Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Atmega 8][bascom]D18B20 cztery uklady po 1-wires

Paul_K 05 May 2010 19:25 1398 0
 • #1
  Paul_K
  Level 12  
  Witam napisałm program do obsługi czterech układów D18B20 ale jego rozdzielczość w pomiarach to 1 stopień a chciałbym żeby było 0,1 ma ktoś jakić pomysł ???


  Z góry dzięki


  wklejam kod:

  $regfile = "m8def.DAT" 'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
  $crystal = 1000000 'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
  'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5

  Config Lcd = 20 * 2 'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)

  '*************************************WAŻNE**********************************************
  'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
  Config 1wire = Portd.5 'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20

  Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
  Dim I2 As Integer
  Dim I3 As Integer
  Dim I4 As Integer

  Dim Dsid1(8) As Byte
  Dim Dsid2(8) As Byte
  Dim Dsid3(8) As Byte
  Dim Dsid4(8) As Byte
  Dim B As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
  Dim W As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników

  Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32 'znak stopnia Celsjusza

  Cursor Off 'Wyłącza kursor
  Cls 'Funkcja CLS czyści ekran

  Wait 5
  Cls
  W = 1wirecount()
  Lcd "Ilosc czujnikow:" 'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
  Waitms 500
  Lcd W
  Wait 3
  Cls 'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  Dsid2(1) = 1wsearchnext() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  Dsid3(1) = 1wsearchnext() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
  Dsid4(1) = 1wsearchnext()

  '*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************  If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then 'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
  Locate 1 , 1
  Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
  Wait 1
  Locate 1 , 1
  For B = 1 To 8
  Lcd Hex(dsid1(b))
  Next
  End If
  Wait 2

  If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
  Locate 2 , 1
  Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
  Wait 1
  Locate 2 , 1
  For B = 1 To 8
  Lcd Hex(dsid2(b))
  Next
  End If
  Wait 2

  If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
  Locate 1 , 1
  Lcd "CRC OK Czujnik 3 ID"
  Wait 1
  Locate 1 , 1
  For B = 1 To 8
  Lcd Hex(dsid3(b))
  Next
  End If
  Wait 2

  If Dsid4(8) = Crc8(dsid4(1) , 7) Then
  Locate 2 , 1
  Lcd "CRC OK Czujnik 4 ID"
  Wait 1
  Locate 2 , 1
  For B = 1 To 8
  Lcd Hex(dsid4(b))
  Next
  End If
  Wait 2
  Cls

  '*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************

  Do
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid1(1) 'wysyłamy adres pierwszego czujnika
  1wwrite &HBE
  I1 = 1wread(2)
  '---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid2(1) 'wysylam adres drugiego czujnika
  1wwrite &HBE
  I2 = 1wread(2)
  '---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid3(1) 'wysylam adres trzeciego czujnika
  1wwrite &HBE
  I3 = 1wread(2)
  '---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid4(1) 'wysylam adres czwartego czujnika
  1wwrite &HBE
  I4 = 1wread(2)
  '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Wait 1

  '****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********

  I1 = I1 * 10
  I1 = I1 / 16
  'If I1 > 0 Then Cls 'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
  Ss = Str(i1)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 1 , 1 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
  Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ;

  I2 = I2 * 10
  I2 = I2 / 16
  'If I2 > 0 Then Cls
  Ss = Str(i2)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 2 , 1
  Lcd "Lod" ; Ss ; Chr(0) ;

  I3 = I3 * 10
  I3 = I3 / 16
  'If I3 > 0 Then Cls
  Ss = Str(i3)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 1 , 11
  Lcd "Wew " ; Ss ; Chr(0) ;

  I4 = I4 * 10
  I4 = I4 / 16
  'If I4 > 0 Then Cls
  Ss = Str(i4)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 2 , 11
  Lcd "Piec" ; Ss ; Chr(0) ;

  Loop

  'Koniec programu


  Proszę używać znaczników code!
  Robak