Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

ATMEGA[BASCOM] Najprostsze odtwarzanie Wav .

adambehnke 14 Jan 2011 23:40 95049 328
Computer Controls
 • #271
  LordBlick
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Duch__ wrote:
  A to koledzy widzieli? Wave file player

  Możliwość odtwarzania 8 bitowych plików (22ksps - stereo oraz 44ksps - mono)

  Właśnie testuje go na atmedze 644 i działa rewelacyjnie. Próbuje go przy okazji zoptymalizować do atmegi32, gdyż szkoda używać takiego olbrzyma jak 644.
  Phiiii... Szkoda takiego olbrzyma jak ATmega32 - look here :
  http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
  ;)
 • Computer Controls
 • #272
  heyka
  Level 17  
  Witam

  przy komilacji kodu z 9 strony tego watku otrzymuje komunikat o braku wolnej pamięci SRAM, jak sobie z tym poradzić?
 • #273
  PiotrEtenM500
  Level 19  
  Zmień układ na Atmega 32 lub większy, fat zabiera ponad 2kb!!!
 • #275
  heyka
  Level 17  
  Code:
  '-------------------------------------------------------------------------------
  
  '-------------------------------------------------------------------------------
  '--------WAV PLAYER-----16kHz 8bit mono-----------------------------------------
  '-------------------------------------------------------------------------------
  '-------------------------------------------------------------------------------

  '$PROG &HFF,&HDF,&HDF,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.

  '---PROCESOR--------------------------------------------------------------------
  $regfile = "M32Def.dat"
  $crystal = 16000000
  $hwstack = 128
  $swstack = 64
  $framesize = 64
  $baud = 38400                                               ' use baud rate
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---DEKLARACJE ZMIENNYCH--------------------------------------------------------
  Dim Timer1_licznik As Byte
  Dim Buffer(256) As Byte At 1024
  Dim Write_position As Byte
  Dim Read_position As Byte
  Dim Write_position_word As Word
  Dim S As String * 36
  Dim A As Byte
  Dim B As Word
  Dim Volume As Byte
  Dim Mix(2) As Integer
  Dim Mixx As String * 3
  Dim Vol_val As String * 10
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---MOJE ZMIENNE TESTOWE--------------------------------------------------------


  Dim Play As Integer                                         'START/STOP ODTWARZANIA
  Dim Plik As String * 30                                     'NAZWA PLIKU DO OTWARCIA

  'UART
  Dim Uart_flaga As Integer
  Dim Uart_dane As String * 30

  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---TIMER 1---------------------------------------------------------------------
  On Timer1 Timer1_handler Nosave
  Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
  '-------------------------------------------------------------------------------
  Pwm1a = 129

  '---PORTY-----------------------------------------------------------------------
  Config Porta = &B00000000                                   'nc
  Config Portc = &B00000000                                   'nc
  Config Portb = &B00000110
  Config Portd = &B00100110                                   'OCR1A = Output

  Porta = &B00000000                                          'nc
  Portc = &B00000000                                          'nc
  'Portb = &B00000000
  Portd = &B00000000
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---PLIKI ZEWNĘTRZNE I BIBLIOTEKI-----------------------------------------------
  $include "CONFIG_AVR-DOS.Bas"
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---ZEGAR-----------------------------------------------------------------------
  Config Clock = Soft
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---UART------------------------------------------------------------------------
  Config Serialin = Buffered , Size = 20 , Bytematch = 13     'KONFIGURACJA PRZERWANIA OD UART-A
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---WATCHDOG---------------------------------------------------------------------------
  Config Watchdog = 1024                                      'reset wystąpi po 1024ms = 1s
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---SPI-HW----------------------------------------------------------------------
  Const Cmmc_soft = 0                                         'SPI HARDWARE

     ' define Chip-Select Pin
     Config Pinb.4 = Output                                   ' define here Pin for CS of MMC/SD Card
     Mmc_cs Alias Portb.4
     Set Mmc_cs

     ' Define here SS Pin of HW-SPI of the CPU (f.e. Pinb.0 on M128)
     Config Pinb.7 = Output                                   ' define here Pin of SPI SS
     Spi_ss Alias Portb.7
     Set Spi_ss                                               ' Set SPI-SS to Output and High por Proper work of
                                                    ' SPI as Master

     ' HW-SPI is configured to highest Speed
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1       'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = Portb.0 , Clock = Portb.1
     Spsr.0 = 1                                               ' Double speed on ATMega128
     Spiinit                                                  ' Init SPI

  'Spiinit
  ' Error
  Const Cperrdrivereset = 225                                 ' Error response Byte at Reset command
  Const Cperrdriveinit = 226                                  ' Error response Byte at Init Command
  Const Cperrdrivereadcommand = 227                           ' Error response Byte at Read Command
  Const Cperrdrivewritecommand = 228                          ' Error response Byte at Write Command
  Const Cperrdrivereadresponse = 229                          ' No Data response Byte from MMC at Read
  Const Cperrdrivewriteresponse = 230                         ' No Data response Byte from MMC at Write
  Const Cperrdrive = 231
  Const Cperrdrivenotsupported = 232                          ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
  Waitms 700
  Dim Gbdriveerror As Byte                                    ' General Driver Error register
  Dim Gbdriveerrorreg As Byte                                 ' Driver load Error-Register of HD in case of error
  Dim Gbdrivestatusreg As Byte                                ' Driver load Status-Register of HD on case of error
  Dim Gbdrivedebug As Byte
  $lib "MMC.LIB"                                              ' link driver library
  $external _mmc
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---WŁĄCZENIE PRZERWAŃ-------------------------------------------------
  Enable Interrupts
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---SD-INICJACJA KARTY I SYSTEMU PLIKÓW-----------------------------------------
  'B = Drivecheck()
  Gbdriveerror = Driveinit()
  B = Initfilesystem(1)
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '---USTAWIENIA WSTĘPNE----------------------------------------------------------

  Set Portb.0                                                 'podciągnięcie do vcc klawisza TEST

  Plik = "helo.wav"
  Play = 0
  '-------------------------------------------------------------------------------


  '***********************ODCZYT USTAWIENIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI*********************
  Readeeprom Volume , 5
  If Volume > 250 Then Volume = 15
  If Volume < 0 Then Volume = 0
  '*******************************************************************************

  Print "ONLINE:" ; Volume ; Chr(13);

  '---URUCHOMIENIE WATCHDOG-A----------------------------------------------------------------------------
  Start Watchdog                                              'uruchamiamy układ watchdog
  '-------------------------------------------------------------------------------
  Clear Serialin  '---PĘTLA GŁÓWNA PROGRAMU-------------------------------------------------------
  Do

  'klawisz TEST"
  If Pinb.0 = 0 Then
     Waitms 20
     Bitwait Pinb.0 , Set                                     ' jak puscisz przycisk to dalej wykonuje program
     Plik = "test.wav"
     Play = 1
  End If


  If Uart_flaga = 1 Then Gosub Zatrzymanie
  If Uart_flaga = 1 Then Gosub Dekoder                        'SPRAWDZANIE CZY ODEBRANE DANE SĄ POPRAWNE

  If Play = 0 Then Portb.1 = 0                                'Używam sobie tego podczas testów
  If Play = 1 Then Portb.1 = 1                                'Używam sobie tego podczas testów
  If Play = 0 Then Portb.2 = 1                                'Używam sobie tego podczas testów
  If Play = 1 Then Portb.2 = 0                                'Używam sobie tego podczas testów
  If Play = 1 Then Gosub Odtwarzacz                           'ZEZWOLENIE I SKOK DO ODTWARZANIA  Reset Watchdog                                              'resetujemy watchdoga
  Loop
  '-------------------------------------------------------------------------------
  End                                                         'KONIEC PROGRAMU PRZY OPUSZCZENIU PĘTLI GŁÓWNEJ


  Zatrzymanie:

  'Zatrzymanie odtwarzania do czasu rozpoznania danych
     For Write_position_word = 1 To 256                       'czyszczenie bufora
     Buffer(write_position_word) = 128
     Next Write_position_word
     Disable Timer1                                           'zatrzymanie timera1
     Close #2
     Start Watchdog
  Return


  '---DEKODOWANIE ODEBRANYCH DANYCH Z UART-A--------------------------------------
  Dekoder:


  If Right(uart_dane , 4) <> ".wav" Then Goto Clp

     Plik = Uart_dane                                         'NAZWA PLIKU DO ODTWORZENIA
     Play = 1                                                 'ZEZWOLENIE NA SKOK DO ODTWARZANIA

     Clp:
     Uart_dane = ""
     Uart_flaga = 0
     Clear Serialin

  Return
  '-------------------------------------------------------------------------------  '---ODTWARZACZ------------------------------------------------------------------
  Odtwarzacz:
  Stop Watchdog

  Open Plik For Binary As #2

  Pwm1a = 129

  For Write_position_word = 1 To 256
  Get #2 , Buffer(write_position_word)
  Next Write_position_word

  For Write_position_word = 1 To 256
  Get #2 , Buffer(write_position_word)
  Next Write_position_word


  Write_position = 0
  Enable Timer1  Do
      If Write_position <> Read_position Then
          Get #2 , A

          lds R16, {A}
          subi R16, 128
          lds R17, {Volume}                                   'Od 0 do 255
          mulsu R16, R17
          mov R16, R1
          subi R16, 128

          ldi R27, 4                                          '<------------------- Starsza połówka adresu bufora. Np. 4 = High(1024)
          lds R26, {Write_position}
          st X+, R16
          sts {Write_position}, R26

      End If

      If Play = 0 Then Goto Stp                               'Nagły stop odtwarzania

  Loop Until Eof(#2) <> 0

  Stp:
  For Write_position_word = 1 To 256                          'czyszczenie bufora
  Buffer(write_position_word) = 129
  Next Write_position_word

  Play = 0                                                    'wstrzymanie odtwarzania
  Disable Timer1                                              'zatrzymanie timera1
  Close #2                                                    'ZAMKNIĘCIE PLIKU

  Start Watchdog
  Return
  '-------------------------------------------------------------------------------  '---PRZERWANIE OD TIMERA 1------------------------------------------------------
  Timer1_handler:
    push R16
    In R16, SREG
    push R26
    push R27

    lds R26, {Timer1_licznik}
    inc R26
    sts {Timer1_licznik}, R26
    cpi R26, 2
    brlo R26_mniejsze_2
        ldi R26, 0
        sts {Timer1_licznik}, R26

        ldi R27, 4                                            '<------------------- Starsza połówka adresu bufora. Np. 4 = High(1024)
        lds R26, {Read_position}
        ld R27, X+
        !Out OCR1AH, R27
        !Out OCR1AL, R27

        sts {Read_position}, R26
    R26_mniejsze_2:

    pop R27
    pop R26
    !Out SREG, R16
    pop R16
  Return
  '-------------------------------------------------------------------------------  '---PRZERWANIE OD UART-A--------------------------------------------------------
  Serial0charmatch:

  Play = 0

  Input Uart_dane Noecho                                      'ODBIÓR DANYCH Z UART-A


  'VOLUME
  If Left(uart_dane , 4) = "vol:" Then
     Mix(1) = Len(uart_dane)                                  'całkowita długość odebranych danych z początkiem vol:
     Mix(2) = Mix(1) - 4                                      'całkowita długość wartości do wstawienia do volume
     Mixx = Mid(uart_dane , 5 , Mix(2))
     Volume = Val(mixx)
     If Volume < 0 Then Volume = 0
     If Volume > 250 Then Volume = 250
     Writeeeprom Volume , 5                                   'zapis poziomu głośności do pamięci eeprom
  End If

  'STOP
  If Uart_dane = "stop" Then                                  'JEŚLI ODEBANO STOP TO WSTRZYMAJ ODTWARZANIE
     Play = 0 : Uart_dane = ""
     Clear Serialin
  End If

  'RESET
  If Uart_dane = "reset" Then
     Uart_dane = ""

     For Write_position_word = 1 To 256                       'czyszczenie bufora
     Buffer(write_position_word) = 129
     Next Write_position_word

     Play = 0                                                 'wstrzymanie odtwarzania
     Disable Timer1                                           'zatrzymanie timera1
     Close #2                                                 'ZAMKNIĘCIE PLIKU

     Gosub Reset_systemu
  End If

  'ZAPYTANIE O POZIOM GŁOŚNOŚCI
  If Uart_dane = "vol_val" Then                               'SPRAWDZANIE AKTUALNEGO POZIOMU GŁOŚNOŚCI

     Vol_val = "vol_val:" + Str(volume)
     Print #4 , Vol_val ; Chr(13);
     Clear Serialin

  End If

  Uart_flaga = 1                                              'FLAGA INFORMUJĄCA ŻE ODEBRANO DANE

  Clear Serialin
  Return
  '-------------------------------------------------------------------------------  '---PĘTLA POWODUJĄCA ZAPLANOWANY I CELOWY RESET SYSTEMU-------------------------
  Reset_systemu:
  Start Watchdog
     For Write_position_word = 1 To 256                       'czyszczenie bufora
     Buffer(write_position_word) = 129
     Next Write_position_word

     Play = 0                                                 'wstrzymanie odtwarzania
     Disable Timer1                                           'zatrzymanie timera1
     Close #2
  Do
  'Pusta pętla spowoduje reset wywołany przepełnieniem watchdoga
  Loop
  Return

  To jest cały kod, procesor atmega 32, jak zmienie na 64 wszystko jest ok.
 • #277
  heyka
  Level 17  
  Nie wiem ile RAMU brakuje, w jaki sposob to sprawdzić?

  Dodano po 11 [minuty]:

  Tak się zastanawiam, a nie dalo by się zrobić takiego odtwarzacza np na atemega8, cos to nie tak że Atmega 32 sobie z tym nie radzi :(
 • Computer Controls
 • #279
  heyka
  Level 17  
  Error:22 Line 121 Out of SRAM space, in File : D:\... ścierzka dostępu....\config_AVR-DOS.bas

  tak wyglada cały komunikat błedu

  Dodano po 12 [minuty]:

  wstawilem do projektu zmodyfikowany plik avr-dos (podany w tym watku) i sie skompilowalo, czas na budowe urzadzenia

  Dodano po 5 [godziny] 54 [minuty]:

  Zależy mi aby program był pisany w Bascomie a z tego co przeglądałem odtwarzacz na atemega 8 nie jest pisany w Bascomie.
 • #280
  atom1477
  Level 43  
  heyka wrote:
  Error:22 Line 121 Out of SRAM space, in File : D:\... ścierzka dostępu....\config_AVR-DOS.bas

  tak wyglada cały komunikat błedu

  Chm, kiedyś chyba wypisywało o ile przekroczyło rozmiar RAMu. A w pliku informacyjnym nic nie pisze?

  heyka wrote:
  Zależy mi aby program był pisany w Bascomie a z tego co przeglądałem odtwarzacz na atemega 8 nie jest pisany w Bascomie.

  No to się zdecyduj, chcesz żeby to się zmieściło w ATMega8, czy chcesz żeby to było w BASCOMie. Bo tych dwóch rzeczy nie pogodzisz (Wykorzystując oryginalną bibliotekę AVRDOS z BASCOMa. Z własną biblioteką to oczywiście dało by się i w BASCOMie.).
 • #281
  heyka
  Level 17  
  Chciałbym żeby działało na Atemega8, niestety nie jestem w tym aż tak biegły żeby napisac własną bibliotekę, dlatego będę musiał pozostać przy avr-dos, zastosowałem zmienioną bibliotekę avr-dos która była dostępna w tym wątku i program się skomilował.
  Mam nadzieję że zadziała, jak uruchomie to się pochwalę.
  Serdeczne dzieki za zainteresowanie i pomoc w temacie. Pozdrawiam
 • #282
  misiekdg
  Level 13  
  Mam problem z tym układem... w głosniku słychać pisk i jakies "lekkie" przebicia dziwnych dzwięków pasujących do pliku jaki wrzucę na kartę. Transmisja z kartą jest poprawna, na oscyloskopie widać jak przesyłane są informacje. ustawiałem stałą wartość głośności, testowałem rózne pliki równiez ten umieszczony wczesniej w tym temacie na 100% sprawny, próbowałem wszyskich kodów i na wszystkich mam to samo, tak jakby PWM nie działał tak jak powinien, zmieniałem tez na fastPwm ale bez rezultatu, zmienił sie tylko ton pisku. Testowałem na dwóch AtMega32 i jednej AtMega32a... Nie wiem gdzie szukać problemu?
 • #283
  LordBlick
  VIP Meritorious for electroda.pl
  misiekdg wrote:
  Mam problem z tym układem... w głosniku słychać pisk i jakies "lekkie" przebicia dziwnych dzwięków pasujących do pliku jaki wrzucę na kartę. Nie wiem gdzie szukać problemu?
  Zbyt niska częstotliwość nośna (podstawowa) PWM...
 • #284
  WOBI
  Level 19  
  misiekdg wrote:
  Mam problem z tym układem... w głosniku słychać pisk i jakies "lekkie" przebicia dziwnych dzwięków pasujących do pliku jaki wrzucę na kartę. Transmisja z kartą jest poprawna, na oscyloskopie widać jak przesyłane są informacje. ustawiałem stałą wartość głośności, testowałem rózne pliki równiez ten umieszczony wczesniej w tym temacie na 100% sprawny, próbowałem wszyskich kodów i na wszystkich mam to samo, tak jakby PWM nie działał tak jak powinien, zmieniałem tez na fastPwm ale bez rezultatu, zmienił sie tylko ton pisku. Testowałem na dwóch AtMega32 i jednej AtMega32a... Nie wiem gdzie szukać prblemu?


  Masz nieustawione fuse bity i nie taktujesz procesora właściwą częstotliwością, sam piszesz że wgrywasz pliki z tego wątku, a pliki i programy są dobre i działaja więc błąd leży tylko po Twojej stronie, niewłaściwie zaprogramowanego procesora. Dużo postów na tym forum jest właśnie związanych ze złym taktowaniem procesora, źle ustawione FUse bit a w prodedurach krytycznych czasowo od których zależy prawidłowe działanie programu tak sie dzieje że źle działa prawidłowo napisany program.
 • #285
  arktik1
  Level 27  
  Witam.
  Złożyłem to na Atmega 32 i działa super.
  Zastanawiam się, czy można użyć do tego Atmega 328p dip28 :?:
  W końcu jest mniejsza gabarytowo. :D
 • #287
  arktik1
  Level 27  
  Jaki można najlepszy dźwięk tym odtworzyć?
  32.000 kHz, 8 bit, trochę szumi.
 • #288
  idla
  Level 2  
  Kochani, kompilator (1.11.8.6) wyrzuca błąd:
  22 Line : 120 Out of SRAM space , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\CONFIG_AVR-DOS.Bas.
  Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  idla
 • #289
  elektryk101
  Conditionally unlocked
  idla wrote:
  Kochani, kompilator (1.11.8.6) wyrzuca błąd:
  22 Line : 120 Out of SRAM space , in File : C:\PROGRAM FILES\MCS ELECTRONICS\BASCOM-AVR\CONFIG_AVR-DOS.Bas.
  Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  idla

  Jakiego procesora używasz w $regfile ?
  Błąd dotyczy małej ilości Ram-u.
 • #291
  idla
  Level 2  
  Atmega32. Ustawiłem Atmega64 i poszło.
  Dzięki
 • #292
  FastProject
  Level 28  
  Witam,
  zamierzam wykonać sobie ten player i próbuje zrozumieć oraz zmienić kod dla swoich potrzeb. Mam pytania mianowicie:
  1. Dlaczego w podprogramie Odtwarzacz dwukrotnie wykonuje się odczyt:
  Code: basic4gl
  Log in, to see the code


  2. Czy zamiast Get #2 może być Get #1? Czym wybór kanału został tu uzależniony?

  3. Czy sprawdzał ktoś kod kolegi WOBI z tego postu https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7817283#7817283

  4. C.d.n.
 • #294
  FastProject
  Level 28  
  Dziękuje za szybką odpowiedź.

  Ad. 1. No tak po to gdzieś było napisane aby na początku pliku dodać krótką ciszę aby uzupełnić do tych początkowych 256B.
 • #295
  WOBI
  Level 19  
  Przecież Get dotyczy otwieranego pliku, konkretnie funkcji w bibliotece, poczytaj o bascomdos.
  Code:
  Open Plik For Binary As #1 


  Get i tu numer dotyczy numeru otwartego pliku nie wiem dlaczego wątpisz, poprostu wszystkie odniesienia do obsługi pliku muszą mieć ten sam numer, jeśli używasz 5 to wszędzie będzie #5 a jeśli będzie 1 to wszędzie #1.

  W moim przykładzie używam #1 jakbyś nie zauważył...

  A mój kod działa, wystarczy wgrać do procka i sprawdzić czy to aż tak trudne :) to nie boli. A omijanie nagłówka jest prosto zrobione wystarczy zobaczyć w moim przykładzie. Czy tak trudno sobie poeksperymentować i coś przy okazji się nauczyć? ;)
 • #296
  FastProject
  Level 28  
  WOBI wrote:
  Przecież Get dotyczy otwieranego pliku, konkretnie funkcji w bibliotece, poczytaj o bascomdos.
  Code:
  Open Plik For Binary As #1 


  Get i tu numer dotyczy numeru otwartego pliku nie wiem dlaczego wątpisz, poprostu wszystkie odniesienia do obsługi pliku muszą mieć ten sam numer, jeśli używasz 5 to wszędzie będzie #5 a jeśli będzie 1 to wszędzie #1.

  W moim przykładzie używam #1 jakbyś nie zauważył...

  Tak myślałem i zauważyłem to dlatego pytam. Wolałem spytać i zrozumieć niektóre sprawy, żeby później nie popełniać i nie pytać o głupoty.

  WOBI wrote:
  A mój kod działa, wystarczy wgrać do procka i sprawdzić czy to aż tak trudne :) to nie boli. A omijanie nagłówka jest prosto zrobione wystarczy zobaczyć w moim przykładzie. Czy tak trudno sobie poeksperymentować i coś przy okazji się nauczyć? ;)

  Nie jest to trudne i właśnie to robię. Jednak nie kopiuje słowo w słowo niczyjego kodu. Jedynie posługuje się kodami w celu zrozumienia tematu. Na ich bazie buduje i piszę własne programy.

  P.S. Jak długo trwa wywołanie inicjalizacji karty (Gbdriveerror = Driveinit() ) może to być kilka sekund w przypadku gdy nie ma podłączonej karty? Pytam, bo jeszcze nie mam katy a trwa to dosyć długo.

  Niedługo dam znać o wynikach eksperymentów. Dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi.
 • #298
  FastProject
  Level 28  
  Dzięki za potwierdzenie. U mnie też jest to coś koło tego, nie mierzyłem dokładnie bo dorwałem kartę.

  Podsumowując układ z programem kolego WOBI działa bardzo fajnie na ATmega32, nie słychać żadnych trzasków, nie ma zawieszeń. Jako wzmacniacz wykorzystałem układ LM4871 z funkcją Shutdown pozwalającą zrealizować funkcję MUTE w player-ku.
 • Helpful post
  #300
  FastProject
  Level 28  
  No więc właśnie przydałby ci się ten LM4871 (3W dla 4 Ohm) lub podobny w którym pin Shutdown pozwala i na oszczędność baterii i na wyciszenie głośnika w przerwach w odtwarzaniu.