Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
TespolTespol
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

WYKAZ AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POLSKICH NORM.

10 May 2010 16:59 67856 9
 • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Wykaz aktualnie obowiązujących Polskich Norm- stan na dzień 03.11.2013


  PN-HD 60364-1:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-3:2000
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogólnych charakterystyk
  Zastępuje: PN-E-05009-03:1991

  PN-HD 60364-4-41:2009
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-42:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-43:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-442:2012
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-443:2006
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)
  Zastępuje: PN-IEC 60364-4-443:1999
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-444:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-4-45:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
  Zastępuje: PN-E-05009-45:1992
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-4-473:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
  Zastępuje: PN-E-05009-473:1991
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-4-482:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
  Zastępuje: PN-E-05009-482:1991
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-51:2011
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-52:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-5-523:2001
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-5-53:2000
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
  Zastępuje: PN-IEC 60364-5-53:1999
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-534:2009
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-5-537:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-54:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-551:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-559:2012
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe


  PN-HD 60364-5-56:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.


  PN-HD 60364-6:2008
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-701:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-702:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i fontanny
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-703:2007
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-704:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-705:2007
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-706:2007
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-708:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.


  PN-HD 60364- 7-709:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.


  PN-HD 60364-7-712:2007
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania


  PN-IEC 60364-7-713:2005
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble


  PN-HD 60364-7-714:2012
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-715:2012
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-717:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne.


  PN-HD 60364-7-721:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną.


  PN-HD 60364-7-729:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru.

  PN-HD 60364-7-740:2009
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków.
 • TespolTespol
 • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) Polskie Normy są chronione prawem autorskim.
  Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm i Katalogu PN wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność poszczególnych wydawnictw i dystrybutorów, jednocześnie informuję, że naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.


  Normy można nabyć:

  W wersji elektronicznej-
  eNormy.pl
  eNormy.pl to internetowy serwis umożliwiający:
  * nabywanie elektronicznej wersji Polskich Norm z prawem do wydruku, lub
  * zapoznawanie się z treścią Polskich Norm za 20% ich ceny – bez możliwości wydruku.
  Oraz-
  Polski Komitet Normalizacyjny


  W przygotowaniu Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.
 • Helpful post
  Electrician specialist
  Witam.

  Bazując na spisie PN ze strony https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663211.html pokusiłem się o sprawdzenie i zaktualizowanie niektórych PN podanych w Wykazie :

  PN-IEC 60364-1:2000 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-1:2009
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-IEC 60364-4-42:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-4-42:2011
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

  PN-IEC 60364-4-43:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-4-43:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-IEC 60364-4-444:2001 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-4-444:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-HD 60364-5-51:2009 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-51:2011
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.)

  PN-IEC 60364-5-534:2003 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-534:2009
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami

  PN-HD 60364-5-54:2010 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-54:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

  PN-IEC 60364-5-551:2003 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-551:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

  PN-IEC 60364-5-559:2003 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-559:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (niepotrzebna w wykazie)

  PN-IEC 60364-5-56:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-56:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-IEC 60364-7-702:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-7-702:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i inne
  Aktualna do: 2011-03-31
  I również -
  PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-7-702:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i inne

  O PN-HD 60364-7-715:2006 wspomniałem - bazować na oryginale czy w jęz. polskim ?

  PN-HD 60364-7-717:2006 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-7-717:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)

  PN-EN 62305-1:2008 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 62305-1:2011
  Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

  PN-EN 62305-3:2009 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 62305-3:2011
  Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

  PN-EN 62305-4:2009 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 62305-4:2011
  Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

  Dwie ostatnie : PN-EN 60445:2010 i PN-EN 60446:2010 zostały zaktualizowane w bieżącym roku.

  Reszta w sklepie PKN.
 • TespolTespol
 • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Dziękuję za zaangażowanie, zaktualizowano.
 • Moderator of the Technical section
  Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie przyłączania do sieci mikroinstalacji

  Zasady przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci energetycznej Enea Operator
 • Moderator of the Technical section
  Projekt ustawy o OZE wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji w wersji przesłanej do Sejmu dn. 08 lipca 2014.


  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/212692/dokument118137.pdf
 • Moderator of the Technical section
  Przewodniki po normach

  http://www.sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/przewodniki-po-normach.html

  Zamieszczono dzięki Kol. @jega.
 • Moderator of Electrical engineering
  Podajemy nowszą wersję wykazu norm dotyczących instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych oraz norm oświetleniowych.

  Zakres Polskich Norm dotyczących instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych ujęty jest kompleksowo w następujących grupach i podgrupach klasyfikacji ICS:
  instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – podgrupa 91.140.50,
  urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – podgrupa 29.260.20,
  kable i przewody elektryczne oraz elektroenergetyczne – podgrupy: 29.060.01, 29.060.10, 29.060.20,
  osprzęt elektroinstalacyjny – podgrupa 29.120.50,przekaźniki elektroinstalacyjne – podgrupa 29.120.70,
  transformatory – grupa 29.180,
  aparatura łączeniowa i sterownicza – podgrupy 29.120.99, 29.130.01, 29.130.10, 29.130.20.
  Zakres Polskich Norm dotyczących oświetlenia ujęty jest kompleksowo w następujących grupach i podgrupach klasyfikacji ICS:
  instalacje oświetleniowe – podgrupy: 29.140.01, 29.140.30, 29.140.50, 93.080.40, 97.200.30,
  lampy oświetleniowe i żarówki – podgrupy: 29.140.01, 29.140.20, 29.140.30, 97.200.30,
  trzonki lampowe i oprawy oświetleniowe – podgrupy: 29.140.10, 29.140.40,
  urządzenia pomocnicze do lamp – podgrupa 29.140.99.
  Polskie Normy dotyczące instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych
  PN-HD 60364-4-41:2017-09 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Zastępuje PN-HD 60364-4-41:2009 P.
  PN-HD 60364-4-46:2017-01 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
  PN-HD 60364-5-537:2017-01 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
  PN-HD 60364-5-53:2016-02 P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Zastępuje PN-HD 50573-5-57:2014-08 E, PN-HD 60364-5-53:2015-08 E.
  PN-HD 60364-7-708:2017-11 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje. Zastępuje PN-HD 60364-7-708:2010 E.
  PN-HD 60364-7-712:2016-05 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Zastępuje PN-HD 60364-7-712:2007 P.
  PN-IEC 60364-7-713:2017-10 E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble. Zastępuje PN-IEC 60364-7-713:2005 P.
  PN-EN 60947-2:2018-01 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 2: Wyłączniki. Zastępuje PN-EN 60947-2:2009 P.
  Projekt PN-prEN 60947-4-1 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników. Zastąpi PN-EN 60947-4-1:2010 E.
  Projekt PN-prEN 61439-1 E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne. Zastąpi PN-EN 61439-1:2011 P.
  Projekt PN-prEN 61439-2 E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. Zastąpi PN-EN 61439-2:2011 P.
  PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)
  PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS) (wersja angielska)
  PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych
  PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 6: Systemy przewodów szynowych
  Projekt PN-prEN 61439-7 E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań, takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
  Projekt PN-prEN 60364-5-56 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastąpi PN-HD 60364-5-56:2010 P.
  Projekt PN-prEN 60364-8-2 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 8-2: Inteligentne niskonapięciowe instalacje elektryczne.
  Polskie Normy dotyczące oświetlenia:
  PN-EN 60838-1:2017-07 E Różnorodne oprawki lampowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. Zastępuje PN-EN 60838-1:2008 P.
  PN-EN 60838-2-3:2017-07 E Różnorodne oprawki lampowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawki lampowe do dwutrzonkowych liniowych lamp LED.
  PN-EN 62386-301:2017-11 E Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 301: Wymagania szczegółowe. Urządzenia wejściowe. Przyciski.
  PN-EN 62386-304:2017-12 E Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 304: Wymagania szczegółowe. Urządzenia wejściowe. Czujniki światła.
  Projekt PN-prEN 62031 E Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania bezpieczeństwa. Zastąpi PN-EN 62031:2010 P.
  Projekt PN-prEN 62386-207 E Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących. Moduły LED (urządzenie typu 6). Zastąpi PN-EN 62386-207:2009 E.
  https://www.elektro.info.pl/artykul/normy/703...elektroenergetyczne-w-obiektach-budowlanych-7
  Podziękowanie koledze retrofood
 • Moderator of Electrical engineering
  Normy z branży elektrycznej które weszły w 2020 roku .
  PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
  PN-EN IEC 63202-1:2020-01 Ogniwa fotowoltaiczne -- Cześć 1: Pomiar degradacji wywołanej światłem w krzemowych krystalicznych ogniwach słonecznych
  PN-EN 50291-2:2020-01 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne