Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zegarek na atmega8 + termometr jak połaczyć programy ?

22 Lut 2010 23:17 2964 4
 • Poziom 21  
  Witam. Mam z książki Marcina Wiązani listing do zegarka na atmega8. Chciałbym włączyc jeszcze do tego projektu termometr ( możne być DS18B20 lub LM35). Jak to technicznie wykonać?


  listing zegara  Code:
  'Program zegara wykorzystującego przerwania od Timer1
  
  'Przerwanie przepełnienia Timer1 jest generowane co 1 s
  '8 MHz/256/31250 = 1 s
  'Przycisk S1 ustawia minuty, a S2 godziny

  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
        'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
        'o częstotliwości oscylatora
        'taktującego mikrokontroler
  Config Pinb.1 = Input                                       'linia PB1 jako wejściowa
  Config Pinb.2 = Input                                       'linia PB2 jako wejściowa
  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfiguracja typu wyświetlacza
        'LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5       'konfiguracja linii
        'mikrokontrolera, do których
        'dołączono wyświetlacz
        'LCD
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
        'konfiguracja Timer1 jako timer
        'z podziałem preskalera przez
        '256

  Declare Sub Wysw_czas                                       'procedura wyświetlająca czas na
        'LCD w formacie gg:mm:ss
  On Timer1 Odmierz_1s                                        'przerwanie od przepełnienia
        'Timer1 o etykiecie Odmierz_1s

  Dim Sekundy As Byte                                         'zmienna zliczająca sekundy
  Dim Minuty As Byte                                          'zmienna zliczająca minuty
  Dim Godziny As Byte                                         'zmienna zliczająca godziny
  Dim Nowa_w As Bit                                           'flaga zezwolenia aktualizacji
        'czasu na LCD
  Dim Wart_bcd As Byte                                        'zmienna pomocnicza, w której
        'jest zapisywana wartość BCD
        'czasu

  S1 Alias Pinb.2                                             'przypisanie nazwie Pinb.2
        'nazwy S1
  S2 Alias Pinb.1                                             'przypisanie nazwie Pinb.1
        'nazwy S2

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego systemu
        'przerwań
  Enable Timer1                                               'odblokowanie przerwania od
        'przepełnienia Timer1
  Counter1 = 34286                                            'wartość początkowa wpisywana do
        'Timer1 (65536 - 31250 = 34286)

  Set Nowa_w                                                  'zezwolenie na wyświetlenie
        'aktualnego czasu
  Set Portb.1                                                 'dołączenie do linii PB1
        'rezystora podciągającego
  Set Portb.2                                                 'dołączenie do linii PB2
        'rezystora podciągającego
  Do                                                          'pętla główna programu
   Call Wysw_czas                                             'wywołanie procedury
        'wyświetlającej aktualny czas
   If S1 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S1, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S1 = 0 Then                                            'sprawdzenie, czy przycisk S1
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Minuty                                              'zwiększenie wartości minut
     Sekundy = 0                                              'wyzerowanie zmiennej Sekundy
     If Minuty = 60 Then                                      'jeśli wartość Minuty = 60, to
      Minuty = 0                                              'zerowanie wartości Minuty
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
   If S2 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S2, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S2 = 0 Then                                            'sprawdzenie czy przycisk S2
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Godziny                                             'zwiększenie wartości Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli wartość Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'wyzerowanie wartości Godziny
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
  Loop
  End                                                         'koniec programu


  Sub Wysw_czas                                               'procedura wyświetlająca czas
   If Nowa_w = 1 Then                                         'jeśli flaga Nowa_w = 1, to
    Cls                                                       'czyszczenie LCD
    Wart_bcd = Makebcd(godziny)                               'zamiana wartości Godziny na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości godzin
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(minuty)                                'zamiana wartości Minuty na
        'wartość BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości minut
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(sekundy)                               'zamiana wartości Sekundy na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ;                                       'wyświetlenie wartości sekund
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst
    Reset Nowa_w                                              'zerowanie flagi Nowa_w
   End If
  End Sub                                                     'koniec procedury

  Odmierz_1s:                                                 'podprogramu obsługi przerwania
        'przepełnienia od Timer1
   Counter1 = Counter1 + 34286                                'wpisanie wartości początkowej
        'licznika
   Incr Sekundy                                               'zwiększenie o 1 wartości
        'Sekundy
   Set Nowa_w                                                 'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
   If Sekundy = 60 Then                                       'jeśli Sekundy = 60, to
    Sekundy = 0                                               'wyzerowanie wartości Sekundy
    Incr Minuty                                               'zwiększenie o 1 wartości Minuty
    If Minuty = 60 Then                                       'jeśli Minuty = 60, to
     Minuty = 0                                               'zerowanie wartości Minuty
     Incr Godziny                                             'zwiększenie o 1 wartości
        'Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'zerowanie wartości Godziny
     End If                                                   'koniec warunków
    End If
   End If
  Return                                                      'powrót z przerwania  Jak dodać funkcję termo?  znalazłem projekt z zegarkiem dcf. Tylko ja nie chcę dcfa tylko żeby działał na zew kwarcu 8hmz

  Cytat:
  'Zegar DCF77
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  $lib "dcf77.lib"
  'Sygnał z odbiornika DCF podłączony do Portb.2
  Config Dcf77 = Pinb.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 1 , Update = 0 , Updatetime = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1 , Gosub = Sectic
  'Config Dcf77 = Pinb.2 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 1 , Update = 0 , Updatetime = 0 , Switchpower = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1 , Gosub = Sectic
  'Config Dcf77 = Pinb.1 , Debug = 1 , Inverted = 0 , Check = 2 , Update = 0 , Updatetime = 0 , Switchpower = 0 , Secondticks = 50 , Timer1sec = 1 , Powerlevel = 1 , Timer = 1 , Gosub = Sectic
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
  Config Lcd = 20 * 4
  Config 1wire = Portb.0 'deklaracja portu na którym będ? podpięte DS18b20
  Klmode Alias Portb.3
  Klup Alias Portb.4
  Kldown Alias Pinb.5
  Set Klmode
  Set Klup
  Set Kldown

  Dim Flaga1 As Bit
  Dim I1 As Integer , Ss1 As String * 6
  Dim I2 As Integer , Ss2 As String * 6
  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim B As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
  Dim W As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu ilo?c czujników

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32 'znak stopnia Celsjusza
  Cls
  Lcd " " ; 'ekran startowy (pojawia się tylko podczas wł?czania urz?dzenia)
  Cursor Off
  Locate 1 , 17
  Lcd " termometr "
  Wait 5
  Cls

  W = 1wirecount()
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Znajd? pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid2(1) = 1wsearchnext() 'Znajd? kolejny czujnik podpięty do portu

  Enable Interrupts
  Config Date = Dmy , Separator = /

  Do
  If Flaga1 = 1 Then
  Flaga1 = 0

  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid1(1) 'wysyłamy adres pierwszego czujnika
  1wwrite &HBE
  I1 = 1wread(2)
  '---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid2(1) 'wysylam adres drugiego czujnika
  1wwrite &HBE
  I2 = 1wread(2)
  '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Wait 1

  I1 = I1 * 10
  I1 = I1 / 16
  If I1 > 0 Then Cls 'korekta przesuniecia znaku st C przy przej?ciu z temp ujemnej na dodatni?
  Ss1 = Str(i1)
  Ss1 = Format(ss1 , " 0.0")

  I2 = I2 * 10
  I2 = I2 / 16
  If I2 > 0 Then Cls
  Ss2 = Str(i2)
  Ss2 = Format(ss2 , " 0.0")
  'Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd Time$ ; " ";
  If Pinb.2 = 0 Then Lcd "Rcvr" Else Lcd " "
  Locate 2 , 1
  Lcd Date$
  Locate 2 , 17 'Pozycja wy?wietlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
  Lcd "ZEW:" ;
  Locate 2 , 23
  Lcd Ss1 ; Chr(0) ;
  Locate 1 , 17
  Lcd "WEW:" ;
  Locate 1 , 23
  Lcd Ss2 ; Chr(0) ;
  Locate 2 , 1
  Lcd Date$
  End If
  ' klawisz 1
  ' klawisz 2
  ' klawisz 3
  Loop
  Sectic:
  Set Flaga1
  Return

  End
 • Poziom 26  
  Przecież w tej książce jest dokładnie opisane jak obsłużyć magistralę 1-wire. Nie możesz połączyć obu kodów w jedną całość?
 • Poziom 21  
  Cytat:
  Nie możesz połączyć obu kodów w jedną całość?


  Tak, tylko nie chcę DCF a normalny zegar na kwarcu

  Dodano po 4 [minuty]:

  p.s
  jestem laikiem i zaczynam sie dopiero bawic w AVR
 • Poziom 28  
  Jak sie zaczynasz bawic i chcesz sie nauczyc, to napewno nie pomoze ci jak damy tobie gotowca. Wiec ksiazka help i do roboty
 • Poziom 42  
  wader_669 napisał:
  Jak sie zaczynasz bawic i chcesz sie nauczyc, to napewno nie pomoze ci jak damy tobie gotowca. Wiec ksiazka help i do roboty


  Święta racja, i ucz się małymi kroczkami pisać takie programy a nie sklejać fregmenty kodu, których nie rozumiesz. To nie ta droga żeby się nauczyć programować