Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Bascom] Bardzo proszę o pomoc w uporządkowaniu programu

grzegorz.d3 11 Oct 2009 21:18 1689 10
 • #1
  grzegorz.d3
  Level 14  
  Witam mógłby mi ktoś pomóc problem jest taki ze w Bascomie się nie skompiluje proszę niech mi ktoś pomoże upożądkować program.

  $regfile = "m8def.DAT"
  $crystal = 8000000
  $lib "I2C.LBX"
  $lib "Ds1307clock.lib"

  Config Lcdpin = Pind , Db4 = Portd.1 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.0 , Rs = Portd.5
  Config Lcd = 16 * 2

  Config Sda = Portc.4 'port sda ds1307
  Config Scl = Portc.5 'port scl ds1307
  Config 1wire = Portd.7 'port 1wire czujnika temperatury ds18b20
  Config Pinc.3 = Input 'pin klawisza s1
  Config Pinc.2 = Input 'pin klawisza s2
  Config Pinc.1 = Input 'pin klawisza s3
  Config Pinc.0 = Input 'pin wejscia zapłonu
  Config Pinb.1 = Input 'pin wejscia swiateł


  Config Int1 = Low Level
  Enable Interrupts

  Dim _weekday As Byte
  Dim _day As Byte
  Dim _month As Byte
  Dim _year As Byte
  Dim _sec As Byte
  Dim _min As Byte
  Dim _hour As Byte

  Dim Ds1307w As Byte
  Dim Ds1307r As Byte

  Dim Temp1 As Integer , Ss1 As String * 6
  Dim Temp2 As Integer , Ss2 As String * 6
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim T1 As Integer
  Dim T2 As Integer
  Dim W As Byte
  Dim B As Byte
  Dim I As Byte
  Dim J As Byte
  Dim K As Byte
  Dim L As Byte  S1 Alias Pinc.3
  S2 Alias Pinc.2
  S3 Alias Pinc.1
  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu

  If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then 'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
  Locate 1 , 1
  Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
  Locate 2 , 1
  For B = 1 To 8
  Lcd Hex(dsid1(b))
  Next
  End If
  Waitms 200
  Cls

  If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then 'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
  Locate 1 , 1
  Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
  Locate 2 , 1
  For B = 1 To 8
  Lcd Hex(dsid2(b))
  Next
  End If
  Waitms 200
  Cls

  Cursor Off

  '-----------------PROGRAM GŁÓWNY---------------------------------------------------------------

  Poczatek:
  Cls
  I = 9
  J = 2
  Do
  If S1 = 0 And S3 = 0 Then Gosub _ustaw 'jesli nacisniete klawisze s1 i s2 to przechodzi do podmenu uswawienia zegara i daty
  Call Zegar
  Call Temp

  Locate 1 , 1 : Lcd Bcd(_hour) ; ":" ; Bcd(_min)
  Locate 1 , 11 : Lcd ; "w" ; Ss1 ; Chr(0)
  Locate 2 , 1 : Lcd Bcd(_day) ; "-" ; Bcd(_month) ; "-" ; Bcd(_year) ; "r"
  Locate 2 , 11 : Lcd ; "z" ; Ss2 ; Chr(0)

  If Swiatla = 1 Then 'jesli swiatła włączone to pokazuje znak na wyswietlaczu swiateł
  Locate 1 , 8 : Lcd Chr(3) 'na pozycji 8 w wierszu pirwszym
  Else 'jeslui nie to
  Locate 1 , 8 : Lcd " " 'wygaszenie znaku swiateł czyli spacja aby wygasic znak swiateł
  End If 'bez nie potrzebnego uzywania cls czyszczenia ekranu, :nie mrugal wyswietlacz


  If Zaplon = 1 Then 'jesli właczony jest zapłon to przechodzi do petli i wyswietla napis włącz siatła

  Cls

  Do
  I = 9 'początkowa wratosc pozycji na wyswietlaczu
  J = 2 'początkowa wratosc pozycji na wyswietlaczu

  For K = 1 To 7 'petla wykonywana 7 razy napis w przesuwany w lewo
  I = I - 1 'zmniejszanie wartości I o 1
  If I < 2 Then I = 2
  Cls
  Locate 1 , I : Lcd " w" ; Chr(2) ; Chr(1) ; "cz"
  Locate 2 , I : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a"
  Waitms 500
  If Swiatla = 1 Then 'jesli swiatła włączone to wyjscie z petli
  Cls
  Locate 1 , 3 : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a ok"
  Locate 2 , 6 : Lcd "jazda"
  Wait 2
  Call Poczatek
  End If
  Next L ' do petli L


  For L = 1 To 7 'petla wykonywana 7 razy napis w przesuwany w prawo
  J = J + 1 'zwiekszanie wartości J o 1
  If J > 9 Then J = 9
  Cls
  Locate 1 , J : Lcd " w" ; Chr(2) ; Chr(1) ; "cz"
  Locate 2 , J : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a"
  Waitms 500
  If Swiatla = 1 Then 'jesli swiatła włączone to wyjscie z petli
  Cls
  Locate 1 , 3 : Lcd "swiat" ; Chr(2) ; "a ok"
  Locate 2 , 6 : Lcd "jazda"
  Wait 2
  Call Poczatek
  End If
  Next K ' do petli K


  Loop

  End If  Loop

  '--------------------------------------------------------------------------------
  'odczyt z DS1307
  Zegar:

  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte 0
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307r
  I2crbyte _sec , Ack
  I2crbyte _min , Ack
  I2crbyte _hour , Ack
  I2crbyte _weekday , Ack
  I2crbyte _day , Ack
  I2crbyte _month , Ack
  I2crbyte _year , Nack
  I2cstop

  Return
  '--------------------------------------------------------------------------------
  'odczyt temperatury
  Temp:

  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid1(1) 'wysyłamy adres pierwszego czujnika
  1wwrite &HBE
  Temp1 = 1wread(2)
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid2(1) 'wysylam adres drugiego czujnika
  1wwrite &HBE
  Temp2 = 1wread(2)

  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44

  Waitms 750

  Temp1 = Temp1 * 10
  Temp1 = Temp1 / 16
  T1 = Temp1 + 5
  T1 = Temp1 - 5
  Ss1 = Str(t1)
  Ss1 = Format(ss1 , "0.0")

  Temp2 = Temp2 * 10
  Temp2 = Temp2 / 16
  T2 = Temp2 + 5
  T2 = Temp2 - 5
  Ss2 = Str(t2)
  Ss2 = Format(ss2 , "0.0")

  Return
  '--------------------------------------------------------------------------------
  'ustwienie czasu w ds1307
  Settime:

  _sec = Makebcd(_sec)
  _min = Makebcd(_min)
  _hour = Makebcd(_hour)
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte 0
  I2cwbyte _sec
  I2cwbyte _min
  I2cwbyte _hour
  I2cstop
  Return
  '---------------------------------------------------------------------------
  'ustwienie daty w ds1307
  Setdate:

  _day = Makebcd(_day)
  _month = Makebcd(_month)
  _year = Makebcd(_year)
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte 3
  I2cwbyte _weekday
  I2cwbyte _day
  I2cwbyte _month
  I2cwbyte _year
  I2cstop
  Return
  '---------------------------------------------------------------------------
  Sprawdzenie:
  ' 1 Hz SQW Output
  I2cstart
  I2cwbyte Ds1307w
  I2cwbyte &H07
  I2cwbyte &B10010000
  I2cstop
  Return
  '---------------------------------------------------------------------------
  'menu ustawien daty i czasu
  _ustaw:
  Cls
  Locate 2 , 1 : Lcd "UstawieniaNastaw"
  Wait 2


  Dzien = 11 'wartosci początkowe po wejsciu do tego menu
  Miesiac = 5
  Rok = 09
  Sekunda = 00
  Minuta = 00
  Godzina = 12


  Cls

  Do
  'Cls
  _day = Dzien
  _month = Miesiac
  _year = Rok
  _sec = Sekunda
  _min = Minuta
  _hour = Godzina
  Call Setdate 'wywołanie suba Setdate
  Call Settime 'wywołanie suba Settime


  If X = 0 Then 'ustawienie godziny
  Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Godzina" ;
  Locate 1 , 1 : Lcd Godzina ; " powrot s1+s2 "
  If S3 = 0 Then
  Waitms 50 'jesli nacisniety s3 to zwieksza godzine
  Godzina = Godzina + 1
  If Godzina > 23 Then Godzina = 00
  Elseif S2 = 0 Then 'jesli nacisniety s2 to zmniejsza godzine
  Waitms 50
  Godzina = Godzina - 1
  If Godzina = -1 And Godzina < 0 Then Godzina = 23
  I2cwbyte _hour
  End If
  End If


  If X = 1 Then 'ustawienie minuty
  Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Minuta" ;
  Locate 1 , 1 : Lcd Minuta ; " powrot s1+s2 "
  If S3 = 0 Then
  Waitms 50 'jesli nacisniety s3 to zwieksza minute
  Minuta = Minuta + 1
  If Minuta > 59 Then Minuta = 00
  Elseif S2 = 0 Then 'jesli nacisniety s2 to zmniejsza minute
  Waitms 50
  Minuta = Minuta - 1
  If Minuta = -1 And Minuta < 0 Then Minuta = 59
  I2cwbyte _min
  End If
  End If

  If X = 2 Then 'ustawienie sekundy
  Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Sekunda" ;
  Locate 1 , 1 : Lcd Sekunda ; " powrot s1+s2 "
  If S3 = 0 Then 'jesli nacisniety s3 to zwieksza sekunde
  Waitms 50
  Sekunda = Sekunda + 1
  If Sekunda > 59 Then Sekunda = 00
  Elseif S2 = 0 Then 'jesli nacisniety s2 to zmniejsza sekunde
  Waitms 50
  Sekunda = Sekunda - 1
  If Sekunda = -1 And Sekunda < 0 Then Sekunda = 59
  I2cwbyte _sec
  End If
  End If

  If X = 3 Then 'ustawienie roku
  Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Rok" ;
  Locate 1 , 1 : Lcd Rok ; " powrot s1+s2 "
  If S3 = 0 Then 'jesli nacisniety s3 to zwieksza rok
  Waitms 50
  Rok = Rok + 1
  If Rok > 99 Then Rok = 00
  Elseif S2 = 0 Then 'jesli nacisniety s2 to zmniejsza rok
  Waitms 50
  Rok = Rok - 1
  If Rok = -1 And Rok < 0 Then Rok = 99
  I2cwbyte _year
  End If
  End If

  If X = 4 Then 'ustawienie miesiaca
  Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Miesiac" ;
  Locate 1 , 1 : Lcd Miesiac ; " powrot s1+s2 "
  If S3 = 0 Then 'jesli nacisniety s3 to zwieksza miesiąc
  Waitms 50
  Miesiac = Miesiac + 1
  If Miesiac > 12 Then Miesiac = 1
  Elseif S2 = 0 Then 'jesli nacisniety s2 to zmniejsza miesiąc
  Waitms 50
  Miesiac = Miesiac - 1
  If Miesiac = 0 And Miesiac < 1 Then Miesiac = 12
  I2cwbyte _month
  End If
  End If

  If X = 5 Then 'ustawienie dnia
  Locate 2 , 1 : Lcd "ustaw Dzien" ;
  Locate 1 , 1 : Lcd Dzien ; " powrot s1+s2 "
  If S3 = 0 Then 'jesli nacisniety s3 to zwieksza dzien
  Waitms 50
  Dzien = Dzien + 1
  If Dzien > 31 Then Dzien = 1
  Elseif S2 = 0 Then 'jesli nacisniety s2 to zmniejsza dzien
  Waitms 50
  Dzien = Dzien - 1
  If Dzien = 0 And Dzien < 1 Then Dzien = 31
  I2cwbyte _day
  End If
  End If


  Waitms 50
  If S1 = 0 Then 's1 wybór co ustawic kolejno godzina ninuta sekunda itd
  Cls
  Incr X
  If X > 5 Then X = 0
  Waitms 200
  End If
  If S1 = 0 And S2 = 0 Then 'jesli nacisniemy s1 i s2 to zatwierdzamy ustawienie
  Do
  Cls
  Locate 1 , 3 : Lcd "zaraz wracam" 'napis na lcd
  Locate 2 , 5 : Lcd "na start"
  Waitms 600 'odczekanie
  If S1 = 1 Then Gosub Poczatek 'sprawdza czy zwolniony klawisz s1 i powrót do odczytu temperatury i zegara

  Loop
  End If
  'Cls
  Loop
  Return
  [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
 • #3
  maniek1818
  Level 22  
  Heh, witam.
  Bardzo rozbudowany program, nie chcę nikogo obrażać, ale jeżeli kolega dopiero się uczy, to najlepiej zaczynać od C. A jeżeli już zostajesz przy "B", to nie wklejaj gotowców, bo często to się tak kończy.
  Pozdrawiam.
  PS: Najlepszą radą jest czytanie kodów błędów z pomocą polskiego HELPa. To zaowocuje samodzielnym rozwiązywaniem problemów i szybsze przyswajanie algorytmu pisania programów :idea:
 • #4
  atom1477
  Level 43  
  Karol966 wrote:
  Na początku brakuje Ci dwóch nawiasów przy:

  Code:

  Dim Dsid1(Cool As Byte
  Dim Dsid2(Cool As Byte
  [


  Nie wiem skąd to wziąłeś.
  Zrób „Cytuj” to zobaczysz że nawiasy zamykające są, a tam wcale nie ma „Cool” tylko „8”.

  Problem pewnie jest z bibloteką $lib "Ds1307clock.lib". Bo nie jest to specjalnie standardowa biblioteka.
  grzegorz.d3: Masz ją?
 • #5
  Karol966
  Level 30  
  Faktycznie, inaczej wygląda ten kod... Właśnie dletego powinno się umieszczać kod w znacznikach
  Code:
   [code] [/code]


  Dodano po 42 [sekundy]:

  A no i chciał bym dodać, iż kod ten kompiluje się bez błędów.