Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Oznaczenia podzespołów - znane i mniej znane

Tremolo 28 Jul 2004 03:23 97524 10
 • #1
  Tremolo
  Level 43  
  Może się to komuś przyda: oznaczenia wg Polskiej normy dla podzespołów biernych, różnego typu, zajzyj tutaj kiedy nie bedziesz wiedział jak co wygląda. Jest to pewnego rodzaju akcja mająca na celu zapoznanie się userów z niektórymi symbolami elektrycznymi. Na podstawie: http://www.tremolo.pl/Artykuly/Wzmacniacze/Elementy,bierne.html#.UJwtPG9mLFk

  OPIS:

  1.
  1a Cewka (ogólniej indukcyjność)
  1b Kondensator (symbol ogólny) - o dielektryku stałym

  2. Rezystancja lub rezystor (opornik liniowy)

  3.
  3a Rezystancja zmienna (symbol ogólny)
  3b Warystor

  4.
  4a Rezystor zmienny suwakowy o 2 wyprowadzeniach (potencjometr)
  4b Rezystor zmienny suwakowy o 3 wyprowadzeniach (potencjometr)

  5.
  5a rezystor zmienny (potencjometr) ze ślizgaczem i połozeniem wyłączenia
  5b Potencjometr dostrojczy

  6.
  6a Rezystor z dwoma stałymi odczepami
  6b Bocznik - rezystor z dwoma wyprowadzeniami pradowymi i 2 napięciowymi

  7.
  7a Stos weglowy o zmiennej rezystancji
  7b Element grzejny; grzejnik

  8. Kondensator o dielektryku stałym - zaokraglenie może oznaczać symbol zewnętrznej elektrody, rotor w kondensatorach zmiennych

  9. Kondensator przepustowy

  10. Kondensator z wyrużnioną polaryzacją np. elektrolityczny

  11. Zmienna pojemność (symbol ogólny)

  12. Kondensator dostrojczy

  13. kondensator zmienny rożnicowy

  14. Kondensator zmienny dwustatorowy (dzielony)  15.
  15a Kondensator z wyróznioną polaryzacją o pojemności zmiennej w funkcji temperatury
  15b kondensator o pojemnosci zaleznej od napięcia

  16. Indukcyjność - cewka dławik itp.

  17.
  17a Cewka, induktor, solenoid, zwojnica, dławik z rdzeniem magnetycznym
  17b Cewka, induktor itp. z rdzeniem ze szczeliną
  17c Cewka, induktor, uzwojenie itp. ze stałym odczepem

  18.
  18a Cewka, induktor itp. o nastawności ciągłej
  18b Cewka, induktor itp. o zmienności skokowej

  19.
  19a Dlawik wspólosiowy z rdzeniem magnetycznym
  19b Wariometr
  19c Koralik ferrytowy na przewodzie

  20.
  20a Rdzeń ferrytowy (pamięciowy)
  20b oznaczenie kierunku strumienia magnetycznego
  20c rdzeń ferrytowy z jednym uzwojeniem
  20d rdzeń ferrytowy z czterema uzwojenami

  21.
  21a Matryca ferrytowa
  21b układ matrycowy

  22.
  22a rezonator kwarcowy, element piezoelektryczny 2- wyprowadzeniowy
  22b rezonator kwarcowy, element piezoelektryczny 3- wyprowadzeniowy

  23.
  23a Element piezoelektryczny z 2 parami elektrod
  23b elektret z elektrodami i polączeniami linia dłuższa oznacza pole dodatnie.

  24.
  24a Linia opoźniająca magnetostrykcyjna z 2 uzwojeniami
  24b Linia opoźniająca typu wspołosiowego
  24c Linia opoźniająca typu piezoelektrycznego z dwoma ośrodkami

  25.
  25a Linia opoźniająca - symbol ogólny
  25b Linia opóxniająca - o parametrach skupionych

  26.
  26a Rzeczywista część impedancji Re - rezystancja, oporność
  26b Impedancja np. głosnik

  27.
  27a Oporność bierna - reaktancja
  27b oporność bierna indukcyjna - reaktancja indukcyjna
  27c Oporność bierna pojemnościowa - reaktancja pojemnościowa

  28.
  28a Potencjometr dostrojczy
  28b potencjometr o charakterystyce logarytmicznej
  28c potencjometr obrotowy

  29.
  29a Warystor
  29b Termistor NTC
  29c Termistor PTC

  30.
  30a kondensator
  30b Kondensator elektrolityczny
  30c kondensator elektrolityczny niebiegunowy
  30d kondensator zmienny o zaznaczonej elektrodzie ruchomej
  30e kondensatorwykonujący ruch wahadlowy
  30f kondensator o jednej elektrodzie połączonej z masą
  30g kondensator o dużej rezystancji elektrod (gaszeniowy)
  30h kondensator przeciwzakłuceniowy
  30i kondensator przeciwzakłuceniowy szerokopasmowy
  30j kondensator przepustowy do przejścia przez osłone
  30k kondensator z odczepem (USA, NIemcy)

  31.
  31a-g Moce znamionowe rezystorów kolejno: 0,05 0,12 0,25 0,5 1 2 5 wszystkie w watach
  31h rezystor oznaczenie USA

  ZDJĘCIE
 • #2
  Tremolo
  Level 43  
  ELEMENTY AKTYWNE, PÓŁPRZEWODNIKOWE, LAMPOWE : Na podstawie książki z WSiP i http://www.tremolo.pl/Artykuly/Wzmacniacze/Elementy,czynne.html

  1
  1a obszar polprzewodnika z 1 wyprowadzeniem; linia pozioma oznacza obszar polprzewodnika, linia pionowa - wyprowadzenie
  1b1,b2, b3 obszar półprzewodnika z 2 wyprowadzeniami - przyklady

  2
  2a kanał przewodzący przyrządu polprzewodnikowego typu zubożonego
  2b kanał przewodzący przyrządu polprzewodnikowego typu wzbogaconego

  3
  3a złacze prostujące (dioda pólprzewodn., ogniwo selenowe, miedziowe itp.)
  3b zlacze prostujące (forma niezalecana)
  3c bramka izolowana

  4
  4a zlacze wpływajace na obszar półprzewodnika przez oddziaływanie pola elektrycznego; obszar typu P
  4b zlacze wpływajace na obszar półprzewodnika przez oddziaływanie pola elektrycznego; obszar typu N
  4c kanał typu N na podłożu typu P
  4d kanał typu P na podłożu typu N

  5
  5a1 emiter na obszarze o odmiennym typie przewodnictwa emiter P na obszarze typu N (tranzystor NPN)
  5a2 kilka emiterów P na obszarze N
  5b1 emiter na obszarze o odmiennym typie przewodnictwa emiter N na obszarze typu P
  5b2 kilka emiterów N na obszarze P

  6
  6a1 kolektor na obszarze o odmiennyn typie przewodnictwa
  6a2 kilka kolektorów na obszarze o odmiennym typie przewodnictwa

  7
  7a przejście miedzy obszarami o rożnym typie przewodnictwa - przejście jest oznaczone miejscem przecięcia się odcinka prostego z linia ukośną
  7b1 obszar samoistny oddzielający obszary o różnym typie przewodnictwa, tworzący strukture PIN lup NIP
  7b2 obszar samoistny oddzielający obszary o tym samym typie przewodnictwa, tworzący strukture NIN lup PIP
  7c1 obszar samoistny między kolektorem a obszarem o odmiennym typie przewodnictwa worzący srukture typu PIN lub NIP
  7c2 obszar samoistny między kolektorem a obszarem o tym samym typie przewodnictwa worzący srukture typu PIP lub NIN

  8
  8a zjawisko Schottky'ego
  8b zjawisko tunelowe
  8c zjawisko lawinowe jednokierunkowe
  8d zjawisko lawinowe obukierunkowe
  8e zjawisko wsteczne jednotunelowe

  9
  9a1 dioda symbol ogólny
  9a2 dioda symbol ogólny - na schemacie zaznaczony symbol obudowy (można pominąć)
  9b dioda elektroluminescencyjna (świecaca , LED)

  10
  10a dioda o zalezności temperaturowej (oznaczenie grecka litera duże Theta, albo t ze znakiem stopnia)
  10b dioda o pojemności zmiennej (warikap, waraktor)
  10c dioda tunelowa, dioda Esaki
  10d dioda lawinowa jednokierunkowa, dioda stabilizująca, dioda Zenera
  10e dioda lawinowa obukierunkowa
  10f dioda wsteczna (jednotunelowa)
  10g dioda obukierunkowa symetryczna (diak)

  11
  11a tyrystor diodowy blokujący wstecznie
  11b tyrystor diodowy blokujacy wstecznie
  11c tyrystor diodowy obukierunkowy (symetryczny)
  11d tyrystor triodowy blokujący wstecznie, bez okreslenia typu bramki
  11e tyrystor triodowy blokujący wstecznie z bramka N
  11f tyrystor triodowy blokujący wstecznie z bramką P
  11g tyrystor triodowy odłaczalny bez okreslenia typu bramki
  11h tyrystor triodowy odlączalny z bramką N (od strony anody)
  11i tyrystor triodowy odlączalny z bramką P (od strony anody)
  11j tyrystor tetrodowy blokujący wstecznie
  11k tyrystor triodowy obukierunkowy, symetryczny; triak
  11l tyrystor triodowy, przewodzacy wstecznie bez określenia typu bramki
  11m tyrystor triodowy, przewodzacy wstecznie z bramką N
  11n tyrystor triodowy, przewodzacy wstecznie z bramką P

  12
  12a tranzystor typu PNP, tranzystor bipolarny, wersja symbolu bez obudowy
  12b j/w symbol z obudową, symbol można pominąć, na rysunku zaznaczono dodatkowo styk obudowy z kolektorem tranzystora
  12c tranzystor bipolarny lawinowy NPN
  12d tranzystor jednozlączowy z bramka typu z baza typu P; dioda podwójna
  12e tranzystor jednozlączowy z bramka typu z baza typu N; dioda podwójna
  12f tranzystor NPN o poprzecznej polaryzacjibazy typu P
  12g tranzystor PNIP z wyprowadzeniem z obszaru samoistnego
  12h tranzystor PNIN z wyprowadzeniem z obszaru samoistnego

  13
  13a tranzystor polowy złączowy, zwany JFET, z kanałem typu N, strzałka może byc po środku
  13b tranzystor polowy złączowy, zwany JFET, z kanałem typu P, strzałka może byc po środku
  13c tranzystor unipolarny z izolowaną bramką IGFET, kanał typu P bez wyprowadzenia podłoża
  13d tranzystor unipolarny z izolowaną bramką IGFET, kanał typu N bez wyprowadzenia podłoża
  13e tranzystor unipolarny z izolowaną bramką IGFET, kanał typu P z wyprowadzeniem podłoża
  13f tranzystor unipolarny z kanałem typu N z podłożem połączonym wewnętrznie ze źrodlem
  13g IGFET - typu zubozonego z pojedyńczą bramką kanał typu P bez wyprowadzenia podloża
  13h IGFET - typu zubozonego z pojedyńczą bramką kanał typu N bez wyprowadzenia podloża

  14
  14a fotorezystor - przyrząd światłoczuły bierny, przewodnictwo dwukierunkowe
  14b fotodioda - przyrząd światłoczuły jednokierunkowy
  14c fotoogniwo
  14d fototranzystor
  14e generator Halla, z 4 wyprowadzeniami - Hallotron
  14f rezystor zalezny od wartości natężenia pola magnetycznego
  14g sprzęgacz magnetyczny, magnetoizolator
  14h sprzęgacz optyczny, złożony z diody LED i fototranzystora (transoptor) - możliwe inne kombinacje (żarówka itp.)

  15
  15a bańka gazowana lampy elektronowej
  15b bańka z ekranem zewnetrznym
  15c pokrycie przechodzące na powierzchni wewnętrznej bańki
  15d termokatoda pośrednio żarzona
  15e termokatoda bezpośrednio żarzona
  15f fotokatoda
  15g katoda zimna (np. w NIXIE, lampy neonowe)
  15h elektroda złożona - jako anoda i/lub zimna katoda
  15i anoda, kolektor, płytka (w lampach mikrofalowych)
  15j anoda fluorescencyjna
  15k siatka
  15l bariera wstrzymujaca dyfuzje jonów

  16
  16a elektrody odchylania osiowego
  16b elektroda modulacyjna
  16c elektroda ogniskująca z otworem, anoda wyrzutni elektronowej
  16d elektroda rozszczepiająca , sprzężona wewnętrznie z elektrodą wyrzutni elektkronowej
  16e elektroda ogniskujaca cylindyczna; elektroda obszaru przelotowego;element soczewki elektronowej
  16f elektroda ogniskująca cylindryczna z siatką
  16g elektroda wielootworowa
  16h elektroda kwantująca
  16i elektroda odchylania promieniowego
  16j siatka o emisji wtórnej
  16k anoda o emisji wtórnej, katoda wtórna, dynoda
  16l elektroda fotoemisyjna
  16m elektroda akumulująca
  16n elektroda akumulująca fotoemisyjna
  16o elektroda akumulacyjna o emisji wtórnej (kierunek wskazuje się strzałką)
  16p elektroda akumulacyjna fotoprzewodnościowa

  17
  17a wyrzutnia elektronowa z symbolem bańki
  17b reflektor
  17c podstawa otwartej linii opóźniającej bez emitowania elektronow
  17d podstawa zamkniętej linii opoźniająćej bez emitowania elektronów
  17e podstawa emitująca elektrony (strzałka pokazuje kierunek przepływu elektronów)
  17f linia opoźniająca (strzałka pokazuje kierunek przepływu elektronów)
  17g elektroda ogniskująca , pojedyńcza umieszczona wzdłuż otwartej linii opoźniającej
  17h linia opóxniająca z zamknięta z bańką
  17i rezonator wewnętrzny
  17j rezonator zewnętrzny
  17k magnes trwały wytwarzający poprzeczne pole magnetyczne (magnetrony, lampy o polach skrzyzowanych)
  17l cewka wytwarzająca poprzeczne pole magnetyczne (magnetrony)
  17m rezonator kwadropulowy
  17n rezonator kwadropulowy z pętlą
  17o sprzęgacz linii opóźniającej
  17p helisa

  18
  18a anoda lampy rentgenowskiej
  18b elektroda spustowa
  18c katoda ciekła (z symbolem bańki)
  18d katoda ciekła odizolowana

  19
  19a trioda z katoda bezpośrednio żarzoną
  19b trioda z katoda pośrednio żarzoną
  19c pentoda z katodą posrednio żarzona, połaczona z siatka hamujacą
  19d dwie lampy w jednej bańce (trioda-heksoda)ze wspólna katodą pośrednio żarzoną
  19e magiczne oko 9wskaźnik wysterowania)
  19f lampa elektropromieniowa o odchylaniu elektromagnetycznym (lampa kineskopowa z zaznaczonymi elektrodami)
  19g lampa elektropromieniowa o odchylaniu elektrostatycznym

  20
  20a1 Klistron refleksowy
  20a2 Klistron refleksowy - uproszczony

  21
  21a lampa gazowana z zimną katodą (jarzeniówka stabilizacyjna)
  21b jarzeniówka stabilizacyjna wieloelektrodowa
  21c lampa spustowa z podgrzewaną katoda
  21d lampa gazowana gazowana z zimną katodą symetryczną, (wskaźnik jarzeniowy)
  21e wskaźnik jarzeniowy alfanumeryczny o n katodach i anodzie w formie siatki sześciokątnej, nad symbolami katod można ukazać znaki wyświetlane

  22
  22a lampa rentgenowska
  22b komora jonizacyjna z siatką
  22c ignitron
  22d ekscytron sześcioanodowy
  22e detektor
  22f zwiernik N-O

  23
  23a komora jonizacyjna
  23b komora jonizacyjna z siatką
  23c komora jonizacyjna z pierścieniem ochronnym
  23d komora jonizacyjna skompensowana
  23e licznik połprzewodnikowy
  23f detektor scyntylacyjny
  23g detektor Czerenkowa
  23h detektor termoluminescencyjny
  23i puszka Faradaya
  23j licznik promieniowania
  23k licznik promieniowania z pierscieniem ochronnym

  24
  24a akumulator ładunku elektrycznego
  24b dioda solionowa
  24c tetroda solionowa
  24d miernik przewodności cieczy

  25 Doda kierunek pradu, oznaczenia i opis elektrod

  26 tranzystor opis wyprowadzeń, bez oznaczenia emitera

  27 trazystor polony (JFET) wraz z opisem wyprowadzeń

  28
  28a fotorezystor symeryczny
  28b fotorezystor niesymetryczny
  28c dioda pojemnościowa , warystor, waraktor
  28d dioda wsteczna
  28e diak, dioda obukieunkowa
  28f moduł o kilku jednakowych diodach o wspolnej anodzie
  28g moduł o kilku jednakowyhc diodach o wspólnej katodzie

  29 (oznaczenia ANSI/CSA)
  29a zaczerniony symbol diody
  29b dioda Zenera, stabilizacyjna
  29c dioda LED
  29d diak, dioda obukierunkowa
  29f tranzystor PNP
  29g tranzystor NPN

  30 element Peltiera
 • #4
  specB
  Level 12  
  Ale zapomniałeś kolego nadmienić, że symbole + opisy zawarte w tym pliku, pochodzą ze strony Wojtka: http://elektronika.qs.pl/symbole.html
  Więc identycznie to samo, co masz w pliku znajduje się właśnie pod tym linkiem. Reasumując, wystarczyło link podać 8-)
 • #7
  Quarz
  Level 43  
  Witam,
  mcabra wrote:
  witam, a co to za symbol?
  znalazlem takie cos w faxie.
  Oznaczenia podzespołów - znane i mniej znane

  pzodr.

  może to być oznaczenie transila dwukierunkowego, czyli diody zabezpieczającej przez przepięciami.
  Jak podasz oznaczenie typu elementu przypisanego do tego symbolu, to sprawa wyjaśni się.

  Pozdrawiam
 • #8
  Marfen86
  Level 10  
  jest to sidac cos jak diak tylko ma duzo wieksze napiecie przebicia:P
 • #9
  tumek23
  Level 10  
  Oznaczenia podzespołów - znane i mniej znane

  Dołączam się do tematu. Wiecie może czego to oznaczenie?
 • #10
  wilczas100
  Level 10  
  Witam ja też sie dołączam gdyz jestem początkujacy i nie jestem pewny co to oznacza


  Oznaczenia podzespołów - znane i mniej znane
 • #11
  Tremolo
  Level 43  
  Wspólny punkt masy (-) łączysz wszystkie takie symbole jednym przewodem - upraszcza to rysowanie schematów. Podpinasz to do (w tym przypadku - zasilania np. baterii) + masz oznaczony u góry. na schemacie tez masz druga masę. Ją podpinasz do tej samej baterii.