Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

MaThiR 12 Jan 2010 17:16 27047 26
Renex
 • Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia
  Stworzone przeze mnie urządzenie jest praktycznym uzupełnieniem piórnika szkolnego. Jest wyposażone w kilka pożytecznych funkcji i na opisanych poniżej nie zamierzam zaprzestać. Całość została zorganizowana w wygodne w obsłudze intuicyjne menu. 6 przycisków uSwith w jakie jest wyposażony układ umożliwia nawigację, ponadto dzięki małemu nadajnikowi IR zamontowanemu w długopisie można jednocześnie pisać i przewijać kolejne strony. Tekst może być zapisywany przy pomocy komputera wyposażonego w port COM oraz dowolny terminal obsługujący łącze RS232 lub klawiaturę komputerową wyposażoną w złącze PS/2, klawiatura może również zostać wykorzystana do wykonywania wszystkich innych operacji zastępując µSwitch’e. Oprogramowanie zostało wyposażone w dodatkową opcję monitorowania ilości wolnej pamięci oraz możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza, czy podświetlenia (wyświetlacz który zamówiłem niestety nie posiada takiej funkcji). Całość jest zasilana 4 ogniwami R3 Ni-MH lub Ni-Cd. Urządzenie zostało zabezpieczone przed odwrotnym podłączeniem baterii, niestety diodę zenera ograniczającą maksymalne napięcie usunąłem z powodu dużego upływu. Dlatego układ zasilany bateriami alkaicznymi może zostać uszkodzony.
  Urządzenie w stanie spoczynku pobiera znikome ilości energii, w grę wchodzi ładowanie zestawu akumulatorków podtrzymujących zasilanie zegara, którego działanie dzięki temu nie zostaje przerwane wraz z wyciągnięciem i wymianą baterii.

  Podstawowym elementem urządzenia jest mikrokontroler AVR ATmega32. Mikroprocesor jest taktowany wewnętrznym oscylatorem 4MHz co w zupełności wystarcza wraz z innymi układami peryferyjnymi (zegar RTC – PCF8583, zewn. pamięć EEPROM – 24C1024, czujnik temp. 1-WIRE) do realizacji zamierzonych funkcji.
  Poniżej schemat:

  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

  Działanie
  Układ uruchamiający mikroprocesor (wraz z układem podtrzymującym zasilanie) złożony z kilkunastu elementów połączonych wg idei pokazanej na powyższym schemacie reaguje na chwilowe naciśnięcie dwóch przycisków („góra” , „dół”), po czym następuje automatyczne podtrzymywanie zasilania realizowanego przez mikroprocesor. Układ wraca do stanu pierwotnego po wybraniu opcji „wyłącz” w pierwszym poziomie menu.
  - Po włożeniu baterii na złączu ZAS pojawia się napięcie ok.4-5V. Dioda Zenera D1 5V1 zabezpiecza układ przed odwrotną polaryzacją oraz zbyt wysokim napięciem zasilania. Przez D3 płynie prąd zasilający układ PCF, przez D2 i R8 jest ładowany mały akumulatorek lub kondensator podtrzymujący napięcie zasilania układu RTC. Linia główna zasilająca mikroprocesor wraz z resztą układów +5V jest odłączona, napięcie nań wynosi 0V. Stan tej linii jest zdeterminowany przez brak napięcia pomiędzy bramką a źródłem trzech tranzystorów P-MOS (Q3, Q6, Q7) wymuszony rezystorem R???, zmiana może nastąpić po przejściu w stan otwarcia Q11 lub Q8 lub obu na raz. Tranzystory MOSFET połączone są równolegle w celu zmniejszenia ich wypadkowej rezystancji przewodzenia, i w wyniku redukcji niepotrzebnego spadku napięcia na tych elementach. Napięcie na nóżkach zasilających ATmega32 jest równe napięciu na linii +5V, jest więc równe 0 i taki jest również stan wszystkich jego wyprowadzeń. Dlatego rezystor R13 zatyka Q11, a R2 i R3 kolejno Q9 i Q10. Stąd Q8 również nie przewodzi nie wymuszając zwarcia bramki tranzystorów MOSFET z masą i przełączenia ich w stan przewodzenia.
  - Stan ten trwa do momentu wciśnięcia przycisków UP i DOWN (góra i dół), co zostało przewidziane jako normalne załączanie elektronicznej ściągi. Bazy tranzystorów zwarte przez rezystory R4 i R11 do masy powodują przepływ prądu przez złącza BE i przejście tych dwóch tranzystorów w stan otwarcia. Na R12 pojawia się napięcie dodatnie, przez złącze BE tranzystora Q8 płynie prąd i następnie otwierając się powoduje pojawienie się napięcia ok. -4V na złączu GS P-MOS’ów, które również się otwierają i zaczynają przewodzić. Na linii głównej +5V pojawia się napięcie i zostaje zainicjowana procedura uruchomienia urządzenia. Mikroprocesor zaczynając działać, zmienia stan linii PA1 na wysoki wymuszając otwarcie Q11 co trwale podtrzymuje tranzystory MOSFET w stanie przewodzenia i układ może funkcjonować. Sytuacja ta trwa do momentu programowej zmiany stanu linii PA1, co jest związane z chęcią zakończenia pracy z urządzeniem, czyli wybraniem i zatwierdzeniem pozycji wyłącz z menu.
  - Układ przestaje działać po spadku napięcia zasilania poniżej 4V, czynności mikroprocesora zostają wstrzymane przez odpowiednio skonfigurowane podukłady zawarte w jego strukturze, w wyniku czego całość zostaje wyłączona, można jeszcze zastosowac programowe wyłączanie urządzenia. Niski stan napięcia można odczytać z wyświetlacza, co zapobiega potencjalnym przeżywanym przykrościom podczas użytkowania urządzenia. Dobór minimalnego napięcia został podyktowany kilkoma ograniczeniami związanymi z działaniem poszczególnych elementów całego urządzenia, oto podstawowe z nich:
  Urządzenie wykorzystuje zasoby pamięci EEPROM mikroprocesora i zewnętrznego układu 24C1024 (128KB) minimalne napięcie zasilania nie powinno spadać poniżej poziomu 2V7 dla mikrokontrolera i układu 24C1024, poniżej tego progu zapis lub odczytywanie pamięci może zostać zakłócone, z co gorsze w razie niepomyślnego zapisu w komórkach pamięci mogą pojawić się losowe liczby.
  Spadek napięcia obniża kontrast wyświetlacza LCD, co znacznie wpływa na komfort obsługi układu.
  W urządzeniu do obsługi łącza RS232 nie użyłem układu standaryzującego napięcia linii RxD i TxD (+/-15V), gdyż komputerowe porty COM poprawnie interpretują „logiczne” stany napięcia linii odbioru danych (zero logiczne od 0V do stanu progowego wynoszącego ok. 2-3V i jedynka logiczna powyżej stanu progowego). Proste inwertery tranzystorowe wzbogacające porty UART mikroprocesora muszą być zasilane nieco wyższym napięciem niż możliwie najniższa wartość stanu wysokiego generowanego przebiegu, pod uwagę trzeba wziąć napięcie Uce tranzystora bipolarnego i ewentualne inne straty czy zakłócenia połączenia.
  Popularne ogniwa Ni-MH i Ni-Cd nie powinny być rozładowywane poniżej napięcia wynoszącego ok. 0,8V, rośnie wtedy ryzyko utraty nominalnej gwarantowanej przez producenta sprawności (podnosi się rezystancja wewnętrzna, maleje pojemność etc.).
  W sytuacji braku źródła zasilania układ RTC jest zasilany z akumulatorka przez diodę D6. Jest to jedyny możliwy stan wykorzystujący wewnętrzne źródło zasilania, diody D2 i D3 uniemożliwiają wykorzystanie go do zasilania pozostałych struktur układu.

  Pomiar napięcia baterii:
  Do pomiaru napięcia szyny zasilającej wykorzystałem wewnętrzny 10 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy wbudowany w mikrokontroler, wraz z wbudowanym napięciem odniesienia 2,56V. Rozdzielczość pomiaru wynosi ok. 2,5mV co i tak przewyższa potrzeby, wynik wyświetlany na LCD jest zaokrąglony do 1/100 V. Wysokość napięcia referencyjnego wymagała zastosowania dzielnika rezystorowego ponieważ suma napięcia 4 załadowanych ogniw może przekroczyć wartość nawet 5V, aby zminimalizować straty energii dzielnik (R6 i R9) jest załączany punktowo na okres gdy przetwornik dokonuje pomiaru. Dokładność pomiaru jest obniżona dodatkowo przez tolerancję rezystorów i spadek napięcia na porcie wyjściowym mikroprocesora, w najgorszym przypadku błąd może wynosić ok. 5%.

  Bezprzewodowa łączność IR:
  Pisząc można jednocześnie przewijać tekst przy użyciu prostego układu zamontowanego w długopis. Układ, możliwie najprostszy jest przystosowany do pracy na malutkich bateriach guzikowych, składa się z mikroprocesora ATtiny2313, 2 przycisków i kilku innych elementów elektronicznych. Mikroprocesor uruchamiany przez wciśnięcie jednego z przycisków wykonuje zaprogramowaną procedurę (generuje odpowiedni przebieg sterując diodą IRED), po czym przechodzi w stan uśpienia.
  Układ TSOP1736 (na schemacie powyżej) w piórniku demoduluje sygnał z diody IRED, a następnie wysyła go do ATmega32 gdzie jest przetwarzany na ciąg odpowiadających mu instrukcji.
  Poniżej zdjęcia i schemat.

  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

  Ustawianie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza:
  Zmiana podświetlenia wyświetlacza LCD i jego kontrast są zależne od napięcia na jego 2 przeznaczonych do tego celu wyprowadzeniach. Konwersję cyfrowych ustawień na odpowiednie stany napięciowe umożliwiają wbudowane w mikroprocesor przetworniki PWM (generator modulowanego przebiegu prostokątnego). Podświetlenie może być zasilane przebiegiem prostokątnym, natomiast kontrast wyświetlacza, który zamontowałem w moim układzie jest najlepszy gdy to wyprowadzenie jest zwarte do masy. Zamiast filtru uśredniającego RC(R1, C1, C2), rezystor R1 zastępuje zworka. W przeciwny wypadku ustawienie maksymalnego kontrastu (0V) było niemożliwe z powodu dużego prądu na tym pinie.

  Obsługa klawiatury AT:
  Układ elektronicznego piórnika został wyposażony w łącze PS/2 do obsługi komputerowej klawiatury AT, podobnie jak w przypadku łącza 1WIRE programowa obsługa kodów wysyłanych przez układ klawiatury nie przedstawiała żadnych problemów. Mankamentem jest długi czas reakcji na wciśnięcie klawisza, opóźnienie wymaga zdecydowanego przyciskania klawiszy.
  Klawiatura umożliwia nawigację na każdym poziomie menu oraz zapisywanie i kasowanie tekstu. Strzałki zastępują cztery przyciski nawigujące, ENTER przycisk zatwierdzający, a BACKSPACE przycisk anulujący. Ponadto ESC powoduje powrót na pulpit, a przycisk POWER wyłącza urządzenie.

  RS232:
  Łącząc układ z portem komputerowym COM można dokonywać zapisu, odczytu i kasowania zapisanego tekstu. Połączenie może zostać zainicjowane przez zatwierdzenie odpowiedniej pozycji w menu w czasie gdy na komputerze jest załączony terminal (prawie wszystkie systemy operacyjne są wyposażone w takie narzędzie). Interfejs umożliwiający komunikację z użytkownikiem bazuje na wyświetlaniu odpowiednich komunikatów i wpisywaniu odpowiednich liczb według wyświetlonych możliwych opcji.
  Pamięć EEPROM 24C1024:
  Tekst i znaczniki zaczynające i kończące poszczególne sloty są zapisywane do zewnętrznej pamięci EEPROM. Organizacja danych nie pozwala na kasowanie danych ze „środka”, tzn. że zapisane dane tworzą jeden nieprzerwany ciąg. Sloty, poszczególne zapisane informacje tekstowe, mogą być kasowane kolejno od końca, takie rozwiązanie zapisu znacznie ułatwia jego odtwarzanie, a na dodatek w łatwy sposób można rozwiązać monitoring zajętego i wolnego miejsca w przestrzeni pamięciowej.
  Układ 24C1024 dysponuje objętością sięgająca 128KB co umożliwia zapis 128.000 znaków nie licząc znaczników, co jest pojemnością wystarczającą do zapisu streszczonych informacji.

  Montaż i konstrukcja mechaniczna
  Wybór elementów i ich rozmieszczenie na płytce zostało rozwiązane z myślą o umieszczeniu układu w piórniku szkolnym typu kostka. Rozmiar płytki wraz z wyświetlaczem wynosi 18,2cm x 4,8cm x 1,7cm. Podstawą montażową części elektronicznych jest płytka tekstolitowa pokryta jednostronnie miedzią. Ze względu na konieczność miniaturyzacji zadecydowałem się na montaż powierzchniowy tzw. SMD, umożliwiło to znaczą redukcję grubości urządzenia i ograniczenie jego gabarytów do minimum czyli sumy wielkości płytki wyświetlacza i niedużej powierzchni na uSwithe. Na koszyczek z bateriami zostało również przewidziane miejsce na laminacie co znacznie zmniejsza ryzyko awarii.
  Piórnik wymagał małej precyzyjnej modernizacji, m.in. wycięcia okienka na wyświetlacz, przyciski i czujnik IR oraz zrobieniu paru otworków na śrubki mocujące.
  Montując wszystkie elementy trzeba uważać na odbicie lustrzane, najlepiej przed montażem po prostu sprawdzić połączenia.

  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

  Ewentualne zmiany i możliwości modyfikacji
  Na płytce pozostawiłem miejsce na dolutowanie gniazdka SMD USB. Program napisałem w BASCOM'ie, język jest wysokiego rzędu, ma prostą składnię i niestety kompilator generuje olbrzymi kod wynikowy. USB zamieściłem z myślą o przyszłym wykorzystaniu układu np. do nauki programowania AVR'ów w języku C i Assemblerze.
  Chciałem jeszcze dopisać polecenia pomiaru temperatury, niestety podczas eksperymentów zepsułem DS1820.
  Bez większych kłopotów można wykorzystać polecenia odbierania kodów np. RC5 i sterować układ ze zwykłego pilota.
  Procesor się wyłącza gdy napięcie spadnie poniżej 4V, przy takim napięciu wyświetlacz ma blady obraz i trzeba na niego patrzeć pod kątem, cała reszta z wyjątkiem klawiatury powinna funkcjonować bez problemów. Ja skorzystałem ze sprzętowego resetu, lepiej natomiast byłoby rozwiązać tę funkcję programowo i oczywiście kupić lepszy LCD. Obsługa byłaby bardziej elastyczna, po co bezwzględnie trzymać się 4V gdy urządzenie może jeszcze pracować.

  Reasumując układ uważam za udany. Jednakże chcąc zamontować go do piórnika trzeba by zadbać o przemalowanie srebrnego obramowania wyświetlacza, za bardzo rzuca się w oczy i przyciąga uwagę... Także jak na razie konkretnego użytku z niego nie zrobię.
  Zresztą dzisiejsze telefony komórkowe oferują znacząco lepsze możliwości, więc projekt jest dla mnie po prostu sprawdzeniem moich technicznych możliwości i podsumowaniem nauki BASCOMA. Czas zająć się bardziej ambitnym językiem :wink:

  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego uczniaElektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

  Wersja beta :D:
  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  MaThiR
  Level 16  
  Offline 
  MaThiR wrote 279 posts with rating 258, helped 2 times. Live in city Racibórz. Been with us since 2006 year.
 • Renex
 • #2
  marco47
  Level 41  
  Witam kolegę
  Jedna zasadnicza sprawa dotycząca schematu . Nie rysuje się połączeń sygnałowych przechodzących przez układy , ani nie rysuje się połączeń prowadzonych ukośnie . Stosuj ogólnie przyjęte normy i zwyczaje .
  Staraj się prowadzić symbole masy do ziemi a zasilania dodatniego do góry.
  Nie prowadź podwójnych lini sygnałowych , zastosuj linię bus .
  To tak na gorąco , jak poprawisz schemat to można się dokładnie przyjrzeć urządzeniu.
 • #3
  11111olo
  Level 42  
  Jeśli chcesz używać tego do "ściągania" na klasówkach to raczej marny pomysł - nauczyciel szybko zobaczy że spoglądasz na piórnik ;)
 • #4
  linuxlamer
  Level 12  
  Na długopisie przydałby się przełącznik na date gdyby nauczycielowi zachciało się wędrówek po klasie :). Poza tym nie popieram ściągania hehe
 • #5
  arek59
  Level 29  
  Nawet fajny temat i wykonanie. Na schemacie czuję jakieś błędy.
  A co będzie jak nauczyciel będzie kazał schować wszystkie piórniki?
  Lepszym rozwiązaniem było by wykonać taki zegarek z dużym wyświetlaczem i podobnymi funkcjami.
 • #6
  chaka
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Mogłeś lepiej zamaskować wyświetlacz, a przynajmniej nie wycinać otworu rozmiarów ramki. Długopis-pilot nie jest raczej popisem umiejętności manualnych:) Po co wam w tych wszystkich piórnikach termometry?
 • #7
  bolek
  Level 35  
  Z LCD można sciągnać folie polaryzacyjną, a raczej przenieść ją na okulary. W tedy zwykły śmiertelnik nic nie zobaczy, w przeciwieństwie do właściciela z odpowiednimi okularami :P
 • #8
  medicb
  Level 28  
  Pomysł z ew przeniesieniem polaryzatora na okulary jest spoko. Zmień w kalendarzu słowo "grudzień" na "grudnia". Rok nie ma 14-tu "grudniów" w składzie ;) Pomyśl nad wykorzystaniem innego ekranu, kolorowego od nokii lub innego graficznego z panelem.
 • #9
  Ficu
  Level 31  
  bolek wrote:
  Z LCD można sciągnać folie polaryzacyjną, a raczej przenieść ją na okulary. W tedy zwykły śmiertelnik nic nie zobaczy, w przeciwieństwie do właściciela z odpowiednimi okularami :P


  Możesz napisać coś więcej o tym rozwiązaniu? Ta folia jest przezroczysta?
 • Renex
 • #10
  MaThiR
  Level 16  
  Dzięki za posty.
  marco47 postaram się nad tym trochę popracować w najbliższych dniach, magistrali BUS jeszcze ani razu nie zastosowałem :|

  Montując urządzenie byłem coraz bardziej przekonany, że żadnego praktycznego użytku z tego niego nie będę miał... Aby sprostać dzisiejszym wymaganiom musiałbym zastosować nowocześniejsze rozwiązania, przede wszystkim dotyczyłoby to samego wyświetlacza idealnie wkomponowanego w deseń piórnika i czytelnego oraz obsługi jakiś komercyjnych kart pamięci z zapisanymi dokumentami tekstowymi. Pod warunkiem, że taki układ będzie wyposażony w dobry interfejs i będzie pewnie działało można poważnie tego typu sugestie rozpatrzyć.
  Na razie dysponując tylko BASCOM'em nie jestem w stanie sprostać takim wymaganiom, a i tak np. współczesny dobry telefon komórkowy bije na głowę tego typu pomysły :D Chyba żeby popracować nad czymś innowacyjnym, jakiś interfejs mózg-komputer albo coś w tym guście :wink:

  Quote:

  Możesz napisać coś więcej o tym rozwiązaniu? Ta folia jest przezroczysta?


  Nie wiem czy trudności nie będzie sprawiało samo nabycie wyświetlacza, w którym taka modyfikacja będzie możliwa. Rozbierając kiedyś kalkulatory natrafiłem na takie gdzie szybka stanowiła odrębną część, odwracając ją otrzymywałem negatyw obrazu, a bez niej niczego nie było widać.
 • #11
  Urgon
  Level 38  
  AVE...

  Te wyświetlacze są rozbieralne. I to dość łatwo. Będziesz musiał wyciąć jednak ramkę z folii, by grubość zachować. Mógłbyś poświęcić jakiś kalkulator, z niego wziąć drugą folię, a pierwszą zamocować na wyświetlacz tak, by można było ją zdejmować. Na codzień układ powinien wyglądać i działać normalnie...

  Używając interfejsu SPI bodaj możesz czytać dane z kart MMC...
 • #12
  satanistik
  Level 27  
  Ja osobiście miałem kilka pomysłów jeszcze w technikum i przed maturą ale na pomysłach się skończyło. Teraz na studiach też nie spotkałem żadnych wyrafinowanych rozwiązań - królują komórki i zwykły papier ;-). Z takich ciekawszych to zastosowanie modułu GSM i wyświetlacza alfanumerycznego w kalkulatorze typu Bolek, Co do małych wyświetlaczy graficznych gdzieś w necie jest dokumentacja tego lcd z MP3 z Tajwanu.
  Dodatkowo nie opłaca się stosować ds1820 ponieważ biblioteka 1W w Bascomie zajmuje sporo pamięci a LM35 z wyjściem analogowym można obsłużyć z wbudowanego przetwornika i nie jest to zbyt złożone (charakterystyka liniowa). Co do pracy "do upadłego" na pewno nie poprawi żywotności baterii ale w kryzysowej sytuacji na pewno nikt o niej nie pomyśli ;-).
 • #13
  gemiel
  Level 25  
  Kawałek folii polaryzacyjnej najlepiej wziąć ze starego zegarka lub kalkulatora. Najlepsze są sprzęty sprzed kilkunastu lat. Wtedy sporo wyświetlaczy nie miało przyklejonych polaryzatorów tylko były składane razem z wyświetlaczem do ramki. Ciekawy efekt daje odwrócenie polaryzatora (powstaje negatyw). Takie cuda robiliśmy jakieś 20 lat temu. Delikwent patrzył na zegarek a tu nic. A kawałek folii w rogu okularów pozwalał zobaczyć dokładnie to co pokazywał wyświetlacz. Zabawa na krótką metę ale doświadczenie ciekawe.
 • #14
  MaThiR
  Level 16  
  Czy kolorowe wyświetlacze LCD również mają taki polaryzator (tak się chyba ta warstwa nazywa)?

  Poprawiłem schemat (na płytce niestety zrobił się niezły bałagan, nie będę jej na razie poprawiał, ale mimo to plik *.brd również zamieściłem w pakowaczu):
  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia

  arek59 mógłbym prosić o wskazanie tych błędów?

  Zastosowanie LM35 faktycznie byłoby lepszym pomysłem, można przecież wykorzystać wbudowany przetwornik ADC! Szkoda tylko, że czujnik jest zamontowany do innego pinu...

  Miesiące powinny być odmienione, jeżeli czytamy to co jest na wyświetlaczu jako ciąg (nr dnia, miesiąc itd.). Chcąc je zmienić trzeba lekko zmodyfikować wsad EEPROMU procesora.

  Poniżej wsad do długopisu (taktowanie należy ustawić na 4MHz):
 • #15
  marco47
  Level 41  
  Schemat już bardziej przejrzysty chociaż posiada dużo błędów.
  Mogłeś uratować płytkę pcb gdybyś najpierw nazwał poszczególne połączenia na schemacie a dopiero później reorganizował układ połączeń.
  Brak rezystora podciągającego Reset.
  Rezystory R7,R10 narysuj przy bloku Zegara RCT.
  Nie zmieniaj rozdzielczości rysowanego schematu w trakcie rysowania , niektóre elementy nie dało się przesuwać w rastrze 2.54mm.
  Tak na szybko przerobiłem Twój schemat według ogólnych zasad , resztę musisz przerobić sam .
  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia
 • #16
  MaThiR
  Level 16  
  Szary prostokąt to blok załączania układu, jego opis zamieściłem w pierwszym poście.
  Schemat poprawiłem, nie wiem z jakiej wersji eagle'a korzystasz, mój nie czyta plików, które zamieściłeś...
  Cały czas starałem się korzystać z siatki 2,54mm, malując schemat wcześniej parę razy skorzystałem z innego rozmiaru, chciałem przeprowadzić połączenie między nóżkami układy scalonego

  Jak poza robieniem lustrzanego odbicia można przenosić nazwy elementów elektronicznych?

  Pomiędzy bramkami tranzystorów Q6, Q7, Q3 a ich źródłami zapomniałem dodać rezystor ok. 20K, na poniższym schemacie już jest.
  Elektroniczny piórnik - niezbędnik dobrego ucznia
 • #17
  marco47
  Level 41  
  Aby przenosić nazwy elementów używaj narzędzia Smash , a później Move.
  Czy ten szary blok musi być tak rozbudowany , nie można prościej?
  Korzystam z wersji 5.7.0
 • #18
  polprzewodnikowy
  Level 26  
  Przy AT24CP zamieniłeś GND z VCC.
 • #20
  MaThiR
  Level 16  
  Quote:
  Czy zastosowany wyświetlacz to taki http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/484684/lcd+alfanumeryczny+lcd+2x40.html

  Do tego trzeba mieć jakąś bibliotekę? Jaki to ma sterownik?


  Prawie wszystkie takie wyświetlacze mają ten sam sterownik. Ten, który podałeś powinien działać, a nawet lepiej, bo ma podświetlenie i zapewne lepszy kontrast (może być nieco inaczej regulowany). Program musiałbym uzupełnić o wyłączanie podświetlenia gdy żaden z przycisków nie jest przez dłuższy czas używany. Na allegro są chyba tańsze. Piny powinny się zgadzać, w najbliższym czasie postaram się nabyć taki i nieco ulepszyć mój układzik.
  Kupowałem tego typu wyświetlacze i żaden z nich nie miał tak kiepskiego kontrastu i podświetlenia jak ten który użyłem w moim urządzeniu, w końcu kosztował mnie tylko ok.20zł, a np. ten z AVT kosztuje ponad 40zł.

  24C1024 jest źle podłączony, najmłodsze bity adresowe mają być podłączone do plusa.
 • #21
  Jacek31
  Conditionally unlocked
  Projekt fajny, płytka super.Schemat trochę pogmatwany, ale obleci. Tylko nie bardzo rozumiem jak mierzysz napięcie zasilania ? Z schematu wynika że z dzielnika R6-R9 napięcie jest podawane na PA0 (przetwornik A/C), ale co mierzysz napięcie które jest na pinie PB4 procesora puszczone przez ten dzielnik?
  PS. Mając na pokładzie EEPROM 128KB można się już pokusić o próbę implementacji systemu plików ATARIKI, jest to jeden katalog główny w którym zapisane są pliki, rozmiar jednostki alokacji to standardowo 256B, ale standard ten dopuszczał także 128B. Opis pliku zajmuje 16B na plik, nazwa 8+3, atrybut, numery jednostek alokacji.
  http://atariki.krap.pl/index.php/Format_AtariDOS_4
 • #22
  MaThiR
  Level 16  
  Quote:
  Tylko nie bardzo rozumiem jak mierzysz napięcie zasilania ? Z schematu wynika że z dzielnika R6-R9 napięcie jest podawane na PA0 (przetwornik A/C), ale co mierzysz napięcie które jest na pinie PB4 procesora puszczone przez ten dzielnik?


  Pomiar jest robiony punktowo. Dzielnik jest zasilany z portu mikroprocesora na czas pomiaru, żeby zminimalizować pobór prądu.
 • #23
  jezyczekm
  Level 11  
  projekt bardzo ciekawy. można wykorzystać do innych celów. przydał by się czytnik kart sd do tego. czy będziesz pracował nad rozwinięciem tego projektu o taki czytnik??
  Moze zastosowanie wyświetlacza z jakiejś starej nokii?? więcej linii na wyświetlaczu i nie takich dużych rozmiarów. kiedyś widziałem jakiś projekt na wyświetlaczu z nokii 3210.
  Pozdrawiam.

  Własnie znalazłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic356063-0.html
  to może ci się bardziej przydać https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic881442.html

  jest tego wiele w necie. myślę że wyświetlacz tych rozmiarów mniej się rzuca w oczy a informacji na raz można więcej wyświetlić.
 • #24
  profesorek_96
  Level 16  
  Pilot do tego projektu wykorzystuje funkcję powerdown jak to wygląda w tym projekcie.
  Ile pobiera prądu. Wyłączałeś coś wathdoga czy np wewnętrzne napięcie odniesienia.
 • #25
  MaThiR
  Level 16  
  Układ przechodzi w tryb power down. Uruchamiany jest przez impuls na nóżce reset. Odpowiedzialne za to są dwa kondensatory przy uSwitchach. Pobierany prąd nie przekracza wtedy kilku uA. Dokładnie jest podany w nocie katalogowej mikroprocesora.

  Watchdog jest niepotrzebny. Przyciśnięcie jednego z dwóch przycisków uruchamia układzik na ułamek sekundy, mikrokontroler wysyła odpowiedni sygnał diodą IR, a następnie zostaje wyłączony. Prawdopodobieństwo zacięcia się układu jest znikome, nawet jeśli nastąpi, wciśnięcie przycisku go resetuje.
 • #26
  elektronik43
  Level 9  
  Możesz mi napisać z jakiego programu korzystałeś zapisując projekty, bo po ściągnięciu żaden program który posiadam mi tego nie otwierał.