Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[STM32] problem z prostym przerwaniem

07 Gru 2009 13:27 1721 5
 • Poziom 15  
  Witam

  Mam dziwny problem. Do STM32F103RBT6 podłączyłem sobie RTC PCF8563. RTC generuje mi sygnał o częstotliwości 1Hz który wyzwala przerwanie w ARMie. I tutaj pojawia się problem. Niektóre zbocza są jakby pomijane i nie generują przerwania. Taką samą sytuację miałem kiedy wykorzystywałem przerwanie wewnętrzne RTC_IT_SEC. Przerwanie nie zawsze było generowane co sekundę. Problem się powtarza więc pewnie coś robię źle tylko co to może być. Dodam, że w funkcji main znajduję się nieskończona pętla która wykonuje określony kod. Jeżeli z tej nieskończonej pętli wyrzucam cały kod to przerwania wydają się funkcjonować poprawnie czyli zapalają i gaszą diodę co 1s. Nie bardzo rozumiem dlaczego ta pętla ma jakikolwiek wpływ na przerwania skoro w niej dokonywane są głównie operacje na tablicach i ustawiane są stany na pinach. Zresztą co by nie było w funkcji main co nie jest w żaden sposób związane z ustawieniami dla przerwań to nie powinno przecież mieć to wpływu na przerwania. Może niepotrzebnie wspominam i mieszam wspominając o tej pętli nieskończonej w funkcji main ale na tak funkcjonujące przerwania nie są dla mnie czymś normalnym.

  Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to będę bardzo wdzięczny za sugestie.

  Pozdrawiam
  Mirek
 • Poziom 15  
  Konfiguracja przerwania od RTC:
  Code:
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      /* TIM4 channel 2 pin (PB.07) configuration */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
      /* Enable the TIM4 global Interrupt */
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

      TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
      TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
      TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;

      TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
   
      /* TIM enable counter */
      TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);

      /* Enable the CC2 Interrupt Request */
      TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE);

  Obsługa przerwania:
  Code:
  void TIM4_IRQHandler(void)
  
  {
      TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2);
      sekundy++;
      if(sekundy == 60)
      {
          sekundy = 0;
          minuty++;
          if(minuty == 60)
          {
              minuty = 0;
              godziny++;
              if(godziny == 24)
              {
                  godziny = 0;
                  dni++;
                  if((dni == 32 && (miesiace == 1 || miesiace == 3 || miesiace == 5 || miesiace == 7 || miesiace == 8 || miesiace == 10 || miesiace == 12)) || (dni >= 31 && (miesiace == 4 || miesiace == 6 || miesiace == 9 || miesiace == 11)))
                  {
                      dni = 1;
                      miesiace++;
                      if(miesiace == 13)
                      {
                          miesiace = 1;
                          rok++;
                      }
                  }
                  else if(miesiace == 2 && dni >= 29 && (((rok % 4 != 0) || (rok % 100 == 0)) && (rok % 400 != 0)))
                  {
                      dni = 1;
                      miesiace++;
                  }
                  else if(miesiace == 2 && dni >= 30 && (((rok % 4 == 0) && (rok % 100 != 0)) || (rok % 400 == 0)))
                  {
                      dni = 1;
                      miesiace++;
                  }
              }
          }
      }
      if(sekundy%2 == 0)
          zapal_diode();
      else
          zgas_diode();
  }

  Nieskończona pętla w funkcji main:
  Code:
  while(1)                           // wysterowanie rejestrów przesuwnych i kluczy zatrzaskowych
  
     {   
          zegar++; 
          if((zegar % 2) == 1)
              SH_CP_CLEAR;
          else
              SH_CP_SET;
          if((zegar % 2) == 1)               // reakcja na zbocze opadające zega
        {
           if(zegar == 1)                   // blokada wystawiania bitów wprowadzanych do rejestrów przesuwnych
                  ST_CP_CLEAR;
           if(kolumna % 8 == 0)            
              kolumna = kolumna - 16;
           if((WT[kolumna] & (1 << wiersz)) == 0)// stany wprowadzane do rejestrów przesuwnych odpowiedzialnych za wysterowanie kolumn
              DS_P0_CLEAR;
           else   
              DS_P0_SET;
           kolumna++;
           if(zegar == 139)
              kolumna--;
           else if(zegar == 141)         
           {
              ST_CP_SET;                       // wystawienie bitów wprowadzonych do rejestrów przesuwnych
              kolumna = 128;
              zapal_wiersz(wiersz);
                  wiersz++;                  // przejście do kolejnego wiersza
              if(wiersz > 7)              // po wyświetleniu 8 wiersza powrót do 1 wiersza
                 wiersz = 0;
           }
        }   
        if(zegar == 240)
              wygas_wiersze();
        else if(zegar == 242)               // zakończenie całego cyklu wprowadzania danych sterujących układami
          {
              zegar = 0;                  // powrót do początku cyklu wprowadzania danych   sterujących układami
              if(kolejna_klatka == 1 && wiersz == 0)
              {
                  rodzaj_sekwencji--;
                  if(rodzaj_sekwencji == 0)
                      wczytaj_dane();
                  odmierz_czas();
                  kolejna_klatka = 0;
              }
          }
     }


  Wkleiłem najważniejsze fragmenty kodu.
 • Poziom 15  
  Moze nastepuje reset µkontrolera od watchdog-a?
 • Poziom 15  
  Wykluczone. W pętli while wysterowywane są rejestry przesuwne sterujące pracą diod LED i wszystko jest ok.
 • Poziom 15  
  Problem związany był z wykorzystywaniem funkcji:
  Code:
  SET_BIT(SH_CP_GPIO->ODR,SH_CP_pin);
  
  CLEAR_BIT(SH_CP_GPIO->ODR,SH_CP_pin);

  które wykorzystywałem do ustawiania stanów na pinach. Zastąpiłem je funkcjami:
  Code:
  GPIO_WriteBit(SH_CP_GPIO, SH_CP_pin, 1);
  
  GPIO_WriteBit(SH_CP_GPIO, SH_CP_pin, 0);

  i wszystko zaczęło cykać.

  Temat zamykam.