Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[ATMega32][Bascom]DS18B20 po pewnym czasie świruje.

Futrzaczek 20 Aug 2009 21:39 6339 43
Optex
 • #1
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Witam wszystkich :idea: Z góry proszę o odrobinę wyrozumiałości, mikroprocesory nie są obiektem moich codziennych zainteresowań :?
  Zatem do rzeczy. Wykonałem coś w stylu domowego termometru. Pomiar temperatury z małego pieca, dużego pieca, bojlera i wody wracającej do dużego pieca. Jako, że mały piec (przedwojenne zduńskie cacuszko) lubi się czasem zagotować, dodałem odpowiednie systemy sterujące pompą obiegową.
  Zatem program:
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
  Config Porta = Output                                       'wyświetlacze LED
  Config 1wire = Portd.6
  Config Pinb.0 = Input                                       'przycisk odejmowania
  Config Pinb.1 = Input                                       ' przycisk dodawania i górnej linii
  Config Pinb.2 = Input                                       'przycisk kalibracji
  Config Portb.3 = Output                                     'dioda alarmowa
  Config Portc.0 = Output                                     'stałe mieszanie wody
  Config Portc.1 = Output                                     'okresowe mieszanie wody
  Dim Led As Integer                                          'temperatura rzucana na LEDa
  Dim Twoda As Integer                                        'temperatura wody
  Dim Tpco As Integer                                         'temperatura pieco co
  Dim Tmpiec As Integer                                       'temperatura małego pieca
  Dim Tpowrot As Integer                                      'temperatura powrotu
  Dim Bwoda(9) As Byte                                        'surowy odczyt z czujki wody
  Dim Bpco(9) As Byte                                         'surowy odczyt z pieca co
  Dim Bmpiec(9) As Byte                                       'surowy odczyt z małego pieca
  Dim Bpowrot(9) As Byte                                      'surowy odczyt z powrotu
  Dim Lgr As Byte                                             'licznik naciśnięć dla górnej linii
  Dim Awoda(8) As Byte                                        'ID czujki bojlera, numer 1
  Dim Apco(8) As Byte                                         'ID czujki na dużym piecu, numer 2
  Dim Ampiec(8) As Byte                                       'ID czujki na małym piecu, numer 0
  Dim Apowrot(8) As Byte                                      'ID czujki powrotu
  Dim Kalwoda As Eram Integer                                 'wartość kalibracji dla bojlera, adres 1
  Dim Kalpco As Eram Integer                                  'wartość kalibracji dla pieca co, adres 3
  Dim Kalmpiec As Eram Integer                                'wartość kalibracji dla małego pieca, adres 5
  Dim Kalpowrot As Eram Integer                               'wartość kalibracji dla wody powrotnej
  Dim Kwoda As Integer
  Dim Kpco As Integer
  Dim Kmpiec As Integer
  Dim Kpowrot As Integer                                      '
  Deflcdchar 4 , 31 , 17 , 31 , 17 , 17 , 31 , 17 , 31        ' znak małego pieca
  Deflcdchar 3 , 32 , 14 , 4 , 4 , 31 , 1 , 32 , 1            ' znak bojlera
  Deflcdchar 5 , 4 , 4 , 31 , 17 , 17 , 29 , 17 , 31          ' znak pieca CO
  Deflcdchar 6 , 31 , 1 , 1 , 5 , 13 , 31 , 12 , 4            ' znak temperatury powrotu
  Deflcdchar 2 , 16 , 16 , 20 , 24 , 16 , 16 , 31 , 32        ' znak Ł
  Deflcdchar 1 , 4 , 31 , 1 , 6 , 12 , 16 , 31 , 32           ' znak Ż
  Cls
  Declare Sub Odczyt
  Declare Sub Kalibracja
  Declare Sub Zmiana_gorna_linia
  Declare Sub Sterowanie
  Readeeprom Kwoda , 1
  Readeeprom Kpco , 3
  Readeeprom Kmpiec , 5
  Readeeprom Kpowrot , 7
  Awoda(1) = 40
  Awoda(2) = 91
  Awoda(3) = 94
  Awoda(4) = 174
  Awoda(5) = 0
  Awoda(6) = 0
  Awoda(7) = 0
  Awoda(8) = 67
  Apco(1) = 40
  Apco(2) = 49
  Apco(3) = 79
  Apco(4) = 202
  Apco(5) = 0
  Apco(6) = 0
  Apco(7) = 0
  Apco(8) = 96
  Ampiec(1) = 40
  Ampiec(2) = 19
  Ampiec(3) = 118
  Ampiec(4) = 174
  Ampiec(5) = 0
  Ampiec(6) = 0
  Ampiec(7) = 0
  Ampiec(8) = 81
  Apowrot(1) = 40
  Apowrot(2) = 9
  Apowrot(3) = 105
  Apowrot(4) = 215
  Apowrot(5) = 0
  Apowrot(6) = 0
  Apowrot(7) = 0
  Apowrot(8) = 237
  Set Portb.3
  Set Portc.0
  Set Portc.1
  Lgr = 0
  1wreset
  Upperline
  Lcd "TERMOMIARKA"
  Lowerline
  Lcd "FUTRZAK INC 2009"
  Cursor Off
  Wait 5
  Do
  Odczyt
  If Pinb.2 = 0 Then
  Kalibracja
  Else
  Zmiana_gorna_linia
  End If
  Sterowanie
  Loop
  End
  
  Sub Odczyt
  1wreset                                                     'temp. wody
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Awoda(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bwoda(1) = 1wread(9)
  Twoda = Makeint(bwoda(1) , Bwoda(2))
  Twoda = Twoda / 16
  Twoda = Twoda + Kwoda
  Waitms 40
  1wreset                                                     'temp. pieca co
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Apco(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bpco(1) = 1wread(9)
  Tpco = Makeint(bpco(1) , Bpco(2))
  Tpco = Tpco / 16
  Tpco = Tpco + Kpco
  Waitms 40
  1wreset                                                     'temp. małego pieca
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Ampiec(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bmpiec(1) = 1wread(9)
  Tmpiec = Makeint(bmpiec(1) , Bmpiec(2))
  Tmpiec = Tmpiec / 16
  Tmpiec = Tmpiec + Kmpiec
  Waitms 40
  1wreset                                                     'temp. wody powrotu
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Apowrot(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bpowrot(1) = 1wread(9)
  Tpowrot = Makeint(bpowrot(1) , Bpowrot(2))
  Tpowrot = Tpowrot / 16
  Tpowrot = Tpowrot + Kpowrot
  Waitms 40
  End Sub
  
  
  Sub Kalibracja
  Cls
  Upperline
  Lcd "Kalibracja"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  If Pinb.1 = 0 Then
  Select Case Lgr
  Case 0 :
  Incr Kmpiec
  Writeeeprom Kmpiec , 5
  Case 1 :
  Incr Kwoda
  Writeeeprom Kwoda , 1
  Case 2 :
  Incr Kpco
  Writeeeprom Kpco , 3
  Case 3:
  Incr Kpowrot
  Writeeeprom Kpowrot , 7
  End Select
  End If
  
  If Pinb.0 = 0 Then
  Select Case Lgr
  Case 0 :
  Decr Kmpiec
  Writeeeprom Kmpiec , 5
  Case 1 :
  Decr Kwoda
  Writeeeprom Kwoda , 1
  Case 2 :
  Decr Kpco
  Writeeeprom Kpco , 3
  Case 3:
  Decr Kpowrot
  Writeeeprom Kpowrot , 7
  End Select
  End If
  End Sub
  
  
  Sub Zmiana_gorna_linia
  If Pinb.0 = 0 Then
  Decr Lgr
  End If
  
  If Pinb.1 = 0 Then
  Incr Lgr
  End If
  
  If Lgr >= 4 Then
  Lgr = 0
  End If
  
  If Lgr >= 4 Then
  Lgr = 0
  End If
  
  Select Case Lgr
  Case 0:
  Cls
  Upperline
  Lcd "MA" ; Chr(2 ) ; "Y PIEC"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(tmpiec)
  Porta = Led
  Case 2:
  Cls
  Upperline
  Lcd "DU" ; Chr(1 ) ; "Y PIEC"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(tpco)
  Porta = Led
  Case 1:
  Cls
  Upperline
  Lcd "BOJLER"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(twoda)
  Porta = Led
  Case 3:
  Cls
  Upperline
  Lcd "WODA POWROTNA"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(tpowrot)
  Porta = Led
  End Select
  End Sub
  
  Sub Sterowanie
  If Tmpiec >= 55 Then
  If Twoda < Tmpiec Then
  Reset Portc.1
  Else
  Set Portc.1
  End If
  End If
  
  If Tmpiec >= 85 Then
  Reset Portc.0
  Else
  Set Portc.0
  End If
  
  If Tmpiec >= 92 Then
  Reset Portb.3
  Lgr = 0
  Else
  Set Portb.3
  End If
  
  End Sub

  Jedna z wybranych temperatur prezentowana jest na wyświetlaczu LED (CD4543 sztuk dwa i komenda Makebcd). Wszystkie natomiast są widoczne w dolnej linii wyświetlacza LCD - wraz z odpowiednim znaczkiem, dla łatwiejszej identyfikacji. Możliwe jest skalibrowanie każdej z temperatur poprzez przytrzymanie przycisku Pinb.2 i Pinb.0 lub Pinb.1. Przyciskami Pinb.0 i Pinb.1 (przy wyciśniętym Pinb.2) zmienia się temperaturę pokazywaną na LEDach oraz opis w górnej linii LCDeka.
  Połączenie między procesorem a czujnikami jest dość długie - ok. 10 metrów, stamtąd się rozgałęzia (każda gałąź 2-4 metry) na poszczególne czujki. Wszystkie przewody są ekranowane. Zasilanie mikroprocesora jest odsprzęgnięte kondensatorami 1000uF, 47nF, 470uF. Dodatkowo, przy samych nóżkach procesora są dwa kondensatory 47nF. AVCC, VCC i AREF spięte razem do zasilania, GDN i AGND idą do masy. Zasilanie stabilizowane przez układ 7805, około 20cm od procesora.

  Problem:
  Po uruchomieniu urządzenia wszystko jest w porządku, temperatury wskazywane są poprawnie (nie ma czujnika wody powrotnej, więc tam pokazuje stale -1.)
  Po kwadransie temperatury te zaczynają żyć własnym życiem, od zera do tysiąca ponad stopni. Wydłużyłem opóźnienie na konwersję z 500ms do 800ms - bez skutku.

  Proszę o radę :cry:
 • Optex
 • #3
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Z tego samego 7805. Zasilanie do nich idzie tym długaśnym kablem. Napięcie na rozwidleniu wynosi 4,99V. Nie ma tam żadnego filtru.

  Dodam jeszcze, że na te wariactwa nie pomaga reset procesora.
 • Optex
 • #5
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Czy możliwe jest, by brak tych kondensatorów wpływał także na wskazania fizycznie nieistniejączej czujki? - chodzi tu o powrót wody do pieca CO.

  Aczkolwiek, po wydłużeniu czasu przeznaczonego na konwersję, w tym polu stale i niezmiennie jest -1.
 • #6
  kulmar
  Level 28  
  Futrzaczek wrote:
  Czy możliwe jest, by brak tych kondensatorów wpływał także na wskazania fizycznie nieistniejączej czujki? - chodzi tu o powrót wody do pieca CO.

  Aczkolwiek, po wydłużeniu czasu przeznaczonego na konwersję, w tym polu stale i niezmiennie jest -1.


  Nie rozumiem. Czy mamy przeanalizować zachowanie procesora przy odczycie z nieistniejącej czujki, czy też interesują Cię poprawne wskazania tych podłączonych ?

  Pozdrawiam

  Mariusz
 • #7
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Jasne, że to drugie :) Po prostu zwróciło to moją uwagę.

  Jutro dam znać o wynikach.


  EDIT://
  Temperatura na małym piecu spadła do 58°C, cały układ zachowuje się wzorowo.
  Z moich obserwacji wynika, że głupawka zaczyna się powyżej około 70°C.
 • #8
  flapo213
  Level 21  
  Hmmm z tego co piszesz wynika jasno że coś jest raczej nie tak z programem. Jeśli chodzi o Bascoma nie pomogę ja programuję w C. Ale zadam Ci kilka pytań i może się coś wyjaśni. Czy Ty badasz CRC odczytywanych temperatur? Nie wiem jak Ty konwertujesz wynik pomiaru ale przychodzące dane i konstrukcja ramki raczej nie pozwala na 1000C przekazanie temperatury !. 10m dla Dallasowej magistrali 1Wire to trochę za dużo ale to kwestia prób, przy błędnej transmisji CRC Ci powinno wywalić, a program powinieneś mieć tak skonstruowany żeby np po powiedzmy 100 próbie zablokował Ci sterownik tzn wprowadził go w tryb bezpiecznej pracy (aby Ci pieca nie rozsadziło). Pamiętaj że są 3 rodzaje czujników DS18x20 każdy ma inną dokładność co w praktyce oznacza inny sposób konwersji wyniku.
 • #9
  kulmar
  Level 28  
  Futrzaczek wrote:
  Temperatura na małym piecu spadła do 58°C, cały układ zachowuje się wzorowo.
  Z moich obserwacji wynika, że głupawka zaczyna się powyżej około 70°C.


  Czy to oznacza, ze już dolutowałeś kondensatory ?

  Pozdrawiam

  Mariusz
 • #10
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  kulmar wrote:
  Czy to oznacza, ze już dolutowałeś kondensatory ?

  Nie, absolutnie nic przy układzie nie ruszałem, sam zaczął poprawnie działać po ostygnięciu pieca. Kondensatorami postaram się dziś zająć, aczkolwiek nie jest to prosta sprawa - mało miejsca.
  Zostawiłem to urządzenie włączone na noc, rano odczyty również były poprawne. Zakłócenia EM (lutownica transformatorowa i świetlówka kompaktowa w odgległości kilku cm od czujników i procesora) nie mają nań żadnego wpływu.
  Czy wpływ na taki stan rzeczy może mieć fakt, iż czujnik od pieca został przypadkowo włączony odwrotnie podczas prób na stole? Zagrzał się porządnie przez kilka sekund, ale po odwróceniu wróciło wszystko do normy. Zatem uznałem, że ten wypadek nie ma żadnego znaczenia.

  Zanim jednak wezmę się za rozgrzebywanie pancernie zalepionych czujników, chciałbym przeprowadzić mały test. Otóż, odkleję od rury czujkę pieca i przyłożę ją do garnka z wrzątkiem. Odczyty powinny oszaleć. Potem zrobię to samo z czujką na bojlerze - jeśli odczyty będą poprawne, winny będzie czujnik na piecu. lub fragment programu z nim związany.

  flapo213 wrote:
  Czy Ty badasz CRC odczytywanych temperatur?

  Yyyy... Taką komendę odczytu temperatury znalazłem na forum, przekabaciłem jedynie nazwy zmiennych i skonfrontowałem powstały twór z książką "Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM".

  flapo213 wrote:
  10m dla Dallasowej magistrali 1Wire to trochę za dużo ale to kwestia prób

  Wygrzebałem gdzieś zalecenie, by dla takich odległości wartość rezystora podciągającego wynosiła 2,2kΩ - co też zrobiłem.
 • #11
  kulmar
  Level 28  
  Futrzaczek wrote:
  kulmar wrote:
  Czy to oznacza, ze już dolutowałeś kondensatory ?

  Nie, absolutnie nic przy układzie nie ruszałem, sam zaczął poprawnie działać po ostygnięciu pieca.


  Kolego ! Napisałeś jak pięknie zblokowałeś zasilanie procesora, a uważasz, ze czujniki z magistralą 1-WIRE, które są po prostu specjalizowanymi procesorami będą pracowały poprawnie na 10m kawałku drutu ? Mozesz oczywiscie dalej eksperymentować, ale bez zablokowania zasilania tych czujników wartość tych badań jest zerowa.

  Pozdrawiam

  Mariusz
 • #12
  flapo213
  Level 21  
  Suchaj na nic kombinacje, naturalnie kondziora musisz dodać ale ja proponuję abyś zrobił sobie taki mały rejestrator z zapisem do eeproma wewnętrznego przecież to chwilę roboty a może Ci się przydać.

  1. Koniecznie przy błędnym CRC zapisuj datę i godzinę zdarzenia.

  2. Sprawdzaj tzw. timeout z czujnika jeśli masz 12 bitowca to max czas chyba jest coś około 800ms, to tym czasie wiesz że jeśli układ nie odpowiedział to coś z nim nie halo albo zasilanie kicha albo błąd transmisji czyli nie odebrałeś należytej liczby danych.

  Po analizie tych danych będziesz miał jakiś pogląd co się dzieje z twoim czujnikiem, bez tego to jest gdybanie.

  PS. Jak rozumiem wykonuje Pan sterownik do pieca CO, ja wykonałem dokładnie taki sterownik z 2 dallasami i znam dobrze problem o którym opowiada ten post. Nie należy ignorować tych błędów bo może się czasami to źle skończyć bez dodatkowych zabezpieczń (bimetalicznych czujników np na 90 stopni).
 • #13
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Kondensatory zostały dodane. 2x47nF przy każdym czujniku - były mniejsze gabarytowo, a pojemność prawie ta sama. Po tym wykonałem test z garnuszkiem, o którym pisałem wcześniej. Wyniki są takie: jeśli czujkę pieca rozgrzeję do ok. 80*C, pomiary skaczą, aczkolwiek w mniejszym już stopniu. Po ostudzeniu jej i rozgrzaniu czujki bojlera (84*C i powoli opada) reszta jest stabilna.

  Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to niezawodny znak, że trzeba wymienić czujkę pieca na nową. Najwyraźniej zaszkodziła jej ta "chwilowa zamiana miejsc". Na szczęście mam jeszcze trzy DSy z opisanym na papierku ID, więc to żaden kłopot :)

  Jaki jest Wasz werdykt?

  :arrow: flapo213
  Prosiłem - jam jest jest zieloniusi jak trawka w kwietniu... :|
  Quote:
  PS. Jak rozumiem wykonuje Pan sterownik do pieca CO, ja wykonałem dokładnie taki sterownik z 2 dallasami i znam dobrze problem o którym opowiada ten post.

  Niedobrze mnie rozumiesz. Jest to urządzenie pozwalające bez wychodzenia z domu sprawdzić temperaturę na trzech najważniejszych miejscach. Pierwotnie owe urządzonko miało wyłącznie odczytywać temperaturę, jednakowoż dodałem kilka linijek pozwalających na zgrubną kontrolę nad małym piecem (w lato wystarczą trzy szczapki drewna i garść śmieci by 160 litrów wody w bojlerze było gorące - niestety, piec ten lubi się "rozhajcować", stąd konieczność stałej kontroli)
 • Helpful post
  #14
  flapo213
  Level 21  
  Jeśli Ci temperatura skacze to no wskazuje na uszkodzonego dallasa, spróbuj wymianić na nowy jak napisałeś. Co do bezpieczeństwa to ok napisałeś że cudów tam nie będzie więc jest ok. Wymień i powinno być dobrze ja miałem podobny problem ze skaczącym pomiarem. Pozdrawiam
 • #15
  fiskusmati
  User under supervision
  Nie wiem co wy sie tago zasilania czepiacie tak ja mam ładowarke chyba impulsową do se 450mA 4,9V Pod obciązeniem na procku jest 4,6V a na układzie ds1820 ktory jest pociagniaty 4 zylowym kablem (dane, zasilanie i gnd wszytko oddzielnie) 30m i zadnego kondensatora nie ma ani przy układach ani na płytce (na płytce są tylko 100nF do filtracji ADC) i 2x 33 lub 27pF przy kwarcu. Wszytko działa nigdy sie nie wieszało ;-)
 • #17
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Prawieprzewodnika wymieniłem dwie godziny temu. Katowałem go wrzątkiem, wszystko okazało się w porząsiu. Przy okazji poprawiłem kilka byków w programie. Układ działa rewelacyjnie! :D

  Z mojej strony temat zakończony, dziękuję za wszystkie wpisy :)

  PS. Na odsprzęganie zasilania jestem wyczulony - praktyka z układów lampowych. Lecz na te 100nF w życiu bym nie wpadł :)

  Dodano po 5 [godziny] 49 [minuty]:

  Lipa w krzaki, że tak się wyrażę...
  Znowu to samo - na rozgrzanym piecu temperatura pokazywana na LCD waha się między 7 a 8. Inne temperatury są zaniżane o kilka - kilkanaście stopni. Nie występują już tak drastyczne wahania.
  Załączam uaktualniony kod programu. Czy jakiś znawca BASCOMa może się na jego temat wypowiedzieć?
  EDIT: Nowe obserwacje. Niekiedy układ "zaskakuje" i odczytuje poprawnie wszystkie temperatury. Czyżby trefna była komunikacja z DS18B20?

  Do wtorku włącznie nie mam dostępu do internetu.

  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
  Config Porta = Output                                       'wyświetlacze LED
  Config 1wire = Portd.6
  Config Pinb.0 = Input                                       'przycisk odejmowania i dolnej linii
  Config Pinb.1 = Input                                       ' przycisk dodawania i górnej linii
  Config Pinb.2 = Input                                       'przycisk kalibracji
  Config Portb.3 = Output                                     'dioda alarmowa
  Config Portc.0 = Output                                     'stałe mieszanie wody
  Config Portc.1 = Output                                     'okresowe mieszanie wody
  Dim Led As Integer                                          'temperatura rzucana na LEDa
  Dim Twoda As Integer                                        'temperatura wody
  Dim Tpco As Integer                                         'temperatura pieco co
  Dim Tmpiec As Integer                                       'temperatura małego pieca
  Dim Tpowrot As Integer                                      'temperatura powrotu
  Dim Bwoda(9) As Byte                                        'surowy odczyt z czujki wody
  Dim Bpco(9) As Byte                                         'surowy odczyt z pieca co
  Dim Bmpiec(9) As Byte                                       'surowy odczyt z małego pieca
  Dim Bpowrot(9) As Byte                                      'surowy odczyt z powrotu
  Dim Lgr As Byte                                             'licznik naciśnięć dla górnej linii
  Dim Awoda(8) As Byte                                        'ID czujki bojlera, numer 1
  Dim Apco(8) As Byte                                         'ID czujki na dużym piecu, numer 2
  Dim Ampiec(8) As Byte                                       'ID czujki na małym piecu, numer 0
  Dim Apowrot(8) As Byte                                      'ID czujki powrotu
  Dim Kalwoda As Eram Integer                                 'wartość kalibracji dla bojlera, adres 1
  Dim Kalpco As Eram Integer                                  'wartość kalibracji dla pieca co, adres 3
  Dim Kalmpiec As Eram Integer                                'wartość kalibracji dla małego pieca, adres 5
  Dim Kalpowrot As Eram Integer                               'wartość kalibracji dla wody powrotnej
  Dim Kwoda As Integer
  Dim Kpco As Integer
  Dim Kmpiec As Integer
  Dim Kpowrot As Integer                                      '
  Deflcdchar 4 , 31 , 17 , 31 , 17 , 17 , 31 , 17 , 31        ' znak małego pieca
  Deflcdchar 3 , 32 , 14 , 4 , 4 , 31 , 1 , 32 , 1            ' znak bojlera
  Deflcdchar 5 , 4 , 4 , 31 , 17 , 17 , 29 , 17 , 31          ' znak pieca CO
  Deflcdchar 6 , 31 , 1 , 1 , 5 , 13 , 31 , 12 , 4            ' znak temperatury powrotu
  Deflcdchar 2 , 16 , 16 , 20 , 24 , 16 , 16 , 31 , 32        ' znak Ł
  Deflcdchar 1 , 4 , 31 , 1 , 6 , 12 , 16 , 31 , 32           ' znak Ż
  Cls
  Declare Sub Odczyt
  Declare Sub Kalibracja
  Declare Sub Zmiana_gorna_linia
  Declare Sub Sterowanie
  Readeeprom Kwoda , 1
  Readeeprom Kpco , 3
  Readeeprom Kmpiec , 5
  Readeeprom Kpowrot , 7
  Awoda(1) = 40
  Awoda(2) = 91
  Awoda(3) = 94
  Awoda(4) = 174
  Awoda(5) = 0
  Awoda(6) = 0
  Awoda(7) = 0
  Awoda(8) = 67
  Apco(1) = 40
  Apco(2) = 49
  Apco(3) = 79
  Apco(4) = 202
  Apco(5) = 0
  Apco(6) = 0
  Apco(7) = 0
  Apco(8) = 96
  Ampiec(1) = 40                                              '40
  Ampiec(2) = 88                                              '19
  Ampiec(3) = 231                                             '118
  Ampiec(4) = 200                                             '174
  Ampiec(5) = 0
  Ampiec(6) = 0
  Ampiec(7) = 0
  Ampiec(8) = 63                                              '81
  Apowrot(1) = 40
  Apowrot(2) = 9
  Apowrot(3) = 105
  Apowrot(4) = 215
  Apowrot(5) = 0
  Apowrot(6) = 0
  Apowrot(7) = 0
  Apowrot(8) = 237
  Set Portb.3
  Set Portc.0
  Set Portc.1
  Lgr = 0
  1wreset
  Upperline
  Lcd "TERMOMIARKA"
  Lowerline
  Lcd "FUTRZAK INC 2009"
  Cursor Off
  Wait 5
  Do
  Odczyt
  If Pinb.2 = 0 Then
  Kalibracja
  Else
  Zmiana_gorna_linia
  End If
  Sterowanie
  Loop
  End
  
  Sub Odczyt
  1wreset                                                     'temp. wody
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Awoda(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bwoda(1) = 1wread(9)
  Twoda = Makeint(bwoda(1) , Bwoda(2))
  Twoda = Twoda / 16
  Twoda = Twoda + Kwoda
  Waitms 40
  1wreset                                                     'temp. pieca co
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Apco(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bpco(1) = 1wread(9)
  Tpco = Makeint(bpco(1) , Bpco(2))
  Tpco = Tpco / 16
  Tpco = Tpco + Kpco
  Waitms 40
  1wreset                                                     'temp. małego pieca
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Ampiec(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bmpiec(1) = 1wread(9)
  Tmpiec = Makeint(bmpiec(1) , Bmpiec(2))
  Tmpiec = Tmpiec / 16
  Tmpiec = Tmpiec + Kmpiec
  Waitms 40
  1wreset                                                     'temp. wody powrotu
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 800
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Apowrot(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bpowrot(1) = 1wread(9)
  Tpowrot = Makeint(bpowrot(1) , Bpowrot(2))
  Tpowrot = Tpowrot / 16
  Tpowrot = Tpowrot + Kpowrot
  Waitms 40
  End Sub
  
  
  Sub Kalibracja
  Cls
  Upperline
  Lcd "Kalibracja"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  If Pinb.1 = 0 Then
  Select Case Lgr
  Case 0 :
  Incr Kmpiec
  Writeeeprom Kmpiec , 5
  Case 1 :
  Incr Kwoda
  Writeeeprom Kwoda , 1
  Case 2 :
  Incr Kpco
  Writeeeprom Kpco , 3
  Case 3:
  Incr Kpowrot
  Writeeeprom Kpowrot , 7
  End Select
  End If
  
  If Pinb.0 = 0 Then
  Select Case Lgr
  Case 0 :
  Decr Kmpiec
  Writeeeprom Kmpiec , 5
  Case 1 :
  Decr Kwoda
  Writeeeprom Kwoda , 1
  Case 2 :
  Decr Kpco
  Writeeeprom Kpco , 3
  Case 3:
  Decr Kpowrot
  Writeeeprom Kpowrot , 7
  End Select
  End If
  End Sub
  
  
  Sub Zmiana_gorna_linia
  If Pinb.0 = 0 Then
  Decr Lgr
  End If
  
  If Pinb.1 = 0 Then
  Incr Lgr
  End If
  
  If Lgr >= 4 Then
  Lgr = 0
  End If
  
  If Lgr >= 4 Then
  Lgr = 0
  End If
  
  Select Case Lgr
  Case 0:
  Cls
  Upperline
  Lcd "MA" ; Chr(2 ) ; "Y PIEC"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(tmpiec)
  Porta = Led
  Case 2:
  Cls
  Upperline
  Lcd "DU" ; Chr(1 ) ; "Y PIEC"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(tpco)
  Porta = Led
  Case 1:
  Cls
  Upperline
  Lcd "BOJLER"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(twoda)
  Porta = Led
  Case 3:
  Cls
  Upperline
  Lcd "WODA POWROTNA"
  Lowerline
  Lcd Chr(5 ) ; Tmpiec ; " " ; Chr(4 ) ; Tpco ; " " ; Chr(3 ) ; Twoda ; " " ; Chr(6) ; Tpowrot
  Cursor Off
  Led = Makebcd(tpowrot)
  Porta = Led
  End Select
  End Sub
  
  Sub Sterowanie
  If Tmpiec >= 50 Then
  Reset Portc.1
  Else
  Set Portc.1
  End If
  
  If Tmpiec >= 80 Then
  Reset Portc.0
  Else
  Set Portc.0
  End If
  
  If Tmpiec >= 91 Then
  Reset Portb.3
  Else
  Set Portb.3
  End If
  
  End Sub
 • #18
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Już przybyłem, temat niestety nadal aktualny. Czy komendy odczytu są poprawne?
  Kolejne obserwacje:
  Układ świrować zaczyna po przekroczeniu temperatury ok. 70°C - to już wiadome. Jednakowoż, im wartość ta rośnie, tym pozostałe pomiary mniej odpowiadają rzeczywistości. Przy 99°C na piecu (w rzeczywistości), pozostałe odczyty wynosiły -1.

  EDIT: //
  Czy znaczenie może mieć fakt, iż stosuję wewnętrzny oscylator RC?
 • Helpful post
  #19
  flapo213
  Level 21  
  Trochę masz to dziwnie napisane jeśli chodzi o odczyt temperatury. Co jak czas masz odświeżanie pętli głównej ?. Używanie rozkazu Skip Rom to lipa trochę. Jeśli masz ochotę to popraw to trochę tzn. warto odczytać przy starcie numery seryjne termometrów jak masz dwa i nie chce Ci się implementować procedury automatycznego przeszukania to poprostu odczytaj po jednym i zapisz do eeproma numery. Zrób zgodnie z procedurą zaadresuj układ, wydaj komendę konwertuj i odczytaj i tak w kółko bez delayów typu waitms800 to kapucha trochę. Teraz tak pomyślisz pewnie że no jak wydałem komende konwertuj i od razu odczyt w tym momencie to nie przeszkadza poprostu zrzuci Ci ostatni przekonwertowany pomiar. Podejrzewam że Twój problem nie jest w sprzęcie tylko w sofcie tak na 90%. Ja niestety nie znam Bascoma ale kod w miarę czytelny jest jak znajdę chwilę to spróbuję coś popatrzeć. Spróbuj poprawić odczyt temperatury wg. moich zaleceń.
 • #20
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Czujniki są cztery i - co łatwo zauważyć - ich numery seryjne są wpisane na stałe.
  Po każdym poleceniu konwersji temperatury mam waitms800 - zalecasz, abym owe opóźnienie wyrzucił?

  EDIT: //
  Jest jeszcze fajniej :| Próbowałem zastosować kwarc - nie udało się. Powróciłem zatem do oryginalnego ustawienia fusebitów oraz kodu programu i... wszystko wykonuje się dwukrotnie dłużej.
  Chciałem zastosować kwarc 4MHz, niestety - program wykonywał się za długo albo dużo za długo...
 • Helpful post
  #21
  kulmar
  Level 28  
  Futrzaczek wrote:
  Czy znaczenie może mieć fakt, iż stosuję wewnętrzny oscylator RC?


  Tego nie wiem, bo nie znam sposobu kalibracji Twojego procesora przy pracy z takim oscylatorem. Ale na wszelki wypadek wydłużyłbym opóźnienia w programie z 800ms na np. 1500ms, aby wykluczyć tą przyczynę.

  Pozdrawiam

  Mariusz
 • Helpful post
  #22
  Wojtek75
  Level 24  
  Futrzaczek czy ten kod, który pokazałeś to cały kod czy po prostu uznałeś że początek jest nieistotny i dlatego go nie wkleiłeś.
  Futrzaczek wrote:
  .....
  EDIT: //
  Jest jeszcze fajniej :| Próbowałem zastosować kwarc - nie udało się. Powróciłem zatem do oryginalnego ustawienia fusebitów oraz kodu programu i... wszystko wykonuje się dwukrotnie dłużej.
  Chciałem zastosować kwarc 4MHz, niestety - program wykonywał się za długo albo dużo za długo...

  Takie objawy mogą byś spowodowane brakiem lub niewłaściwym zadeklarowaniem prędkości rezonatora napędzającego mikrokontroler. Tak w zasadzie to przez coś takiego cały program może nie działać prawidłowo.
 • #23
  flapo213
  Level 21  
  No tak ale gdbyby zegar był zły to pewnie nic byś nie odczytał z DS18B20. Jeśli masz numery seryjne termometrów to super adresuj je wydawaj komendy i odczytuj temperaturę na bieżąco, ja tak robię przez co nie mam tych ogromnych opóźnień związanych z konwersją u mnie działa podzieliłbym się chętnie kodem ale ja mam to w C. Tak jak mówię nie wiem jak działa Bascom dokładnie ale chyba coś takiego jak pętla główna to jest bo chyba nie wątkuje więc dawanie takich mega opóźniej sprawi iż twój program będzie okropnie mułowaty, tak się nie robi. Z mojej praktyki wynika iż nie żaden task nie powinien zajmować dłużej czasu niż 10ms.


  Acha wprowadź jedno usprawnienie mianowicie zrób tak wyślij skip rom dla wszystkich i wyślisz konwert dla wszystkich dallasów a później odczytuj każdy z osobna, bo teraz robisz za każdym razem konwert, nie ma takiej potrzeby.
 • #24
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Quote:
  Futrzaczek czy ten kod, który pokazałeś to cały kod czy po prostu uznałeś że początek jest nieistotny i dlatego go nie wkleiłeś.

  Cały. Nigdy wcześniej nie dawałem deklaracji $CRYSTAL i programy działały poprawnie. W Bascomie od zawsze ustawione było 4MHz (domyślnie). Nie pytać się jak, ale działało. Aż przestało.

  Grzebałem natomiast w fusebitach, mając pod ręką datasheet i różaniec. Podczas tych grzebanek zarówno w programie, jak i Bascomie, ustawiłem kwarc 4MHz, skompilowałem i wrzuciłem do Flasha. Niejako przy okazji przestawiłem fusebita od kasowania EEPROMu, nie sądzę jednak by miał on jakiś wpływ na zachowanie procesora w czasie wykonywania programu. Ponieważ nic sensownego z tego nie wynikło, wróciłem do pozycji default, która jest zaznaczona na liście (poza fusebitem od EEPROMu) - muszę jednak powiedzieć, że procesor ani razu się nie zablokował.
  Wywaliłem deklarację $CRYSTAL z programu i zmieniałem opcje w Compiler/Communication - bez rezultatu. Przy 1 i 4MHz wydłużenie jest dwukrotne, przy większych częstotliwościach następuje dwukrotne przyspieszenie wykonywania programu. Z deklaracją $CRYSTAL = 1000000 program również był zbyt wolny. Przy ustawieniu wewnętrznego oscylatora 2MHz i $CRYSTAL = 1000000 opóźnienia są mniej więcej poprawne, ale odczyt z Dallasów nie działa.

  Kwarc, jaki zastosowałem, nabyłem 4 lata temu wraz z innymi o tych samych parametrach - działa jak złoto w AT90S2313. Zastosowane tu kondensatory mają 39pF. Odległość kwarcu od procesora wynosi ok. 15mm.

  Quote:
  Acha wprowadź jedno usprawnienie mianowicie zrób tak wyślij skip rom dla wszystkich i wyślisz konwert dla wszystkich dallasów a później odczytuj każdy z osobna, bo teraz robisz za każdym razem konwert, nie ma takiej potrzeby.

  Dobrze, jednakowoż na razie trwa walka o uratowanie procesora ;)
  Czy one przechowują to w sobie po zresetowaniu linii 1wire?
 • #25
  flapo213
  Level 21  
  Nie no reset to reset ja już nie pamiętam ale reset przetrzymywał go doś długo. Nie rób resetu. Słuchaj gdyb chcieć resetować odczytywać to sam wiesz 800ms to sporawo. Możesz jak chcesz to sflagować czyli po wydaniu komendy konwert ustawiasz flagę że rozpocząłeś proces i robisz coś innego Timer Ci odmierza te 800 ms i wiesz że masz dobry odczyt. Ja Ci powiem szczerze że nie robię resetu dallasa i śmiga mi to bez błędu, reset robię tylko raz na początku po włączeniu zasilania. Ale spróbuj nic Cię to nie kosztuje zobaczysz efekt (wyrzuć reset).

  Daj znać co i jak

  Pozdrawiam
 • #26
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Z pomocą Kolegi flapo213 rozgryzłem fusebity. Teraz mikrokontroler działa na wewnętrznym oscylatorze 1MHz. Jednak pokazany wyżej program wykonuje się ok. trzykrotnie(!) wolniej niż powinien. Dyrektywa $Crystal = 1000000 i $regfile = "m32def.dat" obecna.
  Zrobiłem też prościutki test: w nowym pliku utworzyłem coś takiego
  $regfile = "m32def.dat"
  $crystal = 1000000
  Config Porta = Output
  Do
  Wait 1
  Porta = 255
  Wait 1
  Porta = 0
  Loop

  I wiecie co... działa poprawnie!
  Wynika z tego, że diabeł tkwi w Bascomie... Tylko gdzie???
  Przekleiłem kod programu do nowego pliku (w razie gdyby gdzieś głęboko zagnieździł się bug) - bez skutku.

  EDIT: //
  Problem z opóźnieniem rozwiązany. Komendy wait i waitms się wydłużyły, natomiast polecenia odczytu z 1wire działają. Co jest oczywiste :( termometr wariuje w temperaturze pow. 70°C... Wydłużyłem czas przeznaczony na konwersję do 1500ms - bezskutecznie. Skorzystałem też z rady flapo213 - nie nawiązałem łączności ze wszystkimi dallasami, tylko z pierwszym.
 • Helpful post
  #27
  flapo213
  Level 21  
  Ok skoro nie nawiązałeś komunikacji ze wszystkimi dallasami to wykonaj kolejny krok tzn. pozostaw jedynie jedenego dallasa i zrób to po kolei sprawdzisz czy numery Ci grają. Jak już tak pojedynczo sprawdzisz to podłącz kolejnego tak żeby były 2 na jednej linii i tak pokolei do przodu. Spokojnie do wszystkiego się dojdzie.

  Pozdrawiam.

  PS. Z Bascomem poradziłeś już sobie ?
 • #28
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  No i lipa w krzaki...
  Teraz kod odpowiedzialny za odczyt wygląda tak:
  Do
  Incr Cykl
  If Cykl >= 3 Then
  Cykl = 0
  End If
  Waitms 1500
  Odczyt
  Waitms 3000
  If Pinb.2 = 0 Then
  Kalibracja
  Else
  Zmiana_gorna_linia
  End If
  Sterowanie
  Loop
  End
  
  Sub Odczyt
  Select Case Cykl
  
  Case 0:
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 2500
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Ampiec(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bmpiec(1) = 1wread(9)
  Tmpiec = Makeint(bmpiec(1) , Bmpiec(2))
  Tmpiec = Tmpiec / 16
  Tmpiec = Tmpiec + Kmpiec
  
  Case 1:
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 1500
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Awoda(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bwoda(1) = 1wread(9)
  Twoda = Makeint(bwoda(1) , Bwoda(2))
  Twoda = Twoda / 16
  Twoda = Twoda + Kwoda
  
  Case 2:
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 1500
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wwrite Apco(1) , 8
  1wwrite &HBE
  Bpco(1) = 1wread(9)
  Tpco = Makeint(bpco(1) , Bpco(2))
  Tpco = Tpco / 16
  Tpco = Tpco + Kpco
  End Select
  
  End Sub

  W temperaturze ok. 80°C zrywa transmisję z czujnikiem...
  Gdzie robię błąd? Przecież opóźnienia wykraczają już poza spotykane granice.
  Natomiast podczas obsługi TYLKO czujnika pieca - wszystko w porządku.
  Chyba będę zmuszony się z tym pogodzić i odczytywac tylko jeden, wybrany czujniczek.
  Ale czemu tak się dzieje?!
 • #29
  kulmar
  Level 28  
  Futrzaczek wrote:
  Natomiast podczas obsługi TYLKO czujnika pieca - wszystko w porządku.
  Ale czemu tak się dzieje?!


  Akurat przy odczycie pieca masz opóznienie 2500ms, w pozostałych przypadkach - 1500ms (jeśli dobrze odczytałem kod). Moze to jest jakis trop ?

  Pozdrawiam

  Mariusz
 • #30
  Futrzaczek
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Racja. Ale też to sprawdziłem - nic nie wyszło.
  Wykastrowałem kod i zostawiłem jedynie obsługę czujnika pieca. Czas przeznaczony na konwersję temperatury wyciągnąłem do 5 sekund. I co? G&&no :(
  Czy błąd tkwić może w rezystorze podciągającym o wartości 2,2kΩ?