Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[vba] Czytanie danych TCP/IP

szeryf_wojciech 23 Mar 2010 18:48 1245 0
 • #1 23 Mar 2010 18:48
  szeryf_wojciech
  Poziom 12  

  Witam,

  Z programowaniem w VBA miałem jak do tej pory bardzo mało styczności i dzisiaj takie coś mnie dopadło. Znalazłem skrypt, który czyta dane TCP/IP (urządzenie podpięte do routera, router do mojego komputera, na komputerze makro). Jako że nie znam składni VBA i nie mogę znaleźć tematu pokrewnego pisze na forum. Problem:

  - przy próbie uruchomienia makra dostaje komunikat, że została uzyta opcja Explicit. Opcja ta wymaga zdefinowania zmiennych
  - Komunikat pojawia się przy Private Sub CmdClose_Click() -> Wschat.Close

  wg mnie wygląda to następująco: skrypt nie widzi funkcji Wschat.Close, bo zdefinowana jest Wschat_Close(). Nie wiem czy mój tok rozumowania jest właściwy. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.

  Skrypt wygląda tak:

  Code:


  Option Explicit
  '12/11/08 RL: communication with E+L CanServer
  Public n As Integer

  Private Sub CmdClose_Click()
  'Disable the outgoing buttons and tell the user
  'that the connection has been closed
    Wschat_Close
    CmdClose.Enabled = False
    txtPort.Enabled = True
    cmdConnect.Enabled = True
    Sheet1.CommandButton1.BackColor = &HFF&
    Feuil1.CommandButton1.BackColor = &HFF&
   
  End Sub

  Private Sub cmdConnect_Click()
  'Before we can connect, we should check to see
  'if there is an IP and name for the user.

  n = 4
  Sheet1.CommandButton1.BackColor = &HFF00&
  Feuil1.CommandButton1.BackColor = &HFF00&

  If txtIP.Text = "" Or txtPort.Text = "" Then
      MsgBox "You must enter both an IP and Port!", vbCritical, "Error!"
      txtPort.SetFocus
      Exit Sub
    End If

    On Error Resume Next
    'Connecting the IP that is placed in the txtIP.text value.
    wsChat.Close
    wsChat.Connect txtIP.Text, txtPort.Text
    CmdClose.Enabled = True
    cmdConnect.Enabled = False
    txtPort.Enabled = False
  End Sub

  Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)

  End Sub

  Private Sub Label1_Click()

  End Sub

  Private Sub txtIP_Change()

  End Sub

  Private Sub Wschat_AfterUpdate()

  End Sub

  Private Sub Wschat_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

  End Sub


  Private Sub Wschat_Close()

  End Sub

  Private Sub wsChat_Connect()

    Do
      DoEvents
    Loop Until wsChat.State = sckConnected Or wsChat.State = sckError

    If wsChat.State = sckConnected Then
      'Tell the user that the connection has been established
      txtPort.Enabled = False
    Else
      'Tell the user that the connection has been established
    End If

  End Sub

  Private Sub wsChat_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
    wsChat.Close
    wsChat.Accept requestID
    'If the remote system requests a connection, accept it and connect

    'Tell the user that the connection has been established
    CmdClose.Enabled = True
    txtPort.Enabled = False
    'txtOut.SetFocus
  End Sub
  Private Sub wsChat_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
  'This function is called if data is available at the socket
  Dim incoming() As Byte

  On Error GoTo ErrorLabel  'error handling

    'Read incoming data
  wsChat.GetData incoming


    'Select Sheet1 as spreadsheet
  Dim ws As Worksheet

  Set ws = Sheets("data sheet")

    'Extract here some sample data and write them to a cell in the spreadsheet

  Dim lParam As Long, ucParam As Byte
  ws.Cells(4, 6) = n

  lParam = GetLong(incoming, 0, True)
  ws.Cells(n, 1) = lParam

  lParam = GetLong(incoming, 4, True)
  ws.Cells(n, 2) = lParam

  lParam = GetLong(incoming, 8, True)
  ws.Cells(n, 3) = lParam

  lParam = GetLong(incoming, 12, True)
  ws.Cells(n, 4) = lParam

  lParam = GetLong(incoming, 16, True)
  ws.Cells(n, 5) = lParam

      If n > 300 Then
          n = 4
        Else
          n = n + 1
      End If

  Exit Sub  'Leave function here if no error has occured

  ErrorLabel:
    Call CmdClose_Click
    MsgBox (Err.Description)
    Err.Clear
   
  End Sub

  Private Sub Wschat_Enter()

  End Sub

  Private Sub Wschat_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
  If Number <> 0 Then
  'AddText "----- Error [" & Description & "] -----" & vbCrLf
  MsgBox "Problčme de connection avec Canserver", vbInformation + vbOKOnly, "Problčme de transmission"

  Call CmdClose_Click
  End If
  End Sub

  Private Sub Wschat_SendComplete()

  End Sub


  Private Sub Wschat_SendProgress(ByVal bytesSent As Long, ByVal bytesRemaining As Long)

  End Sub


  0 0