Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

builder C++ operacje na tablicach

jerraz 05 May 2010 20:04 1110 4
 • #1
  jerraz
  Level 10  
  Witam, mam prośbę. Mam 5 czujników. Każdy czujnik wysyła 3 bajty.

  Pierwszy mówi mi o tym który to jest czujnik (0;1;2;3;4). Drugi to starszy

  bajt paczki danych. Trzeci to młodszy bajt. Teraz tak bufor zapełnia się

  danymi i teraz muszę wyłuskać konkretne mnie bajty.
  robię modulo 15 tak,by mieć pełny pakiet dla wszystkich 5 czujników (5

  czujników po 3 bajty).
  Kolejno za pomocą operacji na reszcie z dzielenia 15 wybieram
  - kolejność - czyli informacje który to czujnik;
  - starszy bajt;
  - młodszy bajt;
  i zapisuje je w plikach.
  teraz sklejenie starszego i młodszego wygląda tak:

  wynik[i]=starszy[i]*256+młodszy[i];

  niestety składanie tych bajtów nie wychodzi mi poprawnie.

  Mógłby ktoś rzucić co robię źle?

  z góry dzięki.

  Proszę umieszczać kod w znacznikach code lub załączniku, a nie linkować do zewnętrznych stron.
  Sugeruję nie wklejać całego kodu, tylko odpowiedni fragment lub funkcję.
  Dr.Vee  void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
  {//x
  
  if (hNumPort > 0)               // jezeli port jest otwarty
  {//a
  
          Read_Comm(hNumPort, &Buffer_I[0], &Number_Bytes_Read,
          sizeof(Buffer_I));
  
          if (Number_Bytes_Read > 0)      // jeżeli odebrano jakieś bajty
          {//b
  	      int k=0; 
                int z=0;
                //int c=0;
                for( int i=0; i < Number_Bytes_Read; i++ )
                {//l
  
                        z = i%15;
                        //Memo14->Lines->Add(z);                                              // modulo 15 pozwala na wyluskanie pelnej paczki pomiarow dla 5 czujnikow
                        if((i!= 0) && (z==0))
                        {//k
                                Memo3->Lines->Add("123");
                        };//k
  
                        if( (z==0 || z==3 || z==6 || z==9 || z==12)) // kolejnosc
                        {
                                kolejnosc[k] = Buffer_I[i];
                                Memo4->Lines->Add(kolejnosc[k]);
  
                        };
  
                        if ((z==1||z==4||z==7||z==10||z==13))       // starszy bit
                        {
                                starszy[k] = Buffer_I[i];
                                Memo5->Lines->Add(starszy[k]);
  
                                          //starszyp[k] = starszy[k];
                                          //if (starszy[k] == 192)  {
                                          //starszyp[k] = 0;        };
                                          //Memo12->Lines->Add(starszyp[k]);
  
                        };
  
                        if ((z==2||z==5||z==8||z==11||z==14))     // mlodszy bit
                        {
                                mlodszy[k] = Buffer_I[i];
                                Memo6->Lines->Add(mlodszy[k]);
  
                        };
  
                                wynikp[k] = (starszy[k])*256 + mlodszy[k];
                                Memo13->Lines->Add(wynikp[i]);
  
  //=========================================================================
  
                                  // k = z%3;
                                  // Memo15->Lines->Add(k);
                                  // Memo15->Lines->SaveToFile("k.dat");
                                  //if (k==1||k==2){
                                  //if ((z==1||z==2||z==4||z==5||z==7||z==8||z==10||z==11||z==13||z==14)){
  
                                  //if (z!=0||z!=3||z!=6||z!=9||z!=12){
                                  //wynikp[z] = starszyp[z]*256+mlodszy[z];
                                  //Memo13->Lines->Add(wynikp[z]);                                     //};
                                  //wynik[i] = (wynikp[i])/2;
                                  //         }
                                  Memo13->Lines->SaveToFile("wynikp.dat");
                                  
                                  if (kolejnosc[z]==0||kolejnosc[z]==1||kolejnosc[z]==2||kolejnosc[z]==3||kolejnosc[z]==4)
                                  {
                                  pomiary.czujnik_0[i]=wynik[i];
                                  //Memo7->Lines->Add(pomiary.czujnik_0[i]);
                                  //Memo7->Lines->SaveToFile("1.dat");
                                  }
     
  
 • #2
  redie
  Level 16  
  Jeśli dobrze widzę, to w tej pętli nie inkrementujesz wogóle zmiennej 'k', a do tego przy obliczaniu wyniku końcowego masz tak:
  wynikp[k] = (starszy[k])*256 + mlodszy[k];
  Memo13->Lines->Add(wynikp[i]); 

  czyli wynik zawsze zostaje umieszczony w indeksie 0, a do Memo13 dodajesz to co masz pod indexem 'i'. Chyba nie o to ci chodziło.
 • #3
  jerraz
  Level 10  
  ok moj blad byl w odpowiedniej iteracji

  powinno wygladac mniej wiecej tak:

  //---------------------------------------------------------------------------
  
  #include <vcl.h>
  #pragma hdrstop
  
  #include "Unit1.h"
  //---------------------------------------------------------------------------
  #pragma package(smart_init)
  #pragma resource "*.dfm"
  TForm1 *Form1;
  int kolejnosc[300];
  int starszy[300];
  int mlodszy[300];
  int bufor[300];
  float wynik[300];
  
  //---------------------------------------------------------------------------
  __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
          : TForm(Owner)
  {
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  
  void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
  {
  for ( int b = 0; b <= 300; b++ )//czyszczenie tablic kolejnosc starszymlodszy wynik wynikp pomiary
  {
  kolejnosc[b] = 0;
  starszy[b] = 0;
  mlodszy[b] = 0;
  wynik[b] = 0.0;
  }
  
  Memo1->Clear(); // czyszczenie memo1...7
  //Memo2->Clear();
  int k=0;
  for (int i=1; i<200; i++)
          {
          bufor[i]=i;
          Memo1->Lines->Add(bufor[i]);
          int o = i%3;
          if ((o==0 || o==1||o==2))
                  {
          Memo2->Lines->Add(o);
                  }
  
          if (o==0)
                  {
          kolejnosc[k] = bufor[i];
          Memo3->Lines->Add(kolejnosc[k]);
                  }
  
          if (o==1)
                  {
          starszy[k] = bufor[i];
          Memo4->Lines->Add(starszy[k]);
                  }
  
          if (o==2)
                  {
          mlodszy[k] = bufor[i];
          Memo5->Lines->Add(mlodszy[k]);
          wynik[k]=starszy[k]+mlodszy[k];
          Memo6->Lines->Add(wynik[k]);
              k++;
                  }
  
          }
  
          Memo1->Lines->SaveToFile("bufor.dat");
          //Memo2->Lines->SaveToFile("o.dat");
          Memo3->Lines->SaveToFile("kolejnosc.dat");
          Memo4->Lines->SaveToFile("starszy.dat");
          Memo5->Lines->SaveToFile("mlodszy.dat");
          Memo6->Lines->SaveToFile("wynik.dat");
  }
  //---------------------------------------------------------------------------
  
  


  teraz chcialbym odnosic sie do wynik[k], na takiej zasadzie, ze mam utworzona strukture pomiary

  struct pomiary_c // struktura pomiary do przechowywania wynikow z kazdego czujnika
  {
        float czujnik_0[500]; // pomiary czujnika 1 [500]
        float czujnik_1[500]; // pomiary czujnika 2 [500]
        float czujnik_2[500]; // pomiary czujnika 3 [500]
        float czujnik_3[500]; // pomiary czujnika 4 [500]
        float czujnik_4[500]; // pomiary czujnika 5 [500]
  };
  pomiary_c pomiary;


  i chcialbym odpowiednie wyniki tam wrzucac

  
                                  if (kolejnosc[k]==1)
                                  {
                                  pomiary.czujnik_1[i]=wynik[k];
                                  Memo8->Lines->Add(pomiary.czujnik_1[i]);
                                  Memo8->Lines->SaveToFile("2.dat");
                                  }

  ale nie chce dzialac, dlaczego?
 • #4
  utak3r
  Level 25  
  A co to znaczy "nie chce działać"? Co się dzieje?

  BTW, masz: wynik[k]=starszy[k]+mlodszy[k]; a przesunięcie w lewo starszego bajtu?
 • #5
  jerraz
  Level 10  
  do pomiary.czujnik_1[i] wypisuje same 0;
  Co do przesuniecia starszego bajtu to wiem jak to zrobic, poprostu nie chce tego umieszczac,zeby nie zaciemniac juz bardziej.