Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku

migol21 30 Oct 2009 13:30 310061 0
Optex
 • Postaram się tu opisać najbardziej znane atrybuty S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) oraz czym można je odczytać.

  Temat ten jest przeznaczony dla osób poszukujących wyjaśnienia atrybutów S.M.A.R.T.-a i sposobu jego odczytania.


  S.M.A.R.T to technologia raportowania parametrów dysku twardego potrzebnych do analizy jego stanu. Dzięki niemu możemy monitorować co dzieje się z dyskiem . Czy jest on w dobrym stanie czy też występują problemy w jego pracy i należy się zastanowić nad jego wymianą lub przynajmniej zabezpieczeniem danych.

  Atrybuty S.M.A.R.T.

  Atrybut ID 01 ( 01 )
  Raw Read Error Rate

  Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Wysokie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 02 ( 02 )
  Throughput Performance

  Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.
  Krytyczny: Nie (Im większa wartość tym lepiej nie powinien się zmniejszać)

  Atrybut ID 03 ( 03 )
  Spin Up Time

  Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 04 ( 04 )
  Start/Stop Mount (Number of spin-up times)

  Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 05 ( 05 )
  Reallocated Sectors Count

  Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 06 ( 06 )
  Read Channel Margin

  Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 07 ( 07 )
  Seek Error Rate

  Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii 7200.11 ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 08 ( 08 )
  Seek Time Performance

  Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie (Im wyższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 09 ( 09 )
  Power-On Hours

  Ilość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 10 ( 0A )
  Spin Retry Count (Spin-up retries)

  Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska.
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 11 ( 0B )
  Recalibration Retries

  Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 12 ( 0C )
  Device Power Cycle Mount (Start/stop count)

  Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 13 ( 0D )
  Soft Read Error Rate

  Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 183 (B7)
  SATA Downshift Error Count

  Parametr informacyjny używany przez wielu producentów dysków.Najczęściej używany u producenta Western Digital i Samsung. Może on być wynikiem starzenia się dysku lub/i o problemach z podzespołami elektromechanicznymi. Nie wskazuje bezpośrednio awarii. Przy zwiększającym się parametrze zaleca się tworzenie regularnych kopii i monitorowanie dysku.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 184 ( B8 )
  End-to-End Error

  Ten atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje ,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy.
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 185 ( B9 )
  Head Stability

  Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
  Stabilizacja głowicy.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 186 ( BA )
  Induced Op-Vibration Detection

  Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
  Detekcja wzrostu wibracji indukcyjnych.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut ID 187 ( BB )
  Reported UNC Error

  Ilość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC .
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 188 ( BC )
  Command Timeout

  Ilość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.)
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 189 ( BD )
  High Fly Writes

  Technologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 190 ( BE )
  Airflow Temperature

  W dyskach WDC (Temperatura otoczenia (powietrza))
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
  UWAGA : Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST3802110A wartość prawidłowa jest równa 100

  Atrybut ID 191 ( BF )
  G-sense error rate

  Częstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek).
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 192 ( C0 )
  Power-off retract count

  Ilość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 193 ( C1 )
  Load/Unload Cycle Count

  Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Niektóre dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 194 ( C2 )
  HDA Temperature

  Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (w stopniach C).
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 195 ( C3 )
  Hardware ECC Recovered

  Częstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC .
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 196 ( C4 )
  Reallocation Event Count

  Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane.
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 197 ( C5 )
  Current Pending Sector Count

  Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany.
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 198 ( C6 )
  Uncorrectable Sector Mount (Offline scan UNC sectors)

  Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 199 ( C7 )
  UltraDMA CRC Error Count

  Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut ID 200 ( C8 )
  Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)

  Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 201 ( C9 )
  Off-track errors Mount

  Krytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej)
  Krytyczny: Tak (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 202 (CA)
  Data Address Mark errors

  Liczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy).
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 203 (CB)
  Run Out Cancel

  Liczba błędów ECC
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 204 (CC )
  Soft ECC Correction

  Liczba błędów poprawionych przez oprogramowanie ECC
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 205 (CD )
  Thermal Asperity Rate (TAR)

  Liczba błędów spowodowanych wysoką temperaturą
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 206 (CE)
  Flying Height

  Wysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem)
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 207 (CF)
  Spin High Current

  Ilość energii (prąd rozruchowy) potrzebna do rozkręcenia dysku.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 208 (D0)
  Spin Buzz

  Liczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym.)
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 209 (D1)
  Offline Seek Performance

  Określenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offline
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 211 (D3)
  Vibration During Write

  Wibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje).
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 212 (D4)
  Shock During Write

  Wstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia).
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 220 (DC)
  Disk Shift
  Przesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 221 (DD)
  G-Sense Error Rate

  Ilość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 222 (DE) Loaded Hours
  Czas użycia akutatora głowic magnetycznych spowodowany normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 223 (DF)
  Load/Unload Retry Count

  Czas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 224 (E0)
  Load Friction

  Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku)
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 225 (E1)
  Load/Unload Cycle Count

  Łączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 226 (E2)
  Load 'In'-time

  Całkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania)
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 227 (E3)
  Torque Amplification Count

  Ilość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 228 (E4)
  Power-Off Retract Cycle

  Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybuty 230 (E6)
  GMR Head Amplitude

  Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 231 (E7)
  Temperature

  Temperatura Dysku
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybut 240 (F0)
  Head Flying Hours

  Czas w jakim głowica jest pozycjonowana.
  Czas pozycjonowania głowicy
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 241 (F1)
  Total LBA-s Written

  Całkowita liczba zapisanych sektorów. (Parametr WD)
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 242 (F2)
  Total LBA-s Read

  Całkowita liczba odczytanych sektorów. (Parametr WD)
  Krytyczny: Nie

  Atrybut 250 (FA)
  Read Error Retry Rate

  Częstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Atrybyt 254 (FE)
  Free Fall Protection

  Ilość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do wykrywania monitorowanych przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. Patent
  Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)

  Odczytanie atrybutów S.M.A.R.T.

  Programy

  Programów jest naprawdę sporo. Dlatego przytoczę tu tylko nieliczne.

  Victoria - Dobrze opisane parametry nie odczytuje z dysków podłączonych przez USB i SCSI.
  MHDD - Działa z startowego medium kiedy nie można uruchomić dysk w Windows nie odczytuje z dysków USB i SCSI.
  Crystal Disk Info - Odczytuje dysku USB i SCSI działa pod Windows z Windows 7 włącznie.
  HDDScan - Odczytuje z dysków USB i SCSI działa pod Windowsem.
  Smart mon tools - Odczytuje S.M.A.R.T. w systemach Linux

  Odczyt i umieszczenie na forum

  Victoria
  W zakładce SMART przyciskamy przycisk "Get SMART" lub F9 lub prawy przycisk myszki i "Get SMART". Następnie klikamy prawy przycisk myszki i i wybieramy "Copy ALL to Clipbard" Tak skopiowane parametry umieszczamy w wiadomości. Można oczywiście robić również zrzuty ekranu.
  S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku

  MHDD
  Po wybraniu dysku wciskamy klawisz F8. Po wyświetleniu możemy zrobić zdjęcie lub jeśli uruchamialiśmy z dyskietki powinny się zapisać w pliku log-a na dyskietce.
  S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku

  Crystal Disk Info
  Wynik po wybraniu dysku możemy umieścić po przez zrzut ekranu i umieszczenie obrazka.Wartość RAW jest podawana w systemie HEX.
  S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku

  HDDScan
  Wynik po wybraniu dysku możemy umieścić po przez zrzut ekranu i umieszczenie obrazka.Wartość RAW jest podawana w systemie HEX.
  S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku

  Smart mon tools
  Ściągasz i instalujesz w linuxie.
  Komendy do odczytu musi wydawać użytkownik z prawami root-a.

  smartctl -a on /dev/hda <- sprawdza czy SMART jest włączony lub włącza jeśli wyłączony 

  smartctl -A /dev/hda <- oddaje log SMART.


  Z zapisem do pliku txt:

  smartctl -A /dev/hda > /home/uzytkownik/smart.txt

  gdzie

  hda - dysk z którego chce się odczytać S.M.A.R.T.
  /home/uzytkownik/smart.txt - ścieżka gdzie ma być zapisany plik z wynikami.  Każdy atrybut S.M.A.R.T posiada zestaw właściwości RAW, Threshold, Worst, Value. Konkretna wartość Threshold jest przypisana do konkretnego atrybutu. Kiedy wartość RAW spadnie poniżej progu jest to monitorowane jako usterka. Niektóre atrybuty uważane są za krytyczne a niektóre tylko informacyjne nie muszą one świadczyć o awarii dysku.

  Wartość RAW - RAW (Hex)
  Wartości atrybutów - To na podstawie wyniku tego parametru atrybutu dowiadujemy się o obecnym stanie dysku. Pokazuje on surowy wynik np. dla atrybutu 5 jest to ilość realokowanych sektorów.
  Próg - Threshold
  Jest to najniższy limit wartości różnych atrybutów. SMART porównuje wartości atrybutów z progami do identyfikacji awarii. Liczba określająca próg jest określana przez producenta urządzenia. Próg jest ustawiony fabrycznie przez producenta urządzenia i nie zmienia się.
  Najgorszy - Worst
  To najgorsza odnotowana wartość atrybutu, która wystąpiła do tej pory. (Najniższa odnotowana wartość Value)
  Bieżący - Value
  Wartość może być przyjmowana 1-100 ale są atrybuty ,które przyjmują inne wartości. Urządzenie porównuje wartości atrybutów z progami. Kiedy wartości atrybutów są większe niż progi, urządzenie działa normalnie. (Kiedy Value jest poniżej Threshold świadczy to o awarii choć nie jest to warunek konieczny).

  Zgodnie z regulaminem tego działu ewentualne uwagi proszę przesyłać na PW.


  UWAGA !! : Nowe parametry dla dysków SSD w plikach załączników.
  W tym są parametry takie jak np.


  170
  171
  172
  174
  175
  177
  179
  180
  181 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
  182
  210
  230 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
  231 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
  232
  233 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
  234
  235
  240 - Zależne od producenta lub rodzaju dysku lub obydwóch
  249


  Są też inne opisy dotyczące tych samych parametrów w zależności od producenta czy rodzaju dysku np. SSD Kingston a HDD klasyczny.

  Dla Micron - Link
  elektroda
  Oraz dla Kingstona - Link
  elektroda
  Oraz dla Intela 520 - Link
  Oraz dla Intela 530 - Link
  Oraz dla Intela 530 (M.2) - Link
  elektroda

  Samsung - Link oraz Link

  Przykładowy ekran SMART-a z OCZ :
  S.M.A.R.T Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku

  Strona z programem do OCZ-tów.
  Program OCZGuru :
  http://ocz.com/ssd-guru
  Strona do pobierania oprogramowania dla OCZ :
  http://ocz.com/consumer/download
  Samsung Magician - optymalizacja SSD Samsunga
  Link
  Strona z firmware i programem :
  Link

  Źródła:
  http://www.smart.internetowo.net.pl/index.php?page=atrybuty-s-m-a-r-t
  http://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis,_and_Reporting_Technology
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4917728#4917728
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic868490.html
  http://www.ntfs.com/disk-monitor-smart-attributes.htm
  http://smartlinux.sourceforge.net/smart/attributes.php
  http://www.hdsentinel.com/help/en/56_attrib.html
  http://www.ariolic.com/smart/glossary.htm
  http://download.intel.com/newsroom/kits/ssd/pdfs/intel_ssd_520_product_spec_325968.pdf
  http://media.kingston.com/support/downloads/MKP_306_SMART_attribute.pdf
  http://www.micron.com/-/media/Documents/Products/Technical%20Note/Solid%20State%20Storage/tnfd21_m500-mu02_smart_attributes.pdf
  About Author
  migol21
  HDD Recovery specialist
  Offline 
  Seagate Partner
  DMDE Polska
  Elektroda FAQ
  Has specialization in: Starszy Specjalista Informatyk, Starszy Administrator Serwerów i Sieci Komputerowy
  migol21 wrote 10064 posts with rating 406, helped 1252 times. Live in city kraków. Been with us since 2007 year.
 • Optex