Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterowanie silnika krokowego (step,dir) za pomoca AVR

karol1010 02 Lut 2010 20:03 11321 38
 • #31 02 Lut 2010 20:03
  janbernat
  Poziom 38  

  No, prace nieco "meandrują".
  Ponieważ normalny przyniesiony z firmy sterownik musiałem zamontować w firmowym ploterze- bo kolega skończył część mechaniczną- to zacząłem robić sterowanie do małego "doświadczalnego" silnika sterowanego przez L6219 na ATMega168.
  Oczywiście "po bożemu" w przerwaniu.
  To się gdzieś pęta na EL.
  Algorytm podany przez whitetom oczywiście słuszny.
  I co oczywiste wymaga znajomości końcowej ilości kroków.
  Jedyne co bym uprościł to czas narastania i opadania zrobić taki sam.
  Polega to na skracaniu jakiegoś licznika programowego- ale to będę robił powoli bo po godzinach.
  A tu kod:

  Code:

  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega8 i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 30V
  'set i reset zastosowałem w celach poglądowych- można- a nawet należy zastąpić to np.PortB=&B00001100 itp.

  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 4915200
  Config Lcd = 20 * 4           '16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.0 , Db6 = Portc.1 , Db5 = Portc.2 , Db4 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Ddrb = &HFF
  sei

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8       ' teraz da ok. 0.417us- ale może skrócić
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  Config Portd = Input
  Set Portd.2
  'Config Pind.4 = Output
  'Config Debounce = 1800

  Dim Kier As Byte
  Dim Temp0 As Byte
  Dim Opoznienie_odczytu As Byte
  Dim Stan As Byte
  Dim Kroki As Word
  Dim Liczba_powtorzen As Byte
  Dim Kat As Single
  Dim Liczniczek As Byte

  Liczniczek = 0

  Ph1 Alias Portb.0             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2             'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5
  '(
  Reset Ph1
  Reset I01                     ' na początek ustawiamy krok 0
  Reset I11
  Set I02
  Set I12
  Reset Ph2
  ')
  Dim Next_step As Byte
  Next_step = 0
  Dim Flaga As Byte
  Flaga = 0
  Dim Liczba_krokow As Word
  Liczba_krokow = 0
  Kier = 0
  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "ustal kierunek "  Do
     'Lcd "tu jestem"
     If Flaga = 1 Then          'gdy jest przerwanie od Timer0- co 237us
       If Pind.2 = 0 Then       'i jest wciśnięty przycisk PIND.2- ustawianie kierunku jednym przyciskiem
           Incr Opoznienie_odczytu       'no bo przycisk ma drgania dłużej niż 237us- niech zwiększy
                                          'to sprawdzanie powtórne do 17ms

           If Opoznienie_odczytu >= 70 Then       'dajmy mu na wygaszenie drgań 17ms

              If Temp0 = 0 Then ' i jest zezwolenie na zmianę stanu
                 Gosub Ustawianie
                 Temp0 = 1      ' zablokuj zezwolenie na zmianę stanu
              End If

              Opoznienie_odczytu = 0       'Jak już ustawił kierunek to pozwolimy mu liczyć od początku-
                                            'po powtórnym naciśnięciu PIND.2
            End If

        Else
           Temp0 = 0            'zezwalaj na zmiany
           Opoznienie_odczytu = 0
        End If

        If Kier = 1 Then
           Gosub Kier_prawo
        End If

        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
           Gosub Kier_stop
        End If

        If Kier = 3 Then
           Gosub Kier_lewo
        End If

        Flaga = 0
        'Toggle Portd.4       'to jest tylko do pomiaru

     End If

     'If Pind.3 = 0 Then
        Debounce Pind.3 , 0 , Ustaw_liczba_krokow
        'Debounce Pind.4 , 0 , Kier_prawo

     'End If
     'Lowerline
     'Lcd Liczba_krokow

  Loop
  End


  Step_delay:                   'ten timer określa szybkość z jaką kręci się silnik- teraz ok0.25ms/ impuls
     Timer0 = 60                '110     'no to skracamy- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
                       'tu jest ok.237us obliczone a 248us zmierzone- procesor jednak coś wolno liczy
     Flaga = 1
        Incr Next_step          'sterowanie 1/8 kroku- 16 stanów
           If Next_step >= 16 Then
              Next_step = 0
        End If

  Return


  Ustawianie:

        Select Case Kier
           Case 0
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- lewo " ; Kier
           Case 1
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
           Case 2
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- praw " ; Kier
           Case 3
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier

         End Select

      Incr Kier
       If Kier >= 4 Then
         Kier = 0
       End If


  Return


  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć
     'Incr Liczba_krokow
  'For Liczba_powtorzen = 0 To 100
   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
      Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02


        End Select
   Next
  'Next

  Return

  Kier_lewo:                    ' j.w.
    'Incr Liczba_krokow

        Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02


        End Select

  Return

  Kier_stop:                    'stop ma zachować aktualne położenie wirnika
  'Stan = Portb

  Return

  Ustaw_liczba_krokow:          'Tu jest ustawianie- czas bez znaczenia i wszystkie paskudy typu wait czy debouce dozwolone

  Cls
  Lcd "liczba krokow"
  Do
    If Pind.5 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.5 = 0 Then
          'Incr Liczniczek

            If Liczba_krokow < 16000 Then
              'Liczba_krokow = Liczba_krokow + Liczniczek
              Incr Liczba_krokow
             'If Liczniczek = 255 Then
                'Liczniczek = 0
             'End If
              Kat = Liczba_krokow * 0.028125
            End If

            If Liczba_krokow >= 16000 Then
              Liczba_krokow = 16000
            End If
          Lowerline
          'Locate 2 , 2
          Lcd " ->  " ; Liczba_krokow ; "      "
          Thirdline
          Lcd "Kat " ; Kat ; "        "


        End If
    End If

    If Pind.6 = 0 Then
      Waitms 20
        If Pind.6 = 0 Then
         'Incr Liczniczek
          'Liczba_krokow = Liczba_krokow - Liczniczek
          If Liczba_krokow > 0 Then

            Decr Liczba_krokow
              'If Liczniczek = 255 Then
                'Liczniczek = 0
              'End If
            Kat = Liczba_krokow * 0.028125

          End If

            If Liczba_krokow <= 0 Then
              Liczba_krokow = 0
            End If
          Lowerline
          'Locate 2 , 2
          Lcd " <- " ; Liczba_krokow ; "       "
          Thirdline
          Lcd "Kat " ; Kat ; "        "

        End If
    End If

  Debounce Pind.4 , 0 , Kier_prawo       ' to tylko dla sprawdzenia
  Loop

  Return

  '(
  Text = Str(liczba_krokow)
  Text = Format(text , "     ")
  Locate 1 , 1
  Lcd Text
  ')

  To skracanie liczników to muszę zrobić w ustawianiu- bo palec się męczy przy trrzymaniu przycisku.
  Ale podobnie można by zrobić rampę w głównej pętli.
  Program jest niedokończony- działa ale ma działać lepiej.

 • #32 02 Lut 2010 21:13
  karol1010
  Poziom 21  

  No spoko :) no ale co sadzisz o tym 555? da rade?

 • #33 02 Lut 2010 21:55
  janbernat
  Poziom 38  

  No sam zrobiłem generator do sterowania silników na 555.
  Trzeba jakoś sprawdzić połączenia kabli zanim się zacznie z programem.
  Zrobić, jakoś sprawdzić na oscyloskopie i i kręcić potencjometrem żeby przyspieszyć.
  No i sprawdza się do testów.
  Ale dzisiaj właśnie- co za zbieg okoliczności- bo sprawa się obudziła- zacząłem sterować tymi silnikami w ploterze za pomocą półprofesjonanego programu.
  Poezja- ma domyślną rampę- przyspieszenia, wykrywanie krańcówek itp.
  Żadnego zrywania kroków, warczenia itp.
  Ten program co dałem można mocno uprościć jeśli masz sterowanie STEP DIR ENABLE.
  Albo tylko STEP DIR.
  Rampy tam jeszcze nie ma.
  Taki atom to pewnie by zrobił w parę minut- ale ja to się jeszcze namęczę.

 • #34 03 Lut 2010 08:34
  karol1010
  Poziom 21  

  No działa na 555 pytanie jak go z prockiem dogadać tak żeby jechał te 122kroki i ani więcej ani mniej..

  Mam taka mysl:

  zakładamy ze rozpędzanie trwa ok 20 kroków i hamowanie 20krokow.

  procek załącza generator 555 i szybki licznik , ma zrobić 100 kroków kiedy na liczniku jest juz wiecej niz 80 kroków zwalnia generator i ten wykonuje jeszcze te ok 20krokow , ale licznik liczy dalej i jak jest przy 100kroku odcina generator całkowicie ucinając delikatnie końcówkę rampy.

  Co wy na to ? mysle ze pewnie by dzialalo tylko ze samo zliczanie przez atmege jest "proste" ale jak zrobić wykrycie tych 20 kroków do końca???

  Jak ten bidny procek sie w czasie wyrobi... oto pytanie

  Dodano po 2 [minuty]:

  Nie wiem jak zrobić to najprościej wydaje mi się ze właśnie tak.

 • #35 03 Lut 2010 19:46
  janbernat
  Poziom 38  

  Pomysł może być -ale:
  20 kroków może być mało.
  Potrzebne jest ustalenie Vmax- po podzieleniu przez liczbę kroków od startu do Vmax dostaniemy nachylenie rampy.
  Zawsze potrzebna jest nam znajomość docelowej ilości kroków aby ustalić od którego momentu silnik ma zacząć hamować.
  Doczepianie do tego 555 jest możliwe ale bardzo utrudni program- od tego jest procesor aby generował nam określoną ilośc impulsów.
  Ma mieć zaprogramowaną ilość kroków a nie liczyć impulsy zewnętrzne.
  To jest głowna zaleta silników krokowych- praca w otwartej pętli- bez sprawdzania położenia.
  P.S.
  Jaki zamierzasz użyć procesor?

 • #36 03 Lut 2010 20:16
  karol1010
  Poziom 21  

  procek juz jest i pracuje ATMEGA128 + grafik LCD 264x128.

  20 krokow to tylko przykładowa wartość.


  maszyna juz działała ale jednak zdecydowałem się na "rampe"

  3silniki krokowe i do tego 1700linii kodu.

  no ale za bardzo szarpało :)

 • #37 03 Lut 2010 21:40
  janbernat
  Poziom 38  

  No to tylko pogratulować- 1700 linii kodu!
  Akurat dzisiaj udało mi się wstępnie odpalić ploter w firmie.
  1500x1500mm- duże i sztywne mechaniczne bydlę.
  Projekt stary- sprzed kilku lat- ale ostatnio został udoskonalony mechanicznie i dostałem zadanie- uruchomić elektronicznie i programowo.
  Parę lat temu zaczął tworzyć program do tego mój przyjaciel- na ATMega8515 z zewnętrznym RAM ładowanym paczkami programu przez RS.
  Nawet zaczęło to działać.
  Ale zorientowałem się że zaprogramowanie wycięcia czegoś więcej niż kółko to będzie za długo trwało.
  No to spróbowałem programu MACH.
  Świetnie chodzi przez chwilę.
  Jak komputer zaczyna coś robić "w tle" to wszystko się sypie.
  Zaczyna "szarpać"
  Wiedziałem że potrzebny jest zewnętrzny sterownik- bufor- który odczytuje pakiet danych z komputera- to był ten sterownik na ATMega8515- no ale i program do sterowania na komputerze.
  Doszedłem do wniosku że prędzej umrę niż samemu z niewielką pomocą przyjaciół coś takiego zrobię po godzinach raz na tydzień.
  Kupiłem sterownik- dane przez USB i do niego program- można to ściągnąć za darmo bo bez sterownika sprzętowego to można sobie tylko potrenować.
  Zaczyna mi się podobać.
  P.S.
  Ale Ty zrobiłeś te 1700 linii kodu z wykorzystaniem waitms?
  Ja bym jednak najpierw się zastanowił.
  Czasy w sterowaniu silników krokowych są krytyczne.
  A ATMega128 nie mam.

 • #38 04 Lut 2010 04:15
  karol1010
  Poziom 21  

  No waitms...;/ teraz jeszcze wywalilem klawiature i wstawilem touch-panel.

  to jeszcze przeżyje..tylko ta rampa.

 • #39 04 Lut 2010 20:57
  janbernat
  Poziom 38  

  Okropnego mi zabiłeś ćwieka z tą rampą.
  Myślałem- działa- później się zrobi.
  Na razie zrobiłem ustawianie ilości kroków- coraz szybciej- im dłużej klawisz jest naciśnięty.
  Rampa ma chyba podobną zasadę.
  Bo czas między krokami ustawiłem w Timer0 na sztywno- na max.
  I w dodatku tym samym timerem ustawiam opóźnienie odczytu klawiszy.
  Muszę chyba użyć timer2 do rampy.
  Praca wolno posuwa się...