Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

HP Photosmart 7150 nie drukuje.

kobigf9600gt 02 Oct 2009 16:37 2399 6
 • #1
  kobigf9600gt
  Level 11  
  Witam.

  Podobnego problemu nie znalazłem nigdzie.
  Otóż mam taki problem:
  Posiadam drukarkę HP Photosmart 7150 od 6 lat. Od niedługiego czasu drukarka po prostu nie chce wydrukować żadnego dokumentu stworzonego w edytorze tekstu.
  Drukarka "wciąga" papier, sprawdza takim niebieskim światełkiem czy takowa kartka jest, a następnie po prostu rolki kręcąc się wypluwają kartkę z drukarki.

  (Zdarza mi się to już po raz kolejny. Wcześniej formatowałem dysk po tym problemie i drukowała normalnie. Nie mam zamiaru formatować ponownie :P)

  Jedynie co wydrukuje, to stronę testową z narzędzi wbudowanych w sterowniki drukarki. Wniosek - drukarka jest sprawna.

  Z początku myślałem, że wina tkwi w buforze drukarki, jednak w opcjach przełączyłem na "Drukuj bezpośrednio do drukarki" jednak to nie pomogło.

  Skorzystałem także z:"Narzędzie diagnostyczne drukowania HP" od producenta i tam pokazuje, że wszystko jest OK, począwszy od połączenia, przez stan drukowania, kończąc na porcie i sterowniku.

  Myślę, że jest to wina jakiegoś programu bądź aplikacji, gdyż problem ten pojawił się z czasem. Może to przez grę (NFS SHIFT) którą niedawno zainstalowałem...

  Dołączam także logi z hijackthis. (Wiem, że z tego można wywnioskować bardzo wiele, jednak nie rozpoznaję większości tych danych, więc proszę Was o pomoc i ewentualne uwagi)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 16:38:43, on 2009-10-02
  Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe
  d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
  D:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe
  c:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
  O2 - BHO: D - {BC2471D2-B720-38D6-9A61-C780EFC93A81} - C:\WINDOWS\system32\xwr38547.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
  O2 - BHO: DAPIELoader Class - {FF6C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - D:\PROGRA~1\DAP\DAPIEL~1.DLL
  O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\system32\hphmon04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Startup: NECIK.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - d:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: &Pobierz wszystko przez FlashGet - D:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm
  O8 - Extra context menu item: &Pobrane przez FlashGet - D:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm
  O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
  O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7A674263-925D-4D25-83A2-E2A4F1A7AF78}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164
  O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - d:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPHipm11.exe
  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
  O23 - Service: SymSnapService - Symantec - D:\Program Files\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapService.exe

  --
  End of file - 8309 bytes

  Moderated By rys57:

  Poprawiłem tytuł

 • #2
  rys57
  Moderator
  kobigf9600gt wrote:
  (Zdarza mi się to już po raz kolejny. Wcześniej formatowałem dysk ...)
  Tym razem zacznij od przeinstalowania sterownika. Usuń ślady po starym.

  W logach raczej nic szkodliwego nie ma.
 • #3
  kobigf9600gt
  Level 11  
  Przeinstalowywałem już stery...
  Jak dokładnie znaleźć wszystkie ślady po poprzednich sterach?

  Aha i ostatnio wyskakuje mi co chwila błąd iexplore.exe (bez "r" na końcu) z ikonką IE
  Jak się tego pozbyć? Zdaje mi się, że to jakiś robak;/
 • #4
  endriuf
  Printers specialist
  Spróbuj combofix'em.
 • #6
  kobigf9600gt
  Level 11  
  Odinstalowałem stery, przeskanowałem combofixem, zainstalowałem stery i dalej to samo - nie drukuje ;/

  Poszedłem do kuzyna z drukarką i u niego drukuje. (Tak samo drukuje jak u mnie kilka dni temu)

  A może zresetować drukarkę? Wystarczy odłączyć ją od napięcia na chwilę??
 • #7
  rys57
  Moderator
  Quote:
  Poszedłem do kuzyna z drukarką i u niego drukuje


  Kolego, problem NIE DOTYCZY drukarki. Temat zamykam.
  Kontynuuj swój wątek w dziale komputerowym. Wklej logi wskazane w linku wyżej.