Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Sterowanie silnikiem krokowym- ugrzązłem (ale jest postęp)

janbernat 09 Feb 2010 20:58 3422 19
 • #1
  janbernat
  Level 38  
  
  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega8 i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćkrokowe, zasilanie 30V
  
  
  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 4915200
  
  '********* Konfiguracja wyświetlacza *********
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Config Lcd = 20 * 4
  
  '*********** Konfiguracja wyjść do sterowania L6219 ************
  Config Portc = Output
  Ph1 Alias Portc.0             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portc.1             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portc.2             'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portc.3
  I02 Alias Portc.4
  I12 Alias Portc.5
  Reset Ph1                     ' na początek ustawiamy krok 0
  Reset I01
  Reset I11
  Set I02
  Set I12
  Reset Ph2
  
  '********** PortB jako wejście z podciąganiem ***************
  Config Portb = Input
  Set Portb
  
  '********** ustawienie przerwań ****************
  sei
  
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8       ' teraz da ok. 0.417us- ale może skrócić
  'Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  
  
  
  
  
  Dim Kier As Byte
  Dim Temp0 As Byte
  Dim Opoznienie_odczytu As Byte
  Dim Stan As Byte
  Dim Kroki As Word
  Dim Liczba_powtorzen As Byte
  Dim Kat As Single
  Dim Liczniczek As Byte
  Liczniczek = 100
  Dim U1 As Byte
  U1 = 4
  Dim Up As Byte
  Dim Ul As Byte
  Dim Us As Byte
  Up = 255
  Ul = 255
  Ul = 255
  Dim Rampa As Word
  Rampa = 65000
  
  Dim Koniec As Word
  Koniec = 1000
  
  
  
  Dim Next_step As Byte
  Next_step = 0
  Dim Flaga As Byte
  Flaga = 0
  Dim Liczba_krokow As Word
  Liczba_krokow = 0             'Tu mogę wpisać 1000- i tak nie reaguje
  Kier = 0
  
  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "ustal kierunek "
  
  
  
  Do
  
     If Flaga = 1 Then          'gdy jest przerwanie od Timer0- co 237us
       If Pinb.0 = 0 Then       'i jest wciśnięty przycisk PIND.2- ustawianie kierunku jednym przyciskiem
           Incr Opoznienie_odczytu       'no bo przycisk ma drgania dłużej niż 237us- niech zwiększy
                                          'to sprawdzanie powtórne do 17ms
  
           If Opoznienie_odczytu >= 70 Then       'dajmy mu na wygaszenie drgań 17ms
  
              If Temp0 = 0 Then ' i jest zezwolenie na zmianę stanu
                 Gosub Ustawianie
                 Temp0 = 1      ' zablokuj zezwolenie na zmianę stanu
              End If
  
              Opoznienie_odczytu = 0       'Jak już ustawił kierunek to pozwolimy mu liczyć od początku-
                                            'po powtórnym naciśnięciu PIND.2
            End If
  
        Else
           Temp0 = 0            'zezwalaj na zmiany
           Opoznienie_odczytu = 0
        End If
  
        If Kier = 1 Then
           Gosub Kier_prawo
        End If
  
        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
           Gosub Kier_stop
        End If
  
        If Kier = 3 Then
           Gosub Kier_lewo
        End If
  
        Flaga = 0
  
  
     End If
        Debounce Pinb.3 , 0 , Ustaw_liczba_krokow
  
  Loop
  End
  
  
  Step_delay:                   'ten timer określa szybkość z jaką szybkością kręci się silnik- teraz ok0.25ms/ impuls
     Timer0 = 60                '110     'no to skracamy- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
                       'tu jest ok.237us obliczone a 248us zmierzone- procesor jednak coś wolno liczy
     Flaga = 1
  
  
        Incr Next_step          'sterowanie 1/8 kroku- 16 stanów
           If Next_step >= 16 Then
              Next_step = 0
        End If
  
  
  Return
  
  
  Ustawianie:
  
        Select Case Kier
           Case 0
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- lewo " ; Kier
           Case 1
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
           Case 2
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- praw " ; Kier
           Case 3
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
  
         End Select
  
      Incr Kier
       If Kier >= 4 Then
         Kier = 0
       End If
  
  
  Return
  
  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć
  
   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
      Select Case Next_step
  
           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
  
  
        End Select
  
    Next
  
  Return
  
  Kier_lewo:                    ' j.w.
  
   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
        Select Case Next_step
  
           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
  
  
        End Select
    Next
  
  
  Return
  
  Kier_stop:                    'stop ma zachować aktualne położenie wirnika
  Stan = Pinc
  
  Return
  
  Ustaw_liczba_krokow:          'Tu jest ustawianie- czas bez znaczenia i wszystkie paskudy typu wait czy debouce dozwolone
  
  Cls
  Lcd "liczba krokow"
  Liczba_krokow = 1
  Do
  
  Waitus 500
  Decr U1
    If Pinb.1 = 1 Then
     Liczniczek = 100
    End If
  
     If Pinb.1 = 0 Then
      If U1 = 0 Then
        U1 = Liczniczek
        Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
            If Liczba_krokow <= 16000 Then
               Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
            End If
  
            If Liczba_krokow >= 16000 Then
              Liczba_krokow = 16000
            End If
              Incr Liczba_krokow
  
              Lowerline
              Lcd " ->  " ; Liczba_krokow ; "      "
              Thirdline
              Lcd "Kat " ; Kat ; "        "
  
        End If
     End If
  
  
     If Pinb.2 = 1 Then
      Liczniczek = 100
     End If
  
      If Pinb.2 = 0 Then
       If U1 = 0 Then
         U1 = Liczniczek
  
          Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
          If Liczba_krokow <= 16000 Then
            Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
          End If
  
          If Liczba_krokow <= 1 Then
            Liczba_krokow = 1
          End If
            Decr Liczba_krokow
  
            Lowerline
            Lcd " <-  " ; Liczba_krokow ; "      "
            Thirdline
            Lcd "Kat " ; Kat ; "        "
  
       End If
      End If
  
  
  
  
      If Pinb.4 = 0 Then Exit Do
  Loop
  Return
  

  No i tak- jak przekazać liczba_kroków do kier_prawo/lewo aby program wykonał określoną liczbę kroków.
  I jak zrobić żeby silnik startował od określonego położenia- 1/4 kroku-16 stanów po zatrzymaniu.
 • Helpful post
  #2
  mirekk36
  Level 42  
  Witam,

  Hmmm nie dość, że strasznie rozbudowany fragment kodu, który ciężko tak wprost przeanalizować to jeszcze nie do końca rozumiem pytań bo:

  1. Pytasz jak przekazać liczba_krokow do kier_prawo/lewo

  a przecież masz tam zmienną Liczba_krokow w pętli

  For Kroki = 0 To Liczba_krokow

  czyli przed wywołaniem tej procedury wpisujesz liczba_krokow i już - chyba że czegoś nie rozumiem - bo przecież zdaje się tak robisz właśnie

  No a na 2 pytanie, żeby odpowiedzieć to już by trzeba chyba było nieźle posiedzieć nad tym kodem i domyśleć się dokładnie wszystkiego co i jak ma działać - a kto to zrobi ?

  Może na jakimś mniejszym wycinku kodu - bardziej sprecyzuj problemy hmmm ?
 • #3
  janbernat
  Level 38  
  No to tak- fragmenty kodu do sterowania silnika prawo/lewo/stop działają.
  Można na to nie zwracać zbytniej uwagi- to sprzęt.
  Można je zamienić na proste step/dir-gdyby zastosować inny sterownik:D
  Mam for- to-next- ale to jakoś nie działa.
  Jak wpiszę w początkowych ustawieniach liczba_kroków= 1000 to itak się kręci stale.
  Jak wpiszę w pętli for- to 1000 wprost- też się kręci w kółko.
  Ale jak wpiszę w pętli wait to kręci się "skokami".
  Podejrzewam że po return jak wracam do głównego programu to wraca do podprogramu z powrotem.
  No i nie wiem jak to kontrolować.

  a co do drugiego punktu- masz rację muszę nad tym jeszcze posiedzieć.
  W jakiejś zmiennej muszę zapamiętać jeden z 16 stanów składających się na 1 krok aby po stop zapamiętać i potem zacząć kręcić silnikiem od tego a nie innego położenia.
  No i co z tego że rozumiem sprzęt- jak programista ze mnie jak z koziej ...trąba.
 • Helpful post
  #4
  hose2
  Level 17  
  Witam
  janbernat wrote:
  
  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć
  
   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
      Select Case Next_step
  ...
        End Select
  
    Next
  
  Return
  
  
  Kier_lewo:                    ' j.w.
  
   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
        Select Case Next_step
  ...
        End Select
    Next
  
  
  Return
  
  

  W tych podprogramach nie wywołujesz LICZBA_KROKOW+1 razy kroku silnika,
  bo wewnątrz pętli nie zmienia się NEXT_STEP (w pewnym sensie faza napięcia
  podawanego na cewki silnika) - po prostu wiele razy wystawiasz ten sam stan
  na porty. Obsługa zmiennej LICZBA_KROKOW może być w pętli głównej programu -
  wywołujesz podprogram KIER_LEWO lub KIER_PRAWO jednocześnie zmniejszając jej
  zawartość. Gdy osiągnie wartość zero przestajesz obracać silnikiem, zmieniasz
  kierunek obrotów lub co Ci przyjdzie do głowy.
 • Helpful post
  #5
  mirekk36
  Level 42  
  Możesz zamiast podporogramów zrobić po ludzku funkcje i przekazywać do nich liczba_krokow jako parametr z opcją by val czyli przez wartość a nie broń boże przez referencję czyli by ref

  Dodano po 4 [minuty]:

  janbernat wrote:

  No i co z tego że rozumiem sprzęt- jak programista ze mnie jak z koziej ...trąba.


  Ty nie opowiadaj tu takich banialuk nie z tej ziemii ;) bo całkiem nieźle sobie radzisz, wystarczy spojrzeć jak korzystasz z Timerów itp ..... więc wcale nie jest tak źle. A przecież wszystkiego się od ręki w 5 sek nie zrobi ... tak że troszkę cierpliwości i wszystko się uda ;)
 • #6
  janbernat
  Level 38  
  No właśnie podejrzewałem że to jakaś moja głupota.
  Ale jak zrobię funkcję (albo procedurę) z parametrem byval- to zmiana parametru w procedurze (funkcji) nie będzie widoczna na zewnątrz,gdyż dotyczy tylko jej kopii.
  A mi (chyba) zależy aby zmiana liczba_krokow była widoczna na zewnątrz- po przejściu do innej funkcji.
  Uczenie się naraz C i Bascoma w podeszłym wieku prowadzi do totalnego zgłupienia.
  Dzięki- jutro wieczorem będę zmieniał i kombinował.
  A jutro w pracy będę dopieszczał sterowanie plotera frezującego silnikami krokowymi.
  Już ładnie zaczął chodzić-1.5x1.5m.
 • Helpful post
  #7
  Pittt
  Level 32  
  Silnik kręci, chyba dla tego że nigdzie nie liczysz ile nakręciłeś, a pętla jest wywoływana w kółko o ile zmienna kierunek jest np równa 3, nawet z ilością kroków 0 raz się wykona i a to wystarczy do zmiany kroku (case) które i tak są zależne od przerwania timera. Na początek, w warunku IF od razu po wywołaniu Kier_lewo, zmienną Kier ustaw na 0.
 • #8
  janbernat
  Level 38  
  No, dzięki światłym uwagom hose2 coś udało się zrobić.
  Aktualny kod:
  
  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega8 i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 30V
  
  
  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 4915200
  
  '********* Konfiguracja wyświetlacza *********
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Config Lcd = 20 * 4
  
  '*********** Konfiguracja wyjść do sterowania L6219 ************
  Config Portc = Output
  Ph1 Alias Portc.0             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portc.1             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portc.2             'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portc.3
  I02 Alias Portc.4
  I12 Alias Portc.5
  Reset Ph1                     ' na początek ustawiamy krok 0
  Reset I01
  Reset I11
  Set I02
  Set I12
  Reset Ph2
  
  '****** Ustawianie zmiennych do kontroli pracy silnika ***************
  Dim Kier As Byte
  Kier = 0
  Dim Liczba_krokow As Word
  Liczba_krokow = 10000
  Dim Stan As Word
  Stan = 0
  Dim Kroki As Word
  Kroki = 0
  
  '********** PortB jako wejście z podciąganiem ***************
  Config Portb = Input
  Set Portb
  
  '********** ustawienie przerwań ****************
  sei
  
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8       ' teraz da ok. 0.417us- ale może skrócić
  'Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  '*********** Ustawianie parametrów programu ********
  
  Dim Temp0 As Byte
  Dim Opoznienie_odczytu As Byte
  
  
  Dim Liczba_powtorzen As Byte
  Dim Kat As Single
  Dim Liczniczek As Byte
  Liczniczek = 100
  Dim U1 As Byte
  U1 = 4
  Dim Up As Byte
  Dim Ul As Byte
  Dim Us As Byte
  Up = 255
  Ul = 255
  Ul = 255
  Dim Rampa As Word
  Rampa = 65000
  
  Dim Koniec As Word
  Koniec = 1000
  
  
  
  Dim Next_step As Byte
  Next_step = 0
  Dim Flaga As Byte
  Flaga = 0
  
  
  
  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "ustal kierunek "
  
  
  
  Do
  
     If Flaga = 1 Then          'gdy jest przerwanie od Timer0- co 237us
       If Pinb.0 = 0 Then       'i jest wciśnięty przycisk PIND.2- ustawianie kierunku jednym przyciskiem
           Incr Opoznienie_odczytu       'no bo przycisk ma drgania dłużej niż 237us- niech zwiększy
                                          'to sprawdzanie powtórne do 17ms
  
           If Opoznienie_odczytu >= 70 Then       'dajmy mu na wygaszenie drgań 17ms
  
              If Temp0 = 0 Then ' i jest zezwolenie na zmianę stanu
                 Gosub Ustawianie
                 Temp0 = 1      ' zablokuj zezwolenie na zmianę stanu
              End If
  
              Opoznienie_odczytu = 0       'Jak już ustawił kierunek to pozwolimy mu liczyć od początku-
                                            'po powtórnym naciśnięciu PIND.2
            End If
  
        Else
           Temp0 = 0            'zezwalaj na zmiany
           Opoznienie_odczytu = 0
        End If
  
        If Kier = 1 Then
           For Kroki = Stan To Liczba_krokow
           Gosub Kier_prawo
           'Fourthline
           'Cls
           'Lcd Stan
           Next
  
        End If
  
        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
           Gosub Kier_stop
        End If
  
        If Kier = 3 Then
           For Kroki = Stan To Liczba_krokow
           Gosub Kier_lewo
           'Fourthline
           'cls
           'Lcd Stan
           Next
  
        End If
  
        Flaga = 0
  
  
     End If
        Debounce Pinb.3 , 0 , Ustaw_liczba_krokow
  
  Loop
  End
  
  
  Step_delay:                   'ten timer określa szybkość z jaką szybkością kręci się silnik- teraz ok0.25ms/ impuls
     Timer0 = 60                'no to skracamy- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
                       'tu jest ok.319us obliczone a xus zmierzone- procesor jednak coś wolno liczy
     Flaga = 1
  
  
        Incr Next_step          'sterowanie 1/4 kroku- 16 stanów
           If Next_step >= 16 Then
              Next_step = 0
        End If
  
  
  Return
  
  
  Ustawianie:
  
        Select Case Kier
           Case 0
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- lewo " ; Kier
           Case 1
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
           Case 2
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- praw " ; Kier
           Case 3
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
  
         End Select
  
      Incr Kier
       If Kier >= 4 Then
         Kier = 0
       End If
  
  
  Return
  
  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć
  
      Select Case Next_step
  
           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
  
        End Select
  
  Return
  
  Kier_lewo:
  
        Select Case Next_step
  
           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
  
        End Select
  
  Return
  
  Kier_stop:                    'stop ma zachować aktualne położenie wirnika
  Stan = Pinc                   'No tu coś jest nie tak-
  
  Return
  
  Ustaw_liczba_krokow:          'Tu jest ustawianie- czas bez znaczenia i wszystkie paskudy typu wait czy debouce dozwolone
  
  Cls
  Lcd "liczba krokow"
  Liczba_krokow = 1
  Do
  
  Waitus 500
  Decr U1
    If Pinb.1 = 1 Then
     Liczniczek = 100
    End If
  
     If Pinb.1 = 0 Then
      If U1 = 0 Then
        U1 = Liczniczek
        Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
            If Liczba_krokow <= 16000 Then
               Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
            End If
  
            If Liczba_krokow >= 16000 Then
              Liczba_krokow = 16000
            End If
              Incr Liczba_krokow
  
              Lowerline
              Lcd " ->  " ; Liczba_krokow ; "      "
              Thirdline
              Lcd "Kat " ; Kat ; "        "
  
        End If
     End If
  
  
     If Pinb.2 = 1 Then
      Liczniczek = 100
     End If
  
      If Pinb.2 = 0 Then
       If U1 = 0 Then
         U1 = Liczniczek
  
          Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
          If Liczba_krokow <= 16000 Then
            Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
          End If
  
          If Liczba_krokow <= 1 Then
            Liczba_krokow = 1
          End If
            Decr Liczba_krokow
  
            Lowerline
            Lcd " <-  " ; Liczba_krokow ; "      "
            Thirdline
            Lcd "Kat " ; Kat ; "        "
  
       End If
      End If
  
  
  
  
      If Pinb.4 = 0 Then Exit Do
  Loop
  Return
  

  Teraz się kręci o zadaną liczbę kroków.
  Oczywiście pojawiły się nowe problemy.
  Po wybraniu kierunku silnik się kręci prawo-lewo o zadaną liczbę kroków.
  Ale nie wraca do pozycji początkowej.
  No bo w kier_stop daję stan=PINC.
  To bez sensu- ale jak wyremuję to nie mogę zmienić kierunku obrotów.
  I nie wiem co tam dać.
  No ale jeden błąd poprawiłem- inne błedy oczywiście wyszły.
  Chciałbym w pełni kontrolować ilość kroków jakie silnik robi- z dokładnością do 1/4 kroku- czyli jak jest sterowany.
  Może to jest przerost wymagań.
  Kręci się, jest sterowany programowo/sprzętowo z tego samego procesora.
  Ale to jeszcze nie to.
  No a potem rampa.

  No moze mi się uda- z Waszą pomocą.
 • Helpful post
  #9
  Pittt
  Level 32  
       If Kier = 1 Then
           While Kroki <> Liczba_krokow     'do puki zmienne sa rozne
                Gosub Kier_prawo
           End
        End If
  
        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
             Gosub Kier_stop
        End If
  
        If Kier = 3 Then
           While Kroki <> 0                       'do puki zmienne sa rozne
                Gosub Kier_lewo
           End
        End If
  
    .
    .
  
  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć
  
      Select Case Next_step
  
           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
              Incr Stan
           .
           .
           .
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
             
   
             If Next_step <> Next_step_old Then  'Sprawdzam czy timer zmienil krok
                  Kroki = Kroki + 1
             END If
             Next_step_old = Next_step     ' zapamietuje poprzedni krok
  
        End Select
  
  Return
  
  Kier_lewo:
  
        Select Case Next_step
  
           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
              Decr Stan
             .
             .
             .
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
             
             If Next_step <> Next_step_old Then  'Sprawdzam czy timer zmienil krok
                  Kroki = Kroki - 1
             END If
             Next_step_old = Next_step     ' zapamietuje poprzedni krok
  
        End Select
  
  
  
  
  
        End Select


  Jeśli chodzi o powrót do tego samego miejsca Spróbuj tak, nie mam pewności co do składni While i znaku różne.

  Teraz lepiej, ale może się jakiś kroczek gubić przy zmianie obrotów.

  Ale chyba nie powinien.
 • #10
  janbernat
  Level 38  
  Zapoznałem się dokładniej z poleceniem rotate.
  I to jest rozwiązanie.
  Ten program należy przerobić- na razie poszedł w odstawkę.
 • #11
  janbernat
  Level 38  
  Przepraszam za post pod postem- ale w końcu zrobiłem.
  
  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega168 it.p. i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 40V
  
  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 8000000
  Config Lcd = 16 * 2
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Ddrb = &HFF
  sei
  
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64             ' teraz da na 1/4 kroku ok. 2.048ms- ale można skrócić
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  Config Pinc.0 = Input
  Set Portc.0
  Kier_lewo Alias Pinc.0                            'jak wciśniemy ten przycisk to się kręci w lewo
  Config Pinc.1 = Input
  Set Portc.1
  Kier_prawo Alias Pinc.1                           'a jak ten- to w prawo
  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5
  
  Set I01                                           ' na początek ustawiamy mały prąd
  Set I11
  Set I02
  Set I12
  
  Dim Next_step As Word                             'next_step będzie miał 16 stanów- sterowanie 1/4 kroku
  Next_step = 1                                     'stan początkowy 1- żeby miało się co kręcić w rotate
  
  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "Eppur si muove"
  
  Do
  '
  '
  '
  '
  Loop
  End
  
  
  Step_delay:
  
  Timer0 = 200                                      'no to skracamy- teraz jest co 0.448ms- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
  
  If Kier_lewo = 0 And Kier_prawo = 1 Then
     Rotate Next_step , Left
     Gosub Kroki
  
  End If
  
  If Kier_prawo = 0 And Kier_lewo = 1 Then
     Rotate Next_step , Right
     Gosub Kroki
  
  End If
  
  Return
  
  
  Kroki:
  
      Select Case Next_step
  
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 4
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 8
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 16
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 32
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 64
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 128
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 256
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 512
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 1024
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 2048
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4096
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 8192
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 16384
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 32768
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
  
  
        End Select
  
  Return
  

  Teraz muszę zrobić to w C.
 • Helpful post
  #12
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Masz jeden błąd - Next_step nigdy nie przyjmie wartości 0, co najwyżej 1.

  Jeśli chodzi o C, to sugerowałbym użycie tablicy:
  
  enum { NUM_STEPS = 16 };
  enum { STEP_MASK = 0x3f };
  /*
   * Układ portu B:  x  x  I12  I02  I11  I01  Ph2  Ph1
   */
  static const uint8_t steps[NUM_STEPS] = 
  {
      /* dla avr-gcc można użyć literałów binarnych: 0x30 = 0b00110000 */
      0x30,
      0x20,
      /* 14 kolejnych wartosci ... */
  };
  
  /* obrót o 1/4 kroku w prawo: advance_step(1) */
  /* obrót o 1/4 kroku w lewo:  advance_step(-1) */
  void advance_step(int8_t nsteps)
  {
      static uint8_t stepNum = 0;
  
      PORTB = (PORTB & ~STEP_MASK) | steps[stepNum];
      stepNum += nsteps;
      stepNum %= NUM_STEPS;
  }


  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #13
  janbernat
  Level 38  
  Dzięki- już poprawiłem.
  Zauważenie braku 1/4 kroku na pracującym silniku jest raczej niemożliwe.
  Zrobiłem- a raczej przerobiłem z podręcznika taką funkcję:
  
  uint16_t rotate(uint16_t liczba, int16_t il_bitow)
  	{
  		uint16_t wynik, bits;
  		if(il_bitow>0)
  			il_bitow=il_bitow%16;			
  		else
  			il_bitow=-(-il_bitow%16);
  		if (il_bitow==0)
  			wynik=liczba;
  		else if(il_bitow>0)
  		{
  		bits=wynik>>(16-il_bitow);
  		wynik=liczba<<il_bitow | bits;
  		}
  		else
  		{
  		il_bitow=-il_bitow;
  		bits=liczba<<(16-il_bitow);
  		wynik=liczba>>il_bitow|bits;
  		}					
  		return wynik;
  	}
  

  Ale jeszcze tego nie sprawdzałem.
  W C jestem jeszcze na etapie przepisywania z usiłowaniem zrozumienia.
  Wyciągam więc podręcznik i wpatruję się w to co napisałeś.
 • #14
  carkar
  Level 15  
  Lepiej to napisać w ASMIE i pisać dzień, niż napisać w C w 1h a potem tydzień poprawiać....

  Liczba wyświetleń zaraz dobije liczby szatańskiej... :)
 • #15
  janbernat
  Level 38  
  Chyba wykrakałeś tę liczbę szatańską- przy 40V zasilania z płytki zaczął się wydobywać dym.
  Uporządkowany trochę kod- jeszcze w bascomie- ale łatwiej będzie wystawiać stan portu w C.
  
  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega168 it.p. i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 40V
  
  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 8000000
  Config Lcd = 16 * 2
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Ddrb = &HFF
  sei
  
  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64             ' teraz da na 1/4 kroku ok. 2.048ms- ale można skrócić
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  Config Pinc.0 = Input
  Set Portc.0
  Kier_lewo Alias Pinc.0                            'jak wciśniemy ten przycisk to się kręci w lewo
  Config Pinc.1 = Input
  Set Portc.1
  Kier_prawo Alias Pinc.1                           'a jak ten- to w prawo
  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5
  
  Set I01                                           ' na początek ustawiamy mały prąd
  Set I11
  Set I02
  Set I12
  
  Dim Next_step As Word                             'next_step będzie miał 16 stanów- sterowanie 1/4 kroku
  Next_step = 1                                     'stan początkowy 1- żeby miało się co kręcić w rotate
  
  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "Eppur si muove"
  
  Do
  '
  '
  '
  '
  Loop
  End
  
  
  Step_delay:
  
  Timer0 = 200                                      'no to skracamy- teraz jest co 0.448ms- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
  
  If Kier_lewo = 0 And Kier_prawo = 1 Then
     Rotate Next_step , Left
     Gosub Kroki
  
  End If
  
  If Kier_prawo = 0 And Kier_lewo = 1 Then
     Rotate Next_step , Right
     Gosub Kroki
  
  End If
  
  Return
  
  
  Kroki:
  
      Select Case Next_step
  
           Case 1
                 'Set I12 : Set I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00110000
              Portb = &H30
           Case 2
                  'Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00100000
              Portb = &H20
           Case 4
                 'Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00010100
              Portb = &H14
           Case 8
                  'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00001000
              Portb = &H8
           Case 16
                'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001101
              Portb = &HD
           Case 32
                'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001001
              Portb = &H9
           Case 64
              ' Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00010101
              Portb = &H15
           Case 128
                'Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00100001
              Portb = &H21
           Case 256
                 ' Set I12 : Set I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00110011
              Portb = &H33
           Case 512
                ' Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00100011
              Portb = &H23
           Case 1024
               '  Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00010111
              Portb = &H17
           Case 2048
              '    Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001011
              Portb = &HB
           Case 4096
              '    Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00001110
              Portb = &HE
           Case 8192
              '   Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset Ph1 :
              'Portb = &B00001010
              Portb = &HA
           Case 16384
               '  Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00010110
              Portb = &H16
           Case 32768
              '    Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00100010
              Portb = &H22
        End Select
  
  Return
  '(
  
  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5
  ')
  

  P.S.
  Sytuacja opanowana- radiator się odkleił- jest na silikon przyklejony.
  P.S.2
  Silnik ma 43x43mm.
  I co zauważyłem- przy 35V zasilania prąd (średni) pobierany z zasilacza wynosi tylko 150mA.
  A układ może dać 0.5A- a w szczycie 0.75A.
  Jak się przestanę w tym temacie odzywać- to będzie znaczyć że zmieniłem oporniki pomiaru prądu na mniejsze i wszystko poszło z dymem.
  Ale na razie- silnik nareszcie chodzi jak ja chcę- a nie jak on chce.
 • Helpful post
  #16
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Zapomnij o rotacji bitów, nie jest tutaj do niczego potrzebna.
  Zamiast używać potęg dwójki 2^0..2^15 możesz po prostu użyć liczb 0..15.
  Liczby używasz w switch .. case, albo używasz tablicy z jednym elementem na krok i odpowiednio indeksujesz (jak w przykładzie).

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #17
  janbernat
  Level 38  
  Okropnie "gęsty" ten kod.
  Rozumiem już (chyba) static uint8_t stepNum = 0;
  Ale nie rozumiem jeszcze ostatniej linijki:
  stepNum %= NUM_STEPS;
  Po co jest to dzielenie modulo?
 • Helpful post
  #18
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Modulo jest po to, żebyś nie wyszedł poza zakres tablicy, no i żeby zrealizować przejścia:
  
  15 -> 0: 15 + 1 == 16, 16 % 16 == 0.
  0 -> 15:  0 - 1 == -1 == 255, 255 % 16 = 15.

  O wydajność się nie martw, już pierwszy kompilator C optymalizował operacje dzielenia i modulo 2^n.

  Zmienna statyczna w funkcji jest inicjowana tylko za pierwszym razem. Później zachowuje swoją wartość pomiędzy wywołaniami funkcji - coś jak ukryta zmienna globalna :)

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #19
  janbernat
  Level 38  
  Dzięki.
  Static- inicjowana tylko za pierwszym razem- tak jak wyczytałem w podręczniku.
  O wydajność się nie martwię- przeczytałem (ze słabym zrozumieniem) książkę "Wysokie C".
  Ze skomplikowaną składnią kompilator sobie poradzi- ale ja pewnie nie.
  Ale dzielenia modulo aby nie wyjść poza zakres- to tego nigdzie nie znalazłem.
  Dlatego próbowałem z rotate.
  Jeszcze raz- dziękuję.
 • #20
  janbernat
  Level 38  
  Znowu post pod postem- ale po długim grzebaniu w książkach i w sieci- a zwłaszcza dzięki pomocy Dr_Vee działa w C.
  
  #include <avr/interrupt.h>
  #include "HD44780.h"
  #include <stdint.h>
  
  int main(void)
  {
  // ustawianie rejestrów
  	sei();
  	DDRC=0;
  	PORTC=255;
  	DDRB=255;
  	TCCR0A=0;
  	TCCR0B|=(_BV(CS00)|_BV(CS01));
  	TIMSK0|=_BV(TOIE0);
  
  	char *text="E pur si muove";
  	LCD_Initalize();
  	LCD_WriteText(text);
  	_delay_ms(500);
  
  	while(1)
  	{
  
  //	LCD_WriteText(text);
  //	LCD_GoTo(40,2);
  //	LCD_WriteText(text);
  
  	}
  
  }
  //*************************************  Program Dr_Vee
  
  enum { NUM_STEPS = 16 };
  enum { STEP_MASK = 0x3f };
  /*
   * Układ portu B:  x  x  I12  I02  I11  I01  Ph2  Ph1
   */
  static const uint8_t steps[NUM_STEPS] =
  {
      /* dla avr-gcc można użyć literałów binarnych: 0x30 = 0b00110000 */
      0x30, 0x20, 0x14, 0x8, 0xd, 0x9, 0x15, 0x21, 0x33, 0x23, 0x17, 0xb, 0xe, 0xa, 0x16, 0x22 
  };
  
  /* obrót o 1/4 kroku w prawo: advance_step(1) */
  /* obrót o 1/4 kroku w lewo:  advance_step(-1) */
  void advance_step(int8_t nsteps)
  {
      static uint8_t stepNum = 0;
  
      PORTB = (PORTB & ~STEP_MASK) | steps[stepNum];
      stepNum += nsteps;
      stepNum %= NUM_STEPS;
  }
  //********************************************* A to już moje //wypociny
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
  	{
  
  	TCNT0=200;
  	if(bit_is_clear(PINC,PC0))
  	advance_step(1);
  	if(bit_is_clear(PINC,PC1))
  	advance_step(-1);
  
  	}
  

  To w zasadzie początek.
  Teraz trzeba obsłużyć klawisze w przerwaniu i sprawić żeby silnik kręcił się o określoną ilość kroków.
  A to jest wersja obsługująca określoną ilość kroków- może się komuś przyda:
  
  //********************************************* A to już moje wypociny
  //**silnik ma nietypowy skok- 1.875 deg/step co daje 768 ipulsów/ na obrót przy sterowaniu 1/4 kroku
  //**dla innego silnika należy zmienić wartości dodawane do x i z
  //**ta wersja pozwala na uzyskanie pełnego obrotu silnika w lewo i prawo
  //**albo dowolnej ilości kroków.
  //**tę wersję napisał mój najmłodszy- i działa chyba dobrze- bo silnik wraca do pczątkowego położenia 
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
  	{
  	static uint16_t x;
  	TCNT0=200;
  	if(x!=0)
  	{
  	advance_step(1);
  	x=x-1;
  	}
  	else
  	{
  	if(bit_is_clear(PINC,PC0))
  		{
  		advance_step(1);
  		x=x+767;
  		}
  	}
  	static uint16_t z;
  	if(z!=0)
  	{
  	advance_step(-1);
  	z=z-1;
  	}
  	else
  	{
  	if(bit_is_clear(PINC,PC1))
  		{
  		advance_step(-1);
  		z=z+767;
  		}
  	}
  	}
  
  

  Albo tak:
  
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
  	{TCNT0=200;
  
  uint16_t ilosc_krokow_na_obrot=768;
  static int16_t przes=0;
  static uint16_t krok=1;
  static int16_t obr=0;
  static uint8_t blokada;
  
  if(przes==0)
  	{
  	if(blokada==0)
  		{	
  			if(bit_is_clear(PINC,PC0))
  				{
  					przes+=768;
  					blokada=10;
  				}
  			if(bit_is_clear(PINC,PC1))
  				{
  					przes-=384;
  					blokada=10;
  				}
  		}
  	else
  		{
  		if(bit_is_set(PINC,PC1)&&bit_is_set(PINC,PC0))
  			{
  			blokada--;
  
  			}
  		}
  	}
  if(przes!=0)
  	{
  	
  	//Funkcja przesuwania
  			if(przes>0)
  				{
  				advance_step(-1);
  				przes-=1;
  				krok-=1;
  				}
  			else
  				{
  				if(przes<0)
  					{
  					advance_step(1);
  					przes+=1;
  					krok+=1;
  					}
  				}
  	//koniec funkcji przesuwania
  	
  }
  	//funkcja liczenia pozycji
  	if(krok<1)
  		{
  			krok=ilosc_krokow_na_obrot;
  			obr-=1;
  		
  
  		}
  	else
  		{
  		if(krok>ilosc_krokow_na_obrot)
  			{
  			krok=1;		
  			obr+=1;
  		      
  			}
  		}
  								
  	//koniec funkcji liczenia pozycji
  
  	//aktualna pozycja w krokach to (ilosc_krokow_na_obrot*obr)+krok
  

  Proszę o komentarze- jeśli ktoś tu zagląda.
  Może to zrobić lepiej.