Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[bascom] zegar ciemniowy i wyswielacz led7segmentowy-problem

chrobot 08 Mar 2010 15:24 1317 2
 • #1
  chrobot
  Level 15  
  problem mój polega na nieprawidłowym wyswietlaniu cyfr . o ile w zakresie 0-99 wszystko jest ok., to powyżej 100 ma same zera :
  wyswietlacz ma 3 cyfry led-7-segmentowe i w założeniach ma liczyć czas od 0 do 999 sek

  pełny kod:
  Code:

  '$sim
  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator o
  Config Portd = Output                                       'port D jako wyjściowy
  Config Pinc.5 = Output                                      'linia PB1 jako wyjściowa
  Config Pinc.4 = Output                                      'linia PB2 jako wyjściowa
  Config Pinc.3 = Output                                      'linia PB3 jako wyjściowa
  Config Pinc.2 = Output                                      'linia led jako wyjściowa
  Config Pinb.0 = Output                                      'linia pu jako wyjściowa
  Config Pinb.1 = Output
  Config Pinb.2 = Output
  Config Pinb.3 = Output

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      'konfiguracja Timer0 jako
  Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)                       'deklaracja procedury
  On Timer0 Mult_wysw                                         'przerwanie od przepełnienia

  Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , Z As Byte           'definicje zmiennych A, B, C,
  Dim Nr_wysw As Byte                                         'zmienna określająca numer
  Dim D As Byte
  Dim E As Byte

  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  On Timer1 Odmierz_1s                                        'przerwanie od przepełnienia

  Dim Sekundy As Integer
  Dim U As Integer
  Dim Dana As Integer

  W1 Alias Portc.3                                            'przypisanie linii PB0 nazwy W1
  W2 Alias Portc.4                                            'przypisanie linii PB1 nazwy W2
  W3 Alias Portc.5                                            'przypisanie linii PB2 nazwy W3

  Pu Alias Pinb.0                                             'wyjscie na Pu
  Plus Alias Pinb.1                                           'dodaj warosc
  Minus Alias Pinb.2                                          'odejmnij wartosc
  Go Alias Pinb.3                                             'przycisk startu
  Leda Alias Pinc.2                                           'sygnalizacja
   Portb.1 = 1
   Portb.2 = 1
   Portb.3 = 1
   Portc.2 = 1                                                'zgas led
   Portb.0 = 1                                                'wylacz pu

  Portd = &B11111111                                          'wygas wyswietlacz
  Waitms 1

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego
  Enable Timer0                                               'odblokowanie przerwania od
  Load Timer0 , 125                                           '125                                           'załadowanie do licznika
          'wartości początkowej 131, bo
          '256 - 125 = 131
  Enable Timer1
  Counter1 = 34286
  Stop Timer1
  Start Timer0

  'A = 3
  'B = 2
  'C = 1
  '123 sposób wyświetlania

  A = 0
  B = 0
  C = 0
  U = 0
  Dana = 95

  D = 5                                                       'czekaj
  E = 25                                                      'czekaj2

  'A = 0
  'B = 0
  'C = 0
  Sekundy = 0


  Do                                                          'początek nieskończonej pętli
   'Portc.2 = 1                                                'zgas led

  If Plus = 0 And Minus = 1 Then
   Gosub Czekaj2
     If Plus = 0 And Minus = 1 Then
      Gosub Czekaj
      Incr U
       Incr Dana
          If Dana > 999 Then Dana = 999
      Gosub Czekaj
       Gosub Wyswietl

   Bitwait Plus , Set
      End If : End If


   If Minus = 0 And Plus = 1 Then
      Gosub Czekaj2
     If Minus = 0 And Plus = 1 Then
     Gosub Czekaj
     Decr U
     Decr Dana
     if dana<0 then dana=0
     Gosub Czekaj
     Gosub Wyswietl
   Bitwait Minus , Set
      End If : End If


  If Go = 0 Then
   Gosub Czekaj2
   If Go = 0 Then
  Bitwait Go , Set
      Gosub Start_stop
  End If : End If

  Loop                                                        'koniec pętli nieskończonej
  End

  '==========
  'tu mi cos nie działa
  Wyswietl:  Dana = Dana Mod 100
  C = Dana / 100
  'Dana = Dana Mod 10
  'B = Dana Mod 10
  B = Dana / 10
  A = Dana Mod 10

  Return

  Start_stop:
  Enable Timer1
  Counter1 = 34286
  Start Timer1
  Portc.2 = 0                                                 'zapal led
  Portb.0 = 0                                                 'wyl pu

  Return
                                                          'koniec programu
  Czekaj:
  Waitms D
  Return

  Czekaj2:
  Waitms E
  Return


  Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)                               'definicja procedury
          'Pobr_znaku
   If Cyfra < 10 Then                                         'jeżeli wartość otrzymanej do
          'wyświetlenia cyfry < od 10,
    Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg )                         'to wpisanie do portu D
          'wartość kodu z tablicy
          'stałych Kody7seg
   Else                                                       'w przeciwnym razie
    Portd = 0                                                 'wpisanie do portu D wartości
          '0 która wygasza wyświetlacz
   End If                                                     'koniec warunku If...Then
  End Sub                                                     'koniec procedury

  Mult_wysw:                                                  'podprogramu obsługi
          'przerwania od przepełnienia
          'Timer0 w którym odbywa się
          'multipleksowanie
   Load Timer0 , 125                                          'załadowanie do licznika
          'wartości początkowej
   Set W1                                                     'wygaszenie wyświetlacza 1
   Set W2                                                     'wygaszenie wyświetlacza 2
   Set W3                                                     'wygaszenie wyświetlacza 3
   Select Case Nr_wysw                                        'w zależności od wartości
          'Nr_wysw, wykonaj:
    Case 0:                                                   'gdy Nr_wysw = 0, to
     Call Pobr_znaku(a)                                       'wywołanie procedury
          'pobierającej z tablicy kod
          'znaku dla wartości A

     Reset W1                                                 'włączenie wyświetlacza 1
    Case 1:                                                   'gdy Nr_wysw = 1, to
     Call Pobr_znaku(b)                                       'wywołanie procedury
          'pobierającej z tablicy kod
          'znaku dla wartości B

     Reset W2                                                 'włączenie wyświetlacza 2
    Case 2:                                                   'gdy Nr_wysw = 2, to
     Call Pobr_znaku(c)                                       'wywołanie procedury
          'pobierającej z tablicy kod
          'znaku dla wartości C
          '
     Reset W3                                                 'włączenie wyświetlacza 3
   End Select                                                 'koniec instrukcji wyboru
   Incr Nr_wysw                                               'zwiększenie o jeden wartości
          'Nr_wysw
   If Nr_wysw = 3 Then                                        'jeśli wartość Nr_wysw
          'osiągnie 3, to
    Nr_wysw = 0                                               'zeruj wartość Nr_wysw
   End If
  Return                                                      'powrót z podprogramu
          'przerwania


  Odmierz_1s:                                                 'podprogramu obsługi przerwania
        'przepełnienia od Timer1
   Counter1 = Counter1 + 34286                                'wpisanie wartości początkowej
        'licznika
   Incr Sekundy                                               'zwiększenie o 1 wartości
        'Sekundy

   If Sekundy = U Then
   Portb.0 = 1
   Portc.2 = 1                                                'zgasled

  Stop Timer1
  Disable Timer1

  End If
  Return  Kody7seg:                                                   'tablica stałych Kody7seg
          'przechowująca kody
          'wyświetlanych cyfr
  'Kody cyfr

  Data &B10000010 , &B10111011 , &B10000101 , &B10010001 , &B10111000
  Data &B11010000 , &B11000000 , &B10011011 , &B10000000 , &B10010000


  problem tkwi w tym podprogramie :

  Code:


  '==========
  'tu mi cos nie działa
  Wyswietl:

  Dana = Dana Mod 100
  C = Dana / 100
  'Dana = Dana Mod 10
  'B = Dana Mod 10
  B = Dana / 10
  A = Dana Mod 10

  Return


  proszę o jakieś sugestie ....
 • Helpful post
  #2
  Krauser
  Level 26  
  Code:

  C = Dana \ 100
  Dana = Dana Mod 100
  B = Dana \ 10
  A = Dana Mod 10

  Takie przekształcenia można łatwo sprawdzić w symulacji. PS. Używasz zmiennych typu integer, czy na pewno potrzebujesz zmiennych ze znakiem.
 • #3
  chrobot
  Level 15  
  miałeś racje zmenna