Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Spowolnienie komputera-wirusy, ad-aware itp.?(?)

Syntony 22 May 2006 01:41 217000 892
Metalwork
 • #331
  marecki123456
  Level 11  
  dzieki tak zrobie

  Wtam!

  Miał ktoś taki problem a mianowicie wyłączał się całkowicie PC w czasie pracy i pojawiał się przeciągły dzwięk (jakby syrena) zdarzyło mi się to np. w czasie skanowania programem Trend Micro Anti-Spyware

  Pisanie postu pod postem.
  Należy używać przycisku ZMIEŃ.
  Scaliłem dwa posty.
  Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [h]


  Tak wygląda mój log po pewnych poprawkach zasugerowanych przez użytkownika - nie zrobiłem tylko oczyszczania dysku bo mi wtedy wyłącza PC-a???. Może ktoś rzucić okiem dzięki.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:22:54, on 2006-05-22
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=10.0.0.1:21;http=10.0.0.1:6588;https=10.0.0.1:6588
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [myfastupdate] C:\WINDOWS\system32\myfastupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Generic Host Process32c System Backup] scvhost32cd.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Generic Host Process System Backup] scvhost32b.exe
  O4 - Global Startup: Trend Micro Anti-Spyware.lnk = C:\Program Files\Trend Micro\Tmas\Tmas.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SPEEDD~1\nopdb.exe (file missing)
  O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Helper (˝O.#ž‚„őŘ´â) - Unknown owner - C:\WINDOWS\eitqg.dat:fcslc.exe (file missing)
 • Metalwork
 • #332
  jasio110
  Level 11  
  bylbym wdzięczny jak ktoś by zerknął na to
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:55:28, on 2006-05-22
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\wbload.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\ESET\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\FerrariWallPaper\FerrariWP.exe
  C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\Program Files\DAP\DAP.exe
  D:\zassane\hijackthis\HijackThis.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [FerrariWallPaper] C:\WINDOWS\FerrariWallPaper\FerrariWP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: System NOD32.lnk = C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
  O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm
  O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE
  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/...ls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1121767048708
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F8515E55-E768-4DC8-97CF-412EA5A8695E}: NameServer = 212.182.66.21,212.182.66.23,194.204.159.1
  O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\ESET\nod32krn.exe
  O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
 • Metalwork
 • #333
  Kolobos
  IT specialist
  :arrow: marecki123456
  Quote:

  Miał ktoś taki problem a mianowicie wyłączał się całkowicie PC w czasie pracy i pojawiał się przeciągły dzwięk (jakby syrena) zdarzyło mi się to np. w czasie skanowania programem Trend Micro Anti-Spyware


  Przegrzanie procesora, zobacz jaka ma temperature i czy chlodzenie w ogole dziala.

  W hjt usun:
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [myfastupdate] C:\WINDOWS\system32\myfastupdate.exe <- plik usun z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [Generic Host Process32c System Backup] scvhost32cd.exe <- i ten
  O4 - HKCU\..\Run: [Generic Host Process System Backup] scvhost32b.exe <- i ten
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

  Usun usluge:
  O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Helper (˝O.#ž‚„őŘ´â) - Unknown owner - C:\WINDOWS\eitqg.dat:fcslc.exe (file missing)

  Start->Uruchom->sc stop ˝O.#ž‚„őŘ´â
  sc delete ˝O.#ž‚„őŘ´â


  :arrow: jasio110
  Wyglada ok.
 • #334
  jasio110
  Level 11  
  nie byłem pewny co do:
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  nie chciałem formatować i wolałem się upewnić, że wszystko ok
  dzięki.
 • #335
  kenji00
  Level 2  
  mam wielki problem z kompem. uruchamia się długo, do tego wyskakuje mi "instalator windows" przy starcie. mimi kliknięcia anuluj nie reaguje.
  pomocy. to mój log z hijacka

  Code:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:09:06, on 2006-05-25
  Platform: Windows 2000 Dodatek SP. 4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\Explorer.exe
  C:\Program Files\Total Commander\TOTALCMD.EXE
  E:\HiJack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [rpcc] rpcc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] C:\WINNT\system32\spoolsvv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EK7Y] C:\WINNT\system32\ek7y.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft standard protector] C:\WINNT\inet20001\socks.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"
  O4 - Startup: OpenOfficePL Home 2006.lnk = D:\Programy\OpenOfficePL Home 2006\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\Programy\MICROS~2\INetRepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\Programy\MICROS~2\INetRepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - D:\Programy\MICROS~2\INetRepl.dll
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1144878363546
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O20 - Winlogon Notify: 2006reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\2006.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: ActiveSync - C:\WINNT\SYSTEM32\WcesWlgn.dll
  O20 - Winlogon Notify: polymorphreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\polymorph.dll (file missing)
  O21 - SSODL: ubtlbr - {8BA4011F-BDAD-4A99-9074-E9D9FC6AA88E} - ubtlbr.dll (file missing)
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
  O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • #336
  Kolobos
  IT specialist
  Zainstaluj aktualizacje do IE:
  MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)
  -> www.windowsupdate.com

  W hjt usun:
  O4 - HKLM\..\Run: [rpcc] rpcc.exe <- plik do kasacji.
  O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] C:\WINNT\system32\spoolsvv.exe <- plik do kasacji.
  O4 - HKLM\..\Run: [EK7Y] C:\WINNT\system32\ek7y.exe <- plik do kasacji.
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft standard protector] C:\WINNT\inet20001\socks.exe <- usun caly katalog inet20001
  O20 - Winlogon Notify: 2006reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\2006.dll (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: ActiveSync - C:\WINNT\SYSTEM32\WcesWlgn.dll
  O20 - Winlogon Notify: polymorphreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\polymorph.dll (file missing)
  O21 - SSODL: ubtlbr - {8BA4011F-BDAD-4A99-9074-E9D9FC6AA88E} - ubtlbr.dll (file missing)
 • #337
  kenji00
  Level 2  
  Dzięki za pomoc. Wieczorem napiszę czy pomogło.
 • #338
  marecki123456
  Level 11  
  Znowu problem z PC-em. Strasznie zwalnia w trakcie gry np: co chwila zawiesza się (diodka czerwona szaleje), wyrzuca do WIN-a. Przez pewien czas była poprawa jak: zdefragmentowałem dyski, zminiłem IE na Opere, regularnie scanuje:
  stingerem
  Ad-Aware 6.0
  Ewido
  tmasv
  + skanery online
  dodatkowo korzystam z Avasta
  w autostarcie niewiele
  Używam WWDC

  tutal mój log z HijackThis jakieś dobre rady???:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:22:23, on 2006-05-29
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpSvc.exe
  C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpHost.exe
  C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=10.0.0.1:21;http=10.0.0.1:6588;https=10.0.0.1:6588
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
 • #339
  paweliw
  IT specialist
  Log jest czysty brak Ci aktualizacji IE, zainstaluj conajmniej łatki krytyczne ...
  Nie ma żadnego znaczenia, że używasz alternatywnych przeglądarek.

  Ten wpis:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=10.0.0.1:21;http=10.0.0.1:6588;https=10.0.0.1:6588
  sam ustawiłeś ? Jeżeli tak to ok.
  Z tej usługi korzystasz ?
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)
  Jak nie to ją usuń. Opis znajdziesz w tym temacie.

  Radzę zainstalować też SP2 do XP.

  Może Norton Unerase Protection zamula Ci komputer ?
 • #340
  marecki123456
  Level 11  
  dzięki tak później zrobię - teraz trzeba do roboty
 • #341
  marecki123456
  Level 11  
  Witam!

  Pojawił mi się dziwny problem w czasie skanowania systemu online nagle zniknęła mi zawartość pulpitu - wszystkie skróty, pliki, katalogi itp. zniknęła też zawartość: "wszystkie programy". Proszę o szybką pomoc, oto mój log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 02:17:27, on 2006-06-05
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = ftp=10.0.0.1:21;http=10.0.0.1:6588;https=10.0.0.1:6588
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • #342
  paweliw
  IT specialist
  Log jest czysty.
  W dalszym ciągu nie zainstalowałeś uaktualnienia do IE !
  Przędzej czy później znowu złapiesz robactwo.

  Co do pulpitu to sprawdź czy masz zaznaczoną opcję Pokaż ikony pulpitu (Prawy przycisk myszy na Pulpicie->Rozmieść ikony według)
 • #343
  marecki123456
  Level 11  
  Witam!

  Mam zaznaczoną tą opcję "pokaż ikony pulpitu", no i najbardziej niepokoi mnie, że mam wyczyszczone wszystko w wszystkie programy?

  Dodano po 6 [minuty]:

  a jeśli chodzi o IE co co można jeszcze zainstalować? znalazłem tylko ta łatkę SP1
 • #344
  paweliw
  IT specialist
  A łatki krytyczne po SP1 (do IE oczywiście) nie istnieją ?
  Najlepiej ściągać zbiorcze aktualizacje do IE po SP1, np stąd: http://www.microsoft.com/downloads/browse.aspx?DisplayLang=pl&nr=20&productId=AB755184-7DC8-4A8B-A245-F3FCFC0D19A1&sortCriteria=date&sortOrder=ascending, oczywiście dla odpowiedniej wersji systemu.

  Czy na dysku w katalogu:
  c:\Documents and Settings\Nazwa_uzytkownika\Menu Start\Programy\ są katalogi i linki do zainstalowanych programów ?
  Podobnie czy w c:\Documents and Settings\Nazwa_uzytkownika\Pulpit\ są katalogi/linki do skrótów na pulpicie ?
  Zakładam, że masz standardową instalację na dysku C.
  Poczytaj też to http://portal.centrumxp.pl/forums/thread/309825.aspx
 • #345
  marecki123456
  Level 11  
  jeśli chodzi o łatki to jestem w trakcie a jeśli chodzi o resztę to:

  c:\Documents and Settings\Nazwa_uzytkownika\Menu Start\Programy - tu jest tylko znikoma ilość programów które miałem a i te które się tu znajdują to nie wszystkie widnieją we "wszystkich programach"

  c:\Documents and Settings\Nazwa_uzytkownika\Pulpit - tutaj są linki, skróty do katalogów z pulpitu.

  Pozostało teraz poczytać ten link co zapodałeś

  Dzięki

  Dodano po 1 [godziny] 24 [minuty]:

  C.d.

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders - Desktop - nie mam tutaj Desktop tylko NEW o wartości nieustalonej. Czy to jest przyczyna? Jeśli tak to co można zrobić?
 • #347
  Athl0n
  Level 2  
  Witam i proszę o pomoc
  Wkleiłem tu wczoraj odczyt z HijackThis i mój post zniknął.
  O co chodzi?
  Czy zadałem niewłaściwe pytanie?
 • #349
  Athl0n
  Level 2  
  Przepraszam za bałagan. Zrobiłem to niechcący.
  Następnym razem będzie przynajmniej ostrzeżenie (TJT)
 • #350
  pjoterman
  Level 10  
  Oto moja wizytóweczka. No winc?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 01:24:13, on 2006-06-19
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  D:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
  C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Download\Nuty\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_68.cab
  O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
  O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  Dzięks z góry. Łazi mi komp powoli, bo uzywają go głównie rodzice. Help? I wytłumaczcie proszę dlaczego coś mam usunąć...
 • #351
  paweliw
  IT specialist
  Log jest właściwie czysty.

  Nie wiem tylko czy to błąd detekcji hijackthis:
  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing).
  Sprawdź czy plik mksmonsv.exe jest na dysku w podanej lokalizacji. Jak nie ma to możesz usługę wykasować:
  Wpisz w Start->Uruchom:
  sc stop "MksVirMonSvc"
  sc delete "MksVirMonSvc"

  Z autostaru spokojnie można usunąć:
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
 • #352
  pjoterman
  Level 10  
  <<<
  Z autostaru spokojnie można usunąć:
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  >>>

  Dlaczego można to usunąć? Co to są za polecenia i pliki?
  Będę bardzo dzwięczny za wytłumaczonko. Lubię być świadomy gdy coś usuwam ;)
 • #353
  paweliw
  IT specialist
  pjoterman :arrow:

  Czy u Ciebie google.pl nie działają ?

  Sam mogłeś sprawdzić z jakiej jest aplikacji i co robi dany wpis:
  [NvCplDaemon] http://www.bleepingcomputer.com/startups/NvCplDaemon-3809.html
  [nwiz] http://www.bleepingcomputer.com/startups/nwiz-3838.html
  [SoundMan] http://www.bleepingcomputer.com/startups/soundman-5045.html
  [SunJavaUpdateSched] http://www.bleepingcomputer.com/startups/SunJavaUpdateSched-5259.html
  [CTFMON.EXE] http://www.bleepingcomputer.com/startups/ctfmon-1121.html

  Opisów po polsku poszukaj już sam, jak Ci potrzebne oczywiście.
 • #354
  MCDave
  Level 10  
  Mógłby ktoś spojrzeć na to...

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 01:29:08, on 2006-06-22
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\wIEXPLORE.exe
  C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  F:\vx2finder.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\KTO~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.906\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://v4.windowsupdate.microsoft.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
  O3 - Toolbar: ToolBar888 - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [p2p networking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe" /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\defender26.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [p2p networking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [zriu] C:\PROGRA~1\COMMON~1\zriu\zrium.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TClock.exe] C:\Program Files\TClock\tclock_install.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &MyToolBar Search - res://C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll/MENUSEARCH.HTM
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll
  O20 - Winlogon Notify: ShellCompatibility - C:\WINDOWS\system32\dn0q01d5e.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

  Problemy klasyczne, wyskakujące okienka i takie bzdety, próbowałem już automatycznych sposobów ale nie idze...
  Pozdrawiam
 • #355
  paweliw
  IT specialist
  Wyłącz przywracanie systemu, usuń wszystkie pliki tymczasowe (także internetowe).

  Zakończ procesy:
  C:\Program Files\Internet Explorer\wIEXPLORE.exe
  C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

  Zaznacz poniższe pozycje w hijackthis i daj Fix Checked, pliki/katalogi zaznaczone na czerwono usuń (jak nie normalnie to w trybie awaryjnym lub przy użyciu Pocket KillBox http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/KillBox.zip):

  O3 - Toolbar: ToolBar888 - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\defender26.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [p2p networking] p2pnetworking.exe
  O8 - Extra context menu item: &MyToolBar Search - res://C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll/MENUSEARCH.HTM
  O20 - Winlogon Notify: ShellCompatibility - C:\WINDOWS\system32\dn0q01d5e.dll
  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

  Nie wiem co to jest, jak Ty też nie wiesz fix:
  O4 - HKCU\..\Run: [zriu] C:\PROGRA~1\COMMON~1\zriu\zrium.exe

  Użyj Windows Worms Doors Cleanera http://www.firewallleaktester.com/wwdc.htm i zamknij nim porty (zmień znaczki z disable na enable) i reset komputera.

  Przeskanuj system tym:
  skaner online http://www.spywareinfo.com/xscan.php
  http://download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrób update przed skanowaniem, po przeskanowaniu odinstaluj.

  Jak pierwszy wpis z O20 nie zniknie w nowym logu, użyj Look2Me-Destroyer http://www.atribune.org/content/view/28/ do kasacji pozycji.

  Masz ponado pełno programów uruchamianych przy starcie systemu, zupełnie zbędnych w tym momencie (O4 w logu) zastanów się czy Ci wszystkie potrzebne (zawsze można je włączyć) np.:
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TClock.exe] C:\Program Files\TClock\tclock_install.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

  Radzę też przeskanować system scanerem on-line Bitdefender-a (wolny ale dokładny) http://www.netsecure.pl/scan8/ie.html

  Po wszystkim wklej nowy log z hijackthis.
 • #356
  MCDave
  Level 10  
  Zrobilem i dalej to samo

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:34:27, on 2006-06-22
  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\TClock\TClock.exe
  C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe
  C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\DOCUME~1\KTO~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.860\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://v4.windowsupdate.microsoft.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe" /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe" /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [TClock.exe] C:\Program Files\TClock\tclock_install.exe
  O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll
  O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\ir6ql5j51.dll
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
 • #357
  Kolobos
  IT specialist
  :arrow: MCDave
  Zlapales look2me, usun tym:
  www.simplytech.it/L2MRemover/index_e.htm
  www.softpedia.com/get/Internet/Popup-Ad-Spyware-Blockers/Killme.shtml
  www.atribune.org/content/view/28/2/

  Odinstaluj:
  Yahoo! Toolbar

  W hjt usun:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\ir6ql5j51.dll
 • #359
  olaf x
  Level 32  
  poniewaz kawalek temu tu prosilem o rade w kwestii loga z hijacka i pomoglo(do tej pory hula bez problemu)- to teraz pozwalam sobie wkleic loga z kompa kolegi, nie wiem, gdzie bladzil, oraz czy on czy jego dzieci, ale okienka same sie wala jedno po drugim lawinowo.
  oto log:
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:15:33, on 2006-06-30
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  C:\dfndrc_2.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\WindowsUpdate\pingstatus.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\Documents and Settings\anetka\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {5B3E7A22-9993-9842-E829-E8ABCF45B4BD} - C:\WINDOWS\System32\aojpkjd.dll (file missing)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: ToolBar888 - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Sygate Personal Firewall] Sygate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrdc_2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrc_2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmc_2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinDLL (wchshield.exe)] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\wchshield.exe,start
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate Personal Firewall] Sygate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Sygate Personal Firewall] Sygate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Rwbu] "C:\WINDOWS\YMANTE~1\javaw.exe" -vt yazr
  O4 - HKCU\..\Run: [Tnwyp] C:\Program Files\Common Files\A?pPatch\s?ool32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
 • #360
  Kolobos
  IT specialist
  :arrow: olaf x
  Jak widac mamy tutaj piracki windows bez aktualizacji, a wiec o dalszym uzywaniu IE nie ma mowy.
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Radze zainstalowac Firefox lub Opere.
  Do tego zamknac porty w wwdc.exe (znajdziesz na google).

  Procesy do zakonczenia:
  C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe <- katalog ipwins do kasacji z dysku.
  C:\dfndrc_2.exe <- plik do kasacji z dysku.
  C:\Program Files\WindowsUpdate\pingstatus.exe <- plik usun z dysku.

  W hjt do ksacji:
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {5B3E7A22-9993-9842-E829-E8ABCF45B4BD} - C:\WINDOWS\System32\aojpkjd.dll (file missing)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O3 - Toolbar: ToolBar888 - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll <- katalog ToolBar888 do kasacji z dysku.
  O4 - HKLM\..\Run: [Sygate Personal Firewall] Sygate.exe <- plik do kasacji.
  O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\\kybrdc_2.exe <- plik do kasacji z dysku.
  O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\dfndrc_2.exe <- plik do kasacji z dysku.
  O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\\nwnmc_2.exe <- plik do kascji z dysku.
  O4 - HKLM\..\Run: [WinDLL (wchshield.exe)] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\wchshield.exe,start <- plik wchshield.exe do kasacji z dysku.
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate Personal Firewall] Sygate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Sygate Personal Firewall] Sygate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Rwbu] "C:\WINDOWS\YMANTE~1\javaw.exe" -vt yazr <- katalog YMANTE~1 do kasacji z dysku.
  O4 - HKCU\..\Run: [Tnwyp] C:\Program Files\Common Files\A?pPatch\s?ool32.exe <- katalog A?pPatch do kasacji z dysku.
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

  Na koniec skan ewido (link znajdziesz na google lub na forum).
  Po wszystkim wklej nowy log.