Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega8][Bascom] Termometr Ds18b20, wyswietlacze 7seg. led

siwekyhy 18 Dec 2009 22:53 4092 0
 • #1
  siwekyhy
  Level 14  
  Witam

  Zrobiłem termometr na Ds18b20 i wynik wyświetlany jest na 3 wyświetlaczach 7 segmentowych Led. Dodatnia temperatura działa bardzo dobrze jednak gdy pojawia się ujemna temperatura poniżej - 10 stopni na wyświetlaczach pokazują sie same 8 8 8 . Może to dlatego że pojawia się - ? Nie wiem jak w bascomie można napisać moduł z liczby np. |-10| = 10 może problem by zniknął wtedy. Minus wskazywany jest przez zapalającą się diodę LED podłączoną do portu C. Program jest napisany w bascomie scaliłem parę projektów w nim innych autorów i dodałem trochę swojego kodu.

  pozdrawiam

  Code:  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
          'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator o
          'częstotliwości oscylatora
          'taktującego mikrokontroler
  Config Portd = Output


  Config Portc = Output
  Portc = 0                                                   'port D jako wyjściowy
  Config Pinb.0 = Output                                      'linia PB0 jako wyjściowa
  Config Pinb.1 = Output                                      'linia PB1 jako wyjściowa
  Config Pinb.2 = Output                                      'linia PB2 jako wyjściowa
  Config Pinb.3 = Output                                      'linia PB3 jako wyjściowa
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      'konfiguracja Timer0 jako
          'timer z podziałem
          'preskalera przez 256

  Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)                       'deklaracja procedury
          'pobierającej kod cyfry do
          'wyświetlenia z tablicy
  On Timer0 Mult_wysw                                         'przerwanie od przepełnienia
          'Timer0‚ skok nastąpi do
          'podprogramu Mult_wysw
  Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte                       'definicje zmiennych A, B, C,
          'D, w których będzie
          'przechowywana wartość do
          'wyświetlenia
  Dim Nr_wysw As Byte                                         'zmienna określająca numer
          'zapalonego wyświetlacza
  Dim Kr1 As Bit , Kr2 As Bit , Kr3 As Bit                    'zmienne bitowe sterujące
          'kropkami
  Dim Wart As Byte                                            'zmienna Wart przechowująca
          'liczbę do wyświetlenia
  W1 Alias Portb.0                                            'przypisanie linii PB0 nazwy W1
  W2 Alias Portb.1                                            'przypisanie linii PB1 nazwy W2
  W3 Alias Portb.2                                            'przypisanie linii PB2 nazwy W3
                                            'przypisanie linii PB3 nazwy W4

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego
          'systemu przerwań
  Enable Timer0                                               'odblokowanie przerwania od
          'przepełnienia Timer0
  Load Timer0 , 125                                           'załadowanie do licznika


          'wartości początkowej 131, bo
          '256 - 125 = 131

  Dim Ta As Single
  Dim Dzies As Byte
  Dim Setko As Byte
  Dim Spryt As Byte
  Dim Elo As Single
  Dim Razy As Byte
  Dim Odczyt(2) As Byte , Ad As Byte , Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Single  Config 1wire = Portb.4

  Do

  Ta = T1

  1wreset                                                     'reset
    1wwrite &HCC                                              'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
    1wwrite &H44                                              'dokonaj konwersji
    Waitms 750                                                'przeczekaj czas konwersji
    1wreset                                                   'reset
    1wwrite &HCC                                              'rozkaz adresowy SKIP ROM
    1wwrite &HBE                                              'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
    Odczyt(1) = 1wread(2)                                     'odczytaj dwa pierwsze bajty
    T = Odczyt(2)                                             'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
    Shift T , Left , 8                                        'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
    T = T + Odczyt(1)                                         'przepisz - dodaj młodszy bajt    T1 = T * 0.0625                                           'wyraź w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single

  If T1 >= 0 Then

  Portc = 0

  Set Kr1
  Set Kr3


  A = Ta / 10
  Dzies = A * 10
  Setko = Ta - Dzies
  B = Setko
  Spryt = Dzies + Setko
  Elo = Ta - Spryt
  Razy = Elo * 10
  C = Razy


  Lcd A ; " " ; B ; " " ; C ;  Else

  Portc = &B1111111

  Set Kr1
  Set Kr3


  A = Ta / 10
  Dzies = A * 10
  Setko = Ta - Dzies
  B = Setko
  Spryt = Dzies + Setko
  Elo = Ta - Spryt
  Razy = Elo * 10
  C = Razy


  Lcd A ; " " ; B ; " " ; C ;

  End If     Waitms 5000
                                                      'opóźnienie 5 sekund
   Loop
                                                         'koniec pętli nieskończonej
  End


  Wait 1                                                      'koniec programu

  Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)                               'definicja procedury
          'Pobr_znaku
   If Cyfra < 10 Then                                         'jeżeli wartość otrzymanej do
          'wyświetlenia cyfry < od 10,
    Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg )                         'to wpisanie do portu D
          'wartość kodu z tablicy
          'stałych Kody7seg
   Else                                                       'w przeciwnym razie
    Portd = 0                                                 'wpisanie do portu D wartości
          '0 która wygasza wyświetlacz
   End If                                                     'koniec warunku If...Then
  End Sub                                                     'koniec procedury

  Mult_wysw:                                                  'podprogramu obsługi
          'przerwania od przepełnienia
          'Timer0 w którym odbywa się
          'multipleksowanie
   Load Timer0 , 125                                          'załadowanie do licznika
          'wartości początkowej
   Set W1                                                     'wygaszenie wyświetlacza 1
   Set W2                                                     'wygaszenie wyświetlacza 2
   Set W3                                                     'wygaszenie wyświetlacza 3
                                                       'wygaszenie wyświetlacza 4
   Select Case Nr_wysw                                        'w zależności od wartości
          'Nr_wysw, wykonaj:
    Case 0:                                                   'gdy Nr_wysw = 0, to
     Call Pobr_znaku(a)                                       'wywołanie procedury
          'pobierającej z tablicy kod
          'znaku dla wartości A
     Portd.7 = Kr1                                            'wpisanie na linie PD7
          'sterującej kropką wartości
          'bitu Kr1 dla wyświetlacza 1
     Reset W1                                                 'włączenie wyświetlacza 1
    Case 1:                                                   'gdy Nr_wysw = 1, to
     Call Pobr_znaku(b)                                       'wywołanie procedury
          'pobierającej z tablicy kod
          'znaku dla wartości B
     Portd.7 = Kr2                                            'wpisanie na linie PD7
          'sterującej kropką wartości
          'bitu Kr2 dla wyświetlacza 2
     Reset W2                                                 'włączenie wyświetlacza 2
    Case 2:                                                   'gdy Nr_wysw = 2, to
     Call Pobr_znaku(c)                                       'wywołanie procedury
          'pobierającej z tablicy kod
          'znaku dla wartości C
     Portd.7 = Kr3                                            'wpisanie na linie PD7
          'sterującej kropką wartości
          'bitu Kr3 dla wyświetlacza 3
     Reset W3                                                 'włączenie wyświetlacza 3
                                                'włączenie wyświetlacza 4
   End Select                                                 'koniec instrukcji wyboru
   Incr Nr_wysw                                               'zwiększenie o jeden wartości
          'Nr_wysw
   If Nr_wysw = 3 Then                                        'jeśli wartość Nr_wysw
          'osiągnie 4, to
    Nr_wysw = 0                                               'zeruj wartość Nr_wysw
   End If
  Return                                                      'powrót z podprogramu
          'przerwania

  Kody7seg:                                                   'tablica stałych Kody7seg
          'przechowująca kody
          'wyświetlanych cyfr
  'Kody cyfr

  Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001,
  Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000