 1;
  		else
  			lsb = lsb + 1;	
  		znak_temperatury = 0;		// określa ujemny znak temperatury
  	}
  	zp1 = lsb & 0x0F;				// pozbycie się 4 najstarszych bitów(pozostała liczba wskazuje na wartości dzięsiętne temperatury)
  	lsb  = lsb >> 4;				// pozbycie się 4 najmłodszych bitów
  	msb  = msb << 4;				// pozbycie się 4 najstarszych bitów
  	if(znak_temperatury == 0 && (lsb + msb) > 0)// ujemna temperatura
  	{
  		w_temperatura[0] = '-';
  		zp99 = dBCD(lsb+msb) >> 4;;	// konwersja temperatury do kodu BCD i pozbycie się 4 najmodszych bitów
  		if(zp99 != 0)				// temperatura <= -10
  		{
  			w_temperatura[1] = 48 + zp99;
  			zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;;// maska pozostawiająca 4 najmłodsze bity
  			w_temperatura[2] = 48 + zp99;
  			w_temperatura[3] = ',';
  			zp1 = (zp1*625)/1000;	// wartości po ,
  			w_temperatura[4] = 48 + zp1;
  			w_temperatura[5] = 'º';     // stopień
  			w_temperatura[6] = 'C';			
  		}
  		else						// temperatura > -10, < 0 
  		{
  			zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;
  			w_temperatura[1] = 48 + zp99;
  			w_temperatura[2] = ',';
  			zp1 = (zp1*625)/1000;	// wartość po ,
  			w_temperatura[3] = 48 + zp1;
  			w_temperatura[4] = 'º';// stopień
  			w_temperatura[5] = 'C';
  		}
  	}
  	else							// dodatnia temperatura
  	{
  		zp99 = dBCD(lsb+msb) >> 4;
  		if(zp99 != 0)				// temperatura >= 10
  		{
  			w_temperatura[0] = 48 + zp99;
  			zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;// maska pozostawiająca 4 najmłodsze bity
  			w_temperatura[1] = 48 + zp99;
  			w_temperatura[2] = ',';
  			zp1 = (zp1*625)/1000;	// wartość po ,
  			w_temperatura[3] = 48 + zp1;
  			w_temperatura[4] = 'º';// stopień
  			w_temperatura[5] = 'C';
  		}
  		else						// temperatura >= 0, < 10
  		{
  			zp99 = dBCD(lsb+msb) & 0x0F;
  			w_temperatura[0] = 48 + zp99;
  			w_temperatura[1] = ',';
  			zp1 = (zp1*625)/1000;	// wartosć po ,
  			w_temperatura[2] = 48 + zp1;
  			w_temperatura[3] = 'º';
  			w_temperatura[4] = 'C';
  		}
  	}
  }

  Otrzymana temperatura jest zapisywana do tablicy w kodzie ASCII. Przerobisz sobie do postaci jaka będzie Ci odpowiadała.

  Tak jak pisałem wcześniej wszystko jest sprawdzone. Jedyna rzecz, do której ktoś bardziej dociekliwy może się przyczepić jest to, że w funkcji odczytującej temperaturę z czujnika nie ma opóźnienia 750ms, które potrzebne jest czujnikowi na konwersję temperatury. Nie umieściłem tego opóźnienia świadomie bo zatrzymanie programu na tak długi okres czasu w przypadku mojego programu robiło dużą różnicę. Nie wstawiając opóźnienia nie miałem wyniku pomiaru z danej chwili a z wcześniejszego pomiaru ale nie traciłem czasu na czekanie na konwersję temperatury. Nie potrzebowałem takiej dokładności więc jeżeli będziesz potrzebował to wstawisz sobie te opóźnienie.