Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Woltomierz cyfrowy - prośba o sprawdzenie

AsKeR 14 Sty 2010 18:24 2347 0
 • #1
  AsKeR
  Poziom 10  
  Przerobiłem trochę program z książki "Mikrokontrolery Avr W Praktyce" (Doliński) w taki sposób, by napięcie mierzone było wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Używałem modułu uruchomieniowego ZL3AVR wyposażonego m.in. w mikrokontroler Atmel ATMEGA32 16PU, wyświetlacz LCD HD444780 2x16 oraz 16-sto przyciskową klawiaturę. Układ podłączyłem jak na rysunku:
  Woltomierz cyfrowy - prośba o sprawdzenie

  Do obsługi wyświetlacza użyto uniwersalnej biblioteki tAvrLib.

  Cykl pomiarowy rozpoczyna się od ustawienia stanu wysokiego na wyjściu PD4, w wyniku czego kondensator C zaczyna się ładować przez opornik R na do napięcia zasilającego Vcc. W tym samym czasie mikrokontroler uruchamia pomiar czasu. W momencie, gdy napięcie na kondensatorze osiągnie wartość mierzonego napięcia wejściowego, na wyjściu komparatora nastąpi zmiana stanu, co powoduje zatrzymanie pomiaru czasu (zatrzaśnięcie wyniku w rejestrach ICR1H i ICR1L), który jest proporcjonalny do napięcia wejściowego (błąd jest niewielki). Cykl pomiarowy kończy się podaniem stanu niskiego na wyjściu PD4,
  w wyniku czego kondensator jest rozładowywany przez rezystor R i niewielką oporność wyjściową portu PD4 w tym stanie.
  Napięcie wejściowe woltomierza będące jednocześnie napięciem w stanie ustalonym na kondensatorze wylicza się z zależności:
  $$U_{c}=\frac{I*t}{C}=\frac{V{cc}-U_{BEP}}{R_{1}}*\frac{t}{C}$$
  Założono spadek napięcia na złączu baza-emiter w stanie przewodzenia 0,7 V.
  Otrzymany wynik jest przysłany na wyświetlacz LCD.
  Na początku programu deklaruje się wartości pojemności C oraz rezystancji rezystora R1.
  Do wyliczenia napięcia referencyjnego zastosowano procedurę kalibracyjną. Jest ona uruchamiana gdy zaraz po restarcie mikrokontrolera zostanie wykryte wciśnięcie klawisza S5 (bit_is_clear(PIND,1)). W pętli do...while jest realizowany cykliczny pomiar napięcia wejściowego. Wyjście z pętli jest możliwe po naciśnięciu klawisza S1. Powoduje to wyliczenie współczynnika kalibracyjnego i zapisanie go w pamięci EEPROM mikrokontrolera.
  Do pisania i kompilowania programu użyto środowiska AVR Studio 4.18 połączone z WinAVR-20090313 natomiast do przesyłania skompilowanego programu (pliku HEX) używano ISP Programmer 1.2.0.52.

  Code:

   Konfiguracja połączeń:
   - PORTA4-PORTA7 - piny DATA4-DATA7 kontrolera HD44780
   - PORTA1 - pin RS
   - PORTA2 - pin E
   - PORTB2 - wejście nieodwracające komparatora +
   - PORTB3 - wejście odwracające komparatora -
   - PORTD4 - wejście służące do rozładowywania kondensatora
   - PORTD0 - wejście z podciąganiem z klawiatury
   - PORTD1 - wejście z podciąganiem z klawiatury

   Należy zadać wartości:
  - pojemności C
  - rezystora R1
  - napięcie zasilania Vcc
  */

  float rezystorR1=1; //1 Ohm
  float kondensatorC=0.001; //1 mF
  float napieciezasilania = 5; //5 V
  double prad;

  #define F_CPU 16000000 //częstotliwość taktowania
  #define HD44780_DATA_GPIO A // pod którym portem jest szyna danych
  #define HD44780_DATA_HIGHHALFBYTE 1
  #define HD44780_RS_GPIO A
  #define HD44780_RS_BIT 1
  #define HD44780_E1_GPIO A
  #define HD44780_E1_BIT 2
  #define HD44780_WIDTH 16 //liczba kolumn wyświetlacza
  #define HD44780_HEIGHT 2 //liczba wierszy wyświetlacza
  #define HD44780_CHARSET HD44780_CHARSET_PL
  #define HD44780_CODEPAGE HD44780_CODEPAGE_UTF8

  #include <tAvrLib/hd44780.h>       //biblioteka do obsługi wyświetlacza
  #include <avr/io.h>          //biblioteka plikowych operacji wejścia - wyjścia
  #include <avr/signal.h>       //biblioteka umożliwiająca obsługę sygnałów
  #include <avr/eeprom.h>       //biblioteka umożliwiająca korzystanie z pamięci EEPROM
  #include <compat/deprecated.h>    //biblioteka umożliwiająca kompatybilność z starszymi wersjami kompilatora


  unsigned char liczt0;
  volatile unsigned char pomiar;      //flaga dokonania pomiaru
  union{
        unsigned int wspkal;           //współczynnik kalibracji
        unsigned char wspkalb[2];
       } uwspkal;


  void czekaj(unsigned long zt)    //procedura wytracania czasu
  {
     #define tau 10.38
     unsigned char zt1;
      for(;zt>0;zt--)
      {
          for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
      }
  }


  SIGNAL (SIG_INPUT_CAPTURE1)        //obsługa przerwania od przechwycenia
  {
      union {
        unsigned int czas;
        unsigned char czasb[2];
         } uczas;

      uczas.czasb[0]=ICR1L;          //zatrzaśnij rejestry przechwytywania
      uczas.czasb[1]=ICR1H;

      float WYNIK=(uczas.czas/uwspkal.wspkal)*(prad/kondensatorC);
     int cyf0 = WYNIK;      // wyznacz cyfrę przy pozycji 1V
     int cyf1 = (WYNIK-cyf0)*100;   // pozycja po przecinku

     // początek kodu odpowiedzialnego za wyświetlenie dolnego napisu
     hd44780_goto(1, 1);
     HD44780_PUTPSTR("    ");
     hd44780_putInt(cyf0, 10, 0);
     hd44780_putChar('.');
     hd44780_putInt(cyf1, 10, 0);
     HD44780_PUTPSTR(" V");;
     // koniec kodu odpowiedzialnego za wyświetlenie dolnego napisu

      pomiar=1;                   //pomiar dokonany (zapal flagę)
      sbi(PORTD,4);               //zacznij rozładowywać kondensator pomiarowy
  }


  int main(void)
  {

     hd44780_init();          //inicjacja wyświetlacza
     HD44780_BIND_STREAM(stdout);      //powiązanie wyświetlacza ze standardowym wyjściem
     hd44780_goto(0, 0);          //przejście do początku górnej linii wyświetlacza
     HD44780_PUTPSTR("Napiecie wynosi:"); //wyświetlenie górnego napisu

     DDRD=0x13;   //PORTD we oprócz PD4, PD1 i PD0 - wy
      PORTD=0xff;   //z podciąganiem
      PORTB=0x04;   //PB2 z podciąganiem
     DDRB=0xF3;   //PORT B0,B1,B4-B7 - wy, PORTB2 i PORTB3-0 - we
      TCCR1A=0;   //funkcje porównania i PWM wyłączone
      TCCR1B=0x41;   //preskaler XTAL/1 dla TC1, przechwytywanie na narastającym zboczu
     TIMSK=0x08;   //zezwolenie na przerwania od przechwytywania
      ACSR=1<<ACIC;   //zezwolenie na wyzwalanie przechwytywania komparatorem
      czekaj(10*tau);
      TIFR=0xff;   //kasuj przerwania od timerów
   
   

      if(bit_is_clear(PIND,1)) //wciśnięty S5 - kalibracja
         {     
        hd44780_goto(1, 1);
        HD44780_PUTPSTR("  KALIBRACJA");   //wyświetl napis „KALIBARCJA”
           do
                {
  prad=((napieciezasilania-(0.7))/(rezystorR1));
                 cbi(PORTD,4);    //ładuj kondensator pomiarowy (stan wysokiej impedancji na PD4
                 TCNT1H=0;    //zeruj licznik 1 pomiar czasu ładowania
                 TCNT1L=0;
               sbi(TIFR,ICF1); //ustawienie bitu ICF1 w rejestrze TIFR
                 while(bit_is_clear(TIFR,ICF1));      //czekaj aż napięcie mierzone zrówna się
         //z napięciem wejściowym
  uwspkal.wspkalb[0] = ICR1H; //zapisanie do zmiennej 16 bitowej wspkal wartość 16 bitowego rejestru przechwytywania (ICR1H do starszej części 16 bitowej danej)
  uwspkal.wspkalb[1] = ICR1L;   // ICR1L do młodszej części 16 bitowej danej
                    //uwspkal.wspkal=(ICR1L+256*ICR1H); // inny sposób zapisania powyższych operacji

                 sbi(PORTD,4);       //zacznij rozładowywać kondensator pomiarowy
                    czekaj(1*tau);        //opóźnienie związane z częstotliwością odświeżania
                } while(bit_is_set(PIND,0));
          uwspkal.wspkal = uwspkal.wspkal / 64;

          eeprom_write_byte(1,uwspkal.wspkalb[0]);   //zapisz współczynnik kalibracji
          eeprom_write_byte(2,uwspkal.wspkalb[1]);   //do pamięci EEPROM
          sbi(TIFR,ICF1);             //ustawienie bitu ICF1 w rejestrze TIFR
         }
      else
         {
         uwspkal.wspkal=eeprom_read_byte(1);  //odczytaj współczynnik kalibracji z EEPROM-u
         }
      sei();      //odblokuj globalne przerwania
      while(1)   //główna pętla pomiarowa
      {
         cbi(PORTD,4);        //ładuj kondensator pomiarowy
         TCNT1H=0;            //zeruj licznik 1 - pomiar czasu ładowania
         TCNT1L=0;
         pomiar=0;
         while(pomiar==0);    //czekaj aż napięcie mierzone zrówna się z napięciem
                               //na kondensatorze pomiarowym
          czekaj(23*tau);      //opóźnienie związane z częstotliwością odświeżania LCD
     }
  }


  Czy mógłby ktoś sprawdzić czy to w ogóle ruszy? Płytkę miałem pożyczoną więc teraz już nie mam jak samemu? W załączniku biblioteka tAvrLib oraz program wraz z HEXem