Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pascal - tryb graficzny i pobieranie zmiennych

25 Maj 2010 22:36 4833 12
 • Poziom 11  
  Witam!

  Jestem w trakcie pisania programu na zaliczenie roku z Turbo Pascala. Natknąłem się na problem, który nie mogę rozwiązać. Potrzebuje pobrać kilka zmiennych od użytkownika w trybie graficznym. Szukałem informacji na ten temat, ale niestety nic nie znalazłem, wszystko dotyczy trybu tekstowego. Wie ktoś z forumowiczów jak wydzielić kawałek ekranu w trybie graficznym aby w nim pobrać w trybie tekstowym zmienne?

  Korzystam z Free Pascala i modułu Graph.

  Pozdrawiam!
 • Moderator Programowanie
  Zmienne pobiera się dokładnie w ten sam sposób, co w trybie tekstowym.
 • Poziom 11  
  Próbowałem w ten sposób.
  Nie wiem jak wywołać przypisanie danych wpisanych w klawiaturę, nie dzieła enter.
  Można wydzielić miejsce na ekranie w trybie graficznym dla typowego trybu tekstowego?
 • Moderator Programowanie
  Nie da się tego zrobić. Po zmianie tryby, zmienia się cały ekran.
  Spróbuj takiego kodu :
  Code:
  uses Graph;
  
  Var
    ster,tryb:integer;
  a,b:char;
  Begin
  writeln('wybierz litere a');
  readln(a);
  writeln('wybierz litere b');
  readln(b);
  ster:=VGA;  tryb:=VGAHi;
  InitGraph(ster, tryb, 'C:\BP\BGI' );
  outtextxy(20,30,'a = '+a);
  outtextxy(20,60,'b = '+b);
  outtextxy(20,90,'Nacisnij ENTER');
  readln;
  CloseGraph;
  End.

  Pobiera on dane z klawiatury w trybie tekstowym, a następnie wchodzi w tryb graficzny i je wyświetla.
 • Poziom 18  
  Wszystko da się zrobić. Kwestia pomysłu. Kiedyś robiłem takie rzeczy z bajerami.. Napewno nie stosuj read i readln w trybie graficznym! bo efekt jest krótko mówiąc.. brzydki. Działa ale to nie eleganckie.

  Zrób jakiś guzik czy menu w którym po wybraniu elementu do którego chcesz pisać, następnie pętle w której po każdym naciśnięciu guzika będzie rysowana literka za pomocą outtext. Składaj stringa w jakimś buforze a potem przekonwertuj.

  Nie pamiętam już pascala ale to będzie chyba jakoś tak:

  Code:
  while (1)
  
  {
    key=readkey;
    if key=#27 then break; // ESC

   a=a+1;
   bufor[a]=key;
   outtextxy(x+a*10,y,key);

  }


  O to chodziło?

  Proszę pamiętać o używaniu znaczników code. - arnoldziq
 • Moderator Programowanie
  AVRowiec napisał:
  Wszystko da się zrobić. Kwestia pomysłu.
  Zazwyczaj się zgadzam z tym stwierdzeniem, ale chodziło mi, w tym przypadku, o to pytanie :
  lisiujaw napisał:
  Można wydzielić miejsce na ekranie w trybie graficznym dla typowego trybu tekstowego?
  Czego zrobić się zdecydowanie nie da.
 • Poziom 11  
  Cytat:
  Nie pamiętam już pascala ale to będzie chyba jakoś tak:

  Kod:
  Code:
  while (1)
  
  {
    key=readkey;
    if key=#27 then break; // ESC

   a=a+1;
   bufor[a]=key;
   outtextxy(x+a*10,y,key);

  }


  To nie Pascal.
 • Poziom 34  
  Istnieją 2 instrukcje, które się rzadko stosuje:
  restoreCRTmode;
  SetGraphMode(tryb); tryb wcześniej ustalony
  jednak gdy istnieje konieczność, można przechodzić między trybami.
 • Poziom 20  
  Znalazłem w swoim archiwum pisany kiedyś program w trybie graficznym Turbo Pascala (Borland). Program skompilowałem i działa. Oto moja propozycja wczytywania tekstu w trybie graficznym:
  Code:
  procedure czytaj(komentarz: string; var napis: string; wspx, wspy: integer;
  
                   max, skala :byte; znaki: zakres_znakow);

  var znak: char; i :byte; wstawianie: boolean; pamnapis: string;

  procedure kursor;
  begin
    setfillstyle(solidfill,black);
    bar(wspx-2,wspy-2,wspx+8*skala*(max+1)+2,wspy+10*skala);
    if wstawianie then
      rectangle(wspx+8*skala*(i-1),wspy+8*skala,wspx+8*skala*i,wspy+9*skala)
     else
      rectangle(wspx+8*skala*(i-1),wspy+8*skala,wspx+8*skala*i,wspy+10*skala);
    OutTextXY(wspx,wspy,napis);
  end;

  begin
    settextstyle(0,0,skala);
    pamnapis:=napis;
    wstawianie:=true;
    i:=length(napis)+1;
    if komentarz<>'' then komentarz:=komentarz+': ';
    OutTextXY(wspx,wspy,komentarz);
    wspx:=wspx+8*skala*length(komentarz);
    kursor;
    repeat
     repeat
      setcolor(black);
      if wstawianie then
      rectangle(wspx+8*skala*(i-1),wspy+8*skala,wspx+8*skala*i,wspy+9*skala)
     else
      rectangle(wspx+8*skala*(i-1),wspy+8*skala,wspx+8*skala*i,wspy+10*skala);
      if not keypressed then delay(150);
      setcolor(white);
      if wstawianie then
      rectangle(wspx+8*skala*(i-1),wspy+8*skala,wspx+8*skala*i,wspy+9*skala)
     else
      rectangle(wspx+8*skala*(i-1),wspy+8*skala,wspx+8*skala*i,wspy+10*skala);
      if not keypressed then delay(150);
     until keypressed;
     znak:=ReadKey;
     if (znak in znaki) and (length(napis)<max) then
       begin
         if wstawianie then insert(znak,napis,i)
            else
              if i<=length(napis) then napis[i]:=znak
                                  else napis:=napis+znak;
         i:=i+1; kursor;
       end;
     case znak of
     #27: begin
            napis:=pamnapis;
            kursor;
            exit;
          end;
     #8: begin {backspace}
          if i>1 then
            begin
              i:=i-1;
              delete(napis,i,1);
            end;
         end;
     #0: begin
           znak:= ReadKey;
           case znak of
             #75: begin if i>1 then i:=i-1; kursor end; {left}
             #77: begin if i<=length(napis) then i:=i+1; kursor end; {right}
             #71: begin i:=1; kursor end; {home}
             #79: begin i:=length(napis)+1; kursor end; {end}
             #82: begin wstawianie:=Not wstawianie; kursor end; {insert}
             #83: begin delete(napis,i,1); kursor end; {delete}
           end;
         end;
     end;
     kursor;
    until znak=#13;
    OutTextXY(wspx,wspy,napis);
    end;

  Przeanalizuj i wykorzystaj. W razie potrzeby pytaj...
 • Poziom 18  
  Z tego co pamiętam to włączenie readln w trybie graficznym powodowało nałożenie się trybu tekstowego na graficzny. Tak jakby tekst był pod spodem i tylko wyłaził tam gdzie użyjesz gotoxy. Dało się z tego korzystać ale trzeba było pilnować wszystkich pikseli żeby do siebie pasowały - dlatego lepiej napisać własną funkcje..
  Bardzo możliwe że to o czym mówię nie działa na każdym komputerze i nie pod każdym kompilatorem, ja pracowałem na bardzo starej maszynie w Turbo Pascalu (nie wiem której wersji).
 • Poziom 34  
  wrych: a co robi procedura czytaj(...) ?
  Autor pytania nie odzywa się i dokładnie nie wiadomo o co mu chodzi. W zdecydowanej większości przypadków nie ma potrzeby przechodzenia między trybami. Kiedyś napisałem program który rzeczywiście zmienia tryby. Załączam:

  Code:

  uses crt,graph;
  var x:char;
      st,tryb:integer;

             procedure czw;
          begin
           SetGraphMode(tryb);
           rectangle(100,100,400,400);
           outTextXY(50,450,'press any key');
           readkey;
         end;
             procedure tr;
          begin
           SetGraphMode(tryb);
           moveto(300,100);
           lineto(100,400);
           lineto(500,400);
           lineto(300,100);
           outTextXY(50,450,'press any key');
           readkey;
         end;
             procedure trap;
          begin
           writeln('naapisz procedure rysujaca trapez');
           writeln('press any key');
           readkey;
         end;

             procedure menu;
       begin
        repeat
        restoreCRTmode;
        clrscr;
         writeln('jezeli czworokat nacisnij 1');
         writeln('jezeli trojkat nacisnij 2');
         writeln('jezeli trapez nacisnij 3');
         writeln('KONIEC nacisnij dowolny inny klawisz');
         readln(x);
         case x of
          '1':czw;
          '2':tr;
          '3':trap;
          else halt;
        end;
        until x>'3';
       end;
   begin
     detectgraph(st,tryb);
     initgraph(st,tryb,'c:\tp\bgi');
   menu;
  end.
 • Poziom 20  
  ed-ek napisał:
  wrych: a co robi procedura czytaj(...)?[/code]


  Zadeklarujemy:
  Code:
  var liczba: string;

  Nagłówek procedury:
  Code:
  procedure czytaj(komentarz: string; var napis: string; wspx, wspy: integer; max, skala :byte; znaki: zakres_znakow); 

  Wywołanie:
  Code:
  czytaj('Podaj liczbę ', liczba, 10, 30, 7, 2, ['1'..'9', '0', '.', '-');
  powoduje wyświetlenie na ekranie (w trybie graficznym) napisu "Podaj liczbę" i migającego kursora. (10, 30) to współrzędne lewego górnego rogu tego napisu, 7 - maksymalna ilość wczytanych znaków, 2 - pismo o literach 2x większych od znaków systemowych w trybie graficznym (matryca znaku 8x8 pikseli), dopuszczalnymi znakami są cyfry, kropka i minus. Klepiemy w klawisze i naciskamy Enter. Zmienna liczba zawiera wprowadzony cią znaków. Pozostaje ewentualnie dokonać konwersji na Integer, Real lub inny typ liczbowy...
  Obsługiwane są podczas edycji klawisze: [<-] [->] [HOME] [END] [BackSpace] [Insert] [Delete] oraz [ESC] (rezygnacja ze zmiany wartości edytowanej zmiennej).
  Ta funkcja zastępowała (symulowała) mi Readln w trybie graficznym.
  Odkurzone wspomnienia z roku 1996!
 • Poziom 11  
  Problem rozwiązany:

  Użyłem polecenia RestoreCrtMode w pętli repeat until.

  Dziękuje wszystkim!