Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Poszukuje sprawny zegar [Bascom][Atmega8]

biglolo94 27 Mar 2010 20:55 7451 15
 • #1
  biglolo94
  Level 16  
  Witam wszystkich,

  Tak jak w temacie:
  Poszukuje sprawnego programu aby zrobić zegar LCD na ATMEGA8. Program musi być w języku bascom.

  Znalazłem coś takiego ale nie działa :/
  Opoźnienie sekundy wynois jakies 4s


  Code:
  'Program zegara wykorzystującego przerwania od Timer1 
  
  'Przerwanie przepełnienia Timer1 jest generowane co 1 s
  '8 MHz/256/31250 = 1 s
  'Przycisk S1 ustawia minuty, a S2 godziny

  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
        'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
        'o częstotliwości oscylatora
        'taktującego mikrokontroler
  Config Pinb.1 = Input                                       'linia PB1 jako wejściowa
  Config Pinb.2 = Input                                       'linia PB2 jako wejściowa
  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfiguracja typu wyświetlacza
        'LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5       'konfiguracja linii
        'mikrokontrolera, do których
        'dołączono wyświetlacz
        'LCD
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
        'konfiguracja Timer1 jako timer
        'z podziałem preskalera przez
        '256

  Declare Sub Wysw_czas                                       'procedura wyświetlająca czas na
        'LCD w formacie gg:mm:ss
  On Timer1 Odmierz_1s                                        'przerwanie od przepełnienia
        'Timer1 o etykiecie Odmierz_1s  Dim Sekundy As Byte                                         'zmienna zliczająca sekundy
  Dim Minuty As Byte                                          'zmienna zliczająca minuty
  Dim Godziny As Byte                                         'zmienna zliczająca godziny
  Dim Nowa_w As Bit                                           'flaga zezwolenia aktualizacji
        'czasu na LCD
  Dim Wart_bcd As Byte                                        'zmienna pomocnicza, w której
        'jest zapisywana wartość BCD
        'czasu

  S1 Alias Pinb.2                                             'przypisanie nazwie Pinb.2
        'nazwy S1
  S2 Alias Pinb.1                                             'przypisanie nazwie Pinb.1
        'nazwy S2

  Enable Interrupts                                           'odblokowanie globalnego systemu
        'przerwań
  Enable Timer1                                               'odblokowanie przerwania od
        'przepełnienia Timer1
  Counter1 = 34286                                            'wartość początkowa wpisywana do
        'Timer1 (65536 - 31250 = 34286)

  Set Nowa_w                                                  'zezwolenie na wyświetlenie
        'aktualnego czasu
  Set Portb.1                                                 'dołączenie do linii PB1
        'rezystora podciągającego
  Set Portb.2                                                 'dołączenie do linii PB2
        'rezystora podciągającego
  Do                                                          'pętla główna programu
   Call Wysw_czas                                             'wywołanie procedury
        'wyświetlającej aktualny czas
   If S1 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S1, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S1 = 0 Then                                            'sprawdzenie, czy przycisk S1
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Minuty                                              'zwiększenie wartości minut
     Sekundy = 0                                              'wyzerowanie zmiennej Sekundy
     If Minuty = 60 Then                                      'jeśli wartość Minuty = 60, to
      Minuty = 0                                              'zerowanie wartości Minuty
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
   If S2 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S2, to
    Waitms 25                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
        'styków
    If S2 = 0 Then                                            'sprawdzenie czy przycisk S2
        'dalej naciśniety, jeśli tak, to
     Incr Godziny                                             'zwiększenie wartości Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli wartość Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'wyzerowanie wartości Godziny
     End If
     Set Nowa_w                                               'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
     Call Wysw_czas                                           'wywołanie procedury
        'wyświetlenia aktualnego czasu
     Waitms 200                                               'opóźnienie 200 ms
    End If                                                    'koniec instrukcji warunkowej
   End If
  Loop
  End                                                         'koniec programu


  Sub Wysw_czas                                               'procedura wyświetlająca czas
   If Nowa_w = 1 Then                                         'jeśli flaga Nowa_w = 1, to
    Cls                                                       'czyszczenie LCD
    Wart_bcd = Makebcd(godziny)                               'zamiana wartości Godziny na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości godzin
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(minuty)                                'zamiana wartości Minuty na
        'wartość BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ; ":"                                   'wyświetlenie wartości minut
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst oraz znaku :
    Wart_bcd = Makebcd(sekundy)                               'zamiana wartości Sekundy na
        'wartość w kodzie BCD
    Lcd Bcd(wart_bcd) ;                                       'wyświetlenie wartości sekund
        'w kodzie BCD zamienionych na
        'tekst
    Reset Nowa_w                                              'zerowanie flagi Nowa_w
   End If
  End Sub                                                     'koniec procedury

  Odmierz_1s:                                                 'podprogramu obsługi przerwania
        'przepełnienia od Timer1
   Counter1 = Counter1 + 34286                                'wpisanie wartości początkowej
        'licznika
   Incr Sekundy                                               'zwiększenie o 1 wartości
        'Sekundy
   Set Nowa_w                                                 'zezwolenie na wyświetlenie
        'czasu
   If Sekundy = 60 Then                                       'jeśli Sekundy = 60, to
    Sekundy = 0                                               'wyzerowanie wartości Sekundy
    Incr Minuty                                               'zwiększenie o 1 wartości Minuty
    If Minuty = 60 Then                                       'jeśli Minuty = 60, to
     Minuty = 0                                               'zerowanie wartości Minuty
     Incr Godziny                                             'zwiększenie o 1 wartości
        'Godziny
     If Godziny = 24 Then                                     'jeśli Godziny = 24, to
      Godziny = 0                                             'zerowanie wartości Godziny
     End If                                                   'koniec warunków
    End If
   End If
  Return                                                      'powrót z przerwania


  Za działający program dam 15 Pkt

  Pozdrawiam
 • #2
  tadzik85
  Level 38  
  A z jakim kwarcem działa twój procesor.
 • #3
  biglolo94
  Level 16  
  Z wbudowanym ;) zewnetrznego nie dalem bo nie mam kondensatorow 33pF :D
 • #4
  tadzik85
  Level 38  
  Może masz w Fuse bitach ustawiony podział zegara przez 8.
 • #5
  biglolo94
  Level 16  
  mam na internal RC oscilator 1MHz - to jest fusebit A987

  To o ten chodzi ???
  mam go zmienic na 8 mHz ???
 • #6
  tadzik85
  Level 38  
  Ten zegarek taktowany jest zegarem procesora, kod jest poprawne wobec czego masz źle ustawiony zegar procesora w fusach. Dla lepszej dokładności wykorzystaj zewnętrzny kwarc. A obecnie poprawnie ustaw zegar wewnętrzny. procesor MUSI być taktowany 8MHz.
 • #7
  biglolo94
  Level 16  
  ok tadzik juz dziala :D
  Pomogles znaczy doradziles z tymi fusebitami
  Nalaeza ci sie te pkt ale jak bys jeszcze pomogl mi w polaczeniu tych kodow :

  Code:

  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
        'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
                                       'linia PB2 jako wejściowa
  Config Lcd = 16 * 1a                                        'konfiguracja typu wyświetlacza
        'LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0       'konfiguracja linii


  Config 1wire = Portb.0

  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim I2 As Integer

  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim B As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
  Dim W As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celsjusza

  Cursor Off                                                  'Wyłącza kursor
  W = 1wirecount()
  Locate 2 , 1
  Lcd W
  Wait 2

  Cls                                                         'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu                                 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu

                                                           'pętla główna programu

  If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
   Locate 2 , 1
   Lcd "Cz.1 OK  "
   Wait 2
   Locate 2 , 1
   For B = 1 To 8
   Lcd Hex(dsid1(b))
   Next
   Wait 2
   End If   Do


   1wreset
     1wwrite &H55
     1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
     1wwrite &HBE
     I1 = 1wread(2)
  ' - - - - - - - - - - - - - - -

  '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
     1wreset
     1wwrite &HCC
     1wwrite &H44
  Wait 1
  '****** Wyswietlanie temperatury *****
     If W = 1 Then
     I1 = I1 * 10
     I1 = I1 / 16
     'If I1 > 0 Then Cls                                       'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
     Ss = Str(i1)
     Ss = Format(ss , " 0.0")                                 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
     Locate 2 , 1
     Lcd "T: " ; Ss ; Chr(0) ;
     End If

  Loop
  End                                                         'koniec programu  Tego i tamtego.
  Probuje ale nie dziala :/

  Posty scaliłem.
  [zumek]

  A co do programu zegarka to troche sie spieszy :/
  Znaczy co jakas godzine spieszy sie o kazde 5 minut .

  Moze zastosowanie zewnetznego kwarcu naprawiloby ten problem ???
  Jesli tak to jaki kwarc zastosowac ?
 • #8
  tadzik85
  Level 38  
  8MHz. Inną opcją jest kalibracja pracy licznika.
 • #9
  biglolo94
  Level 16  
  8MHz hmhmm

  ale skoro teraz mam ustawiona Atmege na 8MHz to czy jak dam 8Mhz na zewnatrz to bedzie OK ???

  A powiedz jak skalibrowac ten licznik ???
 • #10
  tadzik85
  Level 38  
  Wewnętrzny oscylator jest niedokładny. A licznik możesz skalibrować zmieniając wartość w następującej linii kodu:
  Code:
   Counter1 = Counter1 + 34286     


  oraz:
  Code:
   Counter1 = 34286  
 • #11
  biglolo94
  Level 16  
  OK

  Pokombinuje tym licznikiem moze pomoze a jesli nie to pozostaje mi dac zewnetrzny kwarc :/

  Naprawde mi pomogles na Twoje konto przelewam obiecane 15 PKT

  ale jak bys jeszcze pomogl polaczyc mi te dwa kody. Jak ja je lacze to cos nie dziala :/
 • #12
  tadzik85
  Level 38  
  Z tym połączeniem kodów nie jest tak hop hop, łatwiej napisać całość od nowa. A od dawna nie siedzę już w BASCOMIE.
 • #14
  sorex86
  Level 15  
  Na kwarcu 8Mhz zawsze będziesz miał nie dokładny zegar. Jak się bawiłem zegarem to na 40min koło 1s już przekłamywało.
  Byś musiał zainteresować się "REZONATOR KWARCOWY 32.768kHz ZEGARKOWY".

  Kwarc wewnętrzny jest strasznie niestabilny, daj sobie z nim spokój.


  Wpisz sobie w google:
  Bascom real time clock atmega


  Gdzieś na elektrodzie krąży taki kod, zacznij od niego
  Code:
  $regfile = "m8def.dat"
  
  $crystal = 8000000

  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
  Config Lcd = 16 * 2


  Dim Sek As Byte
  Dim Mint As Byte
  Dim Godz As Byte

  Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
  Enable Interrupts
  Enable Timer1
  Timer1 = 32000
  On Timer1 Czas:
  Start Timer1

  Cls
  Cursor Off

  Sek = 0
  Lcd "" ; Godz ; ":" ; Mint ; ":" ; Sek ; " "
  Do

  'Incr Sek

  If Sek = 59 Then
  Sek = 0
  Incr Mint
  End If

  If Mint = 59 Then
  Mint = 0
  Incr Godz
  End If

  Loop Until Godz = 24

  Czas:
  Timer1 = 32000
  Incr Sek
  Cursor Off
  Cls

  Lcd "" ; Godz ; ":" ; Mint ; ":" ; Sek ; " "
  Return


  Jak nauczysz się poprawnie zliczać czas - stoper. Dopiero potem bierz się za dodawanie takich funkcji jak: ustawienia godziny, alarm itd
 • #15
  biglolo94
  Level 16  
  Znalazłem coś takiego:
  Link

  ale nie mam ani kwarcow ani magistrali RS232 , chyba jak by przerobic to na switche zeby nie bylo tej magistrali a kwarce moze jutro bym zalatwil
 • #16
  marcinosko
  Level 14  
  Witam ja dopiero zaczyna zabawe z avrami ale zegarek udało mi się zrobić może ci się przyda, tylko nie ma jeszcze ustawiania godziny, trzeba w programie ustwic aktualną i jest to na wewnętrznym kwarcu (mało dokładny ale do zabawy wystarczy) bo nie chciałem zepsuć sobie megi jak bym coś poplątał w fusbitach :D

  Code:

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000

  Config Pind.0 = Output
  Config Pinb.1 = Input
  Config Pinb.2 = Input

  Set Portb.1
  Set Portb.2

  Up Alias Portb.1
  Down Alias Portb.2

  Config Lcd = 16 * 2
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5

  Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
  Dim Licz_8ms As Byte
  Dim Godzina As Byte
  Dim Minuta As Byte
  Dim Sekunda As Byte
  Dim Dzien As Byte
  Dim Z As Byte
  Dim Y As Byte
  Dim Pozycja As Byte
  Dim Test As Byte  Deflcdchar 0 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
  Deflcdchar 1 , 31 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31
  Deflcdchar 2 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31
  Deflcdchar 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31
  Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 14 , 14 , 14 , 32

  Cursor Off Noblink
  Minuta = 45
  Godzina = 23

  Sekunda = 0

  Cls
  Gosub Godzina

  On Timer0 Odmierz_1s

  Enable Interrupts
  Enable Timer0
  Load Timer0 = 250

  Do
  Loop
  End


  Godzina:
  Cls
  Gosub Wyswietl
  'Lcd Godzina ; ":" ; Minuta ; ":" ; Sekunda
  If Sekunda = 60 Then
     Incr Minuta
     Sekunda = 0
          If Minuta = 60 Then
          Minuta = 0
          Incr Godzina
               If Godzina = 24 Then
               Godzina = 0
               Incr Dzien
               End If
          End If
     End If
  Return


  Odmierz_1s:
  Load Timer0 = 250
  Incr Licz_8ms

  If Licz_8ms = 16 Then
     Licz_8ms = 0
     Sekunda = Sekunda + 1
     If Sekunda = 60 Then Gosub Godzina

  End If

  Return

  Wyswietl:
  Z = Godzina Mod 10
  Y = Godzina - Z
  Y = Y / 10
  Pozycja = 5
  Select Case Z
  Case 1 : Gosub Z1
  Case 2 : Gosub Z2
  Case 3 : Gosub Z3
  Case 4 : Gosub Z4
  Case 5 : Gosub Z5
  Case 6 : Gosub Z6
  Case 7 : Gosub Z7
  Case 8 : Gosub Z8
  Case 9 : Gosub Z9
  Case 0 : Gosub Z0
  End Select
  Pozycja = 1
  Select Case Y
  Case 1 : Gosub Z1
  Case 2 : Gosub Z2
  Case 3 : Gosub Z3
  Case 4 : Gosub Z4
  Case 5 : Gosub Z5
  Case 6 : Gosub Z6
  Case 7 : Gosub Z7
  Case 8 : Gosub Z8
  Case 9 : Gosub Z9
  Case 0 : Gosub Z0
  End Select
  Z = Minuta Mod 10
  Y = Minuta - Z
  Y = Y / 10
  Pozycja = 10
  Select Case Y
  Case 1 : Gosub Z1
  Case 2 : Gosub Z2
  Case 3 : Gosub Z3
  Case 4 : Gosub Z4
  Case 5 : Gosub Z5
  Case 6 : Gosub Z6
  Case 7 : Gosub Z7
  Case 8 : Gosub Z8
  Case 9 : Gosub Z9
  Case 0 : Gosub Z0
  End Select

  Pozycja = 14
  Select Case Z
  Case 1 : Gosub Z1
  Case 2 : Gosub Z2
  Case 3 : Gosub Z3
  Case 4 : Gosub Z4
  Case 5 : Gosub Z5
  Case 6 : Gosub Z6
  Case 7 : Gosub Z7
  Case 8 : Gosub Z8
  Case 9 : Gosub Z9
  Case 0 : Gosub Z0
  End Select

  Locate 1 , 9
  Lcd Chr(3)
  Locate 2 , 9
  Lcd Chr(3)  Return

  Z1:
  Locate 1 , Pozycja
   Lcd Chr(0) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
    Lcd Chr(7) ; Chr(2) ; Chr(7)
  Return

  Z2:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(0) ; Chr(1) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(7) ; Chr(7)
  Return

  Z3:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(1) ; Chr(1) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(7) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Return

  Z4:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Shiftcursor Right
  Shiftcursor Right
  Lcd Chr(2)
  Return

  Z5:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(0)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(7) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Return

  Z6:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(0)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Return

   Z7:
   Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(0) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Shiftcursor Right
  Lcd Chr(2)
  Return

  Z8:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Return

  Z9:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(1) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(7) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Return

  Z0:
  Locate 1 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(0) ; Chr(2)
  Locate 2 , Pozycja
  Lcd Chr(2) ; Chr(7) ; Chr(2)
  Return

  Return