Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Symulacja shiftera PISO w ISE 9.2

23 Wrz 2009 09:39 2105 12
 • Poziom 10  
  Witam wszystkich!!!

  Ostatnio uczę się symulować wyniki to co napisałem w VHDL-u. Wychodzi to z różnym skutkiem :| no ale do rzeczy. Poniżej przedstawiam kod jednostki którą zaprojektowałem. Ma to być rejestr przesuwny PISO (równolegle-szeregowy)

  cnt.vhd
  Code:

  -----------------------------------------------------------
  entity cnt is
      Port ( reset : in  STD_LOGIC;
             enable : in  STD_LOGIC;
             clk : in  STD_LOGIC;
             we : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
             wy : out  STD_LOGIC);
  end cnt;

  architecture Behavioral of cnt is

  signal tmp : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

  begin

  process (clk)
  begin

  if reset = '1' then
     tmp <= "0000";
  elsif clk'event and clk = '1' then
     if enable = '1'  then
        tmp <= we;
     else
        tmp <= tmp ( 3 downto 1 ) & '0';
     end if;
     wy <= tmp(3);
  end if;

  end process;

  end Behavioral;
  -------------------------------------------------------------------
  test bench
  -------------------------------------------------------------------
  LIBRARY ieee;
  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
  USE ieee.numeric_std.ALL;

  ENTITY fd_vhd IS
  END fd_vhd;

  ARCHITECTURE behavior OF fd_vhd IS

     -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
     COMPONENT cnt
     PORT(
        reset : IN std_logic;
        enable : IN std_logic;
        clk : IN std_logic;
        we : IN std_logic_vector(3 downto 0);         
        wy : OUT std_logic
        );
     END COMPONENT;

     --Inputs
     SIGNAL reset :  std_logic := '1';
     SIGNAL enable :  std_logic := '1';
     SIGNAL clk :  std_logic := '0';
     SIGNAL we :  std_logic_vector(3 downto 0) := "0110";

     --Outputs
     SIGNAL wy :  std_logic;

  BEGIN

     -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
     uut: cnt PORT MAP(
        reset => reset,
        enable => enable,
        clk => clk,
        we => we,
        wy => wy
     );

     tb : PROCESS
     BEGIN

     
        wait for 100 ns;
        reset <= '1';
        wait for 100 ns;
        reset <= '0';
        wait for 100 ns;
        enable <= '1';
        wait for 100 ns;
        enable <= '0';
     
        for inx in 0 to 50 loop
        wait for 100 ns;
        clk <= '1';
        wait for 100 ns;
        clk <= '0';
        end loop;

     END PROCESS;

  END;
  -------------------------------------------------------------------------

  Przebiegi czasowe

  Symulacja shiftera PISO w ISE 9.2

  W początkowej fazie jest stan nie zainicjowany który poniekąd wiem jak zainicjować bo robiłem to resetem... ok ale co dalej jak wyjście nie chce się wzbudzić ...

  Gdzie leży błąd w test benchu czy w kodzie źródłowym ???

  Pozdrawiam

  Dodałem znaczniki [code].
  [zumek]
 • Poziom 30  
  Witam,

  Pierwszy błąd jaki znalazłem to
  Code:

  tmp <= tmp ( 3 downto 1 ) & '0';


  odpowiada to podstawieniem:
  tmp(3)=tmp(3);
  tmp(2)=tmp(2);
  tmp(1)=tmp(1);
  tmp(0)='0';

  więc nie wykonujesz przesunięcia.
  Powinno być:
  Code:

  tmp <= tmp ( 2 downto 0 ) & '0';


  Pozdrawiam
  JarekC
 • Poziom 10  
  OK to poprawiłem ale dalej jest problem
  Code:

  ---------------------------------------------------------
  process (clk)
  begin

  if reset = '1' then
     tmp <= "0000";
     wy <= '0';
  elsif clk'event and clk = '1' then
     if enable = '1'  then
        tmp <= we;
     else
        [b]tmp <= tmp ( 2 downto 0 ) & '0';[/b] --- poprawione z tmp <= tmp ( 3 downto 1 ) & '0';
     end if;
     wy <= tmp(3);
  end if;

  end process;

  --------------------------------------------------------
  test bencz

  ---------sygnały ustawiłem------------------
  --Inputs
     SIGNAL reset :  std_logic := '1';
     SIGNAL enable :  std_logic := '1';
     SIGNAL clk :  std_logic := '0';
     [b]SIGNAL we :  std_logic_vector(3 downto 0) := "0110";[/b] -- ustwaiłem stan początkowy sześć binarnie

     --Outputs
     SIGNAL wy :  std_logic;
  ------------------------------------------

  ---------process sterujący--------------
  tb : PROCESS
     BEGIN

        wait for 100 ns;
        reset <= '1';
        wait for 100 ns;
        reset <= '0';
        wait for 100 ns;
        enable <= '1';
        wait for 100 ns;
        enable <= '0';

        -- Place stimulus here
        for inx in 0 to 50 loop
        wait for 100 ns;
        clk <= '1';
        wait for 100 ns;
        clk <= '0';
        end loop;


        wait; -- will wait forever
     END PROCESS;
  ------------------------------------------


  ale dalej nic nie drgnie na wyjściu a może coś w test benchu ??

  :cry:

  Dodałem znaczniki [code].
  [zumek]
 • Pomocny post
  Poziom 30  
  Tym razem pomyłka w testbench.
  Inicjujesz sygnał we "0110" ale nie wpisujesz go do rejestru (tmp), tmp ma cały czas
  wartość "0000" - Brak impulsu clk przy aktywnym sygnale enable.
  Dodaj sobie do wykresów sygnal tmp.

  Pozdrawiam
  JarekC
 • Poziom 10  
  Dziękuje bardzo ;) dzięki takim podpowiedziom udało mi sie zrobić następny kok w nauce VHDL -a.. W końcu zaskoczyłem jak sterować sygnałami do końca...
  Dziękuje bardzo...

  A teraz co zrobić aby nie było stanu 'u' na początku próbowałem go wyeliminować resetem ale lipa... enable tez??

  Symulacja shiftera PISO w ISE 9.2
 • Poziom 30  
  A który kod symulujesz:
  ten
  Code:

  if reset = '1' then
  tmp <= "0000";
  wy <= '0';
  elsif clk'event and clk = '1' then
  if enable = '1' then
  tmp <= we;
  else
  tmp <= tmp ( 2 downto 0 ) & '0';
  end if;
  wy <= tmp(3);
  end if;


  czy ten
  Code:

  if reset = '1' then
  tmp <= "0000";
  elsif clk'event and clk = '1' then
  if enable = '1' then
  tmp <= we;
  else
  tmp <= tmp ( 2 downto 0 ) & '0';
  end if;
  wy <= tmp(3);
  end if;


  różnica to zerowanie wy przy resecie.

  Przypisanie wy<=tmp(3) wewnątrz procesu (sterowanego clk) powoduje że
  na wyjściu masz dodatkowy przerzutnik.

  Może nie zauważyłeś ale w drugim przykładzie wy jest dopiero zmieniana przy
  pierwszej zmiana clk.
  W pierwszym przykładzie wy posiada dodatkowy reset asynchroniczny.

  Jeżeli chcesz aby wy było po prostu wyprowadzonym na zewnątrz stanem tmp(3)
  to przypisanie wy<=tmp(3) daj na zewnątrz procesu.

  Najlepiej po syntezie obejrzyj sobie schemat RTL (opcja View RTL Schematic).

  Czasami przed symulacją warto uruchomić Clean Project Files z zakładki Project.

  Pozdrawiam
  JarekC
 • Poziom 10  
  Już sie tak zapętliłem w tym pisaniu że sam nie zauważyłem że usunąłem na resecie
  wy <= '0'; dodałem do resetu i jest wzorcowo. Dziękuje
  Teraz mogę zacząć go do rozbudowywać dalej ... jeszcze raz dziękuje...
 • Poziom 10  
  Witam Ponownie :)

  może ktoś z was pomoże mi bo nie mogę czegoś zrozumieć
  Code:

  signal reg : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

  begin

  process(clk)
  begin

  if reset = '1' then
    reg <= "00000";
  elsif clk'event and clk = '1' then
     if INIT = '1' then
      if Modin = '1' then
        reg <= reg + "0101";
      end if;
     [b]reg <= reg (4 downto 1) & '0'; [/b]
    end if;
  end if;
  end process;

  Q <= reg (4 downto 1);
  Modout <= reg (0);
     
  end Behavioral;


  nie wiem dlaczego po dodaniu pogrubionej linii kodu a chce aby wektor został przesunięty o jeden bit nie wpisuje sie ona do rejestru reg w ogóle ...
  Prześledziłem to zależnościach czasowych i lipa :(
  jeśli usunę toą linie to działa...
 • Poziom 30  
  Witam,

  Jeżeli ma nastąpić przesunięcie to znowu popełniłeś ten sam błąd:

  jest
  Code:

  reg <= reg (4 downto 1) & '0';

  powinno być:
  Code:

  reg <= reg (3 downto 0) & '0';


  Co ma robić twój kod?
  Czy przy Modin=1 miało nastapić dodanie 5 i przesunięcie o jeden bit w lewo a przy
  Modin=0 ma nastąpić tylko przesunięcie?
  Jeżeli tak to ten kod tego nie zrealizuje. To nie jest język C i tutaj instrukcje
  w procesie są wykonywane współbieżnie a nie sekwencyjnie.

  UWAGA: umieszczaj kod w znacznikach code.

  Pozdrawiam
  JarekC
 • Poziom 10  
  Przy Modin = 1 ma nastąpić dodanie 5 i przesunąć o jeden bit ale w prawo.
  Próbowałem dwie poniższe kombinacje ale nie powiodło się

  Code:
  reg <= reg (4 downto 1) & '0';


  lub

  Code:
   reg <= '0' & reg (4 downto 1) ;


  a jak modin = 0 to tylko przesuwać w prawo.

  Lecz kompilator nie zgłasza błędu. Tylko nie wpisuje wartości żądanej do rejestru REG

  dziękuje za podpowiedz z tym znacznikiem kod faktycznie bardziej czytelniejsze


  tak sobie teraz dopieo uzmysłowiłem a może zrobić maszynę stanów ??
 • Poziom 30  
  Witam,

  Sprawdź taki kod, powinien działać.
  Jak zadziała to poczytaj o różnicy pomiędzy signal a variable także o tym
  co to jest współbieżność w procesie.


  Code:

  signal reg : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

  begin

  process(clk)

  variable v_reg : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);

  begin

   if reset = '1' then
     reg <= "00000";
   elsif clk'event and clk = '1' then
     if INIT = '1' then
       if Modin = '1' then
         v_reg := reg + "00101";
       else
         v_reg := reg;
      end if;

      reg <= '0' & v_reg (4 downto 1);

    end if;
   end if;
  end process;

  Q <= reg (4 downto 1);
  Modout <= reg (0);


  Pozdrawiam
  JarekC
 • Poziom 10  
  Dziękuje twój kod działa. Popatrzyłem na twój kod dostosowałem do moich potrzeb i dział... przynajmniej tak wynika z przebiegów czasowy w następnym tygodniu sprawdzę to w a płycie czy przebiegi czasowe pokrywają się z pracą fizyczna ...
  Następne pytanie:

  Jak zamienić mój kod w VHDL-u / Verilog-u na jeden bloczek (symbol) w schematic-u... bo muszę przyznać że pisanie jednego pliku łączącego w VHDL-u jest uciążliwe i można często się pomylić czy łączeniu sygnałów... A schematic ułatwia sprawę :)
 • Poziom 30  
  Niestety tu ci nie pomogę, nie używam schematów, zawsze całość piszę w VHDLu.

  Pozdrawiam
  JarekC