Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[c]tablica dynamiczna - bzdury w zawartości

hagop 10 Dec 2009 19:55 2475 3
 • #1
  hagop
  Level 15  
  Witam


  tworzę tablicę dynamiczna 1 wymiarową a później wywołuje funkcje która mi zwraca k. inkrementuję k-ty element tablicy rozkład. chcę teraz wyświetlić zawartość tablicy rozkład i qpa.... wywala multum 0 i wyskakuje błąd windows... co jest nie tak?

  Code:

  init(n, E, &total);

  int *rozklad;
  rozklad=(int *) malloc(total *sizeof(int));

  while(rep)
  {
  Gnf1(n,f,total, E, &k);
  rozklad[k]=rozklad[k]+1;
  rep--;
  };


  for (repr=1; total; repr++)
  {
       printf("%d ", rozklad[repr]);
  };  i
 • #2
  mietekn
  Level 35  
  Po pierwsze dałeś bardzo mały wycinek kodu, nie widać np z niego co jest w zmiennej k.
  Pętla:
  Code:
  for (repr=1; total; repr++)
  nie ma końca i dla tego pewnie wywala błąd. Zamień ją np na:
  Code:
  for (repr=0; rep<total; repr++)
 • #3
  hagop
  Level 15  
  cały kod jest sporo zbędnych fragmentów dlatego go nie wkleiłem całego wczesniej. zmieniłem tak jak podałeś dziwne wartości się wyświetlaja(strasznie duże):

  Będe wykorzystywał funkcje init, Gnf1. Najpierw muszę zrobić rozkład ilości krawędzi w zależności od n i f, później ilość krawędzi w zależności od n przy stałym f i na odwrót.
  Code:

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <conio.h>

  #define nmax 14
  #define kmax nmax *(nmax-1)/2
  #define randomize() srand(unsigned(time(NULL)))
  #define random(a) rand()%a
  #define Random() (rand()%10000)*0.0001


  enum Boolean {falsz=0, prawda=1};

  typedef struct
          {
          int a, b;
          enum Boolean code;
          }r;
  typedef r t1[kmax];     // E
  typedef int t[nmax];

  void Gnf1(int n, int f, int total, t1 E, int *k) ;
  void drukE(int total, t1 E);
  void drukE1(int total, t1 E);
  void init(int n, t1 E, int * total);
  void drukc(int n, t c);

  int main()
  {
  int n, f, total, rep,k,repx,repr;
  t1 E;
  int *rozklad;

  //randomize();

  printf("Podaj n: ");
  scanf("%d",&n);
  printf("\nPodaj  f:" );
  scanf("%d",&f);
  printf("\nPodaj  rep:" );
  scanf("%d",&rep);
  printf("n=%d f=%d\n",n,f);
  init(n, E, &total);
  printf("Ilosc krawedzi: %d\n",total);
  rozklad=(int *) malloc(total *sizeof(int));
  if (rozklad == NULL) printf("cos nie tak");

  while(rep)
  {
  Gnf1(n,f,total, E, &k);
  rozklad[k]=rozklad[k]+1;
  rep--;
  };
  //drukE1(total,E);
  //printf("\n%d\n", k);
  for (repr=1; repr<total; repr++)
  {
       printf("%d ", rozklad[repr]);
  };
    system("PAUSE");   
    return 0;
  }

  void drukE(int total, t1 E)  // dla Gnf
  {
  int h,l;
      printf("\nE:");
      h=0;
      for(l=1;l<=total;l++)
          {
          printf("%4d%2d",E[l].a,E[l].b);
          h++;
          if(h%10==0)
              printf("\n");
          }
      printf("\n");
  } //drukE1


  void drukE1(int total, t1 E)  // dla Gnf
  {
  int h,l;
  char x;
      printf("\nE:");
      h=0;
      for(l=1;l<=total;l++)
          {
          if (E[l].code)
              x='T';
          else x='N';
          printf("%4d%2d%c",E[l].a,E[l].b,x);
          h++;
          if(h%10==0)
              printf("\n");
          }
      printf("\n");
  } //drukE1

  void init(int n, t1 E, int * total)
  {
  int i,j,h;
      h=0;
      for(i=1;i<=n-1; i++)
          for(j=i+1; j<=n;j++)
              {
               h++;
               E[h].a=i;
               E[h].b=j;
              }
      *total=h;
  } //init


  void Gnf1(int n, int f, int total, t1 E, int *k) //EM f-graf
  /* generacja grafu losowego o stopniu wierzcholkow nie wiekszym od f
     EM oznacza Edge Maximal, czyli o najwiekszej mozliwej liczbie krawedzi*/
  {
  int i,h,l,z,los;
  r x;
  t c;
     for(i=1;i<=n;i++)
            c[i]=0;            // aktualny ciag stopni wierzcholkow
     for(i=1;i<=total;i++)
            E[i].code=falsz;  //przygotowanie pola code w E
     h=0; //licznik krawedzi
     for(l=total;l>=1;l--) //ostatni indeks roboczej czesci E
        {
        z=random(l)+1;   // losuj indeks z roboczej czesci E
        los=random(1000);
        if (los>=500)
        {
                     if((c[E[z].a]<f)&&(c[E[z].b]<f)) //krawedz (a,b)
                              {
                                 E[z].code=prawda;
                                 h++;
                                 c[E[z].a]++;
                                 c[E[z].b]++;
                              };   //zamien wylosowany element E z ostatnim z czesci roboczej
           };
        x=E[z];
        E[z]=E[l];
        E[l]=x;
  //      printf("l= %d, z= %d",l,z);
  //      drukE1(total, E);
  //      drukc(n, c);
       }
     *k=h;
     printf("\n%d\n",*k);
  } //Gnf1


  void drukc(int n, t c)
  {
  int i;
      printf("c:");
      for(i=1;i<=n;i++)
          printf("%3d",c[i]);
      printf("\n");
  } //drukc


  Dodano po 33 [minuty]:

  ok udało się wystarczyło wyzerować tablice po jej inicjalizacji

  Code:

  for (repr=0; repr<total; repr++)
  {
       rozklad[repr]=0;
  };
 • #4
  x3r
  Level 18  
  Zamiast robić to w pętli możesz użyć memset-a:

  Code:

  memset(rozklad, 0, total*sizeof(int));


  pozdrawiam