Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[ethernut][ZL9AVR][gcc] Problem z działaniem systemu Nut/OS

Skyttop 20 Nov 2009 16:40 988 0
 • #1
  Skyttop
  Level 11  
  Witam. Do uruchomienia Nut/OS zakupiłem płytkę ZL9AVR z ATmega128. Zacząłem od najprostszej rzeczy, czyli od programu HelloWorld z kursu Ethernet i AVR'y" z Elektroniki Praktycznej. Program ma za zadanie wysłać tekst "Hello world" na port szeregowy. Kompiluje się bez problemu, zaprogramowałem uC i nic. Po odpaleniu terminala program nie wysyłał nic na port szeregowy. Ale po wciśnięciu za którymś razem przycisku reset w końcu otrzymałem to, co chciałem. Udało mi się w ten sposób zaledwie kilka razy. Czyli system zachowuje się niestabilnie. Kod poniżej:

  Code:

  #include <dev/board.h>
  #include <stdio.h>
  #include <io.h>

  #define UART_SPEED 38400

  main()
  {
      u_long baudrate = UART_SPEED;

      NutRegisterDevice (&DEV_DEBUG, 0, 0);
      freopen (DEV_DEBUG_NAME, "w", stdout);
      _ioctl(_fileno(stdout), UART_SETSPEED, &baudrate);

      printf("Hello, world!\n");

      for(;;);
  }


  Plik makefile:
  Code:

  #
  # makefile dla zestawu Ethernut BTC.
  # nie modyfikuj, jesli nie znasz sie na Makefilach ;)
  #

  include Sources

  # architektura, na ktora Ethernut ma byc kompilowany
  ARCH=avr

  # nazwa polecenia kompilatora GCC
  CC=avr-gcc

  # opcje kompilatora C
  CFLAGS= $(MY_CFLAGS) -mmcu=atmega128 -D__HARVARD_ARCH__ -DNUT_CPU_FREQ=16000000 -DETHERNUT1

  # nazwa polecenia programu objcopy
  OBJCOPY=avr-objcopy

  # nazwa polecenia programu crurom
  CRUROM=crurom  #nazwa pliku kompilatora GCC (np. avr-gcc.exe)
  GCCNAME=$(shell which $(CC).exe)

  # katalog, w którym jest zainstalowane GCC
  GCCDIR=$(dir $(GCCNAME))


  OBJS = $(SOURCES:.c=.o)

  CFLAGS= $(MY_CFLAGS) -mmcu=atmega128 -D__HARVARD_ARCH__ -DNUT_CPU_FREQ=16000000 -DETHERNUT1

  all:   $(OBJS)
  ifneq "$(CRUROM_DIR)" ""
     ${CRUROM} -r -o$(CRUROM_DIR)_crurom.c $(CRUROM_DIR)
     ${CC} -c $(CRUROM_DIR)_crurom.c -o $(CRUROM_DIR)_crurom.o $(CFLAGS) -I$(GCCDIR)../NutOS/$(ARCH)/include
     ${CC} -o $(OUTPUT).elf -Wl,--defsym=main=0 -mmcu=atmega128 $(GCCDIR)../NutOS/$(ARCH)/lib/nutinit.o $(OBJS)  $(CRUROM_DIR)_crurom.o -L$(GCCDIR)../NutOS/$(ARCH)/lib $(LIBS)

  else
     ${CC} -o $(OUTPUT).elf -Wl,--defsym=main=0 -mmcu=atmega128 $(GCCDIR)../NutOS/$(ARCH)/lib/nutinit.o $(OBJS) -L$(GCCDIR)../NutOS/$(ARCH)/lib $(LIBS)
  endif
     ${OBJCOPY} -O ihex -R .eeprom $(OUTPUT).elf $(OUTPUT).hex
     ${OBJCOPY} -O binary -R .eeprom $(OUTPUT).elf $(OUTPUT).bin

  %.o:   %.c
     ${CC} -c $^ -o $@ $(CFLAGS) -I$(GCCDIR)../NutOS/$(ARCH)/include

  clean:
     rm -f $(OBJS) $(OUTPUT).bin $(OUTPUT).hex $(OUTPUT).elf
  ifneq "$(CRUROM_DIR)" ""
     rm -f $(CRUROM_DIR)_crurom.c $(CRUROM_DIR)_crurom.o
  endif

  isp: all
     avrdude -V -c stk200 -p m128 -Uflash:w:$(OUTPUT).hex


  plik sources:
  Code:
   
  

  #nazwa pliku wyjsciowego - bez rozszerzenia
  #musi byc taka sama jak nazwa projektu w AvrStudio (jesli uzywamy)
  OUTPUT = hello

  #lista plikow zrodlowych projektu
  SOURCES = hello.c

  #dodatkowe flagi kompilatora GCC
  MY_CFLAGS = -Os

  #dolaczone biblioteki
  LIBS =  -lnutarch -lnutos -lnutdev -lnutarch -lnutcrt

  #katalog z systemem plikow do umieszczenia w pamieci flash mikrokontrolera
  #jesli nie potrzebujemy, zostawic pusty
  CRUROM_DIR =


  Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Próbowałem nawet wysyłać przez port szeregowy w pętli nieskończonej, ale nadal nic. Do programowania używam zmodyfikowany STK500 na USB, więc zmieniałem już nawet stk200 na stk500 w pliku makefile, ale nie sądzę, aby miało to jakieś znaczenie. Proszę o pomoc.