Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zmiana wyglądu kalkulatora za pomocą radiobuttona[winapi]

trophy250 06 Dec 2009 21:59 1868 7
 • #1
  trophy250
  Level 10  
  Witam was. Mam pytanie programuję w WinApi i zrobiłem kalkulator do którego wpisuje się do EDITA 1 Liczbę potem do 2 EDITA 2 liczbę i się wybiera jakie to ma być działanie. Chcę zrobić coś takiego że jak przycisnę "radio buttona" to ma się zamienić poprzedni kalkulator na inny(podobny jak w Windowsie) a jak od klikam radio buttona to się pojawia stary kalkulator zn. ten pierwszy co wyżej opisałem z editami.
  p.s w windowsowym kalkulatorze są takie też opcje że po kliknięciu się zmienia dodatkowe funkcje itp.
  mam już kod programu z samymi BUTTONAMI (jak windowsowy calc) chodzi o to jak to zmieniać? odświeżać czy jak?
 • #2
  dr_bones
  Level 16  
  eeee...
  1) rozumiem, że musisz wprogramować w WinApi - bo jak nie musisz to sobie daruj, jest tak toporne a masz masę narzędzi które cię wyręczą w projektowaniu GUI
  2) no generalnie jak klikasz radiobuttona to obslugujesz jego 'kliknięcie' jak nastąpi zdarzenie kliknięcia to w petli zdarzeń musisz wywolac procedure ktora ukryje stary kalkulator a wyswietli nowy ew. przelaczy jakas zmienna zeby cala obsluga kalkulatora szla w inne miejsce - nie wiem jak to wyswietlasz na ilu formatka itp. ale mniej wiecej tak

  ale wroce do pkt 1) moze inni sie ze mna nie zgodza ale winapi jest troche archaiczena i mega niewygodne

  bns
 • #3
  Stanley_P
  Level 27  
  trophy250 wrote:
  Witam was. Mam pytanie programuję w WinApi i zrobiłem kalkulator do którego wpisuje się do EDITA <...>


  Witam

  A czy do zrobienia tego czegoś (kalkulatora?) nie wystarczy Ci np. takie coś:
  http://www.autoitscript.com/autoit3/
  :?:
  Proste w użyciu, generalnie najczęściej służy do sterowania innymi aplikacjami, ale można również robić aplikacje GUI ze standardowymi kontrolkami. W pakiecie są edytory (kodu i GUI), kompilator, help, etc. Jest darmowe, całość zajmie na nośniku raptem około 30MB, bez problemu działa jako portable.

  Tu polskie forum AutoIt:
  http://www.autoit.xaa.pl/index.php
  a tu gotowa wersja portable:
  http://chomikuj.pl/stanley_p/AutoIt

  Pozdrawiam -

  Stanley
 • #4
  trophy250
  Level 10  
  OKi. A wiecie może jak ruszyć progres bara(pasek stanu ładowania)?? zrobiłem program który za zadanie ma tylko załadować progress`a do końca i odpalić inną aplikację. ale progres stoi na 1 kresce. dodaje się funkcją STEPIT ale musi być jakieś zdarzenie. Jak zrobię przycisk i będę go klikał to jest ok ale chodzi aby nie klikać zęby się automatycznie załadował. Próbowałem odświeżać okno i uchwyt do progressa UpdateWindow, pętlą for i nic nie działa. Może macie jakieś pomysły??
  p.s te przełączanie kalkulatora zrobiłem oknami dialogowymi :)
 • #5
  arnoldziq
  Moderator of Programming
  Jeżeli używasz ProgressBar to powinna być ta własność Position.
  Zrób pętlę od Progressbar.Min do Progressbar.Max i ustawiaj Position.
 • #6
  trophy250
  Level 10  
  A jak to mogę zrobić? możesz napisać tudaj tą pętlę? Gdzie ją wstawić w command czy create? z góry dzięki
  p.s robiłęm tak
  
  for(int l=0;l<100;l++)
  {
    (pasek,PBM_STEPIT,0,0)
  }
  

  Ale nei widać jak się łąduje kreska po kresce tylko jak odrazu ejst cały pasek
  robiłem tez tak
  
  for(int l=0;l<100;l++)
  {Sleep(1000);
    (pasek,PBM_STEPIT,0,0);
  }
  

  ale program się zawieszał i odwieszał dobbiero jak był załadowany pasek :(
 • #7
  trophy250
  Level 10  
  Co do paska to TIMER załatwił sprawę :P.
  Możecie (jak wiecie jak) poprawić ten kod kalkulatora aby wreszcie działał :(
  
  #include <windows.h>
  #include<string>
  #define mnoz 1000
  #define dzie 1001
  #define odej 1002
  #define dodaj 1003
  using namespace std;
  
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  HWND klik1,klik2,klik3,klik4,klik5,klik6,klik7,klik8,klik9,edit;
  HWND mno,dziel,raz,od,dod,row,kas;
  int dzialanie;
  HINSTANCE *wsk;
  
  float liczba,liczba1,liczba2,liczba3,liczba4,liczba5,liczba6,liczba7,liczba8,liczba9,wynik;
  char wyn[10];
  
  char szClassName[ ] = "WindowsApp";
  
  int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                      HINSTANCE hPrevInstance,
                      LPSTR lpszArgument,
                      int nFunsterStil)
  
  {wsk=&hThisInstance;
      HWND hwnd;               
      MSG messages;           
      WNDCLASSEX wincl;        
  
      /* The Window structure */
      wincl.hInstance = hThisInstance;
      wincl.lpszClassName = szClassName;
      wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
      wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
      wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
  
      /* Use default icon and mouse-pointer */
      wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
      wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
      wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
      wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
      wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
      wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
      /* Use Windows's default color as the background of the window */
      wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
  
      /* Register the window class, and if it fails quit the program */
      if (!RegisterClassEx (&wincl))
          return 0;
  
      /* The class is registered, let's create the program*/
      hwnd = CreateWindowEx (
             0,                   /* Extended possibilites for variation */
             szClassName,         /* Classname */
             "Windows App",       /* Title Text */
             WS_BORDER, /* default window */
             CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
             CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
             300,                 /* The programs width */
             400,                 /* and height in pixels */
             HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
             NULL,                /* No menu */
             hThisInstance,       /* Program Instance handler */
             NULL                 /* No Window Creation data */
             );
  
      /* Make the window visible on the screen */
      ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
  
      /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
      while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
      {
          /* Translate virtual-key messages into character messages */
          TranslateMessage(&messages);
          /* Send message to WindowProcedure */
          DispatchMessage(&messages);
      }
  
      /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
      return messages.wParam;
  }
  
  
  /*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */
  
  LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
      switch (message)                  /* handle the messages */
      {
             case WM_CREATE:
                  
                  
     klik1=CreateWindowEx(0,"BUTTON","1",WS_CHILD|WS_VISIBLE,25,60,70,60,hwnd,(HMENU)1,*wsk,NULL);
     klik2=CreateWindowEx(0,"BUTTON","2",WS_CHILD|WS_VISIBLE,110,60,70,60,hwnd,(HMENU)2,*wsk,NULL);       
     klik3=CreateWindowEx(0,"BUTTON","3",WS_CHILD|WS_VISIBLE,195,60,70,60,hwnd,(HMENU)3,*wsk,NULL);
     klik4=CreateWindowEx(0,"BUTTON","4",WS_CHILD|WS_VISIBLE,25,135,70,60,hwnd,(HMENU)4,*wsk,NULL);
     klik5=CreateWindowEx(0,"BUTTON","5",WS_CHILD|WS_VISIBLE,110,135,70,60,hwnd,(HMENU)5,*wsk,NULL);
     klik6=CreateWindowEx(0,"BUTTON","6",WS_CHILD|WS_VISIBLE,195,135,70,60,hwnd,(HMENU)6,*wsk,NULL);
     klik7=CreateWindowEx(0,"BUTTON","7",WS_CHILD|WS_VISIBLE,25,210,70,60,hwnd,(HMENU)7,*wsk,NULL);
     klik8=CreateWindowEx(0,"BUTTON","8",WS_CHILD|WS_VISIBLE,110,210,70,60,hwnd,(HMENU)8,*wsk,NULL);       
     klik9=CreateWindowEx(0,"BUTTON","9",WS_CHILD|WS_VISIBLE,195,210,70,60,hwnd,(HMENU)9,*wsk,NULL);
    //99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
     dod=CreateWindowEx(0,"BUTTON","+",WS_CHILD|WS_VISIBLE,70,285,30,30,hwnd,(HMENU)10,*wsk,NULL);
     od=CreateWindowEx(0,"BUTTON","-",WS_CHILD|WS_VISIBLE,120,285,30,30,hwnd,(HMENU)11,*wsk,NULL);
     dziel=CreateWindowEx(0,"BUTTON","/",WS_CHILD|WS_VISIBLE,170,285,30,30,hwnd,(HMENU)12,*wsk,NULL);
     mno=CreateWindowEx(0,"BUTTON","*",WS_CHILD|WS_VISIBLE,220,285,30,30,hwnd,(HMENU)13,*wsk,NULL);       
    //99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999990
    row=CreateWindowEx(0,"BUTTON","=",WS_CHILD|WS_VISIBLE,145,325,95,40,hwnd,(HMENU)14,*wsk,NULL);
    kas=CreateWindowEx(0,"BUTTON","C",WS_CHILD|WS_VISIBLE,60,325,60,40,hwnd,(HMENU)15,*wsk,NULL);
     //00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     edit=CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"EDIT","",WS_CHILD|WS_VISIBLE,10,10,270,35,hwnd,NULL,*wsk,NULL);   
          break;
          //----------------------------------------------------------------------------
          case WM_COMMAND:
            
               switch(wParam)
  {
                         case 1:
                              {
                               
                                  
                              
          SetWindowText(edit,"1");
        DWORD dl1;
        dl1 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf1= (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl1 + 1);
        GetWindowText(edit, bf1, dl1 + 1);
        liczba = atof(bf1); 
   
         
                             }
                    break;
                       case 2:
                    {
               SetWindowText(edit,"2");
        DWORD dl2;
        dl2 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf2 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl2 + 1);
        GetWindowText(edit, bf2, dl2 + 1);
        liczba= atof(bf2);     
                         } 
                            break;
                    case 3:
                     {
                    SetWindowText(edit,"3");
        DWORD dl3;
        dl3 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf3 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl3 + 1);
        GetWindowText(edit, bf3, dl3 + 1);
        liczba = atof(bf3); 
                                  }
                                  break;
                             case 4:
                     {
                    SetWindowText(edit,"4");
        DWORD dl4;
        dl4 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf4 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl4 + 1);
        GetWindowText(edit, bf4, dl4 + 1);
        liczba = atof(bf4); 
                                  }
                                  break;
                     case 5:
                     {
                    SetWindowText(edit,"5");
        DWORD dl5;
        dl5 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf5 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl5 + 1);
        GetWindowText(edit, bf5, dl5 + 1);
        liczba = atof(bf5); 
                                  }
                                  break;
               
                case 6:
                     {
                    SetWindowText(edit,"6");
        DWORD dl6;
        dl6 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf6 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl6 + 1);
        GetWindowText(edit, bf6, dl6 + 1);
        liczba = atof(bf6); 
                                  }
                                  break;
                case 7:
                     {
                    SetWindowText(edit,"7");
        DWORD dl7;
        dl7 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf7 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl7 + 1);
        GetWindowText(edit, bf7, dl7 + 1);
        liczba = atof(bf7); 
                                  }
                                  break;
               
               
                case 8:
                     {
                    SetWindowText(edit,"8");
        DWORD dl8;
        dl8 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf8 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl8 + 1);
        GetWindowText(edit, bf8, dl8 + 1);
        liczba = atof(bf8); 
                                  }
                                  break;
               
                case 9:
                     {
                    SetWindowText(edit,"9");
        DWORD dl9;
        dl9 = GetWindowTextLength(edit);
        LPSTR bf9 = (LPSTR)HeapAlloc(GetProcessHeap(), 0x1 | 0x8, dl9 + 1);
        GetWindowText(edit, bf9, dl9 + 1);
        liczba = atof(bf9); 
                                  }
                                  break;
                                  
                                  
                                  
   
                                  
                                  
                                  case 10:
                                       dzialanie=dodaj;break;
                                 case 11:
                                      dzialanie=odej;break;
                                      case 12:
                                           //if(!liczba)
  // MessageBox(hwnd, "dzielenie przez zero", "Error", MB_OK);
      //  else
        
                                           dzialanie=dzie; break;
                                      case 13:
                                           dzialanie=mnoz; break;
                                           case 14:
                                                 switch(dzialanie)
                                                 {    case dodaj:
                                                              wynik=liczba+liczba;break;
                                                              case odej:
                                                                   wynik=liczba-liczba;break;
                                                                   case dzie:
                                                                        wynik=liczba/liczba;break;
                                                                        case mnoz:
                                                                             wynik=wynik*liczba;break;
                                                                             }
                                                                                                                  wsprintf(wyn, "%.d", wynik);
        SetWindowText(edit,wyn); break;    
                                                                             
                                                                  
                                                
                                                
       
   
                                       
                                       
                                       
   //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                             
  }
  
            break;   
               
               
               //--------------------------------------------------------------------
              case WM_DESTROY:
              PostQuitMessage (0);       /* send a WM_QUIT to the message queue */
              break;
          default:                      /* for messages that we don't deal with */
              return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
      }
  
      return 0;
  }
  
  

  Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
 • #8
  trophy250
  Level 10  
  Nikt nie wie jak ten kod poprawić??