Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

MSP430 i lcd 2x16 HD44780

Forrest1988 24 Apr 2010 16:10 5754 9
 • #1
  Forrest1988
  Level 10  
  Witam.

  Mam problem z obsługą wyświetlacza 2x16 zgodnego z HD44780. Pracuje on w trybie 4-bit podłączony pod port P1 mikrokontrolera MSP430.

  Schemat połączeń:
  P1.7 - D7
  P1.6 - D6
  P1.5 - D5
  P1.4 - D4
  P1.3 - EN
  P1.2 - x
  P1.1 - RW
  P1.0 - RS

  Poniżej zamieszczam kod programu, który do tej pory napisałem w IAR.


  
  #include "io430.h"
  
  /** Prototypy */
  void wait(unsigned int i);  // opóźnienie
  void initLcd(void);         // inicjalizuje wyświetlacz
  void lcdClock();            // strobowanie linii E
  void writeComm(int comm);   // wpisuje komendę do wyświetlacza
  
  /** Główna funckja */
  int main( void )
  {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    P1DIR = 0xFF;
    wait(50000);
    initLcd();
  }
  
  /** Funkcja opóźniająca */
  void wait(unsigned int i)
  {
    unsigned int j;
    for(j=0;j<i;j++);
  }
  
  /** Inicjalizacja wyświetlacza */
  void initLcd(void)
  {
    writeComm(0x30);        // 4 - bitowe operacje, 2-wierszowy wyświetlacz, czcionka 5x8 kropek
    writeComm(0x08);        // wyłączenie wyświetlacza, kursora i migotania
    writeComm(0x01);        // kasowanie wyświetlacza
    writeComm(0x0E);        // załączenie wyświeltacza i kursora
  }
  
  /** Strobowanie stanem E */
  void lcdClock()
  {
    wait(5000);
    P1OUT |= 0x08;          // E w stan wysoki
    wait(5000);
    P5OUT &= ~0x08;           // E w stan niski
    wait(5000);
  }
  
  /** Wysyła komendę do wyświetlacza 2x4bit */
  void writeComm(int comm)
  {
    int help;
    
    // operacje na starszej części
    help = comm & 0xF0;
    P1OUT = help;          
    P1OUT |= 0x08;          // E <- 1
    lcdClock();
    
    // operacje na młodszej części
    help = (comm << 4) & 0xF0;
    P1OUT = help; 
    P1OUT |= 0x08;          // E <- 1
    lcdClock();
  }
  


  Nie miałem do czynienia z tego typu wyświetlaczami wcześniej więc prozę o pomoc i wyrozumiałość. Kod, który jest powyżej miał wyświetlić kursor na ekranie zanim zacznę wprowadzać dane.

  Pozdrawiam
 • #2
  tadzik85
  Level 38  
  Czy czarne prostokąty w 1 linii znikają po inicjacji?

  Dodano po 1 [minuty]:

  Nie widzę obsługi linii RS ani RW.
 • #3
  Forrest1988
  Level 10  
  to co napisałeś mnie zastanowiło więc pokręciłem sobie potencjometrem do ustawiania kontrastu i zauważyłem, że był praktycznie skręcony na min.
  Wiem, że mój program wykonuje się tylko raz więc po każdym "twardym" resecie kursor pojawia się na moment począwszy od lewej przemieszcza się w prawo (1 pozycja / reset),
  Czy to znaczy, że zainicjalizowany został poprawnie i teraz mogę się zabierać za przesyłanie znaków?
  A co do linii RS i RW przez cały czas inicjalizacji były ustawione na 0, ale wydawało mi się, że tak ma być.
 • Helpful post
  #4
  tadzik85
  Level 38  
  Jeśli pojawił ci się kursor więc jest wszystko w porządku. Lecz popraw swój program. Szczególnie w kwestii linii RS. RW może być zwarta do masy ale po każdej instrukcji musisz odczekać chwilę.
 • #5
  Forrest1988
  Level 10  
  Zmodyfikowałem nieco swój program i dodałem komentarze (może okazać się, że jestem jakimś trollem mikrokontrolerowym więc dopisałem co chciałem zrobić, w której linii, żeby ułatwić ew. wyłapanie tych błędów. Teraz wszystko ładnie się wyświetla, ale ... nie tak jak powinno. Zamiast alfabetu widzę zera, strzałki i inne krzaczki. Proszę o pomoc ;]

  
  #include "io430.h"
  
  /** Prototypy */
  void wait(unsigned int i);  // opóźnienie
  void initLcd(void);         // inicjalizuje wyświetlacz
  void lcdClock();            // strobowanie linii E
  void writeComm(int comm);   // wpisuje komendę do wyświetlacza
  void lcdClear(void);        // Czyści ekran wyświetlacza
  void lcdOutc(char str);     // Wypisuje znak na pole LCD
  void lcdOuts(char* str);    // Wypisuje na ekran łańcuch znaków
  
  
  int chars=0;              // zmienna pomocnicza, określa pozycję w wierszu
  int row=0;                // zmienna pomocnicza, określa wiersz
  int i=1;                  // zmienna pomocnicza, określa aktualną pozycję w alfabecie
  char* alphabet[]={"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"};
  
  /** Główna funckja */
  int main( void )
  {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // zatrzymanie watchdoga
    P1DIR = 0xFF;         // kierunek portów do wyświetlacza na wyjście
    P6DIR = 0xF0;         // piny z diodami jako wyjście, piny z przyciskami jako wejście
    wait(50000);          // oczekiwanie na stabilizację napięcia
    initLcd();            // inicjalizacja wyświetlacza
    lcdClear();           // czyszczenie wyświetlacza
    for( ; ; )
    {
      if( (P6IN & 0x08) != 0)     // jeśli wciśnięty zostanie klawisz 4
      {
        lcdClear();               // czyszczenie wyświetlacza
      }
      if( (P6IN & 0x04) != 0)     // jeśli wciśnięty zostanie klawisz 3
      {
        P6OUT = 0x80;             // zapalenie diody 3
        lcdOuts(alphabet[i]);   // wyświetlenie znaku z pozycji i alfabetu i inkrementacja i
        writeComm(0x10);          // cofnięcie kursora
        chars--;                  // dekrementacja pozycji w wierszu
        wait(5000);              // oczekiwanie
      }
      if( (P6IN & 0x02) != 0)     // jeśli wsciśnięty zostanie klawisz 2
      {
        P6OUT = 0x40;             // zapalenie diody 2
        writeComm(0x14);          // przesunięcie w prawo
        i=0;                      // alfabet wyświetlany od początku
        wait(5000);              // oczekiwanie
      }
      if( (P6IN & 0x01) != 0)     // jeśli wciśnięty zostanie klawisz 1
      {
        P6OUT = 0x20;             // zapalenie diody 1
        writeComm(0x10);          // cofnięcie kursora
        chars--;                  // dekrementacja pozycji w wierszu
        wait(5000);              // oczekiwanie
      }
      if ((P6IN & 0x0F) == 0x00)  // jeśli nic nie zostanie wciśnięte
      {
        P6OUT = 0x00;             // zgaszenie wszystkich diod
      }
    }
  }
  
  /** Funkcja opóźniająca */
  void wait(unsigned int i)
  {
    unsigned int j;
    for(j=0;j<i;j++);             // i operacji w pętli, jakieś 1us na każde wykonanie
  }
  
  /** Inicjalizacja wyświetlacza */
  void initLcd(void)
  {
    writeComm(0x30);        // 4 - bitowe operacje, 2-wierszowy wyświetlacz, czcionka 5x8 kropek
    writeComm(0x0E);        // włączenie wyświetlacza, kursora
    writeComm(0x06);        // kursor na prawo bez przesunięcia
  }
  
  /** Miganie stanem E */
  void lcdClock()
  {
    wait(5000);             // odczekiwanie
    P1OUT |= 0x08;          // E w stan wysoki
    wait(5000);             // odczekiwanie
    P5OUT &= ~0x08;         // E w stan niski
    wait(5000);             // odczekiwanie
  }
  
  /** Wpisuje komendę do wyswietlacza */
  void writeComm(int comm)
  {
    int help;             // zmienna pomocnicza do operacji na bajtach
    
    // operacje na starszej części
    help = comm & 0xF0;         // starsza część
    P1OUT = help;               // starsza część na wyjście
    P1OUT |= 0x08;              // E <- 1
    lcdClock();                 // strobowanie
    
    // operacje na młodszej części
    help = (comm << 4) & 0xF0;    // młodsza część przesunięta na starszą
    P1OUT = help;                 // młodsza część na wyjście
    P1OUT |= 0x08;                // E <- 1
    lcdClock();                   // strobowanie
  }
  
  /** Czyści ekran wyświetlacza */
  void lcdClear(void)
  { 
    row = 0;                    // wiersz = 0
    chars = 0;                  // pozycja = 0
    writeComm(0x01);            // wysłanie komendy kasowania
    wait(5000);                // oczekiwanie
  }
  
  /** Wypisuje znak na pole LCD */
  void lcdOutc(char str)
  {
    int help;           // zmienna pomocnicza
    
    // operacje na starszej części
    help = str & 0xF0;        // starsza część kodu znaku
    P1OUT = help;             // starsza część na wyjście
    P1OUT |= 0x09;            // E <- 1, RS <-1
    lcdClock();               // strobowanie
    
    // operacje na młodszej części
    help = (str << 4) & 0xF0;   // młodsza część przesunięta na starszą
    P1OUT = help;               // młodsza część na wyjście
    P1OUT |= 0x09;              // E <- 1, RS <- 1
    lcdClock();                 // strobowanie
    
    chars++;                    // inkrementacja pozycji do wyświetlenia
    if(chars == 16)             // jeśli przekroczona zostanie długość wiersza
    {
      row ^= 1;                 // zmiana wiersza z 1 na 2 i 2 na 1
      chars = 0;                // początek wiersza
      if (row == 1)             
      {
        writeComm(0xC0);        // skok do drugiej części pamięci (dla drugiego wiersza)
      }
      else
      {
        lcdClear();             // czyszczenie wyświetlacza jeśli został przekroczony drugi wiersz
      }
    }
  }
  
  /** Wypisuje na ekran łańcuch znaków */
  void lcdOuts(char* str)
  {
    while(*str != 0)
    {
      lcdOutc(*str++);          // wyświetla znaki z alfabetu
    }
  }
  
 • #6
  tadzik85
  Level 38  
  Przeanalizuj co zamiast czego jest wyświetlane. Być może mylisz półbajty i odwrotnej kolejności je wysyłasz.
 • #7
  Forrest1988
  Level 10  
  kolejność jest na pewno dobra, najpierw starsze potem młodsze. Ale zauważyłem, że jak wystawię 4 bity na wyjście ustawiam od razu E na 1, potem wchodzę w procedurę, odczekuję chwilę, ustawiam jeszcze raz E na 1 czekam ustawiam E na 0, czekam i wracam do pozostałych 4, młodszych bitów. Czy może być jakiś problem w tym "podwójnym" ustawianiu E na 1? Nie mam w tej chwili jak tego sprawdzić bo jestem poza domem :/
 • #8
  tadzik85
  Level 38  
  Hm. nie mam pojęcia. Ja korzystałem z bibliotek radzia lecz musiałem je troszkę zmodyfikować do pracy z kwarcem 11.059. Poza tym działają doskonale.

  char* alphabet[]={"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"}; 

  A to co za tablica dziwna?
 • Helpful post
  #9
  rusala
  Level 22  
  no wlasnei o co chodzi z ta tablica? wyglada jak podwojna a jej funkcja ma byc co? wyliczenie liter alfabetu? to nie prosciej napisac sobie np. ('A' + i) jak chcesz je po kolei wyswietlac ?

  Dwuktrotne ustawienie na 1 nic nie zmienia - dalej jest 1 wiec to nie to. Ja bym skupil sie na opoznieniach bo to czesto jest przyczyna bledow w tych wyswietlaczach.
 • #10
  Forrest1988
  Level 10  
  Napisałem program jeszcze raz, tym razem w oparciu o bibliotekę Radzia. Teraz już nic się nie wyświetla :/. Nie mam pojęcia w czym może być problem. Dodałem opóźnienia. W miejscach gdzie jest // <-- nawet nadmiarowo, żeby sprawdzić czy to coś zmieni, ale ... nic się nie dzieje :|. Przejrzałem jeszcze raz opisy inicjalizacji wyświetlacza z datasheeta i teoretycznie wszystko jest poprawnie. Kursor powinien być widoczny i migać, a tymczasem nic nie widzę. Sprawdziłem w pracy krokowej i inicjalizacja jest wykonywana, po wciśnięciu przycisku program wchodzi do funkcji wyświetlającej na ekran, ale nic się nie dzieje na wyświetlaczu. Dodam, że opóźnienia z racji tego, że nie mogłem znaleźć żadnej funkcji do MSP430, która za nie odpowiada zrobiłem własną procedurą. Na każde i przekazane do niej procesor potrzebuje 4 cykli. Przy taktowaniu 1MHz daje to ok 4us. Opóźnienia jakie dałem zatem powinny być na poziomie 200ms (są mniejsze, ale nie dużo po ocenie czasu świecenia diody przy czyszczeniu wyświetlacza. Próbowałem zmniejszyć opóźnienia bo myślałem, że może przesadziłem. Dałem takie, które według moich obliczeń powinny być na poziomie 20ms. Nic się nie zmieniło w działaniu - wyświetlacz pusty. Proszę osoby, które korzystały z tej biblioteki, albo wiedzą co może być nie tak o radę.
  Zaznaczam, że nie ma już tej "nieszczęsnej" tablicy, a mimo to sytuacja wydaje się jeszcze gorsza.

  
  #include "io430.h"
  
  // ----------------------------------------------------------------
  
  /** Definicje stałych */
  #define RS 0x01           // RS = P1.0
  #define RW 0x02           // RW = P1.1
  #define EN 0x08           // EN = P1.3
  #define D4 0x10           // D4 - P1.4
  #define D5 0x20           // D5 - P1.5
  #define D6 0x40           // D6 - P1.6
  #define D7 0x80           // D7 - P1.7
  
  // ----------------------------------------------------------------
  
  /** Prototypy */
  void lcd_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite);      // funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych
  void lcd_Write(unsigned char dataToWrite);            // zapisanie bajtu do wyświetlacza (bez rozróżnienia instrukcja / dane)
  void lcd_WriteCommand(unsigned char commandToWrite);  // funkcja zapisująca rozkaz do wyświetlacza
  void lcd_WriteData(unsigned char dataToWrite);        // funkcja zapisu danych do pamięci wyświetlacza
  void lcd_WriteText(char* text);                       // funkcja wyświetlenia napisu na wyświetlaczu
  void lcd_GoTo(unsigned char x, unsigned char y);      // funkcja ustawienia współrzędnych ekranowych
  void lcd_Clear(void);                                 // funkcja czyszczenia ekranu wyświetlacza
  void lcd_Home(void);                                  // funkcja przywrócenia początkowych współrzędnych wyświetlacza
  void lcd_Initialize(void);                            // procedura inicjalizacji wyświetlacza
  void wait(unsigned int i);                            // funkcja wprowadzająca opóźnienie
  
  // ----------------------------------------------------------------
  
  /** Funkcja main */
  int main(void)
  {
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;      // zatrzymanie watchdoga 
     P6DIR = 0xF0;                  // piny z diodami jako wyjście, piny z przyciskami jako wejście
     lcd_Initialize();
     for( ; ;)
     {
       if( (P6IN & 0x08) !=0)       // jeśli wciśnięty klawisz 4
       {
         lcd_Clear();               // czyszczenie wyświetlacza
       }
       if( (P6IN & 0x01) != 0)      // jeśli wciśnięty klawisz 1
       {
         P6OUT = 0x80;              // zapalenie diody 1
         lcd_WriteText("TEST");     // wyświetlenie napisy TEST
       }
       if( (P6IN & 0x0F) == 0x00)   // jeśli nic nie jest wciśnięte
       {
         P6OUT = 0x00;              // zgaszenie diod
       }
     }
  }
  
  // -----------------------------------------------------------------
  
  /** Funkcja wystawiająca półbajt na magistralę danych */
  void lcd_OutNibble(unsigned char nibbleToWrite)
  {
    if(nibbleToWrite & 0x01)    // testowanie D4
    {
      P1OUT |= D4;            // ustawienie 1 na D4
    }
    else
    {
      P1OUT &= ~D4;           // zerowanie D4
    }
    if(nibbleToWrite & 0x02)    // testowanie D5
    {
      P1OUT |= D5;            // ustawienie 1 na D5
    }
    else
    {
      P1OUT &= ~D5;           // zerowanie D5
    }
    if(nibbleToWrite & 0x04)    // testowanie D6
    {
      P1OUT |= D6;            // ustawienie 1 na D6
    }
    else
    {
      P1OUT &= ~D6;           // zerowanie D6
    }
    if(nibbleToWrite & 0x08)    // testowanie D7
    {
      P1OUT |= D7;            // ustawienie 1 na D7
    }
    else
    {
      P1OUT &= ~D7;           // zerowanie D7
    }
  }
  
  /** Zapisanie bajtu do wyświetlacza (bez rozróżnienia instrukcja / dane) */
  void lcd_Write(unsigned char dataToWrite)
  {
    P1OUT |= EN;                        // E = 1
    lcd_OutNibble(dataToWrite >> 4);    // wysłanie półbajtu starszego
    P1OUT &= ~EN;                      // E = 0
    wait(10000);
    P1OUT |= EN;                      // E = 1
    lcd_OutNibble(dataToWrite);         // wysłanie półbajtu młodszego
    P1OUT &= ~EN;                      // E = 0
    wait(50000);
  }
  
  /** Funkcja zapisująca rozkaz do wyświetlacza */
  void lcd_WriteCommand(unsigned char commandToWrite)
  {
    P1OUT &= ~RS;               // RS = 0
    lcd_Write(commandToWrite);    // wpisanie rozkazu do wyświetlacza
  }
   
  /** Funkcja zapisu danych do pamięci wyświetlacza */
  void lcd_WriteData(unsigned char dataToWrite)
  {
    P1OUT |= RS;                // RS = 1
    lcd_Write(dataToWrite);       // wpisanie danych do pamięci wyświetlacza
  }
  
  /** Funkcja wyświetlenia napisu na wyświetlaczu */
  void lcd_WriteText(char* text)
  {
    while(*text)
    {
      lcd_WriteData(*text++);     // wypisuje kolejne znaki
    }
  }
    
  /** Funkcja ustawienia współrzędnych ekranowych */
  void lcd_GoTo(unsigned char x, unsigned char y)
  {
    lcd_WriteCommand(0x80 | (x + (0x40 * y) ) );    // 0x80 - DDRAM Set
    wait(50000);
  }
    
  /** Funkcja czyszczenia ekranu wyświetlacza */
  //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  void lcd_Clear(void)
  {
    lcd_WriteCommand(0x01);             // 0x01 - Clear
    wait(50000);
  }
    
  /** Funkcja przywrócenia początkowych współrzędnych wyświetlacza */
  void lcd_Home(void)
  {
    lcd_WriteCommand(0x02);             // 0x02 - Home
    wait(50000);
  }
  
  /** Procedura inicjalizacji wyświetlacza */
  void lcd_Initialize(void)
  {
    unsigned char i;
    P1DIR = (D7 | D6 | D5| D4 | EN | RS);    // konfiguracja kierunku wyprowadzeń
    wait(50000);                // oczekiwanie na stabilizację napięcia
    P1OUT &= ~RS;             // RS = 0
    P1OUT &= ~EN;             // E = 0
    for( i = 0; i < 3; i++)     // trzykrotne wyświetlenie bloku instrukcji
    {
      P1OUT |= EN;            // E = 1
      lcd_OutNibble(0x03);      // tryb 8-bit
      P1OUT &= ~EN;           // E = 0
      wait(10000);
    }
    P1OUT |= EN;              // E = 1
    lcd_OutNibble(0x02);        // tryb 4-bit
    P1OUT &= ~EN;             // E = 0
    wait(10000);
    lcd_WriteCommand(0x20 | 4 |  8 | 0);    // 0x20 - Function Set | 4 - Font 5x7 | 8 - dwie linie | 0 - tryb 4-bit
    lcd_WriteCommand(0x08 | 0);             // 0x08 - Display ON/OFF | 0 - DISPLAY OFF
    lcd_WriteCommand(0x01);                 // 0x01 - Clear DDRAM
    wait(50000);
    lcd_WriteCommand(0x04 | 0 | 0);         // 0x04 - Entry Mode | 0 - EM Shift Cursor | 0 - EM INCREMENT
    lcd_WriteCommand(0x08 | 4 | 2 | 1);     // 0x08 - Display ON/OFF | 4 - Display ON | 0 - Cursor ON | 0 - Cursor Blink
  }
  
  /** Funkcja wprowadzająca opóźnienie */
  void wait(unsigned int i)
  {
    int j;
    for(j=0;j<i;j++);             // i operacji w pętli, jakieś 1us na każde wykonanie
  }