Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zmywarka Zanussi ZDT40 - sygnały dźwiękowe

27 Oct 2009 22:52 2738 8
 • #1
  Anonymous
  Level 1  
 • #2
  yrmark
  Level 20  
  Witam nie wszystkie zmywarki posiadają sygmał dźwiękowy,podaj model albo PNC
  pozdrawiam
 • #3
  Anonymous
  Level 1  
 • Helpful post
  #4
  yrmark
  Level 20  
  SOI/TD 2005-2 PR 599 24/32 36 83-66
  10.2 BrzKczyk
  BrzMczyk jest urzBdzeniem emitujBcym sygna)y akustyczne, które informujB o zakoEczeniu
  programu lub sygnalizujB sytuacjK alarmowD. Sygna)y moPna wy)BczyO przez odpowiedni
  B kombinacjM przycisków:
  1. UrzBdzenie w)BczyO przyciskiem S0.
   Ewentualnie skasowaO ustawiony program, naciskajBc przycisk S2 przynajmniej
  przez 3 sekundy.
   Dioda LED „Koniec programu” miga.
   ZaKwiecB siM diody LED soli / Krodka nab)yszczajBcego, jeKli wystMpujB.
  2. WcisnBO i przytrzymaO przycisk S2 (odpowiednia dioda zaKwieci siM) do momentu, aP:
   dioda LED L2 zacznie migaO;
   dioda LED L3 bMdzie podKwietlona w sposób sta)y;
   wy)BczB siM diody LED soli / Krodka nab)yszczajBcego, jeKli wystMpujB.
  3. NacisnBO przycisk S2, zanim dioda LED L3 wy)Bczy siM.
   dioda LED L2 zaKwieci siM;
   dioda LED L3 miga.
  4. ZaczekaO do momentu, aP LED L2 wy)Bczy siM.
   Dioda LED „Koniec programu” wskazuje, czy funkcja jest aktywna, czy teP jest nieaktywna.
  5. NacisnBO przycisk S2.
   Dioda LED „Koniec programu” wskazuje nowy stan funkcji.
  11. MENU SERWISOWE
  Za pomocB tej procedury moPna ustawiO serwisowy system testowy.
  W celu aktywowania funkcji nalePy wykonaO nastMpujBce czynnoKci:
  1. WcisnBO i przytrzymaO przycisk S2.
  2. NacisnBO przycisk S0, aby w)BczyO urzBdzenie.
   Dioda LED L2 miga.
   Diody LED L3 i L4 zaKwiecB siM.
  Po wybraniu tej funkcji moPna:
  • OdczytywaO i kasowaO alarmy.
  • PrzeprowadzaO kontrolM funkcyjnB róPnych komponentów urzBdzenia.
  • UruchomiO program testowy.

  Proszę o edycję tekstu!
  <skryn>
 • #5
  Anonymous
  Level 1  
 • Helpful post
  #6
  wersion
  Level 14  
  witam zmywarka ta ma, czy też powinna mieć sygnał dźwiękowy który słychać na zakończenie programu lub błędu LED. Błąd ten słychać wraz z migającą diodą "strzałką".Można sprawdzić czy sygnał ten działa wykonując reset błędów
 • #7
  Anonymous
  Level 1  
 • Helpful post
  #8
  wersion
  Level 14  
  witam błąd musi się pojawić. W przypatku braku poboru wody będzie to błąd LED1, a gdy zakręcisz zawór w trakcie poboru wody będzie to LED15 czyli błąd czasu napełniania(hydrostat) na każdy z tych błędów trzeba troszke poczekać nawet do 10 min. pozdrawiam
 • #9
  Anonymous
  Level 1