Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Udostępnianie Internetu z XP do Visty

Zakol_ 01 Nov 2009 12:11 3312 4
 • #1
  Zakol_
  Level 10  
  Cel:
  Połączenie PC (host z internetem Netii, XP) z laptopem (klient, Vista) przez sieć WLAN i udostępnienie internetu do laptopa.

  Konfiguracja:
  PC: Gigabyte 802.11g PCI WLAN Card (karta sieciowa z opcją AP)
  Laptop: Intel WiFi Link 5100AGN

  Problem:
  Po połączeniu PC z laptopem komputery widzą się w sieci, działa udostępnianie plików, widać pingi. Vista w laptopie nie widzi połączenia internetowego.

  Podjęte działania:
  PC tworzy sieć jako AP (za pomocą "Gigabyte SoftAP Utility"), połączenie otwarte bez szyfrowania, ma włączone udostępnianie połączenia internetowego. Wyłączone firewalle oraz zapory w obu komputerach, laptop uzyskuje IP automatycznie, PC ma w ustawieniach wifi ustawione IP 192.168.0.1 oraz DNSy Netii; próbowałem też połączenia Ad-Hoc i komputery również łączą się, pingują i widzą nawzajem pliki, internetu w dalszym ciągu brak.

  Proszę o w miarę możliwości fachową poradę. Odpowiedzi typu `było`, `poszukaj`, `użyj google` nie są żadną pomocą, bo piszę na forum dopiero w ostateczności, po wypróbowaniu wszystkich znalezionych metod.

  PC: ipconfig /all
  Quote:
  Konfiguracja IP systemu Windows

  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : private-1046845
  Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
  Routing IP włączony . . . . . . . : Tak
  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak

  Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 2:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis . . . . . . . . . . . . . . : Gigabyte 802.11g PCI WLAN Card #2
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0F-EA-84-EF-CD
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 2002:4dfe:510f:4:411a:d400:e76e:25ff

  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 2002:4dfe:510f:4:20f:eaff:fe84:efcd
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fec0::4:20f:eaff:fe84:efcd%2
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::20f:eaff:fe84:efcd%4
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 213.241.79.37
  83.238.255.76
  fec0:0:0:ffff::1%2
  fec0:0:0:ffff::2%2
  fec0:0:0:ffff::3%2

  Karta PPP Netia:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 77.254.81.15
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 77.254.81.15
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 213.241.79.37
  83.238.255.76
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

  Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

  Karta tunelowa 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis . . . . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4D-FE-51-0F
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 2002:4dfe:510f::4dfe:510f
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
  fec0:0:0:ffff::2%1
  fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

  Karta tunelowa Automatic Tunneling Pseudo-Interface:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : C0-A8-00-01
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
  fec0:0:0:ffff::2%2
  fec0:0:0:ffff::3%2
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

  Karta tunelowa Automatic Tunneling Pseudo-Interface:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 4D-FE-51-0F
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:77.254.81.15%2
  Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
  fec0:0:0:ffff::2%1
  fec0:0:0:ffff::3%1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


  Laptop: ipconfig /all
  Quote:
  Konfiguracja IP systemu Windows

  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Zakol-PC
  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Mieszany
  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : mshome.net

  Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : mshome.net
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-22-FA-FC-22-0C
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2002:4dfe:510f:4:c96e:7eca:e81f:c54d(Pref
  erowane)
  Adres IPv6 lokacji lokalnej . . . : fec0::4:c96e:7eca:e81f:c54d%1(Preferowane
  )
  Tymczasowy adres IPv6 . . . . . . : 2002:4dfe:510f:4:e8f8:1b1:8b6f:43aa(Prefe
  rowane)
  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c96e:7eca:e81f:c54d%12(Preferowane)

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.119(Preferowane)
  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 1 listopada 2009 11:07:42
  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 8 listopada 2009 11:47:45
  Brama domyślna. . . . . . . . . . : fe80::20f:eaff:fe84:efcd%12
  192.168.0.1
  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

  Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:

  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-2C-DE-34-4A
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Karta tunelowa Połączenie lokalne*:

  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{82EB336A-637E-4AC8-BEF2-5DFFA9B7E
  756}
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Karta tunelowa Połączenie lokalne* 3:

  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia : mshome.net
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Karta tunelowa Połączenie lokalne* 5:

  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Karta tunelowa Połączenie lokalne* 6:

  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
  Sufiks DNS konkretnego połączenia :
  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
 • #3
  Zakol_
  Level 10  
  Spróbowałem Proxy+ i internet działa (po zaakceptowaniu IP laptopa w opcjach bezpieczeństwa programu), ale tylko w programach korzystających z windowsowych ustawień proxy - w innych np. FF, TB proxy trzeba ustawiać oddzielnie. Jak więc uzyskać podobny rezultat pod samym windowsem, aby efekt był uniwersalny, tj. widoczny w każdym programie? Aktualnie na laptopie nie działa pingowanie do serwisów zewnętrznych i zakładam, że jest to spowodowane użyciem Proxy+ zamiast ustawień windowsa.
 • #5
  Zakol_
  Level 10  
  No ok, ale z założenia sieć i udostępnianie internetu w windowsach powinny działać prawidłowo bez dodatkowych programów (pomijając opinie o produktach microsoftu). Wierze więc, że istnieje inna metoda na udostępnienie internetu w działającym połączeniu WLAN.