Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

PHP, Baza danych, Obliczenia

Staniu2 27 Kwi 2010 12:09 2566 14
 • #1 27 Kwi 2010 12:09
  Staniu2
  Poziom 9  

  Witam
  Ostatnio zacząłem tworzyć "czaterbota" zajmującego się zadaniami z fizyki w PHP. I tu trafiłem na problem. Mam w bazie danych taki zapis w rekordzie:


  Praca =
  <javascript>
  ciezar1=<get name="ciezar1"/>;
  wysokosc1=<get name="wysokosc1"/>;
  praca1=ciezar1*wysokosc1;
  </javascript>
  J

  Potrzebuje pomocy jak zrobić aby obliczyć "praca1" i później program pokazywał odpowiedź np. Praca = 30 J ( do tej pory pokazywał Praca = J ).

  Proszę o pomoc. Jeśli podałem za mało informacji to proszę napisać tutaj albo bezpośrednio do staniu2(malpa)gmail.com

  0 14
 • Relpol
 • #2 27 Kwi 2010 13:14
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  Proszę, zgodnie z regulaminem pkt 11.1, o usunięcie słowa PROBLEM z tytułu.

  Dodano po 1 [minuty]:

  Może nas kolega uświadomić, jak <javascript> jest powiązane z PHP ?

  0
 • #3 27 Kwi 2010 14:29
  Staniu2
  Poziom 9  

  Chodzi mi o to, że w bazie mam zapisane tak jak powyżej. Potrzebuje tylko funkcji która wyciągnie dane z tego rekordu, obliczy i poda na wyjście. ( to javascript można bez problemu usunąć)

  0
 • Relpol
 • #4 27 Kwi 2010 14:42
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  W wypowiedź kolegi wkrada się chaos.
  1. Co to za baza danych ?
  2. Skąd są pobierane dane do obliczeń i w jaki sposób (forma HTML, rekord bazy danych...) ?
  3. Rozumiem, że skrypt PHP na dokonać obliczeń i wyświetlić wynik, tak ?

  0
 • #5 27 Kwi 2010 15:11
  Staniu2
  Poziom 9  

  Okey. Już precyzuje:
  1. Baza danych to mysql
  2. Dane w bazie danych są podawane przez użytkownika. Wartości w tym rekordzie są zapisane pod <get name="ciezar1"/> i <get name="wysokosc1"/> (oczywiście to są przykładowe zmienne)

  3. Skrypt powinien obliczyć (albo na podstawie sztywnego wzoru albo " co bym bardziej wolał" odczytywał z drugiej części rekordu np. praca1=ciezar1*wysokosc1 )

  Następnie podawał wynik w zmiennej na zewnątrz skryptu abym mógł w bazie użyć zapisu: Praca = <get name="praca1"/> J czyli wstawiał pod zmienną "praca1" wynik. Obliczeń Wtedy mój bot uzyska odpowiedź np. Praca = 30 J

  0
 • #6 28 Kwi 2010 15:21
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  W PHP możesz stworzyć np. taki kod:

  Code:
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  
  <html>
      <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
          <title>Obliczenia</title>
      </head>
      <body>
       Sila =
       <?php
         $ciezar1 = 0.45; //stala, albo pobierasz to z jakiegos zrodla
         $wysokosc1 = 1.4; //stala, albo pobierasz to z jakiegos zrodla
         echo  $ciezar1 * $wysokosc1;
       ?>
       J
      </body>
  </html>

  Kod wykona dokładnie to czego oczekujesz, ale ciągle musisz dopisać połączenie do bazy danych i pobieranie tych wartości z rekordów tabeli.

  0
 • #7 28 Kwi 2010 22:20
  Staniu2
  Poziom 9  

  To jest głóna częśc zajmująca się prawie wszystkim

  Code:

  <?php
  session_start();
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //Program-o Version 1.0.4
  //PHP MYSQL AIML interpreter
  //Written by Elizabeth Perreau
  //Feb 2010
  //for more information and support please visit www.program-o.com
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //response_handler.php
  //contains functions for initilizing and returning inputs and outputs
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  if (isset($_COOKIE["botconvoid"])) //check to see if cookie exists
  {
       //cookie exists BUT session is different so we need to reset and get the current user so set the incs to 0
     if((!isset($_SESSION['botconvoid'])) || ($_SESSION['botconvoid']!=$_COOKIE["botconvoid"]))
     {
           $_SESSION['botconvoid']=$_COOKIE["botconvoid"]; //set the sessions
           $_SESSION['set']=0;
     }
     $_SESSION['botconvoid']=$_COOKIE["botconvoid"]; //lets just update
  }
  else // no cookie exists......
  {
     if(session_id()=="") //session hasnt started re-generate it
     {
        session_start();
        session_regenerate_id();
     }
     $_SESSION['botconvoid']=session_id(); //set the sessionid
     $_SESSION['set']=0; //set the flag to intialise te user
     
     $expire=time()+60*60*24*365; //set it to last 1 year
     setcookie("botconvoid", $_SESSION['botconvoid'], $expire); //set the cookie
     $_COOKIE["botconvoid"] = session_id();
  }

  //set this global for the sessionid to equal the cookie

  $sessionid = $_COOKIE["botconvoid"];


  $time_start = microtime(true);
  require_once("debugging.php");
  require_once("config.php");
  require_once("tag_functions.php");
  require_once("check_aiml_part.php");
  require_once("getsetvars.php");
  debugMessage();

  //globals
  $dbconn = mysql_connect($dbh,$dbu,$dbp);
  $arrayHolder = array();


  if((!isset($_SESSION['set']))||($_SESSION['set']==0))
  {
     $userid = intisaliseUser($sessionid);
     $_SESSION['set']=1;
     $_SESSION['userid']=$userid;
  }
  else
  {
     $userid = "";
  }
  $userid = $_SESSION['userid'];


  //--------------------------------------------------
  //getuserid($sessionid) get the user id from the db
  //based on the session id
  //--------------------------------------------------
  function getuserid($sessionid)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //get undefined defaults from the db
     $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`users` WHERE `session_id` = '$sessionid' limit 1";

     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn);
     }
     $count = mysql_num_rows($result);
     if($count>0)
     {
        $row = mysql_fetch_array($result);
        $userid = $row['id'];
     }
     else
     {
        $userid = intisaliseUser($sessionid);
     }
     
     return $userid;
     
  }

  //--------------------------------------------------
  //intisaliseUser($sessionid) - initialise the user
  //--------------------------------------------------
  function intisaliseUser($sessionid)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //get undefined defaults from the db
     
     $sr = "";
     
     $sa = mysql_escape_string($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
     if(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
     {
        $sr = mysql_escape_string($_SERVER['HTTP_REFERER']);
     }
     $sb = mysql_escape_string($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);

     $sql = "INSERT INTO `$dbn`.`users` (`id` ,`session_id` ,`chatlines` ,`ip` ,`referer` ,`browser` ,`date_logged_on` ,`last_update`)
     VALUES ( NULL , '$sessionid', '0', '$sa', '$sr', '$sb', CURRENT_TIMESTAMP , '0000-00-00 00:00:00')";

     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        mysql_query($sql,$dbconn);
     }
     $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`users` WHERE `session_id` = '$sessionid' limit 1";

     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn);
     }
     $row = mysql_fetch_array($result);
     
     $userid = $row['id'];
     return $userid;
     
  }

  //--------------------------------------------------
  //function logConvo($response_Array)
  //function to log the conversation
  //--------------------------------------------------
  function logConvo($response_Array)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //get undefined defaults from the db
     
     $b = $response_Array['bot'];
     $u = $response_Array['userid'];
     $i = mysql_escape_string($response_Array['usersaid']);
     $a = mysql_escape_string($response_Array['biganswer']);
     
     $sql = "INSERT INTO `$dbn`.`conversation_log` (`id` , `input` , `response` , `userid` ,`bot_id` ,`timestamp`)
     VALUES (NULL , '$i', '$a', '$u', '$b', CURRENT_TIMESTAMP)";
     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
         mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
  }

  //--------------------------------------------------
  //function logUnknown($response_Array)
  //if we come across anythiing we do not have a response for
  //then insert into db for us to check later
  //--------------------------------------------------
  function logUnknown($response_Array)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //get undefined defaults from the db
     
     $u = $response_Array['userid'];
     $i = mysql_escape_string($response_Array['usersaid']);
     
     $sql = "INSERT INTO `$dbn`.`unknown_inputs` (`id` , `input` , `userid` ,`timestamp`)
     VALUES (NULL , '$i', '$u', CURRENT_TIMESTAMP)";
     
     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
  }

  //--------------------------------------------------
  //function updateUser($response_Array)
  //just update the number of chats with the bot
  //--------------------------------------------------
  function updateUser($response_Array)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //get undefined defaults from the db
     
     $u = $response_Array['userid'];
     
     $sql = "UPDATE `$dbn`.`users` SET `chatlines` = chatlines+1, `last_update`=CURRENT_TIMESTAMP WHERE `id` = '$u' limit 1";
     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
  }

  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //minClean()
  //this is the minimum clean we can do .. we want to save the user input BUT we dont want tags and other exploity stuff
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function minClean($tmp)
  {
     $tmp = strip_tags($tmp);
     $tmp = trim($tmp);
     //debug
     runDebug("",3,"minClean","<br>Array Name = Not in array<br>Input was min cleaned");

     return $tmp;
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //cleanInput($tmp)
  //clean the input before trying to match it to an AIML Patteren
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function cleanInput($tmp)
  {
     //debug
     $dtmp = $tmp;
     
     //strip any html tags .. naughty naughty these shouldnt be here but just in case
     $tmp = strip_tags($tmp);
     
     //remove puncutation except full stops
     $tmp = preg_replace('/\.+/', '.', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/\,+/', '', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/\!+/', '', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/\?+/', '', $tmp);
     
     $tmp = str_replace("+", " PLUS ", $tmp);
     $tmp = str_replace(" - ", " MINUS ", $tmp);
     $tmp = str_replace("*", " TIMES ", $tmp);
     $tmp = str_replace("/", " DIVIDED BY ", $tmp);
     
     $tmp = str_replace("'", " ", $tmp);
     $tmp = str_replace("\"", " ", $tmp);
     $tmp = preg_replace('/\s\s+/', ' ', $tmp);
     //replace more than 2 in a row occurances of the same char with two occurances of that char
     $tmp = preg_replace('/aa+/', 'oaa', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/bb+/', 'bb', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/cc+/', 'cc', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/dd+/', 'dd', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/ee+/', 'ee', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/ff+/', 'ff', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/gg+/', 'gg', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/hh+/', 'hh', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/ii+/', 'ii', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/jj+/', 'jj', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/kk+/', 'kk', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/ll+/', 'll', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/mm+/', 'mm', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/nn+/', 'nn', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/oo+/', 'oo', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/pp+/', 'pp', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/qq+/', 'qq', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/rr+/', 'rr', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/ss+/', 'ss', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/tt+/', 'tt', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/uu+/', 'uu', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/vv+/', 'vv', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/ww+/', 'ww', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/xx+/', 'xx', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/yy+/', 'yy', $tmp);
     $tmp = preg_replace('/zz+/', 'zz', $tmp);
     
     //trim to remove white space   
     $tmp = trim($tmp);
     
     //debug
     runDebug("",3,"cleanInput","<br>Array Name = Not in array<br>Cleaned input string<br>Was = $dtmp<br>Is = $tmp");
     
     //return the string
     return $tmp;
  }


  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //replaceUndefined($originalinput,$bot)
  //we have the answer to send to the user... but it included 'undefined' bot/user variables so we need to replace these before outputting
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function replaceUndefined($originalinput,$bot)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //debug
     $tmp = $originalinput;
     //initialise
     $template="";
     
     //get undefined defaults from the db
     $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`undefined_defaults` where `bot` = ".$bot;

     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
     
     if($result)
     {
        if(mysql_num_rows($result)>0)
        {
           while($row=mysql_fetch_array($result))//loop thru results
           {
              $pattern = '/\b'.$row['pattern'].'\b/';
              $replacement = $row['replacement'];
              $originalinput = preg_replace($pattern, $replacement, $originalinput); //do replacement
           }
        }
     }   
     //debug
     runDebug("",3,"replaceUndefined","<br>Array Name = Not in array<br>Replaced undefined<br>Was = $tmp<br>Is = $originalinput");
     
     //return input
     return $originalinput;
  }
  function replaceBotVars($response_Array)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode,$thisbot;
     //for debug

     //just set this tmp for the debug..
     $tmp = $response_Array['matchtemplate'];
     $matchedOutput = $response_Array['matchtemplate'];

     if(strpos($matchedOutput,"bot name=")!==FALSE)
     {
        preg_match_all('/\"(.*?)\"/',$matchedOutput,$botVar);
        $allbotVar =implode(',',$botVar[0]);
        
        
        
        $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`botpersonality` WHERE `name` IN ($allbotVar) AND `bot` = $thisbot";

        if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
        {
           $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
        }
        else
        {
           $result = mysql_query($sql,$dbconn);
        }   
     
        if($result)
        {
           if(mysql_num_rows($result)>0)
           {
              while($row=mysql_fetch_array($result))//loop thru results
              {
                 $value = $row['value'];
                 $name = $row['name'];
                                
                 $name_a = "<bot name=\"$name\">";
                 $name_b = "<bot name=\"$name\"\/>";
                 $name_c = "<bot name=\"$name\" \/>";
                 
                 $matchedOutput = preg_replace('/'.$name_a.'|'.$name_b.'|'.$name_c.'/i',$value,$matchedOutput);
                 
              }
           }
        }
     }
     //debug
     runDebug("",3,"replaceBotVars","<br>Array Name = Not in array<br>Bot Var-ed<br>Was = ".htmlentities($tmp)."<br>Is = ".htmlentities($matchedOutput));
     //return
     return $matchedOutput;
  }


  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //spellcheck($originalinput)
  //spellcheck any inputs before we check for any AIML pattern matches
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function spellcheck($originalinput)
  {
     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //for debug
     $tmp = mysql_escape_string($originalinput);
     //initialise
     $template="";
     

     
     //get all words to spellcheck
     $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`spellcheck`";

     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
     
     if($result)
     {
        if(mysql_num_rows($result)>0)
        {
           while($row=mysql_fetch_array($result))//loop thru results
           {
              $ms = str_replace("'","",$row['missspelling']);
              $ms = str_replace("/","\/",$ms);
              
              $oi = str_replace("'","",$originalinput);
              $pattern = '/\b'.$ms.'\b/';
              $replacement = $row['correction'];
              $originalinput = preg_replace($pattern, $replacement, $oi); //do replacement
           }
        }
     }
     
     //debug
     runDebug("",3,"replaceUndefined","<br>Array Name = Not in array<br>Spellchecked<br>Was = $tmp<br>Is = $originalinput");
     //return
     return $originalinput;
  }

  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //resetResponses($response_Array)
  //when the user types something new we want to disregard/reset the following items from the bots memory
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function resetResponses($response_Array)
  {
     unset($response_Array['thispart']);
     unset($response_Array['partnumber']);
     unset($response_Array['matchtemplate']);
     unset($response_Array['matchpattern']);
     unset($response_Array['matchthatpattern']);
     unset($response_Array['orignalinput']);
     unset($response_Array['responseparts']);
     unset($response_Array['totalparts']);
     unset($response_Array['currentposition']);
     unset($response_Array['li']);
     unset($response_Array['randomanswer']);
     unset($response_Array['randomchoice']);
     unset($response_Array['answer']);
     unset($response_Array['waiting2set']);
     unset($response_Array['htmltemplate']);   
     unset($response_Array[0]);   
     unset($response_Array['masterlook']);
     unset($response_Array['biganswer']);
     unset($response_Array['usersaid']);
     unset($response_Array['match_wildcards']);
     
     $response_Array['rname']="Array#0";
     
     //debug
     runDebug($response_Array,3,"resetResponses","<br>Array Name = Array#0<br>Resetting response items");
     //return
     return $response_Array;
  }

  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //buildValuesFromArray($response_Array)
  //when the user types something new we want to save some items from the conversation
  //this function writes the data we want to save into the form
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function buildValuesFromArray($response_Array)
  {
      if(count($response_Array)<=0) //there are no array values to save! so just reset
     {
        $buildformvals="<input type=\"hidden\" name=\"response_Array[]\" id=\"response_Array[]\" value=\"\">";
     }
     else
     {
        $buildformvals=""; //intialise
        $response_Array = resetResponses($response_Array); //reset the items we dont want to carry over
        foreach($response_Array as $index=>$value) //loop thru everything else
        {
           //if its a 2D array then loop thru and set those
           if(is_array($value))
           {
              foreach($value as $dindex => $dvalue)
              {
              
                 $dvalue = preg_replace('/(\\\\(?:\\\\[^:\\s?*"<>|]+)+)/','\\',$dvalue);
                 
                 $buildformvals.="<input type=\"hidden\" name=\"response_Array[$index][$dindex]\" id=\"response_Array[$index][$dindex]\" value=\"$dvalue\">";
              }
           }
           else //its just a 1D array so we can set that easily
           {
              $value = preg_replace('/(\\\\(?:\\\\[^:\\s?*"<>|]+)+)/','\\',$value);
              $buildformvals.="<input type=\"hidden\" name=\"response_Array[$index]\" id=\"response_Array[$index]\" value=\"$value\">";
              //quick clean
              
           }
        }
     }
     //debug
     runDebug($response_Array,3,"buildValuesFromArray","<br>Array Name = Array#0<br>Building form items");
     //return the form parts
      return $buildformvals;
  }


  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //formchat($response_Array)
  //build form to display
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function formchat($response_Array)
  {
     //get the values from the array we want to use in the conversation
     $buildformvals = buildValuesFromArray($response_Array);
     //build form
     $form = "
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<form name=\"chat\" id=\"chat\" method=\"post\" action=\"\">
           <a name=\"chat\">&nbsp;</a>
           <input type=\"text\" name=\"chat\" id=\"chat\" size=\"35\" maxlength=\"255\">
           <input type=\"hidden\" name=\"action\" id=\"action\" value=\"checkresponse\">
           ".$buildformvals."
           <input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"SAY\">
           </form>";
     //debug
     runDebug($response_Array,3,"formchat","<br>Array Name = Array#0<br>Display form");
     //display form      
     return $form;
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //cleanThatPattern($that)
  //the sql wants to match a nice clean no punctuation uppercase version of the last thing the bot said
  //when finding the next thing it wants to say.......
  //this funciton will clean the that pattern ready for the AIML pattern match
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function cleanThatPattern($that) //passing the last thing the bot said
  {
     //for debug
     $tmp = $that;
     //break up the last thing so we only use the last line (if the last thing said was on multiple lines)
     $tmpLastLine = preg_split("/<br(\s|\/)>/i",$that);
     if($tmpLastLine)
     {
        $ct = count($tmpLastLine);
        $ct--;
        $that = $tmpLastLine[$ct];
     }
     
     //convert to uppercase
     $that = strtoupper($that);
     //replace any hyphens with spaces
     $that = str_replace("-"," ",$that);
     //keep only alphanumeric chars
     $that = preg_replace('/[^a-z0-9\s]/i','',$that);
     $that = preg_replace('/\s+/',' ',$that);
     
     //debug
     runDebug("",3,"cleanThatPattern","<br>Array Name = Not in array<br>Cleaned that pattern<br>Was = $tmp<br>Is = $that");
     
     //returned the clean that
     return $that;
  }

  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //function findPersonalMatch($response_Array)
  //has the user taught the bot a new repsose
  //check new response table first
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function findPersonalMatch($response_Array)
  {

     //db globals
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     //initialise
     $template="";
     //sql to run
     $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`aiml_userdefined` where `pattern` = '".$response_Array['lookingfor']."' AND `userid` = '".$response_Array['userid']."' AND `botid` = '".$response_Array['bot']."' ORDER BY `id` DESC";

     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
     //debug
     runDebug("",3,"findMatch","<br>Array Name = Not in array<br>Checking<br><pre>".$sql."</pre>");
     
     //if found a result that isnt 1!=1
     if( ($result) && (mysql_num_rows($result)>0) )
     {
        $answer = mysql_fetch_array($result);
     }
     else
     {
        $answer['template']="undefined-template";
     }
     
     return $answer;
  }

  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //checkresponse($response_Array)
  //the main control function for bot.....
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function checkresponse($response_Array)
  {
     global $thisbot;
     
     if($response_Array['who'] =="human")
     {
        $response_Array['rname']="Array#0";
     }
     
     $answer = findPersonalMatch($response_Array);
     
     if($answer['template']!="undefined-template")//there was no answer so call this function again.....
     {
        $response_Array['htmltemplate'] = htmlentities($answer['template']);
        $response_Array['matchtemplate'] = "<botresponse>".$answer['template']."</botresponse>";
        $response_Array['matchpattern'] = $answer['pattern'];   
        if(isset($answer['thatpattern']))
        {
           $response_Array['matchthatpattern'] = $answer['thatpattern'];
        }
        else
        {
           $response_Array['matchthatpattern'] = "";
        }
     }
     else
     {
        //DELETE COME BACK HERE
        $response_Array = findMatch($response_Array);
     }
     //set the bot   
     $response_Array['bot']=$thisbot;   

     //move through all parts of the matched response.....
     $response_Array = walkThruTemplate($response_Array);
     //we have the parts of the answer so mash them together
     $response_Array = getAnswer($response_Array);
     
     //return for next chat
     return $response_Array;
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //function findMatch($response_Array)
  //run the sql then score the results
  //the row with the highest score is the correct answer
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function findMatch($response_Array)
  {
     
     global $dbconn,$dbn,$debugmode;
     $input = trim($response_Array['lookingfor']);
     
     
     $words = explode(' ', $input);
     $lastInput = trim($words[count($words) - 1]);//, '.?![](){}*');
     $firstInput = trim($words[0]);
     
     
     if(isset($response_Array['topic'][0]))
     {
        $storedtopic = trim(strtoupper($response_Array['topic'][0]));
     }
     else
     {
        $storedtopic = "";
     }
     
     
     if((isset($response_Array['that'][0]))&&($response_Array['that'][0]!=""))
     {
        $thatPattern = strtoupper(trim(cleanThatPattern(urldecode($response_Array['that'][0]))));
        $storedthatpattern = $thatPattern;
        
        $words = explode(' ', $thatPattern);
        if(count($words)<=1)
        {
           $lastThatPattern = $thatPattern;
           $firstThatPattern = $thatPattern;
        }
        else
        {
           $lastThatPattern = trim($words[count($words) - 1]);//, '.?![](){}*');
           $firstThatPattern = trim($words[0]);
        }
        
        $thatPatternSQL = "OR ((`thatpattern` LIKE '$firstThatPattern %') AND (`thatpattern` LIKE '% $lastThatPattern'))
     OR ((`thatpattern` LIKE '$firstThatPattern %') AND (`thatpattern` LIKE '% *'))
     OR ((`thatpattern` LIKE '$firstThatPattern %') AND (`thatpattern` LIKE '% _'))
     OR ((`thatpattern` LIKE '* %') AND (`thatpattern` LIKE '% $lastThatPattern'))
     OR ((`thatpattern` LIKE '_ %') AND (`thatpattern` LIKE '% $lastThatPattern'))
     OR ((`thatpattern` LIKE '* %') AND (`thatpattern` LIKE '% _'))
     OR ((`thatpattern` LIKE '_ %') AND (`thatpattern` LIKE '% *'))";
     }
     else
     {
        $thatPattern = "";
        $lastThatPattern = "";
        $firstThatPattern = "";
        $thatPatternSQL = "";
        $storedthatpattern ="";
     }


     $sql = "SELECT * FROM `$dbn`.`aiml` WHERE
  ( ((`pattern` = '_')
  OR (`pattern` = '*')
  OR (`pattern` = '$input')
  OR ((`pattern` LIKE '$firstInput %') AND (`pattern` LIKE '% $lastInput'))
  OR ((`pattern` LIKE '$firstInput %') AND (`pattern` LIKE '% *'))
  OR ((`pattern` LIKE '$firstInput %') AND (`pattern` LIKE '% _'))
  OR ((`pattern` LIKE '* %') AND (`pattern` LIKE '% $lastInput'))
  OR ((`pattern` LIKE '_ %') AND (`pattern` LIKE '% $lastInput'))
  OR ((`pattern` LIKE '* %') AND (`pattern` LIKE '% _'))
  OR ((`pattern` LIKE '_ %') AND (`pattern` LIKE '% *'))
  OR (`pattern` = 'RANDOM PICKUP LINE' )) )
  AND
  (
     (`thatpattern` = '_')
     OR (`thatpattern` = '*')
     OR (`thatpattern` = '')
     OR (`thatpattern` = '$thatPattern')
     $thatPatternSQL
  )
  AND
  (
     (`topic`='')
        OR (`topic`='".$storedtopic."')
  )";   
     
     $debugsql = "<Br><Br><Br><Br><Br><Br><hr><pre>$sql</pre>";
     
     runDebug($response_Array, 7 ,"main sql: ",$debugsql);
     
           
     if(($debugmode==1)||($debugmode==2))
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn)or die(mysql_error());
     }
     else
     {
        $result = mysql_query($sql,$dbconn);
     }   
     
     
     //debug
     runDebug("",3,"findNewMatch","<br>Array Name = Not in array<br>Checking<br><pre>".$sql."</pre>");
     
     if(($result)&&(mysql_num_rows($result)>0))
     {
        $i = -1;
        
           
     
        while($row=mysql_fetch_array($result)) //loop through results
        {
           
           
           //due to the sql above some of the patterns may not match the original input so lets sort them here
           $pattern = trim(stripslashes($row['pattern']));
           
           
           if(($pattern!="RANDOM PICKUP LINE")&&($pattern!="_")&&($pattern!="*"))
           {
                 $botres = $pattern;
           
                 $botres = str_replace("*","(.*)",$botres);
                 $botres = str_replace("_","(.*)",$botres);
                 $botres = trim($botres);
                 $botres = str_replace(" ","\s",$botres);
                 
                 
                 
                 
                 if(preg_match('/^'.$botres.'/i',$input,$found))
                 {
                    $startcountparts=1;   
                    $countparts=1;
                    $patternparts[0]=$pattern; //do i need this   
                    $i++;
                    $ansArr[$i]['#'] = $i;
                    $ansArr[$i]['id'] = $row['id'];
                    $ansArr[$i]['pattern'] = $row['pattern'];
                    $ansArr[$i]['thatpattern'] = $row['thatpattern'];
                    $ansArr[$i]['topic'] = $row['topic'];
                    $ansArr[$i]['template'] = $row['template'];
                    
                    
                 }
           }
           else
           {
                 $i++;
                 $patternparts[0]=$pattern;
                 $startcountparts=1;
                 $countparts=1;
                 
                 $ansArr[]['#'] = $i;
                 $ansArr[$i]['id'] = $row['id'];
                 $ansArr[$i]['pattern'] = $row['pattern'];
                 $ansArr[$i]['thatpattern'] = $row['thatpattern'];
                 $ansArr[$i]['topic'] = $row['topic'];
                 $ansArr[$i]['template'] = $row['template'];
                 
              
                 
           }
        }

        //echo "<pre>ALL: <br/>";
        //print_r($ansArr);
        //echo "</pre>";        foreach($ansArr as $item => $set)
        {
           $points = 0;
           foreach($set as $tag => $bit)
           {
              
              if($tag == "pattern")
              {
                 $chkpat = $bit;
                 //if($input == $bit) //exact match
                 if(preg_match('/\b('.$input.')\b/i', $bit,$found))
                       
                 {
                    $points += 11;
                    //echo "<h3>$input == $bit</h3>";
                 }
                 //echo "<h3>$input == $bit</h3>";
                 if($bit == "RANDOM PICKUP LINE")
                 {
                    $points = 7;
                    break;
                 }
                 else
                 {
                    $p = preg_split("/\s/",trim($bit));
                    
                    foreach($p as $w => $word)
                    {
                       if($word == "_")
                       {
                          $points += 100;
                          //echo "<h2>100 $bit</h2>";
                       }
                       elseif($word == "*")
                       {
                          $points += 5;
                       }
                       else
                       {   //improved matching score
                          //if the word is any of the common words below then we will give it a lower score
                          //over less common words
                          //this is to give a better rating to a reply that is
                          //i am going to teach piano (higher schore)
                          //over
                          //i am going to do it (lower score)
                          
                          //echo "<br/>word = ".$word;
                          if(preg_match('/[^A-Za-z0-9]/i', $word,$found)) //matching on symbol like = or +
                          {
                             $points += 11;
                          }                        
                          elseif(preg_match('/\b(x|the|of|and|a|to|...|...|...|part)\b/i', $word,$found))
                          {
                             $points += 11;
                          }
                          else
                          {
                             $points += 30;
                          }
                       }
                    }
                 }   
              }
              
              
              
              if($tag == "topic")
              {
                 if($bit!="")
                 {
                    
                    if(trim(strtoupper($bit))==trim(strtoupper($storedtopic)))
                    {
                       $points += 100;
                    }
                    else
                    {
                       $points -= 100;
                    }         
                 }
              }
              if($tag == "#")
              {
                 $i = $bit;
              }
              
              if($tag == "thatpattern")
              {
                 if($bit!="")
                 {
                    
                    if($bit==$storedthatpattern)
                    {
                       $points += 90;
                    }
                    elseif( (strpos($bit,"*")!==FALSE)&&(strpos($bit,"_")!==FALSE))//if the that pattern has no stars or underscores
                    {
                       $points -= 1000;
                    }
                    elseif($bit!=$storedthatpattern)
                    {
                       
                       //STRING REPLACE the _ or the * with (.*) then preg match
                       $bit = str_replace("_","(.*)",$bit);
                       $bit = str_replace("*","(.*)",$bit);
                       
                       if(preg_match('/'.$bit.'/is',$storedthatpattern,$found))
                       {
                          $points += 85;
                       }
                       else
                       {
                          $points -= 1000;
                       }
                    }
                       
                    
                 }
                 
              }
           }
           $score[$i]=$points;
           
           if($ansArr[$i]['pattern'] == 'RANDOM PICKUP LINE')
           {
              $botoutput="RANDOM LINE";
           }
           else
           {
              $botoutput=htmlentities($ansArr[$i]['template']);
           }
           
           $debug[$i][$points][$ansArr[$i]['pattern']]=$botoutput."###".$ansArr[$i]['thatpattern']."###".$ansArr[$i]['topic'];
        }
        arsort($score);
        
        //if there is more than one top scoring answer its a dead choice between the two randoms
        $topscore = 0;
        foreach($score as $recid => $thisscore)
        {
           
           if($thisscore == $topscore)
           {
              $topRecords[]=$recid;
           }
           elseif($thisscore > $topscore)
           {
              $topRecords=array();
              $topRecords[]=$recid;
              $topscore = $thisscore;
           }
        }
        
        $top = $topRecords[array_rand($topRecords)];
     }
     //square bear hack to reset a topic once the game has ended
     //this is needed to make the squarebear aiml files work
     if((strtolower($input)=="quitgame")||(strtolower($input)=="quit")||(strtolower($input)=="quit game"))
     {
           $alltemplate ="<think><set name=\"topic\">QUITTING GAME</set></think>".$ansArr[$top]['template'];
     }
     else
     {
           $alltemplate = $ansArr[$top]['template'];
     }   

        $debugtable = "<table border=1><tr><td>ID</td><td>SCORE</td><td>INput</td><td>Response</td><td>That Pattern</td><td>Topic</td></tr>";
        
        foreach($debug as $a => $b)
           {
              
              $debugtable .= "<tr><td>$a</td>";
              
              
              foreach($b as $c => $d)
              {
                 
                 $debugtable .= "<td>$c</td>";
                 
                 foreach($d as $e => $f)
                 {
                    $g = explode("###",$f);
                    
                    
                    $debugtable .= "<td>$e</td>";
                    $debugtable .= "<td>".$g[0]."&nbsp;</td>";
                    $debugtable .= "<td>".$g[1]."&nbsp;</td>";
                    $debugtable .= "<td>".$g[2]."&nbsp;</td></tr>";
                 }
              }            
           }
        
        $debugtable .= "</table>";
        
        //echo $debugtable;

     //echo "<h4>top:$top</h4>";
     
     runDebug($response_Array, 7 ,"find match: ",$debugtable);
     runDebug($response_Array, 7 ,"top match: ",$top);
     
     

     $response_Array['htmltemplate'] = htmlentities($alltemplate);
     $response_Array['matchtemplate'] = "<botresponse>".$alltemplate."</botresponse>";
     $response_Array['matchpattern'] = $ansArr[$top]['pattern'];   
     $response_Array['matchthatpattern'] = $ansArr[$top]['thatpattern'];   
     return $response_Array;
  }
  ?>


  Dodano po 4 [minuty]:

  Tutaj jest łączenie

  Code:

  <?php
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //Program-o Version 1.0.4
  //PHP MYSQL AIML interpreter
  //Written by Elizabeth Perreau
  //Feb 2010
  //for more information and support please visit www.program-o.com
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //Program-O config file.....
  //Please edit the information below before uploading your bot to your server....
  //---------------------------------------------------------------
  //leave as europe check with the net for the correct timezone for your area

  if(function_exists("date_default_timezone_set") && function_exists("date_default_timezone_get"))
  {
     @date_default_timezone_set(@date_default_timezone_get());
  }
  elseif(function_exists("date_default_timezone_set"))
  {
     @date_default_timezone_set('Europe/London');
  }

  //---------------------------------------------------------------

  //---------------------------------------------------------------
  $dbh = "localhost"; //server location (localhost should be ok for this)
  $dbn = "bot"; //database name/prefix
  $dbu = "root"; //database username
  $dbp = ""; //database password

  //---------------------------------------------------------------

  //---------------------------------------------------------------
  //Number of lines from conversation to show
  //---------------------------------------------------------------
  $convoLines = 2;

  //---------------------------------------------------------------
  //The usercontants array list the parts of the conversation we do not want to overwrite when recursing through AIML
  //---------------------------------------------------------------
  $userConstants = array("lookingfor","matchtemplate","matchpattern","matchthatpattern", "orignalinput","bot","responseparts","totalparts", "currentposition","thispart","partnumber","reset","that", "input","answer","who","rname","randomanswer","randomchoice");

  //---------------------------------------------------------------
  //catch repeats here
  //---------------------------------------------------------------
  $catchrepeats = 0; //if you want the bot to ask the user to stop repeating themselves set this to 1 if not 0

  //---------------------------------------------------------------
  //bot id - leave this as 1
  //---------------------------------------------------------------
  $thisbot = 1;

  ?>


  i debugging


  Code:

  <?php
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //Program-o Version 1.0.4
  //PHP MYSQL AIML interpreter
  //Written by Elizabeth Perreau
  //Feb 2010
  //for more information and support please visit www.program-o.com
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //debugging.php
  //contains simple functions for debugging the bot
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //error handler to get the errors emailed to you for debugging
  //set_error_handler("myHandler"); //comment this out if you do not want to be emailed error messages your bot makes...
  error_reporting(0); //uncomment this if you want to hide all errors your bot code may make from the user
  //error_reporting(E_ALL); //uncomment this if you want to show all errors to the user

  //debuglevels
  $debugMode = 0; // special turn on and off to test this and that
  //$debugMode = 0; // show nothing
  //$debugMode = 1; // show everything...
  //$debugMode = 2; // show sql errors
  //$debugMode = 3; // show gerenal debug info
  //$debugMode = 4; // show naviagation only... for tracing which tag the program is examining
  //$debugMode = 5; // show everything and show the array at this point

  //alter this for your location needed for debuging only if running two versions live/dev
  $location = "live";
  //if you wish the program to email you you errors instead of displaying them set the flag below to 1 if not then set to 0
  $mailerrors = 0;
  //if you have chosen to report errors to your email address set the address here
  $debugemail = "youremail@yourdomain.com";
  //to report on long scripts set the seconds here and any script that take longer than nSeconds will be emailed if mailerrors (flag=1)
  $longScriptSeconds = 7;

  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //DO NOT EDIT BELOW THIS LINE
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //debugMessage()
  //Just indicate which debug level we are in ... if any
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function debugMessage()
  {
     global $debugMode;
     if($debugMode!=0) //0 = hide all debugging
     {
        echo "<h4>Debug Level: $debugMode</h4>";
        switch ($debugMode)
        {
           case 1:
              echo "Show All";
              break;
           default:
              echo "Show Special";
              break;
        }
        echo "<hr>";
     }
     
  }

  //-------------------------------------------------------------------------
  //runDebug($response_Array,$level,$functionName,$info)
  //function to display information depending on the debug leve
  //-------------------------------------------------------------------------
  function runDebug($response_Array,$level,$functionName,$info)
  {
     global $debugMode;
     
     if($debugMode == 0) //show nothing
     {}
     elseif($debugMode == 1) //show everything
     {
        echo "<hr><br><br>FUNCTION: ".$functionName."</b>";
        echo $info;
        echo "<br>".date("H:i:s");
        echo "<hr>";
     }
     elseif(($debugMode == $level)&&($level==5)) //show only if we have set this to equal...
     {
        echo "FUNCTION: ".$functionName;
        echo $info;
        echo "<br>".date("H:i:s");
        displayArray($response_Array);
        echo "<hr>";
     }
     elseif($debugMode == $level) //show only if we have set this to equal...
     {
        echo "FUNCTION: ".$functionName."</b>";
        echo $info;
        echo "<br>".date("H:i:s");
        echo "<hr>";
     }
  }
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  //displayArray($response_Array)
  //Sometime when debugging we want to show the response_array parts....
  //this will only be triggered if the debug level is 5
  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
  function displayArray($response_Array)
  {
     //these are the parts we want to show..... add more if you want to show more array parts from the response array
     $viewList=array('responseparts','rname','lookingfor','answer','anagramanswer','htmltemplate','topic');
     if($response_Array!="")
     {
        echo "<pre>"; //format
        foreach($viewList as $u => $item) //loop
        {
           if(isset($response_Array[$item])) //if she
           {
              echo "<br>$item=<br>"; //show
              print_r($response_Array[$item]);
           }
        }
        echo "<pre>";
     }
     else
     {
        echo "<br>array not set";
     }
  }

  function emailthis($response_Array,$subject)
  {
     global $debugemail,$mailerrors;
     
     if($mailerrors==1)
     {
        if(is_array($response_Array))
        {
           $body = "";
           foreach($response_Array as $item => $r)
           {
              if(is_array($r))
              {
                 $body .= "\n\t[$item]";
              
                    foreach($r as $i => $t)
                    {
                       $body .= "\n\t\t[$i] = $t";
                    }
              }
              else
              {
                 $body .= "\n\t[$item] = $r";
              }
           }
           $body .= "";   
        }
        else
        {
           $body = $response_Array;
        }   
           $to      = $debugemail;
           
           $headers = 'From: '.$debugemail . "\r\n" .
              'Reply-To: '.$debugemail . "\r\n" .
              'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
           
        mail($to, $subject, $body, $headers);
     }
  }

  function endTime($response_Array,$time_start)
  {
     global $location,$mailerrors,$longScriptSeconds;
     
     if($mailerrors==1)
     {
     
        $time_end = microtime(true);
        $time = $time_end - $time_start;
        
        if($time>$longScriptSeconds)
        {
           emailthis($response_Array,"$location - Long Script = $time seconds");
        }
     }
  }

  function myHandler($code, $msg, $file, $line, $context)
  {
      // print error page
     global $location,$debugemail;
      // email error to admin
      $body = "$msg at $file ($line), timed at " . date ("d-M-Y h:i:s", mktime());
      $body .= "\n\n<pre>" . print_r($context, TRUE) ."</pre>";
      // log error to file, with context
      $logData = date("d-M-Y h:i:s", mktime()) . ", $code, $msg, $line, $file\n";
      //file_put_contents("web.log", $logData, FILE_APPEND);

        $subject = "$location - $msg at $file ($line)";
     $to      = $debugemail;
        
        $headers = 'From: '.$debugemail . "\r\n" .
           'Reply-To: '.$debugemail . "\r\n" .
           'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
        
     mail($to, $subject, $body, $headers);
  }

  ?>


  Dodano po 11 [minuty]:

  Baza danych bot
  Struktura tabeli dla aiml

  Pole Typ Null Domyślnie Komentarze Typ MIME
  id int(11) Nie
  aiml text Nie
  pattern varchar(255) Nie
  thatpattern varchar(255) Nie
  template text Nie
  topic varchar(255) Nie
  filename varchar(255) Nie  Zrzut danych tabeli aiml

  id aiml pattern thatpattern template topic filename
  ----------------------------
  1824
  -------------------------
  <category> <pattern>* CIEZAR * N WCIAGANE * WYSOKOSCI * M</pattern> <template> <think> <set name="ciezar1"><star index="2"/></set> <set name="wysokosc1"><star index="4"/></set></think> </template> </category>
  ----------------------------
  * CIEZAR * N WCIAGANE * WYSOKOSCI * M
  -------------------------

  -------------------------
  <think> <set name="ciezar1"><star index="2"/></set> <set name="wysokosc1"><star index="4"/></set></think>
  -------------------

  -----------
  bocik.txt
  -------------

  ------------------
  1825
  ------------------
  <category> <pattern>WYZNACZ PRACE *</pattern> <template> <srai> PRACA1 </srai> </template> </category>
  --------------------------------
  WYZNACZ PRACE *
  ----------------------------

  --------------------------
  <srai> PRACA1 </srai>
  -------------------------

  -------------------------
  bocik.txt
  ------------------------

  --------------------
  1826
  ----------------------
  <category> <pattern>PRACA1</pattern> <template> Praca = <javas> ciezar1=<get name="ciezar1"/>; wysokosc1=<get name="wysokosc1"/>; praca1=ciezar1*wysokosc1; </javas> J </template> </category>
  ----------------------------------
  PRACA1
  ------------------

  ----------------------
  Praca = <javascript> ciezar1=<get name="ciezar1"/>; wysokosc1=<get name="wysokosc1"/>; praca1=ciezar1*wysokosc1; </javascript><get name="ciezar1"/> J
  ------------------

  ----------------
  bocik.txt
  --------------

  0
 • #8 29 Kwi 2010 10:33
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  Czegoś tu nie rozumiem.
  Posługuje się kolega bardzo skomplikowanym skryptem PHP, a nie wie kolega jak wykonać proste działanie matematyczne z użyciem PHP ?!?
  Co ma na celu zastosowanie przez kolegę technologii Artificial Intelligence Markup Language?

  0
 • #9 29 Kwi 2010 13:42
  Staniu2
  Poziom 9  

  Odpowiedź jest bardzo prosta. Używam darmowego interpretera do języka aiml. Ten kod średnio rozumiem i właśnie mam problem z modyfikacją go w celu obliczania zmiennych. :/

  0
 • #10 29 Kwi 2010 14:19
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  No to niestety, sugeruję udać się do "źródła", to znaczy na stronę producenta tego skryptu i tam zasięgnąć informacji.
  Nie sadzę, że trafisz na tym forum na kogoś kto tego skryptu używał/używa.

  0
 • #11 29 Kwi 2010 14:20
  Staniu2
  Poziom 9  

  To mnie to nie pocieszyło. Nic pozostało mi zagłębić się w kodzie jeszcze bardziej :(

  0
 • #12 29 Kwi 2010 14:33
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  Tu nie chodzi o kod !!!
  Kod jest w porządku i tysiąc osób, na tym forum, może ci pomóc zrobić w nim zmiany.
  Problem zaczyna się przy AIML. Skąd pomysł, aby używać czegoś tak skomplikowanego, do przeprowadzenia kilku prostych działań matematycznych?
  Jeżeli ma to być interaktywny kalkulator równań, chyba dobrze zrozumiałem, to wystarczy prosty skrypt PHP obliczający kilka równań, oraz stronka (w tym samym skrypcie) która będzie pobierała dane do obliczeń i wyświetlała jakieś wyniki. Nie sadzę aby taki skrypt zajął więcej niż kilkadziesiąt linii.

  Ciągle nie rozumiem, dlaczego chcesz zaprząc do liczenia typu a=b*c, potężny skrypt, który w zamierzeniu autorów ma emulować sztuczną inteligencję?!?

  0
 • #13 29 Kwi 2010 14:40
  Staniu2
  Poziom 9  

  Chodzi o to że to ma być czaterbot rozmawiający i rozwiązujący zadania z fizyki

  0
 • #14 29 Kwi 2010 14:47
  arnoldziq
  Moderator Programowanie

  No to, naprawdę, życzę powodzenia !
  I chylę czoła przed odwagą kolegi.
  Bo trzeba mieć wielką odwagę, aby się za taki projekt zabrać.
  I ogrom pracy jaką trzeba w to włożyć będzie niewyobrażalnie wielki.
  "Pełen szacun" - jak mówią na mojej byłej "dzielni".

  0
 • #15 14 Kwi 2011 08:50
  Staniu2
  Poziom 9  

  Witam
  Rozwiązanie było banalne... tylko paręnaście godzin siedzenia nad kodem w celu go zrozumienia.Dzięki wszystkim za na kierunkowanie.

  0