Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Sterowanie silnikiem krokowym- ugrzązłem (ale jest postęp)

janbernat 09 Feb 2010 20:58 3344 19
 • #1
  janbernat
  Level 38  
  Code:

  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega8 i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćkrokowe, zasilanie 30V


  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 4915200

  '********* Konfiguracja wyświetlacza *********
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Config Lcd = 20 * 4

  '*********** Konfiguracja wyjść do sterowania L6219 ************
  Config Portc = Output
  Ph1 Alias Portc.0             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portc.1             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portc.2             'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portc.3
  I02 Alias Portc.4
  I12 Alias Portc.5
  Reset Ph1                     ' na początek ustawiamy krok 0
  Reset I01
  Reset I11
  Set I02
  Set I12
  Reset Ph2

  '********** PortB jako wejście z podciąganiem ***************
  Config Portb = Input
  Set Portb

  '********** ustawienie przerwań ****************
  sei

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8       ' teraz da ok. 0.417us- ale może skrócić
  'Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay

  Dim Kier As Byte
  Dim Temp0 As Byte
  Dim Opoznienie_odczytu As Byte
  Dim Stan As Byte
  Dim Kroki As Word
  Dim Liczba_powtorzen As Byte
  Dim Kat As Single
  Dim Liczniczek As Byte
  Liczniczek = 100
  Dim U1 As Byte
  U1 = 4
  Dim Up As Byte
  Dim Ul As Byte
  Dim Us As Byte
  Up = 255
  Ul = 255
  Ul = 255
  Dim Rampa As Word
  Rampa = 65000

  Dim Koniec As Word
  Koniec = 1000  Dim Next_step As Byte
  Next_step = 0
  Dim Flaga As Byte
  Flaga = 0
  Dim Liczba_krokow As Word
  Liczba_krokow = 0             'Tu mogę wpisać 1000- i tak nie reaguje
  Kier = 0

  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "ustal kierunek "  Do

     If Flaga = 1 Then          'gdy jest przerwanie od Timer0- co 237us
       If Pinb.0 = 0 Then       'i jest wciśnięty przycisk PIND.2- ustawianie kierunku jednym przyciskiem
           Incr Opoznienie_odczytu       'no bo przycisk ma drgania dłużej niż 237us- niech zwiększy
                                          'to sprawdzanie powtórne do 17ms

           If Opoznienie_odczytu >= 70 Then       'dajmy mu na wygaszenie drgań 17ms

              If Temp0 = 0 Then ' i jest zezwolenie na zmianę stanu
                 Gosub Ustawianie
                 Temp0 = 1      ' zablokuj zezwolenie na zmianę stanu
              End If

              Opoznienie_odczytu = 0       'Jak już ustawił kierunek to pozwolimy mu liczyć od początku-
                                            'po powtórnym naciśnięciu PIND.2
            End If

        Else
           Temp0 = 0            'zezwalaj na zmiany
           Opoznienie_odczytu = 0
        End If

        If Kier = 1 Then
           Gosub Kier_prawo
        End If

        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
           Gosub Kier_stop
        End If

        If Kier = 3 Then
           Gosub Kier_lewo
        End If

        Flaga = 0


     End If
        Debounce Pinb.3 , 0 , Ustaw_liczba_krokow

  Loop
  End


  Step_delay:                   'ten timer określa szybkość z jaką szybkością kręci się silnik- teraz ok0.25ms/ impuls
     Timer0 = 60                '110     'no to skracamy- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
                       'tu jest ok.237us obliczone a 248us zmierzone- procesor jednak coś wolno liczy
     Flaga = 1


        Incr Next_step          'sterowanie 1/8 kroku- 16 stanów
           If Next_step >= 16 Then
              Next_step = 0
        End If


  Return


  Ustawianie:        Select Case Kier
           Case 0
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- lewo " ; Kier
           Case 1
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
           Case 2
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- praw " ; Kier
           Case 3
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier

         End Select

      Incr Kier
       If Kier >= 4 Then
         Kier = 0
       End If


  Return

  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć

   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
      Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02


        End Select

    Next

  Return

  Kier_lewo:                    ' j.w.

   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
        Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02


        End Select
    Next


  Return

  Kier_stop:                    'stop ma zachować aktualne położenie wirnika
  Stan = Pinc

  Return

  Ustaw_liczba_krokow:          'Tu jest ustawianie- czas bez znaczenia i wszystkie paskudy typu wait czy debouce dozwolone

  Cls
  Lcd "liczba krokow"
  Liczba_krokow = 1
  Do

  Waitus 500
  Decr U1
    If Pinb.1 = 1 Then
     Liczniczek = 100
    End If

     If Pinb.1 = 0 Then
      If U1 = 0 Then
        U1 = Liczniczek
        Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
            If Liczba_krokow <= 16000 Then
               Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
            End If

            If Liczba_krokow >= 16000 Then
              Liczba_krokow = 16000
            End If
              Incr Liczba_krokow

              Lowerline
              Lcd " ->  " ; Liczba_krokow ; "      "
              Thirdline
              Lcd "Kat " ; Kat ; "        "

        End If
     End If


     If Pinb.2 = 1 Then
      Liczniczek = 100
     End If

      If Pinb.2 = 0 Then
       If U1 = 0 Then
         U1 = Liczniczek

          Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
          If Liczba_krokow <= 16000 Then
            Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
          End If

          If Liczba_krokow <= 1 Then
            Liczba_krokow = 1
          End If
            Decr Liczba_krokow

            Lowerline
            Lcd " <-  " ; Liczba_krokow ; "      "
            Thirdline
            Lcd "Kat " ; Kat ; "        "

       End If
      End If
      If Pinb.4 = 0 Then Exit Do
  Loop
  Return

  No i tak- jak przekazać liczba_kroków do kier_prawo/lewo aby program wykonał określoną liczbę kroków.
  I jak zrobić żeby silnik startował od określonego położenia- 1/4 kroku-16 stanów po zatrzymaniu.
 • Helpful post
  #2
  mirekk36
  Level 42  
  Witam,

  Hmmm nie dość, że strasznie rozbudowany fragment kodu, który ciężko tak wprost przeanalizować to jeszcze nie do końca rozumiem pytań bo:

  1. Pytasz jak przekazać liczba_krokow do kier_prawo/lewo

  a przecież masz tam zmienną Liczba_krokow w pętli

  For Kroki = 0 To Liczba_krokow

  czyli przed wywołaniem tej procedury wpisujesz liczba_krokow i już - chyba że czegoś nie rozumiem - bo przecież zdaje się tak robisz właśnie

  No a na 2 pytanie, żeby odpowiedzieć to już by trzeba chyba było nieźle posiedzieć nad tym kodem i domyśleć się dokładnie wszystkiego co i jak ma działać - a kto to zrobi ?

  Może na jakimś mniejszym wycinku kodu - bardziej sprecyzuj problemy hmmm ?
 • #3
  janbernat
  Level 38  
  No to tak- fragmenty kodu do sterowania silnika prawo/lewo/stop działają.
  Można na to nie zwracać zbytniej uwagi- to sprzęt.
  Można je zamienić na proste step/dir-gdyby zastosować inny sterownik:D
  Mam for- to-next- ale to jakoś nie działa.
  Jak wpiszę w początkowych ustawieniach liczba_kroków= 1000 to itak się kręci stale.
  Jak wpiszę w pętli for- to 1000 wprost- też się kręci w kółko.
  Ale jak wpiszę w pętli wait to kręci się "skokami".
  Podejrzewam że po return jak wracam do głównego programu to wraca do podprogramu z powrotem.
  No i nie wiem jak to kontrolować.

  a co do drugiego punktu- masz rację muszę nad tym jeszcze posiedzieć.
  W jakiejś zmiennej muszę zapamiętać jeden z 16 stanów składających się na 1 krok aby po stop zapamiętać i potem zacząć kręcić silnikiem od tego a nie innego położenia.
  No i co z tego że rozumiem sprzęt- jak programista ze mnie jak z koziej ...trąba.
 • Helpful post
  #4
  hose2
  Level 16  
  Witam
  janbernat wrote:
  Code:

  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć

   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
      Select Case Next_step
  ...
        End Select

    Next

  Return
  Code:

  Kier_lewo:                    ' j.w.

   For Kroki = 0 To Liczba_krokow
        Select Case Next_step
  ...
        End Select
    Next


  Return


  W tych podprogramach nie wywołujesz LICZBA_KROKOW+1 razy kroku silnika,
  bo wewnątrz pętli nie zmienia się NEXT_STEP (w pewnym sensie faza napięcia
  podawanego na cewki silnika) - po prostu wiele razy wystawiasz ten sam stan
  na porty. Obsługa zmiennej LICZBA_KROKOW może być w pętli głównej programu -
  wywołujesz podprogram KIER_LEWO lub KIER_PRAWO jednocześnie zmniejszając jej
  zawartość. Gdy osiągnie wartość zero przestajesz obracać silnikiem, zmieniasz
  kierunek obrotów lub co Ci przyjdzie do głowy.
 • Helpful post
  #5
  mirekk36
  Level 42  
  Możesz zamiast podporogramów zrobić po ludzku funkcje i przekazywać do nich liczba_krokow jako parametr z opcją by val czyli przez wartość a nie broń boże przez referencję czyli by ref

  Dodano po 4 [minuty]:

  janbernat wrote:

  No i co z tego że rozumiem sprzęt- jak programista ze mnie jak z koziej ...trąba.


  Ty nie opowiadaj tu takich banialuk nie z tej ziemii ;) bo całkiem nieźle sobie radzisz, wystarczy spojrzeć jak korzystasz z Timerów itp ..... więc wcale nie jest tak źle. A przecież wszystkiego się od ręki w 5 sek nie zrobi ... tak że troszkę cierpliwości i wszystko się uda ;)
 • #6
  janbernat
  Level 38  
  No właśnie podejrzewałem że to jakaś moja głupota.
  Ale jak zrobię funkcję (albo procedurę) z parametrem byval- to zmiana parametru w procedurze (funkcji) nie będzie widoczna na zewnątrz,gdyż dotyczy tylko jej kopii.
  A mi (chyba) zależy aby zmiana liczba_krokow była widoczna na zewnątrz- po przejściu do innej funkcji.
  Uczenie się naraz C i Bascoma w podeszłym wieku prowadzi do totalnego zgłupienia.
  Dzięki- jutro wieczorem będę zmieniał i kombinował.
  A jutro w pracy będę dopieszczał sterowanie plotera frezującego silnikami krokowymi.
  Już ładnie zaczął chodzić-1.5x1.5m.
 • Helpful post
  #7
  Pittt
  Level 32  
  Silnik kręci, chyba dla tego że nigdzie nie liczysz ile nakręciłeś, a pętla jest wywoływana w kółko o ile zmienna kierunek jest np równa 3, nawet z ilością kroków 0 raz się wykona i a to wystarczy do zmiany kroku (case) które i tak są zależne od przerwania timera. Na początek, w warunku IF od razu po wywołaniu Kier_lewo, zmienną Kier ustaw na 0.
 • #8
  janbernat
  Level 38  
  No, dzięki światłym uwagom hose2 coś udało się zrobić.
  Aktualny kod:
  Code:

  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega8 i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 30V


  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 4915200

  '********* Konfiguracja wyświetlacza *********
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Config Lcd = 20 * 4

  '*********** Konfiguracja wyjść do sterowania L6219 ************
  Config Portc = Output
  Ph1 Alias Portc.0             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portc.1             'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portc.2             'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portc.3
  I02 Alias Portc.4
  I12 Alias Portc.5
  Reset Ph1                     ' na początek ustawiamy krok 0
  Reset I01
  Reset I11
  Set I02
  Set I12
  Reset Ph2

  '****** Ustawianie zmiennych do kontroli pracy silnika ***************
  Dim Kier As Byte
  Kier = 0
  Dim Liczba_krokow As Word
  Liczba_krokow = 10000
  Dim Stan As Word
  Stan = 0
  Dim Kroki As Word
  Kroki = 0

  '********** PortB jako wejście z podciąganiem ***************
  Config Portb = Input
  Set Portb

  '********** ustawienie przerwań ****************
  sei

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 8       ' teraz da ok. 0.417us- ale może skrócić
  'Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  '*********** Ustawianie parametrów programu ********

  Dim Temp0 As Byte
  Dim Opoznienie_odczytu As Byte


  Dim Liczba_powtorzen As Byte
  Dim Kat As Single
  Dim Liczniczek As Byte
  Liczniczek = 100
  Dim U1 As Byte
  U1 = 4
  Dim Up As Byte
  Dim Ul As Byte
  Dim Us As Byte
  Up = 255
  Ul = 255
  Ul = 255
  Dim Rampa As Word
  Rampa = 65000

  Dim Koniec As Word
  Koniec = 1000  Dim Next_step As Byte
  Next_step = 0
  Dim Flaga As Byte
  Flaga = 0  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "ustal kierunek "  Do

     If Flaga = 1 Then          'gdy jest przerwanie od Timer0- co 237us
       If Pinb.0 = 0 Then       'i jest wciśnięty przycisk PIND.2- ustawianie kierunku jednym przyciskiem
           Incr Opoznienie_odczytu       'no bo przycisk ma drgania dłużej niż 237us- niech zwiększy
                                          'to sprawdzanie powtórne do 17ms

           If Opoznienie_odczytu >= 70 Then       'dajmy mu na wygaszenie drgań 17ms

              If Temp0 = 0 Then ' i jest zezwolenie na zmianę stanu
                 Gosub Ustawianie
                 Temp0 = 1      ' zablokuj zezwolenie na zmianę stanu
              End If

              Opoznienie_odczytu = 0       'Jak już ustawił kierunek to pozwolimy mu liczyć od początku-
                                            'po powtórnym naciśnięciu PIND.2
            End If

        Else
           Temp0 = 0            'zezwalaj na zmiany
           Opoznienie_odczytu = 0
        End If

        If Kier = 1 Then
           For Kroki = Stan To Liczba_krokow
           Gosub Kier_prawo
           'Fourthline
           'Cls
           'Lcd Stan
           Next

        End If

        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
           Gosub Kier_stop
        End If

        If Kier = 3 Then
           For Kroki = Stan To Liczba_krokow
           Gosub Kier_lewo
           'Fourthline
           'cls
           'Lcd Stan
           Next

        End If

        Flaga = 0


     End If
        Debounce Pinb.3 , 0 , Ustaw_liczba_krokow

  Loop
  End


  Step_delay:                   'ten timer określa szybkość z jaką szybkością kręci się silnik- teraz ok0.25ms/ impuls
     Timer0 = 60                'no to skracamy- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić
                       'tu jest ok.319us obliczone a xus zmierzone- procesor jednak coś wolno liczy
     Flaga = 1


        Incr Next_step          'sterowanie 1/4 kroku- 16 stanów
           If Next_step >= 16 Then
              Next_step = 0
        End If


  Return


  Ustawianie:

        Select Case Kier
           Case 0
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- lewo " ; Kier
           Case 1
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier
           Case 2
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- praw " ; Kier
           Case 3
             Locate 1 , 1
             Lcd "kierunek- stop " ; Kier

         End Select

      Incr Kier
       If Kier >= 4 Then
         Kier = 0
       End If


  Return

  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć

      Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Incr Stan
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Incr Stan
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan

        End Select

  Return

  Kier_lewo:

        Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 3
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 4
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 5
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 6
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 7
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 8
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 9
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 10
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 11
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 12
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 13
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
              Decr Stan
           Case 14
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
              Decr Stan
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan

        End Select

  Return

  Kier_stop:                    'stop ma zachować aktualne położenie wirnika
  Stan = Pinc                   'No tu coś jest nie tak-

  Return

  Ustaw_liczba_krokow:          'Tu jest ustawianie- czas bez znaczenia i wszystkie paskudy typu wait czy debouce dozwolone

  Cls
  Lcd "liczba krokow"
  Liczba_krokow = 1
  Do

  Waitus 500
  Decr U1
    If Pinb.1 = 1 Then
     Liczniczek = 100
    End If

     If Pinb.1 = 0 Then
      If U1 = 0 Then
        U1 = Liczniczek
        Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
            If Liczba_krokow <= 16000 Then
               Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
            End If

            If Liczba_krokow >= 16000 Then
              Liczba_krokow = 16000
            End If
              Incr Liczba_krokow

              Lowerline
              Lcd " ->  " ; Liczba_krokow ; "      "
              Thirdline
              Lcd "Kat " ; Kat ; "        "

        End If
     End If


     If Pinb.2 = 1 Then
      Liczniczek = 100
     End If

      If Pinb.2 = 0 Then
       If U1 = 0 Then
         U1 = Liczniczek

          Decr Liczniczek
        If Liczniczek < 2 Then Liczniczek = 2
          If Liczba_krokow <= 16000 Then
            Kat = Liczba_krokow * 0.029296875
          End If

          If Liczba_krokow <= 1 Then
            Liczba_krokow = 1
          End If
            Decr Liczba_krokow

            Lowerline
            Lcd " <-  " ; Liczba_krokow ; "      "
            Thirdline
            Lcd "Kat " ; Kat ; "        "

       End If
      End If
      If Pinb.4 = 0 Then Exit Do
  Loop
  Return

  Teraz się kręci o zadaną liczbę kroków.
  Oczywiście pojawiły się nowe problemy.
  Po wybraniu kierunku silnik się kręci prawo-lewo o zadaną liczbę kroków.
  Ale nie wraca do pozycji początkowej.
  No bo w kier_stop daję stan=PINC.
  To bez sensu- ale jak wyremuję to nie mogę zmienić kierunku obrotów.
  I nie wiem co tam dać.
  No ale jeden błąd poprawiłem- inne błedy oczywiście wyszły.
  Chciałbym w pełni kontrolować ilość kroków jakie silnik robi- z dokładnością do 1/4 kroku- czyli jak jest sterowany.
  Może to jest przerost wymagań.
  Kręci się, jest sterowany programowo/sprzętowo z tego samego procesora.
  Ale to jeszcze nie to.
  No a potem rampa.

  No moze mi się uda- z Waszą pomocą.
 • Helpful post
  #9
  Pittt
  Level 32  
  Code:
       If Kier = 1 Then
  
           While Kroki <> Liczba_krokow     'do puki zmienne sa rozne
                Gosub Kier_prawo
           End
        End If

        If Kier = 2 Or Kier = 0 Then
             Gosub Kier_stop
        End If

        If Kier = 3 Then
           While Kroki <> 0                       'do puki zmienne sa rozne
                Gosub Kier_lewo
           End
        End If

    .
    .

  Kier_prawo:                   'Sterowanie układu L6219 lub LB1845- w przypadku sterowania STEP, DIR ten fragment należy uprościć

      Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
              Incr Stan
           .
           .
           .
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Incr Stan
             
   
             If Next_step <> Next_step_old Then  'Sprawdzam czy timer zmienil krok
                  Kroki = Kroki + 1
             END If
             Next_step_old = Next_step     ' zapamietuje poprzedni krok

        End Select

  Return

  Kier_lewo:

        Select Case Next_step

           Case 0
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
              Decr Stan
             .
             .
             .
           Case 15
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
              Decr Stan
             
             If Next_step <> Next_step_old Then  'Sprawdzam czy timer zmienil krok
                  Kroki = Kroki - 1
             END If
             Next_step_old = Next_step     ' zapamietuje poprzedni krok

        End Select

        End Select


  Jeśli chodzi o powrót do tego samego miejsca Spróbuj tak, nie mam pewności co do składni While i znaku różne.

  Teraz lepiej, ale może się jakiś kroczek gubić przy zmianie obrotów.

  Ale chyba nie powinien.
 • #10
  janbernat
  Level 38  
  Zapoznałem się dokładniej z poleceniem rotate.
  I to jest rozwiązanie.
  Ten program należy przerobić- na razie poszedł w odstawkę.
 • #11
  janbernat
  Level 38  
  Przepraszam za post pod postem- ale w końcu zrobiłem.
  Code:

  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega168 it.p. i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 40V

  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 8000000
  Config Lcd = 16 * 2
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Ddrb = &HFF
  sei

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64             ' teraz da na 1/4 kroku ok. 2.048ms- ale można skrócić
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  Config Pinc.0 = Input
  Set Portc.0
  Kier_lewo Alias Pinc.0                            'jak wciśniemy ten przycisk to się kręci w lewo
  Config Pinc.1 = Input
  Set Portc.1
  Kier_prawo Alias Pinc.1                           'a jak ten- to w prawo
  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5

  Set I01                                           ' na początek ustawiamy mały prąd
  Set I11
  Set I02
  Set I12

  Dim Next_step As Word                             'next_step będzie miał 16 stanów- sterowanie 1/4 kroku
  Next_step = 1                                     'stan początkowy 1- żeby miało się co kręcić w rotate

  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "Eppur si muove"

  Do
  '
  '
  '
  '
  Loop
  End


  Step_delay:

  Timer0 = 200                                      'no to skracamy- teraz jest co 0.448ms- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić

  If Kier_lewo = 0 And Kier_prawo = 1 Then
     Rotate Next_step , Left
     Gosub Kroki

  End If

  If Kier_prawo = 0 And Kier_lewo = 1 Then
     Rotate Next_step , Right
     Gosub Kroki

  End If

  Return


  Kroki:

      Select Case Next_step

           Case 1
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 2
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 4
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 8
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 16
              Set Ph1 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 32
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 64
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 128
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 256
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Set I02
           Case 512
              Set Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02
           Case 1024
              Set Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 2048
              Set Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 4096
              Reset Ph1 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 8192
              Reset Ph1 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Reset I02
           Case 16384
              Reset Ph1 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset I12 : Set I02
           Case 32768
              Reset Ph1 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set I12 : Reset I02


        End Select

  Return

  Teraz muszę zrobić to w C.
 • Helpful post
  #12
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Masz jeden błąd - Next_step nigdy nie przyjmie wartości 0, co najwyżej 1.

  Jeśli chodzi o C, to sugerowałbym użycie tablicy:
  Code:

  enum { NUM_STEPS = 16 };
  enum { STEP_MASK = 0x3f };
  /*
   * Układ portu B:  x  x  I12  I02  I11  I01  Ph2  Ph1
   */
  static const uint8_t steps[NUM_STEPS] =
  {
      /* dla avr-gcc można użyć literałów binarnych: 0x30 = 0b00110000 */
      0x30,
      0x20,
      /* 14 kolejnych wartosci ... */
  };

  /* obrót o 1/4 kroku w prawo: advance_step(1) */
  /* obrót o 1/4 kroku w lewo:  advance_step(-1) */
  void advance_step(int8_t nsteps)
  {
      static uint8_t stepNum = 0;

      PORTB = (PORTB & ~STEP_MASK) | steps[stepNum];
      stepNum += nsteps;
      stepNum %= NUM_STEPS;
  }


  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #13
  janbernat
  Level 38  
  Dzięki- już poprawiłem.
  Zauważenie braku 1/4 kroku na pracującym silniku jest raczej niemożliwe.
  Zrobiłem- a raczej przerobiłem z podręcznika taką funkcję:
  Code:

  uint16_t rotate(uint16_t liczba, int16_t il_bitow)
     {
        uint16_t wynik, bits;
        if(il_bitow>0)
           il_bitow=il_bitow%16;         
        else
           il_bitow=-(-il_bitow%16);
        if (il_bitow==0)
           wynik=liczba;
        else if(il_bitow>0)
        {
        bits=wynik>>(16-il_bitow);
        wynik=liczba<<il_bitow | bits;
        }
        else
        {
        il_bitow=-il_bitow;
        bits=liczba<<(16-il_bitow);
        wynik=liczba>>il_bitow|bits;
        }               
        return wynik;
     }

  Ale jeszcze tego nie sprawdzałem.
  W C jestem jeszcze na etapie przepisywania z usiłowaniem zrozumienia.
  Wyciągam więc podręcznik i wpatruję się w to co napisałeś.
 • #14
  carkar
  Level 15  
  Lepiej to napisać w ASMIE i pisać dzień, niż napisać w C w 1h a potem tydzień poprawiać....

  Liczba wyświetleń zaraz dobije liczby szatańskiej... :)
 • #15
  janbernat
  Level 38  
  Chyba wykrakałeś tę liczbę szatańską- przy 40V zasilania z płytki zaczął się wydobywać dym.
  Uporządkowany trochę kod- jeszcze w bascomie- ale łatwiej będzie wystawiać stan portu w C.
  Code:

  'Program do sterowania małych silników krokowych za pomocą ATMega168 it.p. i układu L6219 lub LB1845
  'sterowanie ćwierćrokowe, zasilanie 40V

  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 8000000
  Config Lcd = 16 * 2
  $lib "Lcd4busy.lib"
  Const _lcdport = Portd
  Const _lcdddr = Ddrd
  Const _lcdin = Pind
  Const _lcd_e = 1
  Const _lcd_rw = 2
  Const _lcd_rs = 3
  Ddrb = &HFF
  sei

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 64             ' teraz da na 1/4 kroku ok. 2.048ms- ale można skrócić
  Enable Ovf0
  On Ovf0 Step_delay
  Config Pinc.0 = Input
  Set Portc.0
  Kier_lewo Alias Pinc.0                            'jak wciśniemy ten przycisk to się kręci w lewo
  Config Pinc.1 = Input
  Set Portc.1
  Kier_prawo Alias Pinc.1                           'a jak ten- to w prawo
  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5

  Set I01                                           ' na początek ustawiamy mały prąd
  Set I11
  Set I02
  Set I12

  Dim Next_step As Word                             'next_step będzie miał 16 stanów- sterowanie 1/4 kroku
  Next_step = 1                                     'stan początkowy 1- żeby miało się co kręcić w rotate

  Cls
  Cursor Off
  Locate 1 , 1
  Lcd "Eppur si muove"

  Do
  '
  '
  '
  '
  Loop
  End


  Step_delay:

  Timer0 = 200                                      'no to skracamy- teraz jest co 0.448ms- ten silnik się jeszcze kręci- ale na jakimś innym moze to trzeba zmienić

  If Kier_lewo = 0 And Kier_prawo = 1 Then
     Rotate Next_step , Left
     Gosub Kroki

  End If

  If Kier_prawo = 0 And Kier_lewo = 1 Then
     Rotate Next_step , Right
     Gosub Kroki

  End If

  Return


  Kroki:

      Select Case Next_step

           Case 1
                 'Set I12 : Set I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00110000
              Portb = &H30
           Case 2
                  'Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00100000
              Portb = &H20
           Case 4
                 'Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00010100
              Portb = &H14
           Case 8
                  'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00001000
              Portb = &H8
           Case 16
                'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001101
              Portb = &HD
           Case 32
                'Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001001
              Portb = &H9
           Case 64
              ' Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00010101
              Portb = &H15
           Case 128
                'Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Reset Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00100001
              Portb = &H21
           Case 256
                 ' Set I12 : Set I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00110011
              Portb = &H33
           Case 512
                ' Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00100011
              Portb = &H23
           Case 1024
               '  Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00010111
              Portb = &H17
           Case 2048
              '    Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Set Ph1
              'Portb = &B00001011
              Portb = &HB
           Case 4096
              '    Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00001110
              Portb = &HE
           Case 8192
              '   Reset I12 : Reset I02 : Set I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset Ph1 :
              'Portb = &B00001010
              Portb = &HA
           Case 16384
               '  Reset I12 : Set I02 : Reset I11 : Set I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00010110
              Portb = &H16
           Case 32768
              '    Set I12 : Reset I02 : Reset I11 : Reset I01 : Set Ph2 : Reset Ph1
              'Portb = &B00100010
              Portb = &H22
        End Select

  Return
  '(

  Ph1 Alias Portb.0                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph1
  Ph2 Alias Portb.1                                 'kierunek przepływu prądu w uzwojeniu Ph2
  I01 Alias Portb.2                                 'napięcie dostarczane do uzwojeń- 1 , 2/3 lub 1/3 Imax
  I11 Alias Portb.3
  I02 Alias Portb.4
  I12 Alias Portb.5
  ')

  P.S.
  Sytuacja opanowana- radiator się odkleił- jest na silikon przyklejony.
  P.S.2
  Silnik ma 43x43mm.
  I co zauważyłem- przy 35V zasilania prąd (średni) pobierany z zasilacza wynosi tylko 150mA.
  A układ może dać 0.5A- a w szczycie 0.75A.
  Jak się przestanę w tym temacie odzywać- to będzie znaczyć że zmieniłem oporniki pomiaru prądu na mniejsze i wszystko poszło z dymem.
  Ale na razie- silnik nareszcie chodzi jak ja chcę- a nie jak on chce.
 • Helpful post
  #16
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Zapomnij o rotacji bitów, nie jest tutaj do niczego potrzebna.
  Zamiast używać potęg dwójki 2^0..2^15 możesz po prostu użyć liczb 0..15.
  Liczby używasz w switch .. case, albo używasz tablicy z jednym elementem na krok i odpowiednio indeksujesz (jak w przykładzie).

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #17
  janbernat
  Level 38  
  Okropnie "gęsty" ten kod.
  Rozumiem już (chyba) static uint8_t stepNum = 0;
  Ale nie rozumiem jeszcze ostatniej linijki:
  stepNum %= NUM_STEPS;
  Po co jest to dzielenie modulo?
 • Helpful post
  #18
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Modulo jest po to, żebyś nie wyszedł poza zakres tablicy, no i żeby zrealizować przejścia:
  Code:

  15 -> 0: 15 + 1 == 16, 16 % 16 == 0.
  0 -> 15:  0 - 1 == -1 == 255, 255 % 16 = 15.

  O wydajność się nie martw, już pierwszy kompilator C optymalizował operacje dzielenia i modulo 2^n.

  Zmienna statyczna w funkcji jest inicjowana tylko za pierwszym razem. Później zachowuje swoją wartość pomiędzy wywołaniami funkcji - coś jak ukryta zmienna globalna :)

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #19
  janbernat
  Level 38  
  Dzięki.
  Static- inicjowana tylko za pierwszym razem- tak jak wyczytałem w podręczniku.
  O wydajność się nie martwię- przeczytałem (ze słabym zrozumieniem) książkę "Wysokie C".
  Ze skomplikowaną składnią kompilator sobie poradzi- ale ja pewnie nie.
  Ale dzielenia modulo aby nie wyjść poza zakres- to tego nigdzie nie znalazłem.
  Dlatego próbowałem z rotate.
  Jeszcze raz- dziękuję.
 • #20
  janbernat
  Level 38  
  Znowu post pod postem- ale po długim grzebaniu w książkach i w sieci- a zwłaszcza dzięki pomocy Dr_Vee działa w C.
  Code:

  #include <avr/interrupt.h>
  #include "HD44780.h"
  #include <stdint.h>

  int main(void)
  {
  // ustawianie rejestrów
     sei();
     DDRC=0;
     PORTC=255;
     DDRB=255;
     TCCR0A=0;
     TCCR0B|=(_BV(CS00)|_BV(CS01));
     TIMSK0|=_BV(TOIE0);

     char *text="E pur si muove";
     LCD_Initalize();
     LCD_WriteText(text);
     _delay_ms(500);

     while(1)
     {

  //   LCD_WriteText(text);
  //   LCD_GoTo(40,2);
  //   LCD_WriteText(text);

     }

  }
  //*************************************  Program Dr_Vee

  enum { NUM_STEPS = 16 };
  enum { STEP_MASK = 0x3f };
  /*
   * Układ portu B:  x  x  I12  I02  I11  I01  Ph2  Ph1
   */
  static const uint8_t steps[NUM_STEPS] =
  {
      /* dla avr-gcc można użyć literałów binarnych: 0x30 = 0b00110000 */
      0x30, 0x20, 0x14, 0x8, 0xd, 0x9, 0x15, 0x21, 0x33, 0x23, 0x17, 0xb, 0xe, 0xa, 0x16, 0x22
  };

  /* obrót o 1/4 kroku w prawo: advance_step(1) */
  /* obrót o 1/4 kroku w lewo:  advance_step(-1) */
  void advance_step(int8_t nsteps)
  {
      static uint8_t stepNum = 0;

      PORTB = (PORTB & ~STEP_MASK) | steps[stepNum];
      stepNum += nsteps;
      stepNum %= NUM_STEPS;
  }
  //********************************************* A to już moje //wypociny
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
     {

     TCNT0=200;
     if(bit_is_clear(PINC,PC0))
     advance_step(1);
     if(bit_is_clear(PINC,PC1))
     advance_step(-1);

     }

  To w zasadzie początek.
  Teraz trzeba obsłużyć klawisze w przerwaniu i sprawić żeby silnik kręcił się o określoną ilość kroków.
  A to jest wersja obsługująca określoną ilość kroków- może się komuś przyda:
  Code:

  //********************************************* A to już moje wypociny
  //**silnik ma nietypowy skok- 1.875 deg/step co daje 768 ipulsów/ na obrót przy sterowaniu 1/4 kroku
  //**dla innego silnika należy zmienić wartości dodawane do x i z
  //**ta wersja pozwala na uzyskanie pełnego obrotu silnika w lewo i prawo
  //**albo dowolnej ilości kroków.
  //**tę wersję napisał mój najmłodszy- i działa chyba dobrze- bo silnik wraca do pczątkowego położenia
  ISR(TIMER0_OVF_vect)
     {
     static uint16_t x;
     TCNT0=200;
     if(x!=0)
     {
     advance_step(1);
     x=x-1;
     }
     else
     {
     if(bit_is_clear(PINC,PC0))
        {
        advance_step(1);
        x=x+767;
        }
     }
     static uint16_t z;
     if(z!=0)
     {
     advance_step(-1);
     z=z-1;
     }
     else
     {
     if(bit_is_clear(PINC,PC1))
        {
        advance_step(-1);
        z=z+767;
        }
     }
     }


  Albo tak:
  Code:

  ISR(TIMER0_OVF_vect)
     {TCNT0=200;

  uint16_t ilosc_krokow_na_obrot=768;
  static int16_t przes=0;
  static uint16_t krok=1;
  static int16_t obr=0;
  static uint8_t blokada;

  if(przes==0)
     {
     if(blokada==0)
        {   
           if(bit_is_clear(PINC,PC0))
              {
                 przes+=768;
                 blokada=10;
              }
           if(bit_is_clear(PINC,PC1))
              {
                 przes-=384;
                 blokada=10;
              }
        }
     else
        {
        if(bit_is_set(PINC,PC1)&&bit_is_set(PINC,PC0))
           {
           blokada--;

           }
        }
     }
  if(przes!=0)
     {
     
     //Funkcja przesuwania
           if(przes>0)
              {
              advance_step(-1);
              przes-=1;
              krok-=1;
              }
           else
              {
              if(przes<0)
                 {
                 advance_step(1);
                 przes+=1;
                 krok+=1;
                 }
              }
     //koniec funkcji przesuwania
     
  }
     //funkcja liczenia pozycji
     if(krok<1)
        {
           krok=ilosc_krokow_na_obrot;
           obr-=1;
        

        }
     else
        {
        if(krok>ilosc_krokow_na_obrot)
           {
           krok=1;      
           obr+=1;
             
           }
        }
                          
     //koniec funkcji liczenia pozycji

     //aktualna pozycja w krokach to (ilosc_krokow_na_obrot*obr)+krok

  Proszę o komentarze- jeśli ktoś tu zagląda.
  Może to zrobić lepiej.