Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[VBA][Excel] Analiza zapisów partii szachowych

mateo786 25 May 2010 11:42 5229 28
 • #1
  mateo786
  Level 10  
  Witam.
  Proszę o pomoc w stworzeniu programu w języku VBA. Będzie to makro Excela. Program ten będzie częścią mojej pracy licencjackiej. Program będzie analizował zapisy partii szachowych w formacie pgn. Na początku musi zaimportować z pliku/plików tekstowych zapisy partii. Następnie będzie analizował dane pod różnymi aspektami, to znaczy:
  policzy liczbę zwycięstw, porażek remisów. Może jakiś wykres stworzy względem czasu. Posortuje partie według otwarć szachowych, pokaże jakie otwarcia stosowane są najczęściej przez użytkownika i z jakim skutkiem.

  Na początku chciałbym się zająć importowaniem plików. Udało mi się stworzyć polecenie które importuje jeden plik. Chciałbym żeby importował kilka plików naraz do różnych arkuszy ale w jednym pliku. Powinien nazywać arkusze według nazwy pliku (ewentualnie z numerem jeśli już taka występuje). Zależy mi żeby końcowy kod być czytelny, czyli w razie potrzeby podzielony na funkcje.

  To jest kod który stworzyłem, umieszczam też plik excel.  Code:

  Option Explicit
  Private Sub CommandButtonImportujPlik_Click()
  Dim i, j As Integer
  Dim fDialog As Office.FileDialog
  Dim varFile As Variant
  Dim Arkusz, Sciezka, wyraz, Plik As String
  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  With fDialog
      .AllowMultiSelect = False
      .Title = "Otwórz"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
      .Filters.Add "Pliki Portable Game Notation", "*.pgn"
      If .Show = True Then
          For Each varFile In .SelectedItems
          Sciezka = varFile
          Next
      Else
          MsgBox "Wcisnąłeś Cancel"
          Exit Sub
      End If
  End With
  Plik = Dir(Sciezka)
  createNewSheet (Plik)
  Cells.Select
  Selection.NumberFormat = "@"
  Range("A1").Select
  Columns("F:F").Select
  Selection.NumberFormat = "####-##-##"
  Range("A1").Select
  Open Plik For Input As #1
  i = -1
  j = 0
  Do Until EOF(1) = True
      wyraz = CzytajCiagZnakow
      If wyraz = "Event" Then
      i = i + 1
      j = 0
      Range("A1").Offset(i, j) = wyraz
      j = j + 1
      Else
      Range("A1").Offset(i, j) = wyraz
      j = j + 1
      End If
  Loop
  MsgBox ("Zakończono importowanie pliku")
  Close (1)
  End Sub
  Function CzytajCiagZnakow() As String
  Dim CiagZnakow, Znak, Znak1 As String
  CiagZnakow = ""
  Do Until Znak1 = " " Or Znak1 = Chr(13) Or EOF(1) = True
      Znak = Input(1, #1)
      Znak1 = Znak
      If Znak = "[" Or Znak = "]" Or Znak = Chr(34) Or Znak = Chr(13) Or Znak = " " Or Znak = Chr(10) Or Znak = "." Then
          Znak = ""
      Else
          CiagZnakow = CiagZnakow & Znak
      End If
     
  Loop
  CzytajCiagZnakow = CiagZnakow
  End Function
  Function createNewSheet(nazwa As String) As Worksheet
      Dim Skoroszyt As Workbook
      Set Skoroszyt = Application.Workbooks.Add()
      Dim Arkusz As Worksheet
      For Each Arkusz In Skoroszyt.Worksheets
          If Arkusz.Name = "Arkusz1" Then
             Arkusz.Name = nazwa
          Else
             Application.DisplayAlerts = False
             Arkusz.Delete
             Application.DisplayAlerts = True
          End If
      Next
      Set createNewSheet = Skoroszyt.Worksheets(nazwa)
  End Function  Proszę o jakieś poprawki, sugestie jak dalej tworzyć ten program. W razie potrzeby podam więcej szczegółów. Dołączam też przykładowy plik z zapisem partii.

  Poprawiłem temat.
  [Dr.Vee]
 • #2
  arnoldziq
  Moderator of Programming
  Jeżeli oczekuje kolega jakiejkolwiek pomocy, to proszę usunąć pobieranie punktów za zamieszczony plik.
 • #3
  walek33
  Level 29  
  Popieram mojego poprzednika. To trochę dziwne podejście to tematu "Oczekuję od was pomocy ale mi za nią zapłaćcie".

  Jeżeli zaś chodzi o otwieranie
  mateo786 wrote:
  Na początku chciałbym się zająć importowaniem plików. Udało mi się stworzyć polecenie które importuje jeden plik. Chciałbym żeby importował kilka plików naraz do różnych arkuszy ale w jednym pliku.

  sugeruję rezygnację z dialogu i otwieranie plików w pętli za pomocą:
  Code:
  Workbooks.Open FileName:=""
 • #4
  mateo786
  Level 10  
  Przepraszam nie dopatrzyłem z tymi punktami. Rozumiem że jeśli chodzi o otwieranie wielu plików z fDialog będzie problem, jeśli skorzystam z Workbooks.Open FileName:="" to będę musiał podawać ścieżki do plików. Pytanie jak będzie wygodniej dla użytkownika? Będzie otwierane co najwyżej kilka plików.
 • #5
  marcinj12
  Level 40  
  Hej, skoro ta ma być praca licencjacka, to ja bym zaczął od:
  Code:
  Application.ScreenUpdating = False (na początku) 
  
  i Application.ScreenUpdating = True (na końcu i przed każdym Exit Sub)

  oraz
  Code:
  Application.Calculation = xlCalculationManual (na początku) 
  
  i Application.Calculation = xlCalculationAutomatic (na końcu i przed każdym Exit Sub)

  Przyspieszy pracę i użytkownikowi nie będzie "migać" przed oczami.

  Oprócz tego dodałbym jakąś obsługę błędów: proste
  Code:
  On Error goto myErr (na początku)
  

  i przed End Sub coś w stylu:

  Exit Sub
  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  żeby jak Ci się program wywali w czasie prezentacji użytkownik dostał ładny komunikat a nie wszedł w tryb debugowania.

  Zwróć też uwagę na przejrzystość kodu - prawdopodobnie Twój promotor będzie chciał go przeanalizować.
  Warto rozdzielać kod, np. nową funkcję, pojedynczym enterem, kod będzie czytelniejszy. Kwestią własnego stylu jest też rozdzielanie pojedynczym enterem poszczególnych sekcji kodu, ja np. jeżeli w funkcji mam 5 linijek wykonujących razem jakąś "akcję" rozdzielam ten blok enterem przed i po (z komentarzem co on robi), ale to jak mówię zależy od tego czy Ci z tym wygodnie...
 • #6
  mateo786
  Level 10  
  Uporałem się z importowaniem plików. Wstępnie wygląda to tak:

  Code:

  Option Explicit
  Private Sub CommandButtonImportujPlik_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  Dim i, j As Integer
  Dim fDialog As Office.FileDialog
  Dim varFile As Variant
  Dim Plik As String
  Dim Sciezka() As String

  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  With fDialog
      .AllowMultiSelect = True
      .Title = "Otwórz"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
      .Filters.Add "Pliki Portable Game Notation", "*.pgn"
      If .Show = True Then
          i = 0
          Erase Sciezka
          For Each varFile In .SelectedItems
          ReDim Preserve Sciezka(i)
          Sciezka(i) = varFile
          i = i + 1
          Next
      Else
          MsgBox "Wcisnąłeś Cancel"
          Exit Sub
      End If
  End With

  For j = 0 To i - 1
      Plik = Dir(Sciezka(j))
      ImportujPlik (Plik)
  Next j

  MsgBox ("Zakończono importowanie pliku/ów")
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  Exit Sub
  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub

  Sub ImportujPlik(Plik As String)

  Dim i, j As Integer
  Dim wyraz As String

  UtworzArkusz (Plik)
  Cells.Select
  Selection.NumberFormat = "@"
  Range("A1").Select
  Columns("F:F").Select
  Selection.NumberFormat = "####-##-##"
  Range("A1").Select
  Open Plik For Input As #1
  i = -1
  j = 0

  Do Until EOF(1) = True
      wyraz = CzytajCiagZnakow
      If wyraz = "Event" Then
          i = i + 1
          j = 0
          Range("A1").Offset(i, j) = wyraz
          j = j + 1
      Else
          Range("A1").Offset(i, j) = wyraz
          j = j + 1
      End If
  Loop

  Close (1)
  End Sub

  Function CzytajCiagZnakow() As String

  Dim CiagZnakow, Znak, Znak1 As String

  CiagZnakow = ""

  Do Until Znak1 = " " Or Znak1 = Chr(13) Or EOF(1) = True
      Znak = Input(1, #1)
      Znak1 = Znak
      If Znak = "[" Or Znak = "]" Or Znak = Chr(34) Or Znak = Chr(13) Or Znak = " " Or Znak = Chr(10) Or Znak = "." Then
          Znak = ""
      Else
          CiagZnakow = CiagZnakow & Znak
      End If
  Loop

  CzytajCiagZnakow = CiagZnakow
  End Function

  Sub UtworzArkusz(Nazwa As String)

  Dim NowaNazwa As String
  Dim i As Integer

  NowaNazwa = Nazwa
  i = 0

  Do While Worksheet_Exists(NowaNazwa) = True
      i = i + 1
      NowaNazwa = Nazwa + Str(i)
  Loop

  Sheets.Add
  ActiveSheet.Name = NowaNazwa
  End Sub

  Function Worksheet_Exists(WorksheetName) As Boolean

  Dim x As Worksheet

  On Error Resume Next
  Set x = Worksheets(WorksheetName)

  If Err = 0 Then
      Worksheet_Exists = True
  Else
      Worksheet_Exists = False
  End If

  End Function

  Proszę o jakieś sugestie, co można uprościć w kodzie lub czego brakuje.
  W załączniku nowy plik źródłowy
 • #7
  marcinj12
  Level 40  
  Tak na szybko co mi się w oczy rzuciło:
  - jeszcze przed MsgBox "Wcisnąłeś Cancel" gdy wychodzisz z procedury warto przywrócić odświeżanie i automatyczne kalkulacje. Może warto je wrzucić do osobnej procedury, albo nie wychodzić Exit Sub, tylko ustawić np. zmienną boolowską "jest = False", a fragment kodu poniżej End With i komunikat "Wcisnąłeś cancel" uzależnić od jej stanu?

  - Jeżeli chodzi o uproszczenie - skoro chcesz wczytywać kilka plików jednocześnie może zamiast kombinowania z tablicą plików warto od razu odpalać funkcję importu pliku? Tablicy i tak później nie wykorzystujesz:
  Code:

  For Each varFile In .SelectedItems
         ImportujPlik (Dir(varFile))
  Next varFile

  Gdyby Ci "wisiało" okno dialogowe, daj DoEvents po if .Show

  -polecenie Cell.Select coś nie działa - albo zrób ActiveSheet.Cells.Select albo, jeszcze lepiej, po utworzeniu nowego arkusza ustaw na niego zmienną:np. Set wsnowy = ThisWorkbook.Worksheets(nazwa), i dalej rób: wsnowy.Cells.Select

  - unikaj zbędnych .Select, tak jak w przykładzie wyżej: zamiast pisać
  Code:

  Columns("F:F").Select
  Selection.NumberFormat = "####-##-##"

  napisz:
  Code:

  Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##"

  Będzie szybciej i poprawniej ;)
 • #8
  mateo786
  Level 10  
  Po sugerowanych poprawkach kod wygląda następująco:
  Code:

  Option Explicit
  Private Sub CommandButtonImportujPlik_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  Dim i, j As Integer
  Dim fDialog As Office.FileDialog
  Dim varFile As Variant

  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  With fDialog
      .AllowMultiSelect = True
      .Title = "Otwórz"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
      .Filters.Add "Pliki Portable Game Notation", "*.pgn"
     
      If .Show = True Then
          For Each varFile In .SelectedItems
          ImportujPlik (Dir(varFile))
          Next varFile
          KoniecOperacji ("Zakończono importowanie")
      Else
          KoniecOperacji ("Anulowano importowanie")
      End If

  Exit Sub

  End With

  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub

  Sub ImportujPlik(Plik As String)

  Dim i, j As Integer
  Dim Wyraz As String

  UtworzArkusz (Plik)
  ActiveSheet.Cells.NumberFormat = "@"
  Range("A1").Select
  ActiveSheet.Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##"
  Range("A1").Select
  Open Plik For Input As #1
  i = -1
  j = 0

  Do Until EOF(1) = True
      Wyraz = CzytajCiagZnakow
      If Wyraz = "Event" Then
          i = i + 1
          j = 0
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      Else
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      End If
  Loop

  Close (1)
  End Sub

  Function CzytajCiagZnakow() As String

  Dim CiagZnakow, Znak, Znak1 As String

  CiagZnakow = ""

  Do Until Znak1 = " " Or Znak1 = Chr(13) Or EOF(1) = True
      Znak = Input(1, #1)
      Znak1 = Znak
      If Znak = "[" Or Znak = "]" Or Znak = Chr(34) Or Znak = Chr(13) Or Znak = " " Or Znak = Chr(10) Or Znak = "." Then
          Znak = ""
      Else
          CiagZnakow = CiagZnakow & Znak
      End If
  Loop

  CzytajCiagZnakow = CiagZnakow
  End Function

  Sub UtworzArkusz(Nazwa As String)

  Dim NowaNazwa As String
  Dim i As Integer

  NowaNazwa = Nazwa
  i = 0

  Do While WorksheetExists(NowaNazwa) = True
      i = i + 1
      NowaNazwa = Nazwa + Str(i)
  Loop

  Sheets.Add
  ActiveSheet.Name = NowaNazwa
  End Sub

  Function WorksheetExists(WorksheetName) As Boolean

  Dim x As Worksheet

  On Error Resume Next
  Set x = Worksheets(WorksheetName)

  If Err = 0 Then
      WorksheetExists = True
  Else
      WorksheetExists = False
  End If

  End Function

  Function KoniecOperacji(Komunikat As String)

  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  MsgBox (Komunikat)

  End Function

  Proszę o ewentualne jeszcze poprawki.
  Jak stworzę coś więcej to napiszę.
 • #9
  marcinj12
  Level 40  
  No, już lepiej :)
  Jeszcze fragment
  Code:
  Range("A1").Select
  
  ActiveSheet.Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##"
  można zbić w jedną linijkę. Unikaj robienia SELECT kiedy nie musisz, poczytaj o tym tutaj, #TIP5: Link
  Domyślnie nagrywając makro excel wstawia wszędzie ten select, robi Range(xxx).Select a dopiero później robi Selection.<akcja>, w praktyce 90% z nich można uniknąć i połączyć w Range(xxx).<akcja>

  Funkcja WorksheetExists działa, ale w zasadzie powoduje wystąpienie błędu (wyjątku) i na tej podstawia ustala czy arkusz jest otwarty... Niby dobrze, ale tak jakoś nieprogramistycznie ;) W dodatku ustawiasz zmianną x = Set ..., ale jej potem nie zwalniasz z pamięci: Set x = Nothing.
  Ja bym użył:
  Code:

  WorksheetExists = False
  For each ws in Worksheets
     if ws.Name = WorksheetName then
         WorksheetExists = True
         exit for
     end if
  next ws  PS. MsgBox może wyglądać ładniej ;), z własnego doświadczenia powiem że - przynajmniej na uczelni - 50% wpływu na ocenę programu ma ładny interfejs ;P
  Code:
  MsgBox "Obliczenia zakończone", vbInformation, "Koniec"
 • #10
  mateo786
  Level 10  
  Dziękuję za uwagi, oto wersja po poprawkach. Moje pytanie.
  Czy po każdym wywołaniu rozkazu Set należało zwolnić pamięć?
  Quote:

  W dodatku ustawiasz zmianną x = Set ..., ale jej potem nie zwalniasz z pamięci: Set x = Nothing.

  Czy w tym wypadku też:
  Code:

  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  A oto kod źródłowy:

  Code:

  Option Explicit

  Private Sub CommandButtonImportujPlik_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  Dim i, j As Integer
  Dim fDialog As Office.FileDialog
  Dim varFile As Variant

  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  With fDialog
      .AllowMultiSelect = True
      .Title = "Otwórz"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
      .Filters.Add "Pliki Portable Game Notation", "*.pgn"
     
      If .Show = True Then
          For Each varFile In .SelectedItems
          ImportujPlik (Dir(varFile))
          Next varFile
          KoniecOperacji ("Zakończono importowanie")
      Else
          KoniecOperacji ("Anulowano importowanie")
      End If

  Exit Sub

  End With

  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub

  Sub ImportujPlik(Plik As String)

  Dim i, j As Integer
  Dim Wyraz As String

  UtworzArkusz (Plik)
  ActiveSheet.Cells.NumberFormat = "@"
  Range("A1").Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##"
  Range("A1").Select
  Open Plik For Input As #1
  i = -1
  j = 0

  Do Until EOF(1) = True
      Wyraz = CzytajCiagZnakow
      If Wyraz = "Event" Then
          i = i + 1
          j = 0
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      Else
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      End If
  Loop

  Close (1)
  End Sub

  Function CzytajCiagZnakow() As String

  Dim CiagZnakow, Znak, Znak1 As String

  CiagZnakow = ""

  Do Until Znak1 = " " Or Znak1 = Chr(13) Or EOF(1) = True
      Znak = Input(1, #1)
      Znak1 = Znak
      If Znak = "[" Or Znak = "]" Or Znak = Chr(34) Or Znak = Chr(13) Or Znak = " " Or Znak = Chr(10) Or Znak = "." Then
          Znak = ""
      Else
          CiagZnakow = CiagZnakow & Znak
      End If
  Loop

  CzytajCiagZnakow = CiagZnakow
  End Function

  Sub UtworzArkusz(Nazwa As String)

  Dim NowaNazwa As String
  Dim i As Integer

  NowaNazwa = Nazwa
  i = 0

  Do While WorksheetExists(NowaNazwa) = True
      i = i + 1
      NowaNazwa = Nazwa + Str(i)
  Loop

  Sheets.Add
  ActiveSheet.Name = NowaNazwa
  End Sub

  Function WorksheetExists(WorksheetName As String) As Boolean

  Dim ws As Worksheet
  WorksheetExists = False

  For Each ws In Worksheets
      If ws.Name = WorksheetName Then
          WorksheetExists = True
          Exit For
      End If
  Next ws

  End Function

  Function KoniecOperacji(Komunikat As String)

  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  MsgBox Komunikat, vbInformation, "Koniec"

  End Function


  Dodano po 4 [minuty]:

  Mam problem z funkcją która będzie zwracała tablicę z nazwami arkuszy.
  Code:

  Function CzytajArkusze() As Variant

  Dim i As Integer
  Dim ws As Worksheet

  i = 0
  CzytajArkusze = Array(i)
  For Each ws In Worksheets
      ReDim Preserve CzytajArkusze(i)
      CzytajArkusze(i) = ws.Name
      i = i + 1
  Next ws

  End Function

  Próbuje na różne sposoby ale zawsze jakiś błąd zgłasza.
  Możecie coś poradzić.

  Dodano po 3 [minuty]:

  Jeszcze jedno pytanie. Czy funkcje które nie zwracają wartości np.
  Code:

  Function KoniecOperacji(Komunikat As String)

  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  MsgBox Komunikat, vbInformation, "Koniec"

  End Function

  Należało by przekształcić na procedury Sub?
 • #11
  marcinj12
  Level 40  
  mateo786 wrote:
  Czy po każdym wywołaniu rozkazu Set należało zwolnić pamięć?

  Prawdę powiedziawszy nie jestem do końca pewien, może ktoś inny wie lepiej:)
  Wg źródeł na necie, np. tego lub tego - ustawienie Set x = nothing zwalnia zasoby i pamięć przydzieloną do obiektu. Ja w praktyce rzadko to stosuję, jedynie do niektórych obiektów używanych więcej niż raz, dla FileDialog może bym i nie stosował bo wywołujesz go tylko raz w całym kodzie, ale już przypisanie Set x = Worksheets(WorksheetName) wykonujesz wielokrotnie w pętli, tam, przy większe ilości arkuszy - jeżeli faktycznie pamięć nie jest zwalniania - może to być problemem, więc lepiej nie ryzykować ;P

  Jeżeli chodzi o drugie, to operacja rozszerzenia tablicy na pewno jest bardziej czasochłonna niż utworzenie tablicy raz. W końcu znasz ilość arkuszy. Spróbuj coś takiego:
  Code:

  Function CzytajArkusze() As Variant
  Dim i As Integer
  Dim ws As Worksheet

  ReDim tabl(1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count)   'ustalasz tablicę jeden raz

  i = 1
  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
     tabl(i) = ws.Name
     i = i + 1
  Next ws

  CzytajArkusze = tabl
  End Function

  Moesz też zadeklarować tablicę: Private tabl() as String na początku całego kodu, wtedy działasz na zmiennej widocznej w całym zakresie i nie musisz niczego przekazywać jako wyniku funkcji, wtedy możesz zmienić ją na procedurę.

  I tak, funkcje które nie zwracają wartości należało by przekształcić na procedury Sub.
 • #12
  mateo786
  Level 10  
  Witam. Udało mi się stworzyć część analizującą dane. Na razie na pewno zawiera jeszcze dużo błędów. Roboczo dodałem pytanie o ilość analizowanych debiutów ponieważ strasznie długo to trwa. Analiza wszystkich pewnie potrwała by koło godziny. Proszę o dalsze sugestie, poprawki. Oto kod:
  Code:

  Option Explicit

  Private Sub CommandButtonImportujPlik_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  Dim i, j As Integer
  Dim fDialog As Office.FileDialog
  Dim varFile As Variant

  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  With fDialog
      .AllowMultiSelect = True
      .Title = "Otwórz"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
      .Filters.Add "Pliki Portable Game Notation", "*.pgn"
     
      If .Show = True Then
          For Each varFile In .SelectedItems
          ImportujPlik (Dir(varFile))
          Next varFile
          KoniecOperacji ("Zakończono importowanie")
      Else
          KoniecOperacji ("Anulowano importowanie")
      End If

  Exit Sub

  End With

  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub

  Sub ImportujPlik(Plik As String)

  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim Wyraz As String

  UtworzArkusz (Plik)
  ActiveSheet.Cells.NumberFormat = "@"
  Range("A1").Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##" 'nie działa na całą kolumnę
  Range("A1").Select
  Open Plik For Input As #1
  i = -1
  j = 0

  Do Until EOF(1) = True
      Wyraz = CzytajCiagZnakow
      If Wyraz = "Event" Then
          i = i + 1
          j = 0
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      Else
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      End If
  Loop
  Range("W1").EntireColumn.Delete
  Close (1)
  End Sub

  Function CzytajCiagZnakow() As String

  Dim CiagZnakow As String, Znak As String, Znak1 As String

  CiagZnakow = ""

  Do Until Znak1 = " " Or Znak1 = Chr(13) Or EOF(1) = True
      Znak = Input(1, #1)
      Znak1 = Znak
      If Znak = "[" Or Znak = "]" Or Znak = Chr(34) Or Znak = Chr(13) Or Znak = " " Or Znak = Chr(10) Or Znak = "." Then
          Znak = ""
      Else
          CiagZnakow = CiagZnakow & Znak
      End If
  Loop

  CzytajCiagZnakow = CiagZnakow
  End Function

  Sub UtworzArkusz(Nazwa As String)

  Dim NowaNazwa As String
  Dim i As Integer

  NowaNazwa = Nazwa
  i = 0

  Do While WorksheetExists(NowaNazwa) = True
      i = i + 1
      NowaNazwa = Nazwa + Str(i)
  Loop

  Sheets.Add
  ActiveSheet.Name = NowaNazwa
  End Sub

  Function WorksheetExists(WorksheetName As String) As Boolean

  Dim ws As Worksheet
  WorksheetExists = False

  For Each ws In Worksheets
      If ws.Name = WorksheetName Then
          WorksheetExists = True
          Exit For
      End If
  Next ws

  End Function

  Sub KoniecOperacji(Komunikat As String)

  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  MsgBox Komunikat, vbInformation, "Koniec"

  End Sub

  Private Sub CommandButtonAnalizuj_Click()
  Dim NazwaArkusza As String
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer, m As Integer
  Dim nowa(5) As Variant
  i = CzytajArkusze(0)
  For j = 0 To i

      MsgBox CzytajArkusze(j + 1)

      If WorksheetExists(CzytajArkusze(j + 1) + " Analiza") = False Then
          UtworzArkusz (CzytajArkusze(j + 1) + " Analiza")
      End If
     
      Statystyka (CzytajArkusze(j + 1))
      NazwaArkusza = CzytajArkusze(j + 1)
      m = 0
     
      For k = 0 To InputBox("Podaj liczbę debiutów do analizy")
         
          For l = 0 To 5
              nowa(l) = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza)(l)
             
          Next l
         
              Sheets(NazwaArkusza + " Analiza").Activate
          If nowa(0) <> Empty Then
          Range("A1").Offset(m + 2, 0) = nowa(0)
          Range("A1").Offset(m + 2, 1) = nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)
          Range("A1").Offset(m + 2, 2) = nowa(1)
          Range("A1").Offset(m + 2, 3) = nowa(2)
          Range("A1").Offset(m + 2, 4) = nowa(3)
          Range("A1").Offset(m + 2, 5) = (nowa(1) * 100) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3))
          Range("A1").Offset(m + 2, 6) = nowa(4) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3))
          Range("A1").Offset(m + 2, 7) = nowa(5) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3))
          End If
          'For l = 0 To 5
              'If nowa(0) <> Empty Then
                  'Range("A1").Offset(m + 2, l) = nowa(l)
              'End If
          'Next l
         
          If nowa(0) <> Empty Then
              m = m + 1
          End If
         
      Next k
     
  Next j
  End Sub

  Function CzytajArkusze() As Variant
  Dim i As Integer
  Dim ws As Worksheet
  Dim tab1() As String

  ReDim tabl(0 To ThisWorkbook.Worksheets.Count)
  i = 1

  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
      If ws.Name <> "OtwarciaSzachowe" Then
          If Right(ws.Name, 7) <> "Analiza" Then
          tabl(i) = ws.Name
          i = i + 1
          End If
      End If
  Next ws

  tabl(0) = Str(i - 2)
  CzytajArkusze = tabl

  End Function

  Function AnalizujDebiut(NumerDebiutu As Integer, NazwaArkusza As String) As Variant

  Dim i As Byte, j As Long, k As Long, m As Integer, l As Integer
  Dim Debiut(45) As String
  Dim Partia(5) As Variant
  Dim Gracz As String

  Sheets("OtwarciaSZachowe").Activate
  i = 0

  Do Until Range("A1").Offset(NumerDebiutu, i) = Empty
      Debiut(i) = Range("A1").Offset(NumerDebiutu, i)
      i = i + 1
  Loop

  Sheets(NazwaArkusza).Activate

  'j - ilość niepustych wierszy w arkuszu
  For j = 1 To 65536
      If Not IsEmpty(ActiveSheet.Cells(j, 1)) Then
          ActiveSheet.Cells(j, 1) = j
      Else
          Exit For
      End If
  Next j

  Erase Partia
  Gracz = Left(NazwaArkusza, Len(NazwaArkusza) - 4)

  For k = 0 To j
      m = 0
      For l = 0 To i - 2
          If Range("A1").Offset(k, l + 22) = Debiut(l + 2) Then
              m = m + 1
          End If
      Next l
      If m = i - 2 Then
          Partia(0) = Debiut(1)
          If Range("A1").Offset(k, 13) = "1-0" Then
              If Range("A1").Offset(k, 9) = Gracz Then
                  Partia(1) = Partia(1) + 1
              Else
                  Partia(2) = Partia(2) + 1
              End If
          Else
              If Range("A1").Offset(k, 13) = "0-1" Then
                  If Range("A1").Offset(k, 9) = Gracz Then
                      Partia(2) = Partia(2) + 1
                  Else
                      Partia(1) = Partia(1) + 1
                  End If
              Else
                  Partia(3) = Partia(3) + 1
              End If
          End If
          Partia(4) = Partia(4) + Val(Range("A1").Offset(k, 15))
          If Range("A1").Offset(k, 9) = Gracz Then
              Partia(5) = Partia(5) + Val(Range("A1").Offset(k, 21))
          Else
              Partia(5) = Partia(5) + Val(Range("A1").Offset(k, 19))
          End If
      End If
  Next k

  AnalizujDebiut = Partia

  End Function

  Sub Statystyka(NazwaArkusza As String)
  Dim Czas As Long, Elo As Long, Wygrane As Long, Remisy As Long, Porazki As Long

  Dim i As Integer
  Dim Gracz As String

  Gracz = Left(NazwaArkusza, Len(NazwaArkusza) - 4)
  Sheets(NazwaArkusza).Activate
  i = 0

  Do Until Range("A1").Offset(i, 1) = Empty
      Czas = Czas + Val(Range("A1").Offset(i, 15))
      If Range("A1").Offset(i, 9) = Gracz Then
          Elo = Elo + Val(Range("A1").Offset(i, 21))
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "1-0" Then
              Wygrane = Wygrane + 1
          End If
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "0-1" Then
              Porazki = Porazki + 1
          End If
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "1/2-1/2" Then
              Remisy = Remisy + 1
          End If
      Else
          Elo = Elo + Val(Range("A1").Offset(i, 19))
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "1-0" Then
              Porazki = Porazki + 1
          End If
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "0-1" Then
              Wygrane = Wygrane + 1
          End If
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "1/2-1/2" Then
              Remisy = Remisy + 1
          End If
         
      End If
     
      i = i + 1
  Loop

  Sheets(NazwaArkusza + " Analiza").Activate
  Range("A1").Offset(0, 0) = "Otwarcie szachowe"
  Range("A1").Offset(1, 0) = "Wszystkie partie"
  Range("A1").Offset(0, 1) = "Rozegrane partie"
  Range("A1").Offset(1, 1) = Wygrane + Remisy + Porazki
  Range("A1").Offset(0, 2) = "Wygrane"
  Range("A1").Offset(1, 2) = Wygrane
  Range("A1").Offset(0, 3) = "Porażki"
  Range("A1").Offset(1, 3) = Porazki
  Range("A1").Offset(0, 4) = "Remisy"
  Range("A1").Offset(1, 4) = Remisy
  Range("A1").Offset(0, 5) = "Procent wygranych"
  Range("A1").Offset(1, 5) = (Wygrane * 100) / (Wygrane + Porazki + Remisy)
  Range("A1").Offset(0, 6) = "Średni czas"
  Range("A1").Offset(1, 6) = Czas / (Wygrane + Porazki + Remisy)
  Range("A1").Offset(0, 7) = "Średnie ELO"
  Range("A1").Offset(1, 7) = Elo / (Wygrane + Porazki + Remisy)
  End Sub


  Załączam też plik źródłowy.
 • #13
  marcinj12
  Level 40  
  Analiza trwa godzinę?? Na pewno kod można zoptymalizować, danych nie ma aż tak dużo. Jak dla mnie kilka minut to już by było za dużo.

  Tak na szybko (bo kod za długi żeby cały analizować ;P) parę uwag:

  - w przycisku ANALIZUJ znowu zgubiłeś Application.ScreenUpdating =... i Application.Calculation = ... Przez to na pewno wolniej działa. Wyrób sobie dobry nawyk i zaczynaj pisanie kodu dla nowych przycisków od tych linijek na początku i na końcu. Obsługa błędów też mile widziana...

  - Polecam testowanie fragmentów za pomocą debugera i zegarka ze stoperem ;) Ustawiasz break przed jakimś fragmentem kodu i po, potem F5 dochodzisz do jednego, uruchamiasz stoper i drugi raz F5 - aż się zatrzyma na drugim braeku. W ten sposób ustalisz "wąskie gardła" które należy zoptymalizować.

  - Unikaj powtarzania wywołań funkcji, np. masz 4 wywołania funkcji CzytajArkusze(j + 1). Jakbyś leciał krok po kroku F8 to byś zobaczył, że w każdym z tych miejsc wywołujesz funkcję robiącą to samo.
  Wywołaj ją tam gdzie możesz raz, np. przeczytany_arkusz = CzytajArkusze(j + 1), a w pozostałych 3 miejscach odwołuj się do zmiennej przeczytany_arkusz

  - mów do użytkownika :) Ja np. odpaliłem Twój program, zwiesił się i teraz nie wiem czy coś liczy, cyz się zawiesił, czy mam go ubić, jak długo może to potrwać?? Pogooglaj o VBA ProgressBar, albo przynajmniej wykorzystaj możliwość pisania do status bar. Może odrobinę spowolni to aplikację, ale użytkownik zyska feedback.
  Code:

  'gdzieś w pętli, np. for i = 1 to max_ilosc
  Application.StatusBar = "Obliczanie: " & i & "/" & max_ilosc
  ....

  'po wyjściu z pętli:
  Application.StatusBar = False


  - tu niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, ale NIE RÓB tak: Cells.Select, Range("A1"), Columns("F:F") etc. ZAWSZE podawaj do którego KONKRETNIE arkusza chcesz zastosować akcję. Albo pisz: Sheets("Arkusz1").Cells.Select, albo Sheets(plik).Range("A1") albo - to mój ulubiony sposób - zadeklaruj raz, na początku kodu (lub tam gdzie jest to możliwe) arkusz(e):
  Code:

  Set wsark1 = ThisWorkbook.Worksheets("Arkusz1")

  'a w kodzie używaj
  wsark1.Cells.Select
  wsark1.Range("A1")
  wsark.Columns("F:F")

  Raz że jest to czytelniejsze (od razu wiadomo na którym arkuszu kod działa), to zabezpieczasz się przed przypadkami kiedy aktywując inne arkusz makro zaczyna działać na tym aktywowanym zamiast na starym. O dziwo ;-], magiczne: ActiveSheet.Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##" działa na całą kolumnę...

  - nie podoba mi się fragment czytający plik znak po znaku. Przerób kod tak, żeby zamiast czytać po jednym znaku:
  Code:
  Znak = Input(1, #1)

  wczytał całą linijkę:
  Code:
  Input #1, linia 

  i potem działaj na wartości linii wczytanej do pamięci.
  Polecenia które mogą Ci się przydać:
  Code:

  Len(linia)   'ilość znaków w zmiennej linia
  left(linia, 3)   'trzy pierwsze znaki zmiennej linia
  right(linia, 5)   '5 ostatnich znaków zmiennej linia
  mid(linia, 3, 2)   'znaki od 3 do 5 zmiennej linia
  InStr(linia, "ala")    'zwraca pozycję wyrazu ala w zmiennej linia lub 0 gdy nie występuje


  - tam gdzie masz wczytane kody ruchów oddzielone spacjami zastosuj "magiczną" funkcję Split(), która potrafi rozbić ciąg znaków na tablice wg określonego delimitera: czary-mary i mamy:
  Code:
  napis = "Ala ma kota i psa"
  
  arr = Split(napis)

  For Each c In arr
     MsgBox c
  Next c

  Możesz chcieć skakać np. co 3 element w tablicy, wtedy:
  Code:

  max_tabl = UBound(arr)   'górny wymiar tablicy
  For i = 1 to max_tabl Step 3
     MsgBox tabl(i)
  Next i


  - unikaj kilku zmiennych If które sprawdzają po sobie to samo, np. fragment:
  Code:

          If Range("A1").Offset(i, 13) = "1-0" Then
              Wygrane = Wygrane + 1
          End If
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "0-1" Then
              Porazki = Porazki + 1
          End If
          If Range("A1").Offset(i, 13) = "1/2-1/2" Then
              Remisy = Remisy + 1
          End If

  albo zagnieźdź jedne ify w drugich, albo najlepiej wykorzystaj instrukcję warunkową select:
  Code:

          Select Case Range("A1").Offset(i, 13)
             case "1-0"
                 Wygrane = Wygrane + 1
             case "0-1"
                 Porazki = Porazki + 1
             case "1/2-1/2"
                 Remisy = Remisy + 1
          End Select

  Instrukcji Select możesz też użyć przy czytaniu linii do ustalenia, co za typ danych zawierają (event, round, date etc., wystarczy przeczytać kilka poczatkowych znaków i na nich sprawdzać czy psuja do wzorca).

  - wyrażenia typu nowa(4) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)): jak już dzielisz przez coś to upewnij się, że to nie będzie zerem :)

  - wyrażenie:
  Code:

  'j - ilość niepustych wierszy w arkuszu
  For j = 1 To 65536
      If Not IsEmpty(ActiveSheet.Cells(j, 1)) Then
          ActiveSheet.Cells(j, 1) = j
      Else
          Exit For
      End If
  Next j

  wooooooooolne...
  Szybkie i pewne? Polecam:
  Code:

  j = ActiveSheet.Range("B65536").End(xlUp).Row   'w zasadzie wyszukuje ostatnią niepustą komórkę w kolumnie B

  W ogóle tam gdzie tylko przeglądasz zakres unikaj For ... To, zrób to na For Each .. For Each jest naprawdę masakrycznie szybsze :)


  Sporo tego, ale jak przeanalizujesz dokładnie co napisałem i zastosujesz w swoim kodzie, powinno się polepszyć :) Wprowadź poprawki tak, żeby kod działał, to ewentualnie poszukamy dalszych ulepszeń...
  Pozdrawiam
 • #14
  mateo786
  Level 10  
  Zrobiłem kilka poprawek ale zawiesiłem się na kontrolce Progress Bar. Nie wiem jak to ugryźć. Przejrzałem trochę informacji na ten temat ale nie znalazłem rozwiązania. Proszę o jakąś wskazówkę.
  Code:

  Private Sub CommandButtonAnalizuj_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  Dim NazwaArkusza As String
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim nowa(5) As Variant
  Dim ProgressBar As New ProgressBar

  i = CzytajArkusze(0)
  For j = 0 To i
      NazwaArkusza = CzytajArkusze(j + 1)
      MsgBox NazwaArkusza

      If WorksheetExists(NazwaArkusza + " Analiza") = False Then
          UtworzArkusz (NazwaArkusza + " Analiza")
      End If
     
      Statystyka (NazwaArkusza)
     
      m = 0
      n = InputBox("Podaj liczbę debiutów do analizy")
     
     
      ProgressBar.ProgressBar1.Min = 0
      ProgressBar.ProgressBar1.Max = n
      ProgressBar.ProgressBar1.Value = 0
      ProgressBar.ProgressBar1.Visible = True
      ProgressBar.Show
         
      For k = 0 To n
         
          ProgressBar.ProgressBar1.Value = k
          ProgressBar.ProgressBar1.Refresh
         
          DoEvents
                 
          For l = 0 To 5
              nowa(l) = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza)(l)
          Next l
                 
          Sheets(NazwaArkusza + " Analiza").Activate
         
          If nowa(0) <> Empty Then
          Range("A1").Offset(m + 2, 0) = nowa(0)
          Range("A1").Offset(m + 2, 1) = nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)
          Range("A1").Offset(m + 2, 2) = nowa(1)
          Range("A1").Offset(m + 2, 3) = nowa(2)
          Range("A1").Offset(m + 2, 4) = nowa(3)
          Range("A1").Offset(m + 2, 5) = (nowa(1) * 100) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3))
          Range("A1").Offset(m + 2, 6) = nowa(4) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3))
          Range("A1").Offset(m + 2, 7) = nowa(5) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3))
          End If
         
          If nowa(0) <> Empty Then
              m = m + 1
          End If
         
      Next k

  Next j

  Exit Sub

  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub
 • #15
  marcinj12
  Level 40  
  Po pierwsze - musisz jakoś pokazywać formę Chess.
  Wstaw sobie np. button, który będzie otwierał tą formę z parametrem vbModeless:
  Code:
  Chess.Show (vbModeless)


  Po drugie - jak chcesz wyświetlić formę ProgressBar, musisz ją wywołać tak samo:
  Code:
  ProgressBar.Show (vbModeless)
  - ważny jest parametr, ponieważ zwykłe Show() otwiera formę i czeka z wykonywaniem kodu aż użytkownik ją zamknie. To właśnie się działo u Ciebie.

  Dalej: jeżeli robisz DoEvents, nie musisz robić ProgressBar.ProgressBar1.Refresh, zaoszczędzisz trochę czasu przy przerysowywaniu formy. ProgressBar.ProgressBar1.Visible = True jest zbędny.

  I w końcu:
  kiedy chcesz zamknąć formę z paskiem postępu, wstawiasz (np. przed Exit Sub) Unload ProgressBar (albo ProgressBar.Hide() żeby tylko ukryć).

  Swoją drogą, skoro masz już formę z przyciskami może warto tam wrzucić pasek postępu, po co Ci dodatkowa forma??
  PS. W funkcji CzytajArkusze() miałeś zadeklarowaną tab1 zamiast tabl, przez co się kod wywalał ;P

  Pozdrawiam
 • #16
  mateo786
  Level 10  
  Dodałem pasek postępu narazie tylko do przycisku Analizuj. Mam pytanie odnośnie tego fragmentu kodu:
  Code:

  For l = 0 To 5
       nowa(l) = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza)(l)
  Next l

  Rozumiem że funkcja AnalizujDebiut jest wywoływana 5 razy. Zwraca ona tablicę plików. Czy mogę tą tablicę przypisać od razu do zmiennej bez użycia pętli? Czy jedynym wyjściem będzie zadeklarowanie publicznej tablicy?

  Dołączam nowy plik źródłowy
 • #17
  marcinj12
  Level 40  
  Jeżeli funkcja
  Code:
  AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza)
  zwraca tablicę, to możesz zrobić coś takiego:
  Code:
  Dim nowa as Variant
  
  nowa = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza)

  Wtedy w zmiennej nowa będzie zwrócona tablica
 • #18
  mateo786
  Level 10  
  Przy próbie przypisania w ten sposób:
  Code:

  nowa = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza)

  Wyskakuje błąd:
  Code:

  Can't assign to array


  Dodano po 3 [minuty]:

  Dobra rozgryzłem to. Cały czas miałem zmienną nowa zadeklarowaną jako tablice. Program teraz przyspieszył znacząco:)
 • #19
  mateo786
  Level 10  
  Popracowałem trochę nad programem. Działa już znacznie szybciej. Mam problem chcę aby program wypisywał do TextBox'a komunikaty, za każdym razem do nowej linii. Część komunikatów będzie jednak odświeżana np komunikat o postępie.

  Kod obecnie wygląda następująco:
  Code:


  Option Explicit

  Private Sub CommandButtonImportujPlik_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  Dim i, j As Integer
  Dim fDialog As Office.FileDialog
  Dim varFile As Variant

  Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

  With fDialog
      .AllowMultiSelect = True
      .Title = "Otwórz"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Pliki tekstowe", "*.txt"
      .Filters.Add "Pliki Portable Game Notation", "*.pgn"
     
      If .Show = True Then
          For Each varFile In .SelectedItems
          ImportujPlik (Dir(varFile))
          Next varFile
          KoniecOperacji ("Zakończono importowanie")
      Else
          KoniecOperacji ("Anulowano importowanie")
      End If

  Exit Sub

  End With

  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub

  Sub ImportujPlik(Plik As String)

  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim Wyraz As String

  UtworzArkusz (Plik)
  ActiveSheet.Cells.NumberFormat = "@"
  Range("A1").Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##"
  Range("A1").Select
  Open Plik For Input As #1
  i = -1
  j = 0

  Do Until EOF(1) = True
      Wyraz = CzytajCiagZnakow
      If Wyraz = "Event" Then
          i = i + 1
          j = 0
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      Else
          Range("A1").Offset(i, j) = Wyraz
          j = j + 1
      End If
  Loop
  Range("W1").EntireColumn.Delete
  Close (1)
  End Sub

  Function CzytajCiagZnakow() As String

  Dim CiagZnakow As String, Znak As String, Znak1 As String

  CiagZnakow = ""

  Do Until Znak1 = " " Or Znak1 = Chr(13) Or EOF(1) = True
      Znak = Input(1, #1)
      Znak1 = Znak
      If Znak = "[" Or Znak = "]" Or Znak = Chr(34) Or Znak = Chr(13) Or Znak = " " Or Znak = Chr(10) Or Znak = "." Then
          Znak = ""
      Else
          CiagZnakow = CiagZnakow & Znak
      End If
  Loop

  CzytajCiagZnakow = CiagZnakow
  End Function

  Sub UtworzArkusz(Nazwa As String)

  Dim NowaNazwa As String
  Dim i As Integer

  NowaNazwa = Nazwa
  i = 0

  Do While WorksheetExists(NowaNazwa) = True
      i = i + 1
      NowaNazwa = Nazwa + Str(i)
  Loop

  Sheets.Add
  ActiveSheet.Name = NowaNazwa
  End Sub

  Function WorksheetExists(WorksheetName As String) As Boolean

  Dim ws As Worksheet
  WorksheetExists = False

  For Each ws In Worksheets
      If ws.Name = WorksheetName Then
          WorksheetExists = True
          Exit For
      End If
  Next ws

  End Function

  Sub KoniecOperacji(Komunikat As String)

  Application.ScreenUpdating = True
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  TextBox1.Text = TextBox1.Text & vbCrLf & Komunikat
  End Sub

  Private Sub CommandButtonAnalizuj_Click()

  On Error GoTo myErr
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual

  TextBox1.Text = TextBox1.Text & "Rozpoczęto analizę" & vbCrLf
  DoEvents

  Dim NazwaArkusza As Variant
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Long, l As Byte, m As Integer
  Dim nowa As Variant
  Dim ProgressBar As New ProgressBar
  NazwaArkusza = CzytajArkusze
  i = NazwaArkusza(0)
  For j = 0 To i
     
     
      If WorksheetExists(NazwaArkusza(j + 1) + " Analiza") = False Then
          UtworzArkusz (NazwaArkusza(j + 1) + " Analiza")
      End If
     
      Statystyka (NazwaArkusza(j + 1))
     
      m = 0
         
      ProgressBar1.Min = 0
      ProgressBar1.Max = 2725
      ProgressBar1.Value = 0
      ProgressBar1.Visible = True
       
      For k = 0 To 2725
         
          TextBox1.Text = TextBox1.Text & "Twra analizowanie pliku " + NazwaArkusza(j + 1) + ". Ukończono " + Str(Int(k / 27.25)) + " %"
          ProgressBar1.Value = k
          DoEvents
           
          nowa = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza(j + 1))
         
          If nowa(0) <> Empty Then
             
         
         
          Sheets(NazwaArkusza(j + 1) + " Analiza").Activate
         
         
          Range("A1").Offset(m + 2, 0) = nowa(0)
          Range("A1").Offset(m + 2, 1) = nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)
          Range("A1").Offset(m + 2, 2) = nowa(1)
          Range("A1").Offset(m + 2, 3) = nowa(2)
          Range("A1").Offset(m + 2, 4) = nowa(3)
         
          If (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)) > 0 Then
              Range("A1").Offset(m + 2, 5) = Int((nowa(1) * 100) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)))
              Range("A1").Offset(m + 2, 6) = Int(nowa(4) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)))
              Range("A1").Offset(m + 2, 7) = Int(nowa(5) / (nowa(1) + nowa(2) + nowa(3)))
          End If
                 
          m = m + 1
          End If
      Next k
      ProgressBar1.Visible = False
      Label1 = Empty
     
  Next j

  KoniecOperacji ("Zakończono analizę arkusza " + NazwaArkusza(j + 1))
  Exit Sub

  myErr:
      MsgBox Err.Description, vbCritical, "Błąd podczas obliczeń"
      Application.ScreenUpdating = True
      If Application.Calculation <> xlCalculationAutomatic Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

  End Sub

  Function CzytajArkusze() As Variant
  Dim i As Integer
  Dim ws As Worksheet
  Dim tabl() As String

  ReDim tabl(0 To ThisWorkbook.Worksheets.Count)
  i = 1

  For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
      If ws.Name <> "OtwarciaSzachowe" Then
          If Right(ws.Name, 7) <> "Analiza" Then
          tabl(i) = ws.Name
          i = i + 1
          End If
      End If
  Next ws

  tabl(0) = Str(i - 2)
  CzytajArkusze = tabl

  End Function

  Function AnalizujDebiut(NumerDebiutu As Long, NazwaArkusza As Variant) As Variant

  Dim i As Byte, j As Long, k As Long, m As Integer, l As Integer
  Dim Debiut(45) As String
  Dim Partia(6) As Variant
  Dim Gracz As String

  Sheets("OtwarciaSzachowe").Activate
  i = Range("A1").Offset(NumerDebiutu, 45).End(xlToLeft).Column

  For l = 0 To i - 1
  Debiut(l) = Range("A1").Offset(NumerDebiutu, l)
  Next l

  Sheets(NazwaArkusza).Activate

  j = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row

  Erase Partia
  Gracz = Left(NazwaArkusza, Len(NazwaArkusza) - 4)

  For k = 0 To j
      m = 0
      For l = 0 To i - 3
          If Range("A1").Offset(k, l + 22) = Debiut(l + 2) Then
              m = m + 1
          Else
              GoTo nextk
          End If
      Next l
      If m = i - 2 Then
          Partia(0) = Debiut(1)
         
          If Range("A1").Offset(k, 9) = Gracz Then
              Select Case Range("A1").Offset(k, 13)
              Case "1-0"
                  Partia(1) = Partia(1) + 1
              Case "0-1"
                  Partia(2) = Partia(2) + 1
              Case "1/2-1/2"
                  Partia(3) = Partia(3) + 1
              Case Else
                 
              End Select
          Else
              Select Case Range("A1").Offset(k, 13)
              Case "1-0"
                  Partia(2) = Partia(2) + 1
              Case "0-1"
                  Partia(1) = Partia(1) + 1
              Case "1/2-1/2"
                  Partia(3) = Partia(3) + 1
              Case Else
             
              End Select
          End If
         
          Partia(4) = Partia(4) + Val(Range("A1").Offset(k, 15))
          If Range("A1").Offset(k, 9) = Gracz Then
              Partia(5) = Partia(5) + Val(Range("A1").Offset(k, 21))
          Else
              Partia(5) = Partia(5) + Val(Range("A1").Offset(k, 19))
          End If
      End If
  nextk:
  Next k
         
  AnalizujDebiut = Partia

  End Function

  Sub Statystyka(NazwaArkusza As String)

  Dim Partia(4) As Long
  Dim i As Integer
  Dim Gracz As String

  Gracz = Left(NazwaArkusza, Len(NazwaArkusza) - 4)
  Sheets(NazwaArkusza).Activate
  i = 0

  Do Until Range("A1").Offset(i, 1) = Empty
      Partia(3) = Partia(3) + Val(Range("A1").Offset(i, 15))
      If Range("A1").Offset(i, 9) = Gracz Then
          Partia(4) = Partia(4) + Val(Range("A1").Offset(i, 21))
          Select Case Range("A1").Offset(i, 13)
          Case "1-0"
              Partia(0) = Partia(0) + 1
          Case "0-1"
              Partia(1) = Partia(1) + 1
          Case "1/2-1/2"
              Partia(2) = Partia(2) + 1
          End Select
      Else
          Partia(4) = Partia(4) + Val(Range("A1").Offset(i, 19))
          Select Case Range("A1").Offset(i, 13)
          Case "1-0"
              Partia(1) = Partia(1) + 1
          Case "0-1"
              Partia(0) = Partia(0) + 1
          Case "1/2-1/2"
              Partia(2) = Partia(2) + 1
          End Select
      End If
     
      i = i + 1
  Loop

  Sheets(NazwaArkusza + " Analiza").Activate
  Range("A1").Offset(0, 0) = "Otwarcie szachowe"
  Range("A1").Offset(1, 0) = "Wszystkie partie"
  Range("A1").Offset(0, 1) = "Rozegrane partie"
  Range("A1").Offset(1, 1) = Partia(0) + Partia(2) + Partia(1)
  Range("A1").Offset(0, 2) = "Wygrane"
  Range("A1").Offset(1, 2) = Partia(0)
  Range("A1").Offset(0, 3) = "Porażki"
  Range("A1").Offset(1, 3) = Partia(1)
  Range("A1").Offset(0, 4) = "Remisy"
  Range("A1").Offset(1, 4) = Partia(2)
  Range("A1").Offset(0, 5) = "Procent wygranych"
  Range("A1").Offset(0, 6) = "Średni czas"
  Range("A1").Offset(0, 7) = "Średnie ELO"

  If Partia(0) + Partia(1) + Partia(2) > 0 Then
      Range("A1").Offset(1, 5) = Int((Partia(0) * 100) / (Partia(0) + Partia(1) + Partia(2)))
      Range("A1").Offset(1, 6) = Int(Partia(3) / (Partia(0) + Partia(1) + Partia(2)))
      Range("A1").Offset(1, 7) = Int(Partia(4) / (Partia(0) + Partia(1) + Partia(2)))
  End If

  End Sub  Dołączam plik źródłowy
 • #20
  marcinj12
  Level 40  
  No to korepetycji ciąg dalszy ;)
  1. Tak mi się jeszcze rzuciło w oczy: polecenie
  Code:
  Range("A1").Columns("F:F").NumberFormat = "####-##-##"

  to Range("A1") z przodu chyba niepotrzebne?

  2. Pewnie zauważyłeś, że w pętli po każdym DoEvents denerwująco miga kursor (z klepsydry na moment zmienia się w normalny i po chwili z powrotem)? Możesz przed wejściem do pętli ustawić go na stałe poleceniem:
  Code:
  Application.Cursor = xlWait
  , a po wyjściu z pętli przywrócić go do normalnej postaci poleceniem
  Code:
  Application.Cursor = xlNormal

  Złe wieści to takie, że jeżeli aplikacja np. wyrzuci błąd albo wyjdziesz z niej przed przywróceniem normalnego kursora, pozostanie klepsydra - więc w każdym miejscu kodu do którego może wyjść pętla należałoby wstawić to przywracanie.

  3. Powyższego problemu unikniesz, jeśli zamiast DoEvents będziesz stosował Repaint, jednak wtedy forma pozostanie "głucha" na wszelkie próby jej zamknięcia, przesunięcia etc.

  4. Moim zdaniem robisz DoEvents stanowczo za często, pętle która zajmuje 2725x wykonuje to polecenia tyleż samo. Moja propozycja rozwiązania tego problemu (+opisanego przez Ciebie) jest następująca:
  Code:

  '.....
  ProgressBar1.Min = 0
      ProgressBar1.Max = 2725
      ProgressBar1.Value = 0
      ProgressBar1.Visible = True
     
      Dim tekst_poczatkowy As String
      Dim postep_procent As Integer
      Dim poprzedni_procent As Integer

      tekst_poczatkowy = TextBox1.Text   'przed wejściem w pętlę zapisujemy bieżący stan textboxa
      For k = 0 To 2725
          postep_procent = k / 27.25
          If postep_procent <> poprzedni_procent Then
              poprzedni_procent = postep_procent
              TextBox1.Text = ""
              TextBox1.Text = tekst_poczatkowy & "Trwa analizowanie pliku " & NazwaArkusza(j + 1) & ". Ukończono " & CStr(postep_procent) & " %"
              ProgressBar1.Value = k
               DoEvents
          End If
          nowa = AnalizujDebiut(k, NazwaArkusza(j + 1))
         
          If nowa(0) <> Empty Then
  '......

  Czyli wykonujesz analizę dla każdego k z pętli, jednak update textboxa robisz jedynie wtedy kiedy jest konieczny (przy zmianie procentu na nowy). Mignie kursora jest mniej denerwujące a i program niepotrzebnie nie przepisuje tej samej treści co kilka razy (to samo dotyczy update'u progressbara)

  5. Wskazówka: nie rób czegoś takiego:
  Code:
  Sheets(NazwaArkusza(j + 1) + " Analiza").Activate
  
          Range("A1").Offset(m + 2, 0) = nowa(0)
  ...

  Wykonujesz to kilkaset razy w ciągu pętli, a polecenie Activate jest dosyć czasochłonne.
  Zrób coś takiego:
  Code:

  'przed wejściem w pętlę For k = 0 To 2725
  Dim wstmp as Worksheet
  Set wstmp = ThisWorkbook.Worksheets(CStr(NazwaArkusza(j + 1) & " Analiza"))

  For k = 0 To 2725
  .....

  'i przed każdym Range(".....) zrób coś podobnego:
  wstmp.Range("A1").Offset(m + 2, 0) = nowa(0)  I nie stosuj jak nie musisz tego Offset(...). Jeżeli chcesz coś zapisać do arkusza do komórki w wierszu 5, w kolumnie 10, piszesz:
  Code:
  Cells(5, 10) = ...

  Jeżeli do komórki w wierszy m+2, w kolumnie 1 arkusza wstmp:
  Code:
  wstmp.Cells(m+2, 1) = 

  Stosując offset excel musi każdorazowo dodatkowo "w tle" przeliczyć przesunięcie względem komórki pierwotnej (w Twoim przypadku A1) o x wierszy w lewo i y kolumn w prawo. Na pewno zajmuje mu to więcej czasu, niż kiedy od razu mu podasz, w którą komórkę chcesz coś wpisać / odczytać używając Cells().

  Pozdrawiam
 • #21
  Dr.Vee
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Kolego mateo786, proszę nie wklejać po 10 razy tego samego kodu do postu. Wystarczy załącznik plus ewentualnie opis/ilustracja zmian lub pokolorowany diff.

  Pozdrawiam,
  Dr.Vee
 • #22
  mateo786
  Level 10  
  Mam problem z procedurą CzytajCiagZnakow.
  Code:

  Function CzytajCiagZnakow() As Variant

  Dim Wyraz As Variant
  Dim Linia As String
  Dim TabLinia As Variant
  Dim TabWyrazy() As String
  Dim i As Integer, j As Integer

  Wyraz = ""
  i = 0
  j = 1000
  ReDim TabWyrazy(j)

  Do Until EOF(1) = True
     
      Input #1, Linia
      TabLinia = Split(Linia)
      For Each Wyraz In TabLinia
          TabWyrazy(i) = Wyraz
          'usuwanie znaków []".
          i = i + 1
                 
          If i = j Then
              ReDim Preserve TabWyrazy(j + 1)
              j = j + 1
          End If
         
      Next Wyraz
     
  Loop

  CzytajCiagZnakow = TabWyrazy

  End Function

  Próbuję przerobić tą procedurę według podanych wskazówek. Ale mam problem.
  Nie działa mi chyba warunek EOF(1)=true.

  Druga sprawa do nie wiem jak najlepiej będzie usuwać pewne znaki z wyrazu.

  Załączam plik źródłowy.
 • #23
  mateo786
  Level 10  
  Pomyliłem załączniki. Dołączam prawidłowy plik.

  Dodano po 12 [minuty]:

  Z pierwszym problemem sobie poradziłem. Zostało tylko usuwanie znaków z wyrazów.
 • #24
  marcinj12
  Level 40  
  Od usuwania znaków jest funkcja Replace(), np.
  Code:
  wynik = Replace("Ala ma kota", "kota", "psa")
  da wynik = "Ala ma psa". Użyj dwa razy zamieniając [ i ] na pusty ciąg.
  Jeżeli chcesz zastąpić tylko we fragmencie, to funkcja ma opcjonalne parametry "start od pozycji..." oraz "ilość zastąpień". W razie czego wygooglaj szcegóły.
 • #25
  mateo786
  Level 10  
  Po proponowanych zmianach program wygląda tak. Proszę o ewentualne wskazówki dotyczące funkcjonalności, poprawności kodu. Zastanawiam się jeszcze nad funkcją która automatycznie dopasowywała by szerokość komórek w arkuszu, tylko nie wiem w jaki sposób najlepiej to rozwiązać.

  W załączniku plik źródłowy.
 • #26
  marcinj12
  Level 40  
  - Ja bym jeszcze dodał polecenie
  Code:

  Close (1)
  Open Plik For Input As #1

  Jeżeli wystąpi błąd w trakcie wczytywania, excel lubi zostawić zablokowany plik tekstowy, skutkiem czego kolejna próba wczytania się nie powiedzie. Próba zamknięcia przed otwarciem zapobiegnie temu.

  - W pętli
  Code:
  For Each Wyraz In TabWyrazow
  
      If Wyraz = "Event" Then
          j = 1
          i = i + 1
          WsTmp.Cells(i, j) = TabWyrazow(k)
          j = j + 1
      Else
          WsTmp.Cells(i, j) = TabWyrazow(k)
          j = j + 1
      End If
      k = k + 1
  Next Wyraz
  niepotrzebnie używasz k i TabWyrazow(k). Skoro robisz For Each Wyraz ... , to zamiast pisać TabWyrazow(k) pisz: Wyraz. Właśnie do tego służy ta pętla, żeby się potem nie odwoływać do tablicy po indeksie :)

  - Ja używam Excela 2003 z obsługą 255 kolumn, a Ty widzę masz wersję 2007, i wywala mi błąd gdyż funkcja importu rozbija na więcej niż 255 kolumn (np. 3 zapis w pliku mateo...). Jeżeli nie jest to przeszkodą, to OK. W przeciwnym razie musiałbyś pomyśleć o innej metodzie analizy danych (może wpisywać po 2-3 ruchy do każdej komórki?), a szkoda bo już masz spory kawałek kodu na tym oparty...

  - Przyczepił bym się jednak jeszcze do tego algorytmu :)
  Popatrz: każdy ruch zapisujesz w 3 komórkach (oznaczyłem je []), np. [1] [e4] [g6]
  Przypuszczam że 1 - to kolejny ruch, e4 - pozycja początkowa figury, g6 - pozycja końcowa. Czemu nie zapisać tego w w jednej komórce? np. [1 e4 g6], a może wprost: [1e4g6]
  Co więcej - ten fragment kodu analizy:
  Code:

  For k = 1 To j
     
      m = 0
     
      For l = 0 To i - 3
          If WsTmp.Cells(k, l + 23) = Debiut(l + 2) Then
              m = m + 1
          Else
              GoTo nextk
          End If
      Next l

  to masakra :) Przypuszczam że to on odpowiada za to, że program tak długo liczy.
  Kręcisz się po tych pętlach wielokrotnie, dokonujesz mnóstwa niepotrzebnych porównań.
  Popatrz, chcesz analizować otwarcia, czyli pierwszych x ruchów. Gdybyś zmienił formę zapisu i zapisał każde otwarcie jako ciąg znaków w jednej komórce albo - tylko jeden raz - przepisał je jako połączone wyrazy do tablicy stringów złączając je w zmiennej typu string znaczkiem &, wtedy de facto interesuje Cię tylko porównywanie x znaków od lewej strony.
  Żebyś mnie dobrze zrozumiał: jeżeli zapiszesz, np. w tablicy, partię jako pojedynczy ciąg znaków (zwykły for... po kolumnach i złączanie znaczkiem &):

  Code:
  tabl_partii(1) = "1 e4 g6 2 d4 Bg7 3 e5 h6 4 Nf3 e6 5 Bc4 c6 6 Nc3 Ne7 7 Be3 O-O 8 Qd2 g5 9 h4 Nf5 10 hxg5 Nxe3 11 Qxe3 hxg5 12 Nxg5 d5 13 Qh3 Re8"
  
  '....

  i tak dla wszystkich np. 572 rozegrań,
  a otwarcia zapiszesz analogicznie do drugiej tablicy, np. trójwymiarowej stringów:
  Code:

  Dim tabl_otwarc(1 To 2726, 1 to 3) as String
  tabl_otwarc(1, 1) = "A00"
  tabl_otwarc(1, 2) = "Polish Gambit, Anderssen's Opening"
  tabl_otwarc(1, 3)  = "1 a3 a5 2 b4"
  '.....

  to potem wykonujesz porównanie obu tablic tylko jeden raz, konkretnie: tablicy otwarc i x pierwszych znaków w tablicy partii, czyli:
  Code:

  max_arr = UBound(tabl_otwarc)
  for w = 1 to max_arr
     dlugosc = len(tabl_otwarc(w, 3))
     for each partia in tabl_partii
        if (len(partia) >= dlugosc) And (left(partia, dlugosc) = tabl_otwarc(w, 3)) then    'porównujesz tylko początek partii, może warto len(partia) wyliczyć raz i zapisać jako drugi wymiar tablicy?
            'tu robisz coś, np. zwiększasz o jeden jakiś licznik rozpoczętych tak partii
            '.....
        end if
     next partia
  next w


  Spróbuj wdrożyć tą ostatnią poprawkę a zobaczysz, że program przyspieszy niemiłosiernie ;)

  Pozdrawiam
 • #27
  mateo786
  Level 10  
  Wyjaśniam trochę kwestii.
  Korzystam z Office 2010. I raczej nie zależy mi na kompatybilności.
  Code:

  Popatrz: każdy ruch zapisujesz w 3 komórkach (oznaczyłem je []), np. [1] [e4] [g6]
  Przypuszczam że 1 - to kolejny ruch, e4 - pozycja początkowa figury, g6 - pozycja końcowa. Czemu nie zapisać tego w w jednej komórce? np. [1 e4 g6], a może wprost: [1e4g6]

  Niestety to są dwa ruchy, ruch białych i czarnych. Nie ma pozycji początkowej jest tylko pozycja końcowa. Ruch wynika z sytuacji na szachownicy. Musi być to rozdzielone gdyż czasami analizowany jest tylko pierwszy ruch. Lepszym rozwiązaniem będzie proponowane na końcu postu.

  Jak dla mnie to program już działa w miarę szybko, analiza jednego arkusza trwa około minuty. Czas jest więc już do przyjęcia.
  Code:

  For k = 1 To j
     
      m = 0
     
      For l = 0 To i - 3
          If WsTmp.Cells(k, l + 23) = Debiut(l + 2) Then
              m = m + 1
          Else
              GoTo nextk
          End If
      Next l


  Jeśli chodzi o podany fragment to zmienię nazwy zmiennych i , j. Bo właściwie to ilość kolumn albo wierszy. Powinno być to wtedy bardziej czytelne.

  Ostatnie proponowane rozwiązanie powinno znacznie przyspieszyć wykonywanie kodu. Zapisanie wszystkich ruchów w jednej komórce może być problemem ze względu na ilość znaków. Natomiast przepisanie znaków do jednej tablicy będzie chyba dobrym rozwiązaniem.

  Dzięki za sugestie. Po poprawieniu napiszę jakie rezultaty dały te zmiany.
  Pozdrawiam.
 • #28
  Grzybiarz
  Level 2  
  Moim zdaniem dobrym nawykiem jest pomijanie jakichkolwiek nazw zmiennych po next
  czyli
  zamiast "next i" piszemy next.
 • #29
  marcinj12
  Level 40  
  Grzybiarz wrote:
  Moim zdaniem dobrym nawykiem jest pomijanie jakichkolwiek nazw zmiennych po next
  czyli
  zamiast "next i" piszemy next.
  Akurat z tym się nie zgodzę ze względu na czytelność kodu. Bardziej czytelne jest pisanie wg mnie "Next i", ponieważ jeden rzut oka na kod i od razu wiadomo jaką zmienną inkrementujemy. Widać to zwłaszcza przy kilku zagnieżdżonych For'ach oraz przy długim kodzie, gdzie łatwo ustalić koniec pętli Next <zmienna> właśnie...