Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Excel, makro sumowanie komórek

qurek80 27 Oct 2009 15:01 14303 22
 • #1
  qurek80
  Level 10  
  Mam problem. W arkuszu kalkulacyjnym mam kolumne z danymi (nr klienta), potem jest kolumny mało istotne, w 7 kolumnie jest wpisana ilosc godzin poswiecona na danego klienta. Chodzi mi o makro, ktore po pierwsze wylisotwaloby w kolumnie dajmny na to M wszystkich klientow (tzn posortuje i usunie powtarzajace sie numery) a w kolumnie N wypisze ile godzin zostalo poświeconych danemu klientowi lacznie. Probowalem korzystac z paru makr na tym forum, ale niestety moje umiejetnosci programistyczne powoduja, ze przy wiekszych probach modyfikacji wszystko sie wysypuje.
  Pomozcie prosze sie mi uporac z tym problemem. Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
 • #2
  marcinj12
  Level 40  
  Witam,

  Może odpowiada Ci takie rozwiązanie: potraktować plik Excela jako "bazę danych", połączyć się samemu ze sobą i zapytaniem SQL wybrać interesujące Cię dane? Ja często używam takiego rozwiązania bo działa szybko i jest prostsze niż korzystanie z wielu zagnieżdżonych funkcji ;P

  Kod poniżej, dołączyłem też plik. Przed użyciem musisz w edytorze VBA dodać referencję do biblioteki "Microsoft AcvtiveX Data Objects 2.8 Library" [ew. wcześniejszej wersji]: Tools -> References, odszukaj ten wpis i zaznacz go ptaszkiem.
  W kluczowych miejscach umieściłem komentarze, żebyś mógł zmodyfikować kod do swoich potrzeb.
  Jedno "ale" - musisz mieć arkusz - bazę, który ma w pierwszym wierszu nazwane kolumny (tutaj: ID klienta i Godzin).

  Code:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  
  Dim conn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset

  Set wssg = ThisWorkbook.Worksheets("Dane")      'nazwa arkusza z danymi
  Set wswyn = ThisWorkbook.Worksheets("Wyniki")   'nazwa arkusza gdzie mają zostać umieszczone wyniki

  On Error Resume Next
      wssg.ShowAllData
      wswyn.ShowAllData
      wswyn.Range("A2:B65536").ClearContents  'czyści pole przed wstawieniem nowego wyniku
  On Error GoTo 0

  On Error GoTo open_err
      Set conn = New ADODB.Connection
      conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & "; Extended Properties=Excel 8.0;"
  On Error GoTo 0


  Set rst = New ADODB.Recordset

  Sql = "SELECT [ID klienta], SUM([Godzin]) FROM [Dane$] GROUP BY [ID klienta] ORDER BY [ID klienta]"   'zapytanie SQL - Dane$ to nazwa zakłądaki z danymi, ze znakiem $ na końcu, a ID klienta i Godzin - to (obowiązkowe) tytuły kolumn z których pobierane są dane

  On Error GoTo sql_err
      rst.Open Sql, conn, adOpenStatic
  On Error GoTo 0

  If rst.RecordCount > 0 Then
      wswyn.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst    'tutaj kopiujemy wyniki do zakładki z wynikami, począwszy do drugiego wiersza pierwszej kolumny
  End If

  rst.Close
  Set rst = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing

  MsgBox "Obliczenia zakończone", vbInformation + vbOKOnly, "Koniec"
     
  Exit Sub
  sql_err:
      MsgBox "Błąd SQL: " & Err.Description, vbCritical, "Błąd SQL"
  Exit Sub

  open_err:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd otwarcia bazy"
  Exit Sub

  End Sub


  Pozdrawiam
 • #3
  qurek80
  Level 10  
  Dzieki bardzo za podpowiedz. A teraz jeszcze jedeno pytanie, jak umiescic ten przycisk w arkuszu excela i zgrac go z kodem?
 • #4
  marcinj12
  Level 40  
  qurek80 wrote:
  Dzieki bardzo za podpowiedz. A teraz jeszcze jedeno pytanie, jak umiescic ten przycisk w arkuszu excela i zgrac go z kodem?

  W Excelu 2003:
  - klikasz prawym przyciskiem w puste miejsce na pasku i klikasz "Visual Basic".
  - z menu które się pokaże klikasz "Przybornik formatów" - ikona młotka i klucza, pokaże się przybornik.
  - wybierasz z niego "Przycisk polecenia" i wstawiasz go gdzieś na arkusz, możesz już zamknąć przybornik.
  - pozycjonujesz przycisk (jeżeli nie możesz go przesuwać - kliknij linijkę i ołówek, wejdziesz w tryb projektowania), nadajesz mu rozmiar etc. Wszystko możesz zrobić klikając go prawym przyciskiem i wybierając z menu kontekstowego "Właściwości". Możesz zmienić tekst na przycisku (CAPTION), czcionkę, kolor etc.
  - klikasz przycisk 2x, otwiera się edytor Visual Basic i automatycznie dodaje coś w stylu:
  Code:
  Private Sub CommandButton1_Click()
  

  End Sub

  - Pomiędzy Private Sub CommandButton1_Click() i End Sub wstawiasz kod który ma się wykonać po kliknięciu przycisku, czyli to co napisałem we wcześniejszym poście (oczywiście pomijasz wtedy Private Sub CommandButton1_Click() i End Sub - ona mają wystąpić tylko raz.
  - pamiętaj o dodaniu referencji do Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library w edytorze.
  - Gdyby coś nie chciało działać, w pliku musisz jeszcze włączyć obsługę makr (z menu Narzędzia -> Makro -> Zabezpieczenia, ustaw na niskie lub średnie)

  A na przyszłość - warto poeksperymentować, nagrywając makro (Narzędzia -> makro -> Zarejestruj nowe makro), robisz coś w Excelu (np. zmieniasz kolor komórki, wstawiasz jakieś dane), kończysz rejestrację i po wciśnięciu ALT+F11 po lewej stronie masz w katalogu Modules np. Module1, jak to klikniesz - masz tam cały kod akcji które wykonałeś. Czasami można go skopiować i wstawić do przycisku jak powyżej bez żadnych modyfikacji, a przynajmniej podpatrzeć sobie kod :)
 • #5
  qurek80
  Level 10  
  Raz jeszcze dzieki za pomoc. Mam jeszcze pytanie, jak w VBL stworzyc program, ktory bedzie otwieral arkusze excela i robil dokladnie to co storzony przycisk?
  Czy mozna tez wzbogacic funkcjonalnosc przycisku o towrzenie wykresu i kolorowanie komorek w zaleznosci od wartosci?
 • Helpful post
  #6
  marcinj12
  Level 40  
  Pewnie można, ale to już dłuższa historia... :)
  Najprościej - jeżeli plik-źródło jest w tej samej lokacji - wstawić kwerendę wybierającą dane (Dane->Importuj dane zewnętrzne->Nowa kwerenda bazy danych, wybrać Excel Files * i OK, wskazać plik-źródło (można zaznaczyć "Tylko do odczytu"), a dalej z kreatora" wybrać zakładkę, rozwinąć ją krzyżykiem, wybrać pola które mają zostać pobrane, opcjonalnie nałożyć filtr i sortowanie, wybrać arkusz gdzie ma zwrócić dane (warto kliknąć "Właściwości" i odznaczyć 'Dopasuj szerokości kolumn', a zaznaczyć "odśwież dane po otwarciu pliku". Po otwarciu pliku będzie on pytał czy ma pobrać najnowsze dane ze źródła (komunikat "Włącz odświeżanie automatyczne").

  Kolorowanie komórek w zależności od wartości możesz uzyskać stosując formatowanie warunkowe (Format -> Formatowanie warunkowe). Trudne to nie jest, szczegóły w helpie albo na google.

  Wykres możesz wstawić "na stałe" i tylko go odświeżać. Jeżeli dodasz jedną linię w poprzednim kodzie:
  Code:
  ...
  
  If rst.RecordCount > 0 Then
      ile = rst.RecordCount     'zapisz do zmiennej ile ile wierszy zostanie zwróconych
      wswyn.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst     'tutaj kopiujemy wyniki do zakładki z wynikami, począwszy do drugiego wiersza pierwszej kolumny
  End If
  ...

  to możesz odświeżać zakres istniejącego wykresu w taki sposób (wstaw pod koniec, przed komunikatem):

  Code:
  wswyn.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).XValues = wswyn.Range("A2:A" & ile + 1)    'A to kolumna z elementami osi X
  
  wswyn.ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Values = wswyn.Range("B2:B" & ile + 1)    'B to kolumna z w której są wartości odpowiadające kolumnie A

  MsgBox "Obliczenia zakończone", vbInformation + vbOKOnly, "Koniec"


  Podejrzyj plik.
 • #7
  qurek80
  Level 10  
  Raz jeszcze dzieki :) i powalcze troche z ta proba importu danych

  Dodano po 32 [minuty]:

  Utworzylem sobie arkusz excela (nazwijmy go "a") i w nim zrobilem przycisk, ktory otwiera sobie formularz
  "Private Sub CommandButton1_Click()


  Workbooks.Open ("C:\Documents and Settings\xyz\Desktop\team\tr2.xls")
  End Sub
  "
  Teraz mam pytanie drazac ten temat i poprzednie watki. Czy mozna zrobic tak aby pytal sie jaki plik xls ma otowrzyc? Druga sprawa czy mozna tak skonfigurwac wczesniejszy programik o sumowaniu komorek w ten sposob by z poziomu arkusza "a" dokonywal obliczen w arkuszu otwartym i zwracal dane do arkusza "a"?
 • #8
  marcinj12
  Level 40  
  Ja pisząc makra w VBA zawsze sobie deklaruję odwołanie do poszczególnych arkuszy, dzięki czemu łatwo można się później po nich poruszać.
  Robi się to w ten sposób:
  Code:
  Set wssg = ThisWorkbook.Worksheets("Strona główna")

  gdzie ThisWorkbook oznacza - jakże by inaczej ;), bieżący dokument Excela.

  Jeżeli otworzysz plik w ten sposób:
  Code:
  Set wb = Workbooks.Open ("C:\Documents and Settings\xyz\Desktop\team\tr2.xls") 
  
  Set wswynik = wb.Worksheets("Wynik")


  to pod wswynik będziesz miał odwołanie do zakładki o nazwie "Wynik" w otwartym pliku, więc pisząc
  Code:
  wssg.cells(1, 1) = "Cześć"

  i podpinając to do przycisku w innym arkuszu, będziesz pisał do arkusza w drugim pliku. Po wszystkim możesz otwarty plik zamknąć zapisując lub nie zmiany:
  Code:

  wb.Close savechanges:=True   'zamyka z zapisem zmian  Akurat mam pod ręką kod do otwierania okienka dialogowego: musisz tylko dodać referencję do Microsoft Office 12 Library (lub wcześniejszej wersji). Jeżeli pokombinujesz z ustawieniem odpowiednich nazw arkuszy, to możesz czytać dane z otwartego pliku (Set wsdane = wb.Worksheets("Dane")) a zwracać do bieżącego (Set wswynik = ThisWorkbook.Worksheets("Wynik")).

  Code:

  Private Sub CommandButton12_Click()
  Dim sciezka As String

  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
          .AllowMultiSelect = False
          .Filters.Clear
          .Filters.Add "Pliki Excel", "*.xls"
          .Filters.Add "Wszystkie pliki", "*.*"
          .FilterIndex = 1
          .InitialFileName = "C:\"
          .Show
   
          For lngCount = 1 To .SelectedItems.Count
              sciezka = .SelectedItems(lngCount)
          Next lngCount
  End With

  If sciezka <> "" Then
     Set wb = Workbooks.Open(sciezka)
     '.......dalsza część kodu
  End If

  End Sub
 • #9
  qurek80
  Level 10  
  Dzieki bardzo za pomoc raz jeszcze. Probowalem pokomilowac co niec i zrobilem sobie arkusz z dwoma przyciskami.
  Kod wyglada nastepujaco
  "
  Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim sciezka As String

  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  .AllowMultiSelect = False
  .Filters.Clear
  .Filters.Add "Pliki Excel", "*.xls"
  .Filters.Add "Wszystkie pliki", "*.*"
  .FilterIndex = 1
  .InitialFileName = "C:\"
  .Show

  For lngCount = 1 To .SelectedItems.Count
  sciezka = .SelectedItems(lngCount)
  Next lngCount
  End With

  If sciezka <> "" Then
  Set wb = Workbooks.Open(sciezka) '.......dalsza cze;s'c' kodu
  End If

  End Sub


  Private Sub CommandButton2_Click()
  Dim conn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset

  Set wssg = wb.Worksheets("Sheet1") 'nazwa arkusza z danymi
  Set wswyn = ThisWorkbook.Worksheets("Wyniki") 'nazwa arkusza gdzie maja; zostac' umieszczone wyniki

  On Error Resume Next
  wssg.ShowAllData
  wswyn.ShowAllData
  wswyn.Range("A2:B65536").ClearContents 'czyssci pole przed wstawieniem nowego wyniku
  On Error GoTo 0

  On Error GoTo open_err
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & "; Extended Properties=Excel 8.0;"
  On Error GoTo 0


  Set rst = New ADODB.Recordset

  Sql = "SELECT [Activity], SUM([hours]) FROM [Dane$] GROUP BY [Activity] ORDER BY [Activity]" 'zapytanie SQL - Dane$ to nazwa zak?a;daki z danymi, ze znakiem $ na kon'cu, a ID klienta i Godzin - to (obowia;zkowe) tytu?y kolumn z których pobierane sa; dane

  On Error GoTo sql_err
  rst.Open Sql, conn, adOpenStatic
  On Error GoTo 0

  If rst.RecordCount > 0 Then
  wswyn.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst 'tutaj kopiujemy wyniki do zak?adki z wynikami, pocza;wszy do drugiego wiersza pierwszej kolumny
  End If

  rst.Close
  Set rst = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing

  MsgBox "Job done", vbInformation + vbOKOnly, "Koniec"

  Exit Sub
  sql_err:
  MsgBox "Blad SQL: " & Err.Description, vbCritical, "Blad SQL"
  Exit Sub

  open_err:
  MsgBox Err.Description, vbCritical, "Blad otwarcia bazy"

  End Sub

  "
  Na koniec dostaje Error 424 i nie bardzo wiem o co mu chodzi.

  Probowalem w arkuszu nr 1. zrobic tak aby przy po mocy Set wssg = wb.Worksheets("Sheet1") czytal dane z otwartego (za pomoca pierwszej czesci kodu) arkusza czytal dane, ale chyba cos mi nie wyszlo.
  Jak to poprawic?
 • Helpful post
  #10
  marcinj12
  Level 40  
  Dzieje się tak, ponieważ każda zmienna jest domyślnie widoczna tylko w obrębie danej procedury.
  Nie możesz w CommandButton1_Click() przypisać Set wb = Workbooks.Open(sciezka), a próbować ją odczytać w innej: CommandButton2_Click().

  Żeby nie kombinować ze zmiennymi globalnymi:
  1. Albo w CommandButton1_Click() w miejscu komentarza '.......dalsza część kodu wstaw CAŁY kod z CommandButton2_Click: wtedy nie będziesz potrzebował drugiego przycisku, cała akcja wykona się po wybraniu pliku,

  2. Albo do procedury Private Sub CommandButton2_Click() przekazujesz np. ścieżkę pliku do otwarcia, przenosisz do niej otwarcie pliku. Nie ma sensu podpinać jej do przycisku, więc zmieniłem też jej nazwę:

  Code:

  Private Sub WykonajObliczenia(sciezka as string)
  Dim conn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset

  If sciezka <> "" Then
      Set wb = Workbooks.Open(sciezka)
  End If

  Set wssg = wb.Worksheets("Sheet1") 'nazwa arkusza z danymi
  Set wswyn = ThisWorkbook.Worksheets("Wyniki") 'nazwa arkusza gdzie maja; zostac' umieszczone wyniki

  On Error Resume Next
  wssg.ShowAllData
  wswyn.ShowAllData
  wswyn.Range("A2:B65536").ClearContents 'czyssci pole przed wstawieniem nowego wyniku
  On Error GoTo 0

  On Error GoTo open_err
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & "; Extended Properties=Excel 8.0;"
  On Error GoTo 0


  Set rst = New ADODB.Recordset

  Sql = "SELECT [Activity], SUM([hours]) FROM [Dane$] GROUP BY [Activity] ORDER BY [Activity]" 'zapytanie SQL - Dane$ to nazwa zak?a;daki z danymi, ze znakiem $ na kon'cu, a ID klienta i Godzin - to (obowia;zkowe) tytu?y kolumn z których pobierane sa; dane

  On Error GoTo sql_err
  rst.Open Sql, conn, adOpenStatic
  On Error GoTo 0

  If rst.RecordCount > 0 Then
  wswyn.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst 'tutaj kopiujemy wyniki do zak?adki z wynikami, pocza;wszy do drugiego wiersza pierwszej kolumny
  End If

  rst.Close
  Set rst = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing

  MsgBox "Job done", vbInformation + vbOKOnly, "Koniec"

  Exit Sub
  sql_err:
  MsgBox "Blad SQL: " & Err.Description, vbCritical, "Blad SQL"
  Exit Sub

  open_err:
  MsgBox Err.Description, vbCritical, "Blad otwarcia bazy"

  End Sub


  a wywołujesz ją tak: w CommandButton1_Click() w miejscu komentarza:
  '.......dalsza część kodu wywołujesz procedurę poleceniem:
  Code:
  Call WykonajObliczenia(sciezka)
 • #11
  qurek80
  Level 10  
  To teraz caly kod wyglada tak
  "Private Sub CommandButton1_Click()
  Dim sciezka As String

  With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  .AllowMultiSelect = False
  .Filters.Clear
  .Filters.Add "Pliki Excel", "*.xls"
  .Filters.Add "Wszystkie pliki", "*.*"
  .FilterIndex = 1
  .InitialFileName = "C:\"
  .Show

  For lngCount = 1 To .SelectedItems.Count
  sciezka = .SelectedItems(lngCount)
  Next lngCount
  End With

  If sciezka <> "" Then
  Set wb = Workbooks.Open(sciezka)
  Call WykonajObliczenia(sciezka) ' odwolanie do nastepnej funkcji
  End If

  End Sub

  Private Sub WykonajObliczenia(sciezka As String)
  Dim conn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset

  If sciezka <> "" Then
  Set wb = Workbooks.Open(sciezka)
  End If

  Set wssg = wb.Worksheets("Sheet1") 'nazwa arkusza z danymi
  Set wswyn = ThisWorkbook.Worksheets("Wyniki") 'nazwa arkusza gdzie maja; zostac' umieszczone wyniki

  On Error Resume Next
  wssg.ShowAllData
  wswyn.ShowAllData
  wswyn.Range("A2:B65536").ClearContents 'czyssci pole przed wstawieniem nowego wyniku
  On Error GoTo 0

  On Error GoTo open_err
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & "; Extended Properties=Excel 8.0;"
  On Error GoTo 0


  Set rst = New ADODB.Recordset

  Sql = "SELECT [Activity], SUM([hours]) FROM [Sheet1$] GROUP BY [Activity] ORDER BY [Activity]" 'zapytanie SQL - Dane$ to nazwa zak?a;daki z danymi, ze znakiem $ na kon'cu, a ID klienta i Godzin - to (obowia;zkowe) tytu?y kolumn z których pobierane sa; dane

  On Error GoTo sql_err
  rst.Open Sql, conn, adOpenStatic
  On Error GoTo 0

  If rst.RecordCount > 0 Then
  wswyn.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst 'tutaj kopiujemy wyniki do zak?adki z wynikami, pocza;wszy do drugiego wiersza pierwszej kolumny
  End If

  rst.Close
  Set rst = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing

  MsgBox "Job done", vbInformation + vbOKOnly, "Koniec"

  Exit Sub
  sql_err:
  MsgBox "Blad SQL: " & Err.Description, vbCritical, "Blad SQL"
  Exit Sub

  open_err:
  MsgBox Err.Description, vbCritical, "Blad otwarcia bazy"

  End Sub"

  Otwiera plik, proboje wykonac obliczenia ale dostaje blad SQL: No value given for one or more required parameters. No i stoi i nie wiem co dalej.
 • #12
  marcinj12
  Level 40  
  Jak wstawiasz kod używaj znaczników [ Code ] :)

  Trochę Cię nie zrozumiałem, jeżeli chcesz tylko POBIERAĆ dane z pliku-źródła, nie musisz go nawet otwierać... usuń wszystkie fragmenty kodu odpowiedzialne za otwarcie pliku, a w miejscu gdzie łączysz się z plikiem:
  Code:

  On Error GoTo open_err
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & "; Extended Properties=Excel 8.0;"
  On Error GoTo 0

  zamień ThisWorkbook.FullName na sciezka, gdzie sciezka jest przekazanym do procedury parametrem z pełną ścieżką dostępu do pliku z którego pobierasz dane. W ten sposób połączysz się z wybranym plikiem - tylko upewnij się że nazwy arkuszy i pól się zgadzają...
 • #13
  qurek80
  Level 10  
  Super :) Dziala rewelacja, szczerze to wykorzystalem
  <code>
  On Error GoTo open_err
  Set conn = New ADODB.Connection
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & "; Extended Properties=Excel 8.0;"
  On Error GoTo 0
  </code>

  I dziala.

  Dodano po 59 [minuty]:

  Dzieki bardzo za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanko- probowalem samemu dopisujac jeszcze jedna linijke do miejsca gdzie jest sumowanie godzin do projektow. Probowalem dodac linijke aby tez sumowal pracownikow, ktorzy zajmowali sie danymi projektami i SQL wyrzucil blad.
  Ogolnie plik, na ktorym dokonywane sa akcje sklada sie z kilku kolumn- jest ID klienta, sa godziny i sa pracownicy ktorzy pracowali dla danego klienta (kolumna ma etykietke SIGN).
  Czy do wynikow mozna dodac jeszcze pare kolumn w ktorych widac by bylo ile dany pracownik spedzil nad danym klientem?

  Probowalem tez stworzyc nowy ADODB recordset ale to tez nic nie dalo
 • Helpful post
  #14
  marcinj12
  Level 40  
  Za wybieranie rekordów odpowiada zapytanie SQL, w tym kodzie to fragment:
  Code:
  Sql = "SELECT [ID klienta], SUM([Godzin]) FROM [Dane$] GROUP BY [ID klienta] ORDER BY [ID klienta]"

  Jeżeli chcesz dodać kolumnę o nazwie SIGN i grupować najpierw po ID klienta, a później po niej, napisz:
  Code:
  Sql = "SELECT [ID klienta], [SIGN], SUM([Godzin]) FROM [Dane$] GROUP BY [ID klienta], [SIGN] ORDER BY [ID klienta], [SIGN]"

  W GROUP BY podajesz w jakiej kolejności ma grupować (dla sumy musisz podać wszystkie kolumny których nie sumujesz), w ORDER BY - w jakiej kolejności chcesz sortować wynik. Poczytaj na google dla hasła: SQL SELECT.
  PS. Nazwy kolumn muszą być w pierwszym wierszu i nie możesz mieszać typów, np. w kolumnie z godzinami (liczba) wpisać (tekst) N/D albo "brak"!
 • #15
  qurek80
  Level 10  
  Dzieki za info. Juz wczesniej udalo mi sie wykombinowac to sortowanie. Tak jak piszesz to sortuje w ten sposob ze wypisuje
  ID klienta Hours total| employee hours| employee hours
  D21111 10 aaaa 5 bbbb 3 dddd 2

  probowalem to zrobic tak
  <code>
  Sql = "SELECT [Activity],[SIGN], SUM([hours]) FROM [Sheet1$] GROUP BY [Activity], [SIGN] ORDER BY [Activity], [SIGN]"
  </code>

  tylko ze wyrzuca to tak
  D21111 aaaa 2
  D21111 bbbb 3
  D21111 cccc 4
 • #16
  marcinj12
  Level 40  
  qurek80 wrote:
  Dzieki za info. Juz wczesniej udalo mi sie wykombinowac to sortowanie. Tak jak piszesz to sortuje w ten sposob ze wypisuje
  ID klienta Hours total| employee hours| employee hours
  D21111 10 aaaa 5 bbbb 3 dddd 2

  probowalem to zrobic tak
  <code>
  Sql = "SELECT [Activity],[SIGN], SUM([hours]) FROM [Sheet1$] GROUP BY [Activity], [SIGN] ORDER BY [Activity], [SIGN]"
  </code>

  tylko ze wyrzuca to tak
  D21111 aaaa 2
  D21111 bbbb 3
  D21111 cccc 4

  Nie rozumiem o co chodzi :)
  To co dostałeś jest OK - najpierw masz pogrupowane po activity (D21111), potem po użytkowniku (SIGN), i dla każdego użytkownika przypisanego do danej Activity masz sumę z ilości godzin. W czym więc problem?
 • #17
  qurek80
  Level 10  
  Zeby activity wyrzucal raz a obok w kolejnych rzedach wypisywal urzytkownikow, ktorzy pracowali nad tym klientem przez ilosc godzin i tu kobinowalem roznie i na ogol dostaje error

  Dodano po 1 [minuty]:

  czyli aby bylo 21111 10 aaa 5 bbb 3 ccc 2. Nie wiem czy takie cos jest mozliwe
 • Helpful post
  #18
  marcinj12
  Level 40  
  qurek80 wrote:

  czyli aby bylo 21111 10 aaa 5 bbb 3 ccc 2. Nie wiem czy takie cos jest mozliwe

  Hmmm, teraz już będzie trudniej ;)
  Na szczęście Excel i VBA oferują coś a'la tabelki przestawne. Zmień zapytanie SQL na
  Code:
  Sql = "TRANSFORM [SIGN] & "" "" & Sum([hours]) " & _
  
  "SELECT [Activity], Sum([hours]) " & _
  "FROM [Sheet1$] " & _
  "GROUP BY [Activity] " & _
  "PIVOT [SIGN]"

  to Ci zarobi coś takiego - jak widzisz, jeżeli osoba aaa nie wystąpi w drugim projekcie, pole będzie puste, tak samo jak osoby ccc i ddd dla projektu 1:
  Code:

  D21111   |   3   |   aaa 2   |   bbb 1   |       
  D21112   |   6   |           |   bbb 2   |   ccc 2   |   ddd 2

  A jeżeli ma nie być tych luk - zmień
  Code:
  wswyn.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst

  na
  Code:

  i = 2
  While Not rst.EOF   'dla każdego wiersza wyniku
      wswyn.Cells(i, 1) = rst.Fields(0)   'wypisz activity   
      wswyn.Cells(i, 2) = rst.Fields(1)   'wypisz total hours
      kol = 3   'kolumna od której zaczynamy wstawianie
      For j = 2 To rst.Fields.Count - 1    'dla wybranego wiersza z recordset'a, począwszy od kolumny 3
          If rst.Fields(j) <> " " Then   'jeżeli wartość w tej kolumnie nie jest równa " " - to jeśli w SQLu używamy złączania w TRANSFORM... "" ""
              wswyn.Cells(i, kol) = rst.Fields(j)    'wypisz niepustą wartość
              kol = kol + 1    '...i przejdź na następną kolumnę
          End If
      Next j
      i = i + 1
      rst.MoveNext   'kolejny wiersz z recordset'a
  Wend
 • #19
  qurek80
  Level 10  
  Super, uzlem tego drugiego sposobu (bez luk), a jak go sformatowac coby liczby (hours) wystawial w odzielnej komorce obok sign? i to chyba juz ostatnie moje pytanie :)
 • #20
  marcinj12
  Level 40  
  Oj, chłopie :D Kilka postów wcześniej sam rozdzieliłeś pionową kreską przykład tak, jakby te wartości miały być w jednej komórce...

  Akurat nie wiem jak by to można zrobić w jednym zapytaniu, więc rozbiłem je na dwa ;)

  1. Zmień zapytanie SQL na:
  Code:
  Sql = "SELECT [Activity], SUM([hours]) FROM [Dane$] as A GROUP BY [Activity] ORDER BY [Activity]"

  to Ci wybierze tylko niepowtarzające się wartości [Activity] i dla każdej z nich "total hours"

  2. Teraz, dla każdego wiersza z [Activity] można w podobny sposób wybrać użytkowników i godziny przypisanych do danej [Activity], a następnie wiersze z tego wyniku przekształcić w kolumny. Zmień fragment:
  Code:

  If rst.RecordCount > 0 Then
      ile = rst.RecordCount
           
      Set rst2 = New ADODB.Recordset      'drugi recordset
     
      wiersz = 2  'wiersz od którego zaczynamy wstawianie wyników
      While (Not rst.EOF) And (wiersz < 65536)   
          'wstaw [Activity] i jej "total hours"
          wswyn.Cells(wiersz, 1) = rst.Fields(0)
          wswyn.Cells(wiersz, 2) = rst.Fields(1)
         
          '----- drugie podzapytanie bazujące na wynikch z pierwszego
          Sql2 = "SELECT [SIGN], Sum([hours]) FROM [Dane$] WHERE [Activity] = '" & rst.Fields(0) & "' GROUP BY [SIGN]"
          On Error GoTo sql_err
              rst2.Open Sql2, conn, adOpenStatic
          On Error GoTo 0
         
          kol = 3     'kolumna od której zaczynamy wypisywanie [SIGN1] [hours1] [SIGN2] [hours2] ...
          While (Not rst2.EOF) And (kol < 255)
              wswyn.Cells(wiersz, kol) = rst2.Fields(0)
              wswyn.Cells(wiersz, kol + 1) = rst2.Fields(1)
              kol = kol + 2
              rst2.MoveNext
          Wend
          rst2.Close
          '---------
         
          wiersz = wiersz + 1
          rst.MoveNext
      Wend
     
      Set rst2 = Nothing
  End If

  rst.Close
  Set rst = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing


  W razie wątpliwości - podejrzyj plik.
  Pozdrawiam i powodzenia :)
 • #21
  qurek80
  Level 10  
  Dzieki bardzo za cala pomoc :-). Moj szef jest very happy.
 • #22
  qurek80
  Level 10  
  A jednak jeszcze jedno pytanie. Czy mozna na funckji select wymusic tak aby wyswietlala wyniki od najwiekszego do najmniejszego?
  Tzn teraz wyswietla tak
  D1111 | 9| aaa |3| bbb |2| ccc |4| a czy moglby wyswietlac
  D1111 |9| ccc |4| aaa |3| bbb |2|
 • #23
  marcinj12
  Level 40  
  Tak, można :)
  Służy do tego klauzula ORDER BY [nazwa_pola] ASC | DESC (asc=rosnąco, desc=malejąco):
  czyli jeśli drugie zapytanie zapiszesz tak:
  Code:

  Sql2 = "SELECT [SIGN], Sum([hours]) FROM [Dane$] WHERE [Activity] = '" & rst.Fields(0) & "' GROUP BY [SIGN] ORDER BY Sum([hours]) DESC, [SIGN] ASC"

  ta najpierw będzie sortowało wynik po sumie(godzin) malejąco, a następnie po [SIGN] rosnąco.