Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[atmega] [c] [avr-gcc] problem

11 Paź 2009 20:27 1925 3
 • Poziom 11  
  Witam, mam problem z kodem ( no właśnie, to sie okaże :) ):
  Code:

  #define F_CPU 16000000UL
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <util/delay.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #define UART_BAUD   115200         //prędkość transmisji
  #define UART_CONST   (F_CPU/((16*UART_BAUD)-1))

  #define rxbufsize 64
  char * rxbuf;
  volatile char * rxbufptrwrite;
  volatile char * rxbufptrread;

  void USART_Transmit( unsigned char data )
  {
     /* Wait for empty transmit buffer */
     while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
     /* Put data into buffer, sends the data */
     UDR = data;
  }

  unsigned char USART_Receive( void )
  {
     while( rxbufptrwrite == rxbufptrread );
     
     char c = *rxbufptrread;
     
     ++rxbufptrread;
     
     if( rxbufptrread == rxbufptrwrite )
     {
        rxbufptrwrite = rxbuf;
        rxbufptrread = rxbuf;
     }
     
     return c;
  }

  void USART_Init( unsigned int ubrr)
  {
     /* Set baud rate */
     UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
     UBRRL = (unsigned char)ubrr;
     /* Enable receiver and transmitter / rx interrupt */
     UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
     /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
     UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
  }

  ISR( USART_RXC_vect ) // USART RX interrupt
  {
     if( (rxbufptrwrite - rxbuf) < rxbufsize )
     {
        USART_Transmit('z');
        
        *rxbufptrwrite = UDR;
        ++rxbufptrwrite;
        
        USART_Transmit( *rxbufptrread );
        USART_Transmit( *(rxbufptrwrite-1) );
     }
     else
     {
        //ignoring input
        char c = UDR;
     }
     
  }

  void mshort()
  {
     PORTC |= ( 1 << PC5 ); // dioda on
     _delay_ms( 70 );
     PORTC &= !( 1 << PC5 ); // dioda off
     _delay_ms( 50 );
  }

  void mlong()
  {
     PORTC |= ( 1 << PC5 ); // dioda on
     _delay_ms( 200 );
     PORTC &= !( 1 << PC5 ); // dioda off
     _delay_ms( 50 );
  }

  void moff()
  {
     PORTC &= !( 1 << PC5 ); // dioda off
     _delay_ms( 250 );
  }

  int main(void)
  {
     DDRD=0x02;
     PORTD=0x00;
     
     USART_Init( UART_CONST );
     
     rxbuf = malloc( rxbufsize );
     rxbufptrwrite = rxbuf;
     rxbufptrread = rxbuf;
     
     FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM( USART_Transmit, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
     FILE mystdin = FDEV_SETUP_STREAM( NULL, USART_Receive, _FDEV_SETUP_READ );
     
     stdout = &mystdout;
     stdin = &mystdin;
     
     sei();
     
     for(;;)
     {
        static char c;
        
        while ( c = fgetc( stdin ) )
        {
           switch( c )
           {
              case 'a': { mshort(); mlong(); break; }
              case 'b': { mlong(); mshort(); mshort(); mshort(); break; }
              case 'c': { mlong(); mshort(); mlong(); mshort(); break; }
              case 'd': { mlong(); mshort(); mshort(); break; }
              case 'e': { mshort(); break; }
              case 'f': { mshort(); mshort(); mlong(); mshort(); break; }
              case 'g': { mlong(); mlong(); mshort(); break; }
              case 'h': { mshort(); mshort(); mshort(); mshort(); break; }
              case 'i': { mshort(); mshort(); break; }
              case 'j': { mshort(); mlong(); mlong(); mlong(); break; }
              case 'k': { mlong(); mshort(); mlong(); break; }
              case 'l': { mshort(); mlong(); mshort(); mshort(); break; }
              case 'm': { mlong(); mlong(); break; }
              case 'n': { mlong(); mshort(); break; }
              case 'o': { mlong(); mlong(); mlong(); break; }
              case 'p': { mshort(); mlong(); mlong(); mshort(); break; }
              case 'q': { mlong(); mlong(); mshort(); mlong(); break; }
              case 'r': { mshort(); mlong(); mshort(); break; }
              case 's': { mshort(); mshort(); mshort(); break; }
              case 't': { mlong(); break; }
              case 'u': { mshort(); mshort(); mlong(); break; }
              case 'v': { mshort(); mshort(); mshort(); mlong(); break; }
              case 'w': { mshort(); mlong(); mlong(); break; }
              case 'x': { mlong(); mshort(); mshort(); mlong(); break; }
              case 'y': { mlong(); mshort(); mlong(); mlong(); break; }
              case 'z': { mlong(); mlong(); mshort(); mshort(); break; }
           }
           
           if( 0 /*isalpha( c )*/ )
           {
              fputc( (((c - 'a')+13)%('z'-'a'))+'a', stdout );
           }
           else
           {
              fputc( c, stdout );
           }
           
           moff();
        }
     }
     
     return 0;
  }


  problem polega na tym, że w części:
  Code:

  unsigned char USART_Receive( void )
  {
     while( rxbufptrwrite == rxbufptrread );

  warunek jest zawsze prawdziwy ( zmienne zawsze są równe / wskaźniki wskazują na to samo miejsce ) pomimo zwiększenia "rxbufptrwrite" tutaj:
  Code:

  ISR( USART_RXC_vect ) // USART RX interrupt
  {
     if( (rxbufptrwrite - rxbuf) < rxbufsize )
     {
        USART_Transmit('z');
        
        *rxbufptrwrite = UDR;
    ------->  ++rxbufptrwrite;
        
        USART_Transmit( *rxbufptrread );
        USART_Transmit( *(rxbufptrwrite-1) );
     }


  czyli w kolejności wykonania kodu:

  w pętli main prosimy o znak ( fgetc ), który pozyskiwany jest przez "USART_Receive()"
  a w tejże funkcji zatrzymujemy się na "while( rxbufptrwrite == rxbufptrread );"

  do tego miejsca jest ok. Ale gdy przez UART przychodzi znak i trafia do przerwania "ISR( USART_RXC_vect )" zmienna "rxbufptrwrite" jest zwiększana a wspomniana pętla while tego nie zauważa i dla niej "rxbufptrwrite" jest cały czas równe "rxbufptrread" natomiast w bloku przerwania ta zmienna się ładnie przesuwa i wskazuje na kolejne znaki co widać za pomocą
  Code:

        USART_Transmit( *rxbufptrread );
        USART_Transmit( *(rxbufptrwrite-1) );


  Prawdopodobnie zrobiłem jakiś strasznie głupi błąd, bo tylko z takimi mam problem ponad cały dzień :)

  kod miał buforować znaki przychodzące z UART ponieważ są one bardzo wolno przetwarzane... Dodam że kod działał na 100% bez przerwania ze zwyczajnym oczekiwaniem na znak w "USART_Receive"...

  Pomóżcie bo mi ręce opadają już...
 • Pomocny post
  Specjalista - Mikrokontrolery
  Code:
  volatile char * rxbufptrwrite;
  
  volatile char * rxbufptrread;


  To nie wskaźniki są volatile tylko obszar pamięci na który wskazują.

  Spróbuj:
  Code:
  volatile char * volatile rxbufptrwrite;
  
  volatile char * volatile rxbufptrread;


  ale w tym przykładzie powinno też Ci wystarczyć
  Code:
  char * volatile rxbufptrwrite;
  
  char * volatile rxbufptrread;
 • Poziom 11  
  Dzięki wielkie, to było to.
 • Specjalista - Mikrokontrolery
  Fajne nie? Prawdziwa jazda zaczyna się jednak dopiero wtedy, gdy takie wskaźniki mają być jeszcze statyczne [;

  Code:
  uint32_t * volatile static ptr;
  


  ->

  Code:
  ../main.cpp:49: error: expected unqualified-id before 'static'
  
  ../main.cpp:49: error: expected initializer before 'static'


  Ktoś mi to wytłumaczy skoro już przy tym jesteśmy? Czemu "const" i "volatile" działają "na prawo", a static "globalnie"? No dobra - w pewnej pokrętnej logice można by to zrozumieć, w końcu cel takiego wskaźnika nie może być static, ale jak dla mnie w takim wypadku lokalizacja tego słówka mogłaby być dowolna. Czy nie lepsza byłaby odrobina konsekwencji?

  4\/3!!