Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

WYKAZ AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POLSKICH NORM.

Akrzy74 10 May 2010 16:59 78284 12
Automation24
 • #1
  Akrzy74
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Wykaz aktualnie obowiązujących Polskich Norm- stan na dzień 03.11.2013


  PN-HD 60364-1:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-3:2000
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogólnych charakterystyk
  Zastępuje: PN-E-05009-03:1991

  PN-HD 60364-4-41:2009
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-42:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-43:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-442:2012
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-443:2006
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)
  Zastępuje: PN-IEC 60364-4-443:1999
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-4-444:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-4-45:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia
  Zastępuje: PN-E-05009-45:1992
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-4-473:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
  Zastępuje: PN-E-05009-473:1991
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-4-482:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
  Zastępuje: PN-E-05009-482:1991
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-51:2011
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-52:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-5-523:2001
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-5-53:2000
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
  Zastępuje: PN-IEC 60364-5-53:1999
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-534:2009
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-IEC 60364-5-537:1999
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-54:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-551:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-559:2012
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe


  PN-HD 60364-5-56:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.


  PN-HD 60364-6:2008
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-701:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-702:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i fontanny
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-703:2007
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-704:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-705:2007
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-706:2007
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.)
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-708:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.


  PN-HD 60364- 7-709:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.


  PN-HD 60364-7-712:2007
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania


  PN-IEC 60364-7-713:2005
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble


  PN-HD 60364-7-714:2012
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-715:2012
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu
  Norma znajduje się w wykazie Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.


  PN-HD 60364-7-717:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne.


  PN-HD 60364-7-721:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną.


  PN-HD 60364-7-729:2010
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru.

  PN-HD 60364-7-740:2009
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków.
 • Automation24
 • #2
  Akrzy74
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) Polskie Normy są chronione prawem autorskim.
  Wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm i Katalogu PN wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność poszczególnych wydawnictw i dystrybutorów, jednocześnie informuję, że naruszenie praw PKN jest przestępstwem i podlega postępowaniu karnemu w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.


  Normy można nabyć:

  W wersji elektronicznej-
  eNormy.pl
  eNormy.pl to internetowy serwis umożliwiający:
  * nabywanie elektronicznej wersji Polskich Norm z prawem do wydruku, lub
  * zapoznawanie się z treścią Polskich Norm za 20% ich ceny – bez możliwości wydruku.
  Oraz-
  Polski Komitet Normalizacyjny


  W przygotowaniu Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w brzmieniu rozporządzenia z dnia 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1597), które wchodzi w życie 21.03.2011 r.
 • Helpful post
  #3
  elpapiotr
  Electrician specialist
  Witam.

  Bazując na spisie PN ze strony https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663211.html pokusiłem się o sprawdzenie i zaktualizowanie niektórych PN podanych w Wykazie :

  PN-IEC 60364-1:2000 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-1:2009
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-IEC 60364-4-42:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-4-42:2011
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

  PN-IEC 60364-4-43:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-4-43:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-IEC 60364-4-444:2001 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-4-444:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-HD 60364-5-51:2009 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-51:2011
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.)

  PN-IEC 60364-5-534:2003 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-534:2009
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Urządzenia do ochrony przed przepięciami

  PN-HD 60364-5-54:2010 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-54:2011
  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

  PN-IEC 60364-5-551:2003 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-551:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze

  PN-IEC 60364-5-559:2003 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-559:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (niepotrzebna w wykazie)

  PN-IEC 60364-5-56:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-5-56:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa
  Aktualna do: 2011-03-31

  PN-IEC 60364-7-702:1999 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-7-702:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i inne
  Aktualna do: 2011-03-31
  I również -
  PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-7-702:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i inne

  O PN-HD 60364-7-715:2006 wspomniałem - bazować na oryginale czy w jęz. polskim ?

  PN-HD 60364-7-717:2006 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-HD 60364-7-717:2010
  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)

  PN-EN 62305-1:2008 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 62305-1:2011
  Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

  PN-EN 62305-3:2009 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 62305-3:2011
  Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

  PN-EN 62305-4:2009 - NORMA WYCOFANA ZASTĄPIONA PRZEZ PN-EN 62305-4:2011
  Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

  Dwie ostatnie : PN-EN 60445:2010 i PN-EN 60446:2010 zostały zaktualizowane w bieżącym roku.

  Reszta w sklepie PKN.
 • Automation24
 • #4
  Akrzy74
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Dziękuję za zaangażowanie, zaktualizowano.
 • #8
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH ― DYREKTYWA 2006/95/WE
  Aktualizacja 2011.
  ftp://ftp.racontrols.pl/pub/SEMINARIUM%20SAFETY%2022-23%20czerwiec/Dyrektywy%20NP%20i%20GP/Niskonapi%EAciowa%20(LVD)/2006-95-WE/Normy%20zharmonizowane/Wykaz%20PN%20transp.%20EN%20zharm.%20D2006_95_WE%2021.11.2011.pdf
 • #9
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  Podajemy nowszą wersję wykazu norm dotyczących instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych oraz norm oświetleniowych.

  Zakres Polskich Norm dotyczących instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych ujęty jest kompleksowo w następujących grupach i podgrupach klasyfikacji ICS:
  instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – podgrupa 91.140.50,
  urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – podgrupa 29.260.20,
  kable i przewody elektryczne oraz elektroenergetyczne – podgrupy: 29.060.01, 29.060.10, 29.060.20,
  osprzęt elektroinstalacyjny – podgrupa 29.120.50,przekaźniki elektroinstalacyjne – podgrupa 29.120.70,
  transformatory – grupa 29.180,
  aparatura łączeniowa i sterownicza – podgrupy 29.120.99, 29.130.01, 29.130.10, 29.130.20.
  Zakres Polskich Norm dotyczących oświetlenia ujęty jest kompleksowo w następujących grupach i podgrupach klasyfikacji ICS:
  instalacje oświetleniowe – podgrupy: 29.140.01, 29.140.30, 29.140.50, 93.080.40, 97.200.30,
  lampy oświetleniowe i żarówki – podgrupy: 29.140.01, 29.140.20, 29.140.30, 97.200.30,
  trzonki lampowe i oprawy oświetleniowe – podgrupy: 29.140.10, 29.140.40,
  urządzenia pomocnicze do lamp – podgrupa 29.140.99.
  Polskie Normy dotyczące instalacji elektroenergetycznych w obiektach budowlanych
  PN-HD 60364-4-41:2017-09 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Zastępuje PN-HD 60364-4-41:2009 P.
  PN-HD 60364-4-46:2017-01 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
  PN-HD 60364-5-537:2017-01 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
  PN-HD 60364-5-53:2016-02 P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Zastępuje PN-HD 50573-5-57:2014-08 E, PN-HD 60364-5-53:2015-08 E.
  PN-HD 60364-7-708:2017-11 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje. Zastępuje PN-HD 60364-7-708:2010 E.
  PN-HD 60364-7-712:2016-05 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Zastępuje PN-HD 60364-7-712:2007 P.
  PN-IEC 60364-7-713:2017-10 E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble. Zastępuje PN-IEC 60364-7-713:2005 P.
  PN-EN 60947-2:2018-01 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 2: Wyłączniki. Zastępuje PN-EN 60947-2:2009 P.
  Projekt PN-prEN 60947-4-1 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników. Zastąpi PN-EN 60947-4-1:2010 E.
  Projekt PN-prEN 61439-1 E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne. Zastąpi PN-EN 61439-1:2011 P.
  Projekt PN-prEN 61439-2 E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. Zastąpi PN-EN 61439-2:2011 P.
  PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)
  PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS) (wersja angielska)
  PN-EN 61439-5:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych
  PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 6: Systemy przewodów szynowych
  Projekt PN-prEN 61439-7 E Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań, takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
  Projekt PN-prEN 60364-5-56 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastąpi PN-HD 60364-5-56:2010 P.
  Projekt PN-prEN 60364-8-2 E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 8-2: Inteligentne niskonapięciowe instalacje elektryczne.
  Polskie Normy dotyczące oświetlenia:
  PN-EN 60838-1:2017-07 E Różnorodne oprawki lampowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania. Zastępuje PN-EN 60838-1:2008 P.
  PN-EN 60838-2-3:2017-07 E Różnorodne oprawki lampowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawki lampowe do dwutrzonkowych liniowych lamp LED.
  PN-EN 62386-301:2017-11 E Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 301: Wymagania szczegółowe. Urządzenia wejściowe. Przyciski.
  PN-EN 62386-304:2017-12 E Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 304: Wymagania szczegółowe. Urządzenia wejściowe. Czujniki światła.
  Projekt PN-prEN 62031 E Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania bezpieczeństwa. Zastąpi PN-EN 62031:2010 P.
  Projekt PN-prEN 62386-207 E Cyfrowy system sterowania oświetleniem. Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących. Moduły LED (urządzenie typu 6). Zastąpi PN-EN 62386-207:2009 E.
  https://www.elektro.info.pl/artykul/normy/70311,oswietlenie-i-instalacje-elektroenergetyczne-w-obiektach-budowlanych-7
  Podziękowanie koledze retrofood
 • #10
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  Normy z branży elektrycznej które weszły w 2020 roku .
  PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
  PN-EN IEC 63202-1:2020-01 Ogniwa fotowoltaiczne -- Cześć 1: Pomiar degradacji wywołanej światłem w krzemowych krystalicznych ogniwach słonecznych
  PN-EN 50291-2:2020-01 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne
 • #11
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  Mamy nowe prawo energetyczne.
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000833
  PN-EN 50549-1:2019-02 E Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN. Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim. Zastępuje PN-EN 50438:2014-02 P.
  PN-EN 50549-2:2019-04 E Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN. Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim.
  PN-EN 61643-31:2019-07 E Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych. Zastępuje PN-EN 50539-11:2013-06 E.
  PN-EN 63024:2018-10 E Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO, RCCB do użytku domowego i podobnego. Zastępuje PN-EN 50557:2012 P.
  PN-EN IEC 60034-4-1:2018-10 E Maszyny elektryczne wirujące. Część 4-1: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych ze wzbudzeniem elektrycznym na podstawie badań. Zastępuje PN-EN 60034-4:2008 E.
  PN-EN IEC 60034-14:2019-02 E Maszyny elektryczne wirujące. Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych. Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań. Zastępuje PN-EN 60034-14:2004 E.
  PN-EN IEC 60034-27-1:2018-09 E Maszyny elektryczne wirujące. Część 27­-1: Pomiary wyładowań niezupełnych izolacji uzwojenia stojana maszyn elektrycznych wirujących odłączonych od sieci.
  PN-EN IEC 60034-27-4:2018-08 E Maszyny elektryczne wirujące. Część 27-4: Pomiar rezystancji izolacji i wskaźnika polaryzacji izolacji uzwojenia maszyn elektrycznych wirujących.
  PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników. Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników. Zastępuje PN-EN 60947-4-1:2010 E.
  PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze. Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych. Zastępuje PN-EN 60947-7-4:2013-12 E.
  PN-EN IEC 60947-9-1:2019-06 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych. Urządzenia do gaszenia łuku.
  PN-EN IEC 61730-1:2018-06 E Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji. Zastępuje PN-EN 61730-1:2007 E.
  PN-EN IEC 61730-2:2018-06 E Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2: Wymagania dotyczące badań. Zastępuje PN-EN 61730-2:2007 E.
  PN-EN IEC 61800-3:2019-02 E Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości. Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań. Zastępuje PN-EN 61800-3:2008 P.
  PN-EN IEC 62040-2:2019-02 E Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Zastępuje PN-EN 62040-2:2008 P.
  PN-EN IEC 62477-2:2019-02 E Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi. Część 2: Przekształtniki półprzewodnikowe od 1000 V ac lub 1500 V dc aż do 36 kV ac, lub 54 kV dc.
  PN-EN IEC 62485-1:2018-09 E Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii. Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zastępuje PN-EN 50272-1:2010 E.
  PN-EN IEC 62485-2:2018-09 E Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii. Część 2: Baterie stacjonarne. Zastępuje PN-EN 50272-2:2007 P.
  PN-EN IEC 62485-4:2018-09 E Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii. Część 4: Baterie kwasowo-ołowiowe regulowane za pomocą zaworów do użytyku w urządzeniach przenośnych. Zastępuje PN-EN 50272-4:2010 P.
  PN-EN IEC 62909-1:2018-05 E Dwukierunkowe przekształtniki mocy połączone z siecią. Część 1: Wymagania ogólne.
  projekt PN-prEN 60034-3 E Maszyny elektryczne wirujące. Część 3: Wymagania szczegółowe dla prądnic synchronicznych napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi oraz dla kompensatorów synchronicznych. Zastąpi PN-EN 60034-3:2008 E.
  projekt PN-prEN 60947-3 E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.
  projekt PN-prEN 61643-341 E Elementy do niskonapięciowej ochrony przeciwprzepięciowej Część 341: Wymagania eksploatacyjne i obwody probiercze dla ograniczników tyrystorowych (TSS). Zastąpi PN-EN 61643-341:2003 E.
  PN-EN 60335-2-35:2016-03/A2:2022-02 -- Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody.
  PN-EN 60335-2-61:2008/A12:2022-02 -- Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń.
  PN-EN IEC 60757:2022-03- wersja angielska Kod do oznaczania barw . Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce.
  PN-EN 61666:2010/A1:2022-03- wersja angielska Systemy przemysłowe, instalacje, urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Identyfikacja zacisków w obrębie systemu. Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce.
  PN-EN 60601-1:2011/A2:2022-03- wersja angielska Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
  PN-EN IEC 60704-1:2022-03- wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne.
  PN-EN IEC 62841-2-3:2021-12/A11:2022-03- wersja angielska Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek ręcznych oraz polerek i szlifierek tarczowych.
  PN-EN 61534-1:2011/A2:2022-03- wersja angielska Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne.
  PN-EN 62423:2013-06/A11:2022-02- wersja angielska Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego.
  PN-EN 61995-1:2008/A11:2022-02- wersja angielska Urządzenia do łączenia opraw oświetleniowych do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne.
 • #12
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  PN-EN IEC 60445:2022-04- wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów.
 • #13
  Krzysztof Reszka
  Moderator of Electrical engineering
  PN-HD 60364-5-54:2011/A1:2023-04- wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i monta wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne.
  PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2023-04- wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.
  PN-EN 50525-1:2011/A1:2023-03- wersja angielska Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne.
  PN-EN IEC 60669-2-1:2023-04- wersja angielska Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Elektroniczne urządzenia sterujące.
  PN-HD 60269-2:2014-06/A1:2023-04- wersja angielska Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) -- Przykłady znormalizowanych systemów bezpiecznikowych od A do K.
  PN-EN 62423:2013-06/A12:2023-04- wersja angielska Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego.
  PN-EN IEC 60947-1:2021-07/AC:2023-03- wersja angielska Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne.