Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Tablica char na float - czy funkcja poprawna?

marvin82 17 Lut 2010 14:02 2390 5
 • #1 17 Lut 2010 14:02
  marvin82
  Poziom 13  

  Code:

  float na_liczbe()
  {
    float wynik=0;
    float wynik_dzies=0;
    if (kropka<0)
    {
     for(int i=0;i<licznik_buf;i++)
        wynik=wynik*10+ ((int)bufor[i]+48);
    }
    else
    {
     lcd_puts("niepoprawny format");
    }
    return wynik;
  }


  Witam,
  napisałem taką funkcję która ma przerabiać tablicę charów na zwykły float, licznik_buf zwiększa się o 1 przy każdym wpisaniu znaku do bufora, który jest tablica znaków. Kropka jest mniejsza od zera jeśli w tablicy nie ma kropki. Znajomy podpowiedział mi że powinienem tam dopisać +48, problem w tym że funkcja nie działa jak powinna. Mógłby ktoś rzucić okiem? Ogólnie jest to program na Atmege ale wydaje mi się że w tym dziale lepiej pasuje.

  0 5
 • #2 17 Lut 2010 16:38
  pallid
  Poziom 20  

  Twoj algoryt nie jest poprawny. Zakladajac najprostszy przypadek, tj. liczba bez kropki dziesietnej, powinno byc cos takiego:

  Code:
  #include <math.h>
  

  long int wynik = 0;
  for(int i=0; i<licznik_buf; i++) {
      wynik += ((int)bufor[i] - 48) * pow(10, licznik_buf-i-1);
  }


  Kolejne zalozenie jest takie, ze [char] bufor zawiera tylko wartosci z przedzialu <48; 57> (czyli cyfry w tabicly ASCII) oraz, ew. wartosc 46 (kropka w tablic ASCII).

  Ogolnie, do konwersji ciagu znakow prosciej uzyc jest funkcji: double atof ( const char * str )

  0
 • #3 17 Lut 2010 21:02
  marvin82
  Poziom 13  

  Funkcja ładnie działa dopóki nie wpiszę więcej niż 2 cyfry, wtedy pomniejsza lub powiększa ostatnią cyfrę o 1, pomyślałem że to może coś z licznikiem bufora, to jego kod:

  Code:
  void dodaj_bufor(char znak)
  
  {
     //znak='a';
     if (licznik_buf<17)
        licznik_buf++;
     bufor[licznik_buf-1]=znak;
     bufor[licznik_buf]='\0';

  }

  0
 • #4 17 Lut 2010 22:45
  pallid
  Poziom 20  

  Twoja funkcja void dodaj_bufor(char znak) dziala w ten sposob: "Jesli licznik jest mniejszy od 17 to dodaj znak do bufora i zwieksz licznik. W przeciwnym razie podmien znak na przedostatniej, 17-tej, pozycji". Dodatkowo, na Twoj bufor (char bufor[]) powinno byc zarezerwowane 18 bajtow pamieci. Jesli takie jest zalozenie, to funkcja dodaj_bufor(char) jest srednio optymalna, ale poprawna.

  Natomiast problem z pomniejszaniem/powiekszaniem wartosci wynika z czegos innego. Sprawdz, czy przed wpisywaniem nowych znakow, licznik i bufor sa zerowane. Jesli masz mozliwosc, ustaw w swoim srodowisku stack trace (podglad zmiennych) i sprawdz krok po kroku jak zachowuje sie program.

  0
 • #5 18 Lut 2010 19:24
  marvin82
  Poziom 13  

  Ciężko tu zaobserwować zmiane tych wartości ponieważ jest to program na do mikrokontrolera ATMEGA, wrzucam cały kod, może będziecie wiedzieć co tu jest źle.

  Code:
  #define F_CPU 14.7456E6 //delay.h
  
  //na podstawie podanej czesotliwosci kwarcu obliczane beda opoznienia wystepujace w programie

  #include "pliki\io.h"
  #include "pliki\delay.h"
  #include "pliki\lcd.c"
  #include <stdio.h>
  #include <avr/io.h>
  #include <math.h>
  char bufor[17];  //bufor LCD
  char czyszczenie_linii[17]="                "; //16 spacji
  char* buffor;  //bufor LCD
  char bufor2[17];

  int licz_ob=0,licznik=0, przycisk=-1, kol=0, etap=0, licznik_buf=0, licznik_buf2=0, kropka=-1;
  int tmp;
  int miejsce_kropki=7; //precyzja wynikow
  long mnoznik=1;

  //########################################3      zamek szyfrowy    ############################
  int user_pin=0; // kod podany przez uzytkownika
  int pin=12;// prawidlowy kod
  int nowy_pin=0;


  void czysc_bufor()
  {
     licznik_buf=0;
     bufor[0]='\0';
  }

  void dodaj_bufor(char znak)
  {
     //znak='a';
     if (licznik_buf<17)
        licznik_buf++;
     bufor[licznik_buf-1]=znak;
     bufor[licznik_buf]='\0';

  }


  //######################################  zapis eeprom    3############################333333

  void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
  {
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1<<EEWE))
  ;
  /* Set up address and data registers */
  EEARH = 0x00;
  EEARL = uiAddress;
  EEDR = ucData;
  /* Write logical one to EEMWE */
  EECR |= (1<<EEMWE);
  /* Start eeprom write by setting EEWE */
  EECR |= (1<<EEWE);
  }

  //#########################################    odczyt   EEPROM     #############################################

  unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
  {
  /* Wait for completion of previous write */
  while(EECR & (1<<EEWE))
  ;
  /* Set up address register */
  EEAR = uiAddress;
  /* Start eeprom read by writing EERE */
  EECR |= (1<<EERE);
  /* Return data from data register */
  return EEDR;
  }
  void inicjalizacja_systemu()
  {
     DDRB=0x0F;   // Port B - bity 0-3 jako wyjscia,bity 4-7 jako wejscia
     PORTB=0xFF;   // Port B wyjscia w stanie wysokim,wejscia z podciaganiem
     DDRA=0xFF; //linie LCD
     
     
     DDRE=0x0F;
     PORTE=0xFF;
     
     
     lcd_init(LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES);   /*transmisja po 4 bity wyswietlacz 2 liniowy*/
     lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie wyswietlacza
     for(int i=0;i<miejsce_kropki;i++)
        mnoznik=mnoznik*10;
  }

  char jaki_przycisk(char button)
  {
     switch(button){
        case 0x77:
           return 'x';
           break;
        case 0x7B:
           return '3';
           break;
        case 0x7D:
           return '2';
           break;
        case 0x7E:
           return '1';
           break;
        case 0xB7:
           return '+';
           break;
        case 0xBB:
           return '6';
           break;
        case 0xBD:
           return '5';
           break;
        case 0xBE:
           return '4';
           break;
        case 0xD7:
           return '-';
           break;
        case 0xDB:
           return '9';
           break;
        case 0xDD:
           return '8';
           break;
        case 0xDE:
           return '7';
           break;
        case 0xE7:
           return 'P';
           break;
        case 0xEB:
           return '.';
           break;
        case 0xED:
           return '0';
           break;
        case 0xEE:
           return 'C';
           break;
     default:
        return 'E';

     }
     return 'E';
  }


  int klawiatura()  // obsluga klawiatury
  {
     licz_ob++;               // Licznik obiegów pętli 
     if(licz_ob==10)       
      {
        kol++;            // Licznik kolumny
        licz_ob=0;
        if(kol==4)            // Przepełnienie licznika obiegów pętli
              kol=0;
        PORTB=0xFF;
        PORTB &= ~_BV(kol);
      }

     przycisk=PINB;
     if ((przycisk>>4)!=15)      // Wcisnięto klawisz
      {
        licznik=0;
        return przycisk;
      }
     return -1;
  }

  //###################################################  konwersja na liczbe   ###############################################
  float na_liczbe()    // konwersja znakow na liczbe
  {
    float wynik=0;

  for(int i=0; i<licznik_buf; i++)
  {
      wynik += ((int)bufor[i] - 48) * pow(10, licznik_buf-(i+1));
  }
  return wynik;
  }

  //   ##############################################   konwersja na znaki do wyswietlenia   #################################
  void na_znaki(float liczba)
  {
  long rzad=1;
  int licznik=1;


  while(liczba/rzad>=10)
     {
     rzad=rzad*10;
     licznik++;
     }


  for (int i=0; i<licznik;i++)
  {
     if (licznik-miejsce_kropki==0 && i==0)
        dodaj_bufor('0');
     if (i==(licznik-miejsce_kropki))
        dodaj_bufor('.');
     dodaj_bufor((char) ((int)(liczba/rzad)+48));
     liczba=liczba-rzad*(int)(liczba/rzad);
     rzad=rzad/10;
  }


  }

  //#########################################  główna funkcja   ###########################################
  int main(void)
  {
     inicjalizacja_systemu();
  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("Podaj PIN");

     etap=1; //ustawienie etapu
     czysc_bufor();

     while(1)         // Nieskończona pętla
      {
        klawiatura();        // Obsługa klawiszy
        if (etap==1)
        {
           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)!='C'  && jaki_przycisk(przycisk)!='+' && jaki_przycisk(przycisk)!='-' && jaki_przycisk(przycisk)!='P' && jaki_przycisk(przycisk)!='.' && jaki_przycisk(przycisk)!='x' && jaki_przycisk(przycisk)!='E')
           {
              
              lcd_gotoxy(0,1);//linia dolna znak pierwszy
              dodaj_bufor(jaki_przycisk(przycisk));
              lcd_puts(bufor);
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
           }
           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='C')
           {   
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              lcd_gotoxy(0,1);//linia dolna znak pierwszy
              czysc_bufor();
              lcd_puts(czyszczenie_linii);
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
              kropka=-1;
           }

           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='.' && kropka <0)
           {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              lcd_gotoxy(0,1);//linia dolna znak pierwszy
              kropka=licznik_buf;
              dodaj_bufor(jaki_przycisk(przycisk));
              lcd_puts(bufor);
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
           }


           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='P')
           {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              user_pin=na_liczbe();
              czysc_bufor();
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
              etap=2;
           }
           
           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='+')
           {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              user_pin=na_liczbe();
              czysc_bufor();
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
              etap=3;
           }
        }


        if(etap==2)    // sprawdzenie czy PIN poprawny 
        {


        if (user_pin==pin)
           {
           lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
           lcd_puts("Otwarte");
           PORTE=0xFF;
           PORTE &=~_BV(1);
     
           
           _delay_ms(1000);
           PORTE=0xFF;
           lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
           lcd_puts("Podaj PIN");
           etap=1;
           }
     
        else
           {
           lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
           lcd_puts("Niepoprawny PIN");
           lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
           na_znaki(user_pin);
           lcd_puts(bufor);
           _delay_ms(1000);
           
           PORTE=0xFF;
           PORTE &=~_BV(0);
           _delay_ms(1000);
           PORTE=0xFF;
           
        
           lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
           lcd_puts("Podaj PIN");
           czysc_bufor();
           etap=1;
           }

        }
        
        
        if(etap==3)   // zmiana PIN
        {   
           if (user_pin==pin)
              {
                 lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
                 lcd_gotoxy(0,0);
                 lcd_puts("Zmiana PIN");
                 _delay_ms(1000);
                 lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
                 lcd_puts("Podaj nowy PIN");
                 _delay_ms(1000);
                 etap=31;
           
           
        
              }
           else
           
              {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              lcd_puts("PIN niepoprawny");
              _delay_ms(1000);
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              lcd_puts("Podaj PIN");
              _delay_ms(1000);
              etap=1;
              
              }
        }
        
        
        if (etap==32)  // zmiana pinu, sprawdzenie czy dobry wpisany
        {
        pin=user_pin;
        lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
        lcd_puts("PIN zmieniony");
        _delay_ms(1000);
        
        lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
        lcd_puts("Nowy PIN to");
        lcd_gotoxy(0,1);
        na_znaki(user_pin);
        lcd_puts(bufor);
        czysc_bufor();
        _delay_ms(1000);
        lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
        lcd_puts("Podaj PIN");
        etap=1;
        }
        
        
        
        
        if (etap==31)    //  odczytywanie eprzyciskow dla zmianu PINU
        {
           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)!='C'  && jaki_przycisk(przycisk)!='+' && jaki_przycisk(przycisk)!='-' && jaki_przycisk(przycisk)!='P' && jaki_przycisk(przycisk)!='.' && jaki_przycisk(przycisk)!='x' && jaki_przycisk(przycisk)!='E')
           {
              
              lcd_gotoxy(0,1);//linia dolna znak pierwszy
              dodaj_bufor(jaki_przycisk(przycisk));
              //EEPROM_write(licznik_buf-1,jaki_przycisk(przycisk));
              lcd_puts(bufor);
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
           }
           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='C')
           {   
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              lcd_gotoxy(0,1);//linia dolna znak pierwszy
              czysc_bufor();
              lcd_puts(czyszczenie_linii);
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
              kropka=-1;
           }

           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='.' && kropka <0)
           {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              lcd_gotoxy(0,1);//linia dolna znak pierwszy
              kropka=licznik_buf;
              dodaj_bufor(jaki_przycisk(przycisk));
              lcd_puts(bufor);
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
           }


           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='P')
           {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              user_pin=na_liczbe();
              czysc_bufor();
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
              etap=32;
           }
           
           if (przycisk>1 && jaki_przycisk(przycisk)=='+')
           {
              lcd_init(LCD_DISP_ON);//czyszczenie
              user_pin=na_liczbe();
              czysc_bufor();
              _delay_ms(500);
              przycisk=-1;
              etap=3;
           }
        }               
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    


     
        

     }
  }

  0
 • #6 21 Lut 2010 00:34
  pallid
  Poziom 20  

  Przede wszystkim masz blad przepelnienia bufora w funkcji void dodaj_bufor(char). Poprawniej byloby zrobic to w taki sposob:

  Code:

  #define MAX_BUFFER_SIZE 17
  //...
  char bufor[MAX_BUFFER_SIZE] = {0};
  //...
  bool dodaj_bufor(char znak) {
     if (licznik_buf>= MAX_BUFFER_SIZE-1) {
        return false;
     }
     bufor[licznik_buf++]=znak;
     bufor[licznik_buf]='\0';
     return true;
  }


  Sprobuj tez posprzatac kod z nieuzywanych zmiennych. Mozesz napisac, na jakim etapie pojawia sie ten blad, o ktorym wspomniales? W trakcie odczytywania cyfr z klawiatury (etap == 1), czy w pozniejszym przetwarzaniu (etap > 1)? Ew. jakie wartosc podajesz i jakie rezultaty wtedy otrzymujesz.

  0