Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[ATmega8][BASCOM][DS18B20] Odczyt temperatury poniżej zera.

hubertfab 25 Nov 2009 19:07 2668 4
 • #1
  hubertfab
  Level 21  
  Witam !

  Napisałem taki program:
  Code:
  $regfile = "m8def.dat"
  
  $crystal = 8000000

  Config Portd = Output : Portd = 255
  Config Portb = Output : Portb = 255

  K1 Alias Portd.0
  K2 Alias Portd.1
  K3 Alias Portd.2
  K4 Alias Portd.3
  K5 Alias Portd.4
  K6 Alias Portd.5
  K7 Alias Portd.6
  K8 Alias Portd.7

  Config 1wire = Portc.5

  Dim Nr_kol As Byte , A As Byte , B As Byte , Znak As Bit
  Dim X As Byte , P As Byte , I As Integer


  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
  On Timer0 Multi

  Load Timer0 , 50
  Enable Interrupts
  Enable Timer0

  Do

  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Wait 2
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE
  I = 1wread(2)
  I = I / 16

  If I > 99 Then I = 99
  If I < 0 Then I = 0  Loop

  Multi:
  A = 0
  B = 0

  X = I

  If X > 9 Then
  Do
  X = X - 10
  Incr A
  Loop Until X < 10
  End If

  If X <> 0 Then
  Do
  X = X - 1
  Incr B
  Loop Until X =< 0
  End If

  Load Timer0 , 50

  Portd = 255

  Select Case Nr_kol
  Case 2:
  K1 = 0
  Portb = Lookup(a , 1kol)
  Case 3:
  K2 = 0
  Portb = Lookup(a , 2kol)
  Case 4:
  K3 = 0
  Portb = Lookup(a , 3kol)
  Case 5:
  K5 = 0
  Portb = Lookup(b , 1kol)
  Case 6:
  K6 = 0
  Portb = Lookup(b , 2kol)
  Case 7:
  K7 = 0
  Portb = Lookup(b , 3kol)

  End Select

  Incr Nr_kol
  If Nr_kol > 7 Then Nr_kol = 0

  Return


  1kol:
  Data &B11100000 , &B11111111 , &B11101000 , &B11101010 , &B11100011 ,
  Data &B11100010 , &B11100000 , &B11100111 , &B11100000 , &B11100010


  2kol:
  Data &B11101110 , &B11110111 , &B11101010 , &B11101010 , &B11111011 ,
  Data &B11101010 , &B11101010 , &B11101111 , &B11101010 , &B11101010

  3kol:
  Data &B11100000 , &B11100000 , &B11100010 , &B11100000 , &B11100000 ,
  Data &B11101000 , &B11101000 , &B11100000 , &B11100000 , &B11100000


  Steruje on matrycą led o organizacji punktów 5 wierszy oraz 8 kolumn.

  Mój problem polega na tym, że nie wiem jak przerobić powyższy kod tak aby odczytywał ujemne temperatury.
  Chodzi o to, żeby: np. Jak jest -15° to zmienna "znak" przyjmuje wartość 0 a zmienna "I" przyjmuje wartość 15. Z wyświetleniem sobie poradzę.

  PS: Jeśli ktoś zauważy jakiś błąd w programie proszę napisać... :D
 • #3
  dawid512
  Level 32  
  Czy przypadkiem zmienna I nie zwraca ci temperatury ujemnej gdy ona występuje? Znak jest zawarty w drugim bajcie => patrz datasheet.
 • #4
  peter507
  Level 16  
  Code:

   1wreset                                                    'reset
    1wwrite &HCC                                              'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
    1wwrite &H44                                              'dokonaj konwersji
    Waitms 750                                                'przeczekaj czas konwersji
    1wreset                                                   'reset
    1wwrite &HCC                                              'rozkaz adresowy SKIP ROM
    1wwrite &HBE                                              'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
    Odczyt(1) = 1wread(2)                                     'odczytaj dwa pierwsze bajty
    T = Odczyt(2)                                             'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
    Shift T , Left , 8                                        'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
    T = T + Odczyt(1)                                         'przepisz - dodaj młodszy bajt
    T1 = T / 16
    Temp = Fusing(t1 , "#.#")  Najprostszy jaki może być. Układ sam odczytuje ujemną temperaturę. W tym kodzie działa.
 • #5
  ewsd75
  Level 12  
  Witam
  Do odczytu minusowych temperatur stosuję taki kod:
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Wait 1
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE

  Temp(1) = 1wread()
  Temp(2) = 1wread()
  1wreset
  If Temp(2) >= 248 Then
  Temp(1) = Temp(1) - 255
  Temp(2) = Temp(2) - 255
  Msb_zk = "-"
  Else
  Msb_zk = "+"
  End If
  Tempp1 = Temp(1) / 16
  Tempp2 = Temp(2) * 16
  Lsb_tempp1 = Tempp1 + Tempp2